| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Christen Olsen f. 1730 og Ingeborg Andersdatter f. ca 1737 sin familie

 

 

 

Christen Olsen, f. 1730 på Øvre Lunde i Eidanger,[1] døpt 31.08.1730 i Eidanger kirke,[2] d. 1794 i Brevik, gravlagt 02.01.1794 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Christensen og Anne Anundsdatter på Øvre Lunde i Eidanger.

 

Olle Christensen Øfre Lundes og Anne Annundsdatters første ægte barn Christen.

Faddere: baaren af Anne Olsdatter Bache, Sara Hansdatter Grafva, Berthe Christensdatter Øfre Lunde, mandfaddere: Niels Olsen Lunde, Jacob Nielsen Lunde.

 

Han ble oppgitt i skiftet i 1743 etter farfars bror Anders Olsen. Han ble da oppgitt å være da 12 år gammel.

 

Han giftet seg i Brevik i 1755.

 

Brevik, trolovet 19. Juni 1755 trolovet, copul. d. 31. July 1755:

enroullered Matros Christen Olsen og Piigen Ingebor Andersdtr.

Caut.: Abraham Hansen Øretved og Anders Jensen Døvig.

 

Else Larsdatter f. ca 1686 nevnes som oppsitter på Bukkøya. Hun lot i 1711 tinglyse bygselseddel på "Buchøen" som da tilhørte Skien lagstol og lå under Halvarp. Dette var nok den Else Larsdatter som giftet seg med Peder Hansen i Brevik i 1719.

 

Det ble i 1758 tinglyst en bevilling til Christen Olsen Sætret på Bochøen, men det ble samtidig tinglyst en protest mot bevilningen fra Else, salig Peder Hansen.

 

Bukkøen under Hallevarp.

Anno 22.05.1758 - Laugmandens bevilling til Christen Olsen Sætret paa Bochøen. (dat. 20.04.1758)

Anno 22.05.1758 - Else Salig Peder Hansens protest mot samme bevilgning. (dat. 18.05.1758)

 

Brevik 1762:

Nr 124

Mand og hustru: Christen Olsen og kone

 

Brevik 1770:
132.
Christen Olsen, 40 aar, født i Brevik, 3 sønner, 
Ole Christensen, 14 aar, født i Brevik
Anders Christensen, 12 aar, født i Brevik
Lars Christensen, 6 aar, født i Brevik

 

Han nevnes i denne tinglysningen i 1780.

Ole Stoesen Ødegaarden og Christen Olsen i Sætret, der siddes som formyndere for Jacob Tollefsens skiøde til Amund Olsen for 1/2 hus i Grd. Søndre Nordall, betalt 340 rdl. (datert 27.03.1780)

 
De bodde i 1782 sammen med sønnen Anders.

Brevik 1782:
Nr.133
Christen Olsen - 1 kone -2 barn - Andre bosatte: Anders Christensen og kone 

 

Gravlagt som "Christen Olson 64 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotoll nr.12 (1792-1803) side 140a

Skifte 22. februar 1794 i Sæteret ved Brevig

Christen Olsen, død - Enke Ingeborg Andersdatter

Barn:

1. Ole Christensen, død og efterlader sig datteren Ingeborg Marie Olsdatter 12 aar

2. Anders Christensen, død og efterlader sig datter Anne Margrethe Andersdatter

3. Lars Christensen, myndig

Formyndere for barn Lars Kaasen, Jacob Olsen Landgangen.

 

 

Forlovet 19.06.1755 i Brevik,[4] gift 31.07.1755 i Brevik kirke,[5] med Ingeborg Andersdatter, f. ca 1737,[6] konfirmert 30.09.1753 i Brevik kirke,[7] d. 1797 på Setre i Brevik, gravlagt 28.01.1797 på Brevik kirkegård.[8]

 

Ingeborg:

Det kan være hun som ble konfirmert som "13. Ingeborg Andersdatter"?

 

Gravlagt som "Ingeborg Andersdatter fra Sætret, 60 aar".

 

 

 

I.    Ole Christensen, f. 1755 i Brevik,[9] døpt 14.09.1755 i Brevik kirke,9 konfirmert 26.04.1772 i Brevik kirke,[10] d. 1788 i Brevik, gravlagt 12.11.1788 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Christen Olsens barn navnl. Ole

       baaren af Lars Christensens k., assist: Birthe Margrethe Giertsdatter, mandfaddere: Jacob Sørensen Skomager, Abraham Neensæt, Hans Knudsen

      

       Trolig konfirmert som "Ole Christenson 17 aar".

      

      

       Gift 02.06.1781 i Brevik kirke,[12] med Gjørel Sørensdatter, f. 1744 i Bamble,[13] (datter av Søren Arnoldsen og Maren Amundsdatter), døpt 13.01.1744 i Bamble,[14] konfirmert 13.04.1760 i Brevik kirke.7

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Anders Christensen, f. 1757 i Brevik,[15] døpt 16.10.1757 i Brevik kirke,15 konfirmert 30.04.1775 i Brevik kirke,[16] d. 1782 i Brevik, gravlagt 30.08.1782 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Christen Olsen Lundes barn navnl. Anders

       baaren af Mad. Niels Larsens, assist: Jomfr. Karen Chrystie, mandfaddere: Mess. Lars Svindt, Christopher Manal, Niels Olsen Snedkersvend

      

       Konfirmert som "Anders Christenson 17 aar".

      

      

       Forlovet 16.05.1782 i Brevik,[18] med Anne Sibilla Knudsdatter, f. 1755 på Kjølnes i Gjerpen (datter av Knud Hansen og Margrethe Sivertsdatter), døpt 21.12.1755 i Gjerpen,[19] d. 1789 på Langangen i Eidanger,[20] gravlagt 15.05.1789 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

III. Lars Christensen, f. 1760 på Setre i Brevik,[22] døpt 09.03.1760 i Brevik kirke,22 d. 1761 i Brevik, gravlagt 17.05.1761 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Christen Olsen barn i Sætre navnl. Lars

       baaren af Hans Knudsens k., assist: Maren Andersdatter, mandfadder: Ole Andersen i Sætre, Tarjer Tellufsen, Anun Sørensen øvre Lunde

      

       Gravlagt som "Christen Olsens b. Lars 1 aar 10 uger".

      

 

 

IV. Lars Christensen, f. 1764 på Setre i Brevik,[24] døpt 27.05.1764 i Brevik kirke,24 konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke.16

      

       Christen Olsen Sæteret og Ingibjørg Andersdtr. D.B. Laers.

       Faddere: Karen Olsdtr., Sophia Laersdtr., Peder Banderup, Ole Knudsen Sæteret, Jacob Olsen Lunde.

      

       Konfirmert som "Lars Christenson 17 aar".

      

 

       (1) Forlovet 12.01.1786 i Brevik,18 gift 27.05.1786 i Brevik kirke,18 med Christense Andersdatter, f. 1767 i Brevik (datter av Anders Erichsen og Åse Marie Christensdatter), døpt 01.03.1767 i Brevik kirke,[25] d. 1789 i Brevik, gravlagt 09.07.1789 på Brevik kirkegård.[26]

      

 

       (2) Forlovet 07.02.1790 i Brevik,[27] gift 05.06.1790 i Brevik kirke,27 med Maria Siversdatter, f. ca 1762.[28]  

      

       Se Brevik 1801

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 216-217.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[17]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[19]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 1.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[28]  1801 tellingen.