| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

 

Ingebricht Andersen f. 1758 og Maria Anundsdatter f. ca 1768 sin familie

 

 

 

Ingebricht Andersen, f. 1758 på Valler i Eidanger,[1] døpt 24.09.1758 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[3] d. 1829.[4]

Han var sønn av Anders Larsen og Karen Pedersdatter.

 

Anders Vallers barn navnl. Engebreth

Faddere: baaren af Hans Holtes kone, Kisti Christensdatter, mandfaddere: Lars Simensen, Rasmus Sørensen Tveten.

 

Han bodde i 1770 med sine foreldre i Brevik.

 

Konfirmert i 1777 som "Ingebricht Andersen p. Kiørholt 18". I 1773 ble det konfirmert ei "Elen Andersdatter p. Kiørholt 17". Dette var hans søster.

 

Ingebricht var fadder til denne Ellen Andersdatter sin sønn Ole i 1780 bosatt på Kjørholt og til hennes datter Karen Maria i 1785 bosatt på Halvarp.

 

Han gifter seg i 1787, og blir husmann på Oddenes under Vestmunn i Brunlanes fra 1787 til 1819.

 

Han giftet seg i 1787.

 

Trol. 7/9-1787 i Eid. Copul. 10/11-1787.

Uk. Engebrict Anders. og P. Maria Anunsd. Harewarp.

Caut: Hans Ols. Harewarp og Abraham Ols. Wasmun.

 

De overtok nok plassen til sin søster Ellen Andersdatter og mannen Abraham Olsen Halvarp. De bodde en tid på Halvarp. Det stemmer tidsmessig.

 

 

Gift 10.11.1787 i Eidanger kirke,[5] med Maria Anundsdatter, f. 1757 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[6] (datter av Anund Larsen og Anne Nilsdatter), døpt 11.04. 1757 i Eidanger kirke.[7]

 

Maria:

Anun Kaagersvolds barn navnl. Maria                                                          

Faddere: baaren af Christopher Stuulens kone, Anne Margrethe Rask, mandfaddere: Hans Rørerø, Ole Garsved, Anun Olsen Nøglegaard.

 

Han er nevnt i skifte etter farfaren bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Anund Larsen "Maria Anundsdatter tienedeHalvarp".

 

Hun bodde på Halvarp da hun giftet seg.

 

Hun er nevnt i skifte etter sin far i 1764.

 

 

 

I.    Anne Marie Ingebrichtsdatter, f. 1787 på Halvarp i Eidanger,[8] døpt 01.01.1788 i Eidanger kirke.[9]

      

       Ingebrict Andersen Harewarp og k. Maria Anunsdtr. - Anne Marie

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langangen 2. Sara Olsdtr. ibid 3. Anders Lønnebakke 4. Nils Anunsen af Porsgrund 5. Anders Jacobsen Langangen.

      

 

 

II.   Anders Ingebrichtsen, f. 1790 på Sønderød i Brunlanes,[i] døpt 24.01.1790 i Berg kirke Brunlanes.[ii]

      

       Faddere; Gu..? Rejersdatter ibid, Guri Olsdatter Barchevig, Niels Pettersen ibid, Ingebret Halvorsen Holgiem, Erich Johnsen Sønderød.

 

       Han nevnes som bruker på Oddenes i Brunlanes fra1841 til 1878 som sin far.

 

 

       Gift 08.09.1815 i Eidanger kirke,[iii] med Kirsten Margrethe Hansdatter, f. 1790 på Solverød i Eidanger,[iv] (datter av Hans Pedersen og Inger Marie Isachsdatter), døpt 05.09.1790 i Eidanger kirke,12 konfirmert 13.04.1806 i Brevik kirke.[v]

      

       Se under hennes foreldre

 

 

 

III. Anund Ingebrichtsen, f. 1792 på Vestmund i Brunlanes,[10] døpt 29.05.1792 i Tanum kirke i Brunlanes,[11] død 24.10.1851 på Kåsa u/Skjelsvik i Eidanger,[vi] gravlagt 01.11.1851 på Eidanger kirkegård.[vii]

      

       Faddere: Sara Ganielsdatter ibid, Kisti Hansdatter ibid, Abraham Olsen ibid, Anders Hansen Solum, Hans Anundsen ibid.

      

       Copul. 29.05.1814 i Eid.

       Ungkarl Anund Ingebregtsen Vemund og Pigen Anna Berthe Iversdatter Skielsvig.

       Caut: Ola Skielsvig og Ola Hvalen.

      

       Bosatt på Kåsa Bnr.4 under Skjelsvik.

 

       Gravlagt som "Anund Ingebretsen 62 år - Selveier - gaarden Skjelsvig".

 

      

       Gift 29.05.1814 i Eidanger kirke,[12] med Anne Birthea Iversdatter, f. 1788 på Skjelsvik i Eidanger,[13] (datter av Iver Abrahamsen og Mette Kirstine Abrahamsdatter), døpt 09.11.1788 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[15] d. 1882 på Kåsa u/Skjelsvik i Eidanger.[16]

      

       Anne:

       Iwer Abrahamsen Skielswiig og k. Mette Christine Abrahamsdtr. -  Anne Birthea

       Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Lunde Øvre 2. Ingebor Anunsdtr. Klewen 3. Abraham Knudsen Skielswiig 4. Hans Hwalen 5. Hans Olsen Ørestved.

      

       Konfirmert som "Anne Bethea Iversdatter 16".

 

 

       Barn:

 

        A.    Nils Anundsen, født 08.06.1814 på Skjelsvik i Eidanger,[viii] døpt 19.06.1814 i Eidanger kirke,21 død 1885.[ix]

              

               Anund Ingebrigtsen Skielsvig og Anne Berthe Iversdatter - Niels

               Faddere: Gunnild Hvalen, Marthe Skielsvig, Ole Skielsvig, Ole og Gunder Hvalen.

              

               Han var bosatt på Kåsa Bnr.4 og døde ugift i 1885.

              

              

 

        B.    Ole Anundsen, født 18.05.1817 på Skjelsvik i Eidanger, døpt 01.06.1817 i Eidanger kirke.14

              

               Ole - Foreldre: Husmand Anund Ingebrigtsen Skielsvig og Anne Berthea Iversdatter

              

 

 

        C.    Abraham Anundsen, født 02.12.1820 på Skjelsvik i Eidanger, døpt 25.12.1820 i Eidanger kirke,14 død 11.04.1829 på Skjelsvik i Eidanger, gravlagt 18.04.1829 på Eidanger kirkegård.[x]

              

               Abraham - Foreldre: Amund Ingebretsen Skielsvig og Anne Birthea, husmand

              

               Gravlagt som "Abraham Anundsen, huusmand Anund Skjesvigs barn 8 ¾ aar".

              

 

 

        D.    Maren Anundsdatter, født 12.12.1822 i Skjelsvik i Eidanger, døpt 25.12.1822 i Eidanger kirke,14 død 1883.22

              

               Maren - Foreldre: Amund Ingebretsen Skielsvigen og Anne Dorthea Iversdatter, husmand

              

               Bosatt på Søndre Ås Bnr.6.

 

              

               Gift 1852,[xi] med Amund Pedersen, født 06.01.1825 på Ås i Eidanger (sønn av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter), døpt 16.01.1825 i Eidanger kirke,14 død 1880.24

              

               Amund:

               Amund - Foreldre: Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter Aas, gaardbruger.

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Sundsåsen.

 

 

              

        E.    Iver Anundsen, født 16.10.1825 på Skjelsvik i Eidanger, døpt 13.11.1825 i Eidanger kirke,14 død 04.08.1826 på Skjelsvik i Eidanger, gravlagt 27.08.1826 på Eidanger kirkegård.23

              

               Iver - Foreldre: Anund Ingebretsen og Anne Birthea Iversdatter Skjelsvig, husmand

              

               Gravlagt som "Iver Anundsen, huusmand Anund Skjelsvigs barn ¾ aar".

              

 

 

        F.    Iver Anundsen, født 01.08.1827 på Kåsa u/Skjelsvik i Eidanger, døpt 23.09.1827 i Eidanger kirke.14

              

               Iver - Foreldre: Anund Ingebretsen og Anne Birthe Iversdatter Kaasen, husmand

              

               Bosatt på Kåsa Bnr.4, senere på Hvalen Bnr.5.

 

              

               Gift 1885,22 med Karen Lovise Abrahamsdatter, født 1842,22 (datter av Abraham Olsen og Karen Maria Larsdatter), død 1923.22

              

               Karen:

               Hun kom fra Hvalen. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Hvalen.

 

 

              

        G.    Mette Kirstine Anundsdatter, født 05.09.1830 på Skjelsvik i Eidanger, døpt 31.10.1830 i Eidanger kirke,14 død 1834.22

              

               Mette Kirstine - Foreldre: Anund Ingebretsen og Anne Berthea Iversdatter Skjelsvig, husmand (hjemmedøbt 22.10)

              

 

      

IV. John Ingebrichtsen, f. 1795 på Vestmund i Brunlanes,[17] døpt 07.06.1795 i Tanum kirke i Brunlanes.[18]

      

       Faddere: Greta Halle, Marte Danielsdatter Solumb, Hans Anundsen ibid, Børre Hansen ibid, Abraham Olsen Vesmun.

 

 

 

V.   Nils Ingebrichtsen, f. 1800 på Vestmund eje i Brunlanes,[19] døpt 16.06.1800 i Tanum kirke i Brunlanes.[20]

      

       Faddere: Sara Danilsdatter Fieldboe, Martha Danielsdatter Vestvigen?, Halvord Nilsen Mørgie, Peder Johnsen Solum.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 547.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Skifte etter faren.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[10]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 196.

[11]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 196.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 370.

[17]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 214.

[18]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 214.

[19]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 242.

[20]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 242.[i]  Alder ved vielsen.

[ii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 180.

[iii]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[v]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 370.

[vii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 164.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 377.

[x]  Eidanger, gravlagte 1814-1831,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 424.