| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

 

 

Ole Larsen f. ca 1725 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Sissel Isaksdatter f. ca 1724, 2. gang med Kirsten Pedersdatter f. 1742 og 3. gang med Maren Torgersdatter f. 1740)

 

 

 

Ole Larsen, f. ca 1725,[1] d. 1774 på Halvarp i Eidanger,[2] gravlagt 09.01.1774 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Lars Prodsen Halvarp.

 

Han giftet seg 1. gang i 1749.

 

Trol. 27/9-1749 i Eid. Copul. 2/12-1749.

Ole Larsøn Harevarp og Sidsel Isachsd.

Caut: Anders Lanner og Carl Larsøn Valler.

 

Han ble kalt "Ole Larsen Gardsved fra Tanum" og "Ole Gardsvei" som fadder i 1757. Han har da bodd på Garsvei under Solum i Brunlanes.

 

Ole fikk festebrev på hele Halvarp (3 huder) i 1761:

Anno 25.05.1761 – Hr. Laugmand Mathias Lyches fæste brev paa 3 huder i grd. Hallevarp udj Eidanger til Ole Larsen. (dat. 17.03.1761)

Anno 24.01.1766 – Ole Larsen Hallvarps panteobl. til Sr. Niels Larsen paa capital 116 rd. med pant udj ebdeel løsøre effecter. (dat. 07.12.1765)

 

Halvarp 1762:

Gaardsnavn: Harevarp

Eier: Laugstore gods

Mand og hustru: Lars Harevarp og kone, Ole Harevarp og kone

Barn 12 aar: Berthe Larsdatter

Piiger over 12 aar: Kari Hansdatter

 

Han giftet seg 2. gang i 1764.

 

Trol. 16/2-1764 i Eid. Copul. 26/7-1764.

Enkemand Ole Larsøn Hallevarp og Kirsten Pedersd. Versvigen.

Caut: Cornelius Hansøn Sundsaasen og Jacob Larsøn Hejestad.

 

Han giftet seg 3. gang i 1772.

 

Trol. 13/3-1772 i Eid. Copul. 7/8-1772.

Enkemand Ole Lars. Harewarp og P. Maren Torjusd.

Caut: Ole Lars. Flochstad og Christen Torjus. Lunde.

 

Han oppføres som ene-oppsitter på Halvarp i matrikulen i 1774.

 

Matrikulen 1774

Halvarp

Eiere: Scheens laugstol

Brukere: Ole

 

Han bodde på Halvarp til han døde der i 1774, 49 år gammel ifølge kirkeboken. Ved skifte etter han og hans tredje kone Maren levde barna Isak og Hans av første ekteskap, Amund og Halvor av andre ekteskap og Torger av tredje ekteskap.

 

Gravlagt som "Ole Lars. Harewarp 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 79b

20.6.1774     Harrevarp i Eidanger

    Avdøde Ole Larsen Harrevarp og Maren Torjersdtr.

    Barn fra 1. ekteskap med Sesel Isaacsdtr. +

    1.  Isaac 21 aar gl.

    2.  Hans 19 aar gl.

    Barn fra 2. ekteskap med Kirsten Pedersdtr.+

    3. Anund 9 aar gl.

    4. Halvor 7 aar gl.

    Barn fra 3.ekteskap med Maren Torjersdtr.+

    5. Tarjer 1 ½ aar gammel.

Til formynder for de to sønner av første kull, ble innsatt Niels Olsen

Nøchegaard som den nærmeste beslektede.

Og til formynder for Amund og Halvor Olsønner ble utlagt morbroderen

Niels Pedersen Hejestad.

Og til formynder for yngste sønn Targier Olsen ble innsatt Ole Nephaug i

Slemdal som var gift med den avdøde kones søster.

Den avdøde manns fader Lars Harevarp.

Brutto 104-3-21.

Boets utg: 276-2-14.

(Gjælden overstiger formuen med 171-2-17.)

 

 

(1) Gift 02.12.1749 i Eidanger kirke,[4] med[5] Sissel Isaksdatter, f. ca 1724,[6] d. 1763 på Halvarp i Eidanger,[7] gravlagt 10.09.1763 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Sissel:

Gravlagt som "Ole Haravarpes kone, Zidsel Isachsdatter 39 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 355b      

13.2.1764    Harevarp (Halvarp) i Eidanger

       Sidsel Isachsdtr. død, g. Ole Larsen.

       Barn:

       1. Isach 10 år.

       2. Hans 8 år.

Brutto 74-2-6.

Netto 67-2-22.

 

 

(2) Gift 26.07.1764 i Eidanger kirke,[9] med[10] Kirsten Pedersdatter, f. 1742 på Øya i Kilebygda i Solum,[11] (datter av Peder Nilsen og Maren Olsdatter), døpt 08.04.1742 i Solum, d. 1771 på Halvarp i Eidanger,[12] gravlagt 06.10.1771 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Kirsten:

Peder Øyens og Maren Olsdatters barn Kisten. (Faddere ikke ført)

 

Det er trolig henne på Heistad i 1762 sammen med sine brødre:

Drenger over 12 aar: Nils Persen, Ole Persen

Piiger over 12 aar: Kisti Persdatter

 

Gravlagt som "Kirsten Pedersd. Harewarp 30 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7, side 59

24.2.1772 - Harevarp i Eidanger

       Kirsten Pedersdtr. død, g. Ole Larsen.

       Barn:

        1. Aanon 7 år.

       2. Halvor 6 år.

       3. Sidsel 3 år.

Brutto 100-2-2.

Boets utg: 157-3-3.

Boets fallit på 57-3-3.

 

 

(3) Gift 07.08.1772 i Eidanger kirke,[14] med[15] Maren Torgersdatter, f. 1740 på Flogstad i Eidanger,[16] (datter av Torger Rejersen og Inger Knudsdatter), døpt 21.08.1740 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 02.04.1758 i Eidanger kirke,[18] d. 1774 på Halvarp i Eidanger,[19] gravlagt 19.06.1774 på Eidanger kirkegård.[20]

 

Maren:

Torger Flochstad og Inger Knudsdatter - Maren

Faddere: baaren af Povel Traaholtes kone Anne Villumsdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Niels Slevolden, Anders Lanner, Anund Knudsen Traaholt.

 

Konfirmert i 1758 som "Mari Torjersdatter Flogstad 18 aar".

 

I skifte etter mannen Ole i 1774 opplyses det at en søster av henne var gift med Ole Nepedal i Siljan. Dette er nok "Naphaug" og hennes søster var Anne Torgersdatter, gift for annen gang med Ole Berentsen fra Steinsholt.

 

Kalles også Turjusdatter, bare en variant av Torgersdatter. Hun gravlegges Torgersdatter og i skifte etter mannen Ole i 1774 står det Torjersdatter. Hun kaller også sin sønn døpt i 1772 for Torger.

 

Gravlagt som "Enken Maren Torgersd. Harewarp 34 aar".

 

 

 

 

I.    Maren Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Sissel Isaksdatter) f. 1750 på Halvarp i Eidanger,[21] døpt 31.03.1750 i Eidanger kirke,[22] d. 1752 på Halvarp i Eidanger,[23] gravlagt 23.07.1752 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Ole Larsen Harevarp og Sidsel Isachsdatters datter Maren                                            

       Faddere: baaren af Ole Lønnebaches kone Maren Anundsdatter Hvalen, Margrete Hansdatter Kaasen, mandfaddere: Lars Harevarp, Ole Nøglegaard, Lars Iversen Barsebo.

      

       Det er trolig hun som gravlegges i 1752 som "Ole Larsen Harevarps barn Maria 9 maaneder".

 

 

 

II.   Isak Olsen, (sønn av Ole Larsen og Sissel Isaksdatter) f. 1753 på Halvarp i Eidanger,[25] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke.[26]

      

       Han var 10 år under skifte etter moren i 1763.

      

       Konfirmert i 1771 som "Isac Olsen Harevarp 17".

      

       Han levde under skifte etter faren i 1774.

 

 

 

III. Hans Olsen, (sønn av Ole Larsen og Sissel Isaksdatter) f. ca 1755 på Halvarp i Eidanger,[27] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[28] d. 1803 på Myrgård u/Halvarp i Eidanger,[29] gravlagt 06.02.1803 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Han var 8 år under skifte etter moren i 1763.

      

       Konfirmert i 1772 som "Hans Olsen Harewarp 17".

 

      

(1)   Han giftet seg med[i] Maren Olsdatter, født 1752 på Holtet i Eidanger,[ii] (datter av Ole Andersen og Sara Skajesdatter), døpt 03.12.1752 i Eidanger kirke,[iii] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,14 død 1796 på Myrgård u/Halvarp i Eidanger,17 gravlagt 30.11.1796 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

       (2) Gift 30.07.1797 i Eidanger kirke,[31],[32] med Antonette Jacobsdatter, f. 1771 på Osebakken i Gjerpen,[33] (datter av Jacob Halvorsen og Berthe Nilsdatter), døpt 17.02.1771 i Gjerpen.[34]

      

       Antonette:

       Se hennes mors foreldre

 

       Se Halvarp denne gården

 

 

 

      

IV. Inger Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Sissel Isaksdatter) f. 1761 på Halvarp i Eidanger,[35] d. 1763 på Halvarp i Eidanger,[36] gravlagt 10.09.1763 på Eidanger kirkegård.[37]

      

       Hun gravlegges samme dag som moren bare 2 1/2 år gammel.

 

       Gravlagt som "Ole Harevarpes datter Inger 2 ½ aar".

 

 

 

V.   Sissel Olsen, (datter av Ole Larsen og Sissel Isaksdatter) f. 1763 på Halvarp i Eidanger, d. 1763 på Halvarp i Eidanger,[38] gravlagt 10.09.1763 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Hun gravlegges samme dag som moren og en søster på 2 1/2 år.

      

       Gravlagt som "Ole Harevarpes hiemmedøbte pigebarn Zidsel 3 dager".

 

 

 

VI. Anund Olsen, (sønn av Ole Larsen og Kirsten Pedersdatter) f. 1765 på Halvarp i Eidanger,[40] døpt 14.04.1765 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[42] d. 1826 på Tvedalen i Brunlanes.[43]

      

       Ole Larsen Harevarp og Kirsten Pedersdtr. Anund

       Faddere: Margrete Olsdtr. Sundsaasen, Berte Larsdtr. Harevarp, Jacob Larsen Heiestad, Peder Arnesen Kaagersvold, og Niels Pedersen Heiestad.

       Merknad: Hiemmedøbt.

      

       Det er nok han som konfirmeres i Eidanger i 1782 som "Anun Olsen paa Stulen 17".

      

      

       (1) Gift 02.05.1792 i Brunlanes,[44] med Ragne Olsdatter, f. ca 1766,[45] (datter av Ole Jensen og Kari Persdatter), d. 1801 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger, gravlagt 06.05.1801 på Brevik kirkegård.[46]

      

        

       (2) Gift 1801 i Brunlanes,[47] med Anne Margrethe Isachsdatter, f. 1769 på Arøya i Brunlanes,[48],[49] (datter av Isach Iversen og Margrethe Pedersdatter), døpt 1769 i Berg kirke i Brunlanes,[50] d. 1831 i Tvedalen i Brunlanes.[51]

      

      Se Heistad

 

      

 

 

VII. Halvor Olsen, (sønn av Ole Larsen og Kirsten Pedersdatter) f. 1766 på Halvarp i Eidanger,[52] døpt 08.06.1766 i Eidanger kirke,[53] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke.[54]

      

       Ole Larsen Harewarp og k. Kirsten Pedersdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Jacob Grinas k. Margrete Larsdtr. 2. Maren Pedersdtr. Harewarp 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Peder Arnesen Kogerswold og 5. Anders Anunsen ibid.

      

       Han levde under skifte etter faren i 1774.

      

       Trolig han som konfirmeres i Eidanger i 1784 som "Halvor Olsen p. Aas 20".

 

 

 

VIII. Sidsel Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Kirsten Pedersdatter) f. 1768 på Halvarp i Eidanger,[55] døpt 23.11.1768 i Eidanger kirke,[56] d. 1773 på Halvarp i Eidanger,[57] gravlagt 10.12.1773 på Eidanger kirkegård.[58]

      

       Ole Larsen Harewarp og k. Kirsten Pedersdtr. - Zidsel

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Margrete Larsdtr. Nøglegaard 3. Nils Olsen ibid 4. Peder Arnesen Kogerswold 5. Nils Pedersen Hejestad.

      

       (Ført først på året 1769, men skal trolig være 23.nov. 1768.)

      

       Gravlagt som " Sidsel Olsd. Harewarp 5 aar".

 

 

 

IX. Torger Olsen, (sønn av Ole Larsen og Maren Torgersdatter) født 1772 på Halvarp i Eidanger,[v],27,2,[vi] døpt 26.12.1772 i Eidanger kirke,[vii] konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[viii] død 1801 på Naphaug i Siljan,[ix] gravlagt 04.10.1801 på Siljan kirkegård.35

      

       Ole Larsen Harewarp og k. Maren Torgersdtr. - Torger

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Ambor Olsdtr. Flokstad 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Christen Torjusen Lunde 5. Jacob Andersen Ulverød.

      

       Han levde under skifte etter foreldene i 1774.

      

       Torger og hans mor ble nevnt i skifte etter Ole Amundsen på Oklungen i 1779:

       farssøster Inger Knudsdatter, død og eftterladt sig en datter:

       a.) Mari Torgiersdatter, død og eftterladt sig en sønn:

       I. Torgier Torgiersen 6 år og til opphold paa Naphoug i Slemdal. (Her skulle det stått Olsen. JO)

      

       Han kom til Naphaug til sin tante, mor søster, Anne Torgersdatter som gift og bosatt der.

      

       Konfirmert i Siljan i 1788 bosatt på Naphaug som "Torger Olsen p. Nabhoug 16".

      

      

       Gift 31.07.1791 i Siljan kirke,[x] med Kari Isaksdatter, født 1762 i Siljan,[xi],27 (datter av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter), konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[xii] død 25.07.1841 på Neset i Siljan, gravlagt 08.08.1841 på Siljan kirkegård.[xiii]

      

       Se Naphaug u/Moholt i Siljan

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 73.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 61.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[26]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[28]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[34]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[43]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 371.

[44]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 341.

[45]  Alder ved død.

[46]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[47]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 361.

[48]  1801 tellingen.

[49]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 42.

[50]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 42.

[51]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 371.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[59]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[60]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[61]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1050.

[62]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1050.

[63]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1050.

[64]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1050.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 257.

[66]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 257.

[68]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[69]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[70]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[ii]  Skifte etter helbroren Søren Olsen på Søndre Lunde i 1772.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[v]  Alder ved konfirmasjonen.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[x]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[xi]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[xiii]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 272.