| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Prods Andersen f. ca 1673 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Margrethe Jonsdatter, f. ca 1675, 2. gang med Ingeborg Jensdatter, f. ca 1695 og 3. gang med Sissel Hermundsdatter f. omkring 1710)

 

 

 

 

Prods Anderssen, f. ca 1673 på Tråholt i Eidanger,[1] d. 1753 på Gardsvei i Brunlanes.[2]

Han var sønn av Anders Tråholt.

 

Prods var den første tiden (nevnt i 1711) husmann på Løvøya sammen med sin svigerfar Jon Larsen.

 

Skoskatten 1711 - Løf Øen til Leerstang:

- Isach Rasmussen og qvinde af 2 par

Huusmend.

1. Jon Laersen

2. Pros Andersen og qvinde af 2 par

 

Den Knud Andersen, som ifølge regnskapslistene over boskatten i 1711 brukte Tråholt, var hans bror. Knut er også fadder til Prods sin sønn Amund.

 

Knut ble bosatt på Nøklegård fra 1713. En Iver Andersen fikk bygsel på 1 hud i Nøklegård året før, men Prod var der allerede i 1713.

 

Det gravlegges ei «Karen Larsdatter fra Nøchlegaard 60 aar 6 maaneder» den 26. desember 1714. Da hun døde på Nøklegård, bodde Prods Andersen og hans kone Margrete Jonsdatter der. Margrete var datter av Jon Larsen Nautser. Kan dette ha vært en søster av denne Jon?

 

I matrikkelen fra 1723 oppføres Prods og Maren som oppsittere på Nøklegård.

 

I sjeleregisteret for Eidanger 1725 står han også under Nøklegård.

 

Nøklegård 1725:

Nøchlegaard

Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af 2de Bønder nafnlig Pros Andersøn 1 Huud, Lars Andersøn 1 Huud.

Pros Andersøn gl. 52 aar, iche tient, er frisk, gift med Margrete Joensdatter (Isaksd.?) gl. 50 aar, har En Søn, Olle Prossøn gl. 19 aar tiener for Soldat, 2de døttre Gunild Prosdatter gl. 17 aar, Mari Prosdatter gl. 7 aar, begge hieme hos forældrene.

Lars Andersøn gl. 30 aar, tiener for Soldat, gift med Maren Isachsdatter gl. 36 aar, har En datter Anne Larsdatter gl. 1 aar, en Stifdatter Maren Gundersdatter gl. 6 aar, 1 Tienistepige Anne Jensdatter gl. 20 aar tiener for aarsløn.

 

Han var gift tre ganger.

 

Han giftet seg 1. gang med Margrethe Jonsdatter:

 

Den 8. Octobris som var den 17. Trin. Blef her i Eidanger Trolofved

Pross Anderssen Traaholt med Margrethe Jonsdaatter Nautser.

Cav: Søfren Jossen, Lars Jonssen."

 

Det ble bare ført trolovelser i kirkeboken på den tiden. Ikke giftemålet.

 

Prods kom, som vi ser her, fra Tråholt da han giftet seg 1. gang.

 

Prods fikk en uekte sønn med Martha Jørgensdatter fra Rødningen som ble døpt i 1721. Dette var mens han var gift med Margrethe.

 

Margrethe kone døde i 1730, og Prods giftet seg i 2. gang i 1732.

 

Det er satt inn en trolovelse 28. juni 1732 blant de døpte:

Prods Andersen Nøchlegaard med Ingeborg Jensdatter,

Cautionsmænd Halfvor Andersen Basseboe og Laer Andersen Basseboe

 

Copul. 27/10-1732 i Eid. Prods Anderssen Nøchlegaard med Ingeborg Jensd. Hofsrøe.

 

Ingeborg døde i 1740 og Prods giftet seg så igjen 3. gang i Brunlanes med Sissel Hermundsdatter.

 

Prods kom nå til Gardsvei u/Solum i Brunlanes.

 

Sissel døde på Gardsvei. Bror av hans første hustru Margrethe, Anun Nilsen, hadde vært bruker på Solum i Brunlanes til 1728. Gardsvei er en plass under Solum.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1752-1763) side 72a

Skifte 5. October 1753 paa pladsen Garsvig under gaarden Solum i Thanum Sogn.

Afdøde huusmand Pross Andersen, enke Sidsel Hermansdatter. 2 foregående ekteskap.

Barn:

I første ægteskab med adøde hustrue Margrethe Johnsdatter:

1. Sønnen Lars Prossen, 49 aar gl., bor paa gaarden Hallevarp i Eidanger Sogn.

2. Sønnen Ole Prossen, 46 aar gl., bor paa Nøglegaard i Eidanger Sogn.

3. Sønnen Niels Prossen, 41 aar gl.,bor paa Solum i Thanum Sogn.

4. Datteren Gunild Prossdatter, g.m. Gullich Pedersen i Porsgrund.

5. Datteren Maren Prossdatter, g.m. Carl Larsen, bor paa Walder i Eidanger Sogn.

Og med afdøde hustrue Ingeborg Jensdatter:

6. Datteren Margrethe Prossdatter, 19 aar gl., ugift og tiener hos Søren Olsen Hoebech i Thanum Sogn.

For den umyndige Margrethe Prossdatter blev broderen Niels Prossen Solum formynder.

Boets formue/midler lik gield og udgifter.

 

 

(1) Gift 1702 i Eidanger,[3] med Margrethe Jonsdatter, f. ca 1675,[4] (datter av Jon Larsen og Gunhild Olsdatter), d. 1730 på Nøklegård i Eidanger,[5] gravlagt 20.06.1730 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Margrethe:

Hun kom fra Nautser u/Lerstang i Eidanger.

 

Hun gravlegges som "Prods Nøchlegaards qvinde Margrette Jonnsdatter 59 aar".

 

 

Prods fikk et uekte barn med Martha Jørgensdatter, f. ca 1699,[7] (datter av Jørgen Gundersen og Kari Anundsdatter).

 

Martha:

Hun kom fra Rødningen i Eidanger.

 

Blant begravede i Eidanger kirkebok i 1721 står 2 stykker "Publich Asolution" 3 august. Den ene er " Marthe Jørgensdatter Rødningen, udlagt barnefader Prodz Andersøn Nøchlegaard, gift mand".

 

Det er nok henne en finner i skifte etter hennes mor Mari Anunsdatter på Rydningen i Eidanger i 1726.

 

Hun er nevnt i et skriftemål 26. jan 1727 i Eidanger kirkebok "Brevig Absolution aabenbare skifte, Martha Jørgensdatter Rødningen, udlagt Ellert Olsen een gevoren soldat".

 

Det er sikkert hus som fikk et uekte barn, Ole, i 1734. Broren Amund var en av fadderne. Ingen farsnavn er nevnt.

 

Hun giftet seg i 1734.

 

Trol. 24/7-1734 i Eid.

Soldat, Eilert Olsøn og Martha Jørgensd.

Caut: Niels Simonsøn Kaachersvold, Olle Larsøn Grinna og Simon Jørgensøn Søndsaas ejet.

 

 

(3) Gift 27.10.1732 i Eidanger kirke, med Ingeborg Jensdatter, f. ca 1695,[9] (datter av Jens og Kirsten Andersdatter), d. 1740 på Nøklegård i Eidanger,[10] gravlagt 09.03.1740 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Ingeborg:

Hennes bror var Nils Jensen Kokkersvold.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1714.

 

Trol. 21/10-1714. I Eidanger. Copul: 30/12-1714.

2. Christen Hansen Hofsrøe og Ingeborg Jensd.

Caut: Søfren Joensen Koggersvold.

 

Hun var enke etter Christen Hansen da hun giftet seg med Prods i 1732. De hadde en datter sammen. (Se under Christen Hansen sine foreldre.)

 

Nils Kokkersvold var fadder til deres tre barn. Det er Nils Jensen Kokkersvold som var hennes bror.

 

Hun gravlegges som "Pros Nøchlegaards kone Ingeborg Jensdatter 45 aar".

 

(Ingeborg var 1. gang gift 30.11.1714 i Eidanger kirke,[i] med Christen Hansen, f. omkring 1685,[ii] (sønn av Hans Hansen og Maren Torsdatter), d. før 1732.)

 

 

(4) Gift 1742,[12] med[13] Sissel Hermundsdatter f. omkring 1710

 

 

 

 

I.    Gunhild Prodsdatter, (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. ca 1703 på Løvøya i Eidanger,[14] d. 1756 på Vestsiden i Porsgrunn,[15] gravlagt 30.04.1756 i Porsgrunn.[16]

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1729.

 

       Trol. 11/6-1729 i Eid. Copul. 27/9-1729.

       Soldat, Niels Amundssøn Waller med Gunnill Prodsd. Nøcklegaard.

       Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Hans Anundssøn Traaholt.

       Seddel fra Major Wiind.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1749

      

       Trol. 11/10-1749 i Eid. Copul. 10/12-1749.

       Gulich Pedersøn og Gunild Prodsd. Valler.

       Caut: Knud Anundsøn Flotten og Carl Larsøn Valler.

      

       Hun bodde i Porsgrunn.

      

       Hun gravlegges som "Gunnild Prossdatter 63 aar". Hun må ha vært noe yngre dersom hun fikk barn i 1749. Stipulerer henne 10 år yngre.

      

       Det var skifte etter henne på Vestsida i Porsgrunn 26. mai 1756:

       Gunhild Prosdatter død, enkemannen Gullich Pedersen. Død uten livsarvinger, søsknene arver: Bror Lars Prossen, bor på Halvarp i Eidanger; bror Ole Prossen, bor på Nøklegård i Eidanger; bror Niels Prossen, bor på Solum i Brunlanes; søster Maria Prosdatter gift med Carl Valler i Eidanger, halvsøster Anne Margrete Prosdatter er ugift og tjener hos Amund Kokkersvold i Eidanger.

 

      

       (1) Gift 27.09.1729 i Eidanger kirke,[17] med[18] Nils Amundsen, f. ca 1701 på Buer i Eidanger,[19] (sønn av Amund Nilsen og Gunhild Nilsdatter), d. 1742 på Valler i Eidanger,[20] gravlagt 15.03.1742 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Valler

 

      

 

       (2) Gift 10.12.1749 i Eidanger kirke,[22] med[23] Gullik Pedersen, f. ca 1713,[24] d. 1774 på Vestre i Porsgrunn,[25] gravlagt 24.01.1774 i Vestre Porsgrunn.

      

       Gullik:

       Gullik giftet seg 2. gang 04.01.1757 i Solum med enken etter Ole Christensen som døde i vestre Porsgrunn i 1750, Anne Bertelsdatter f. ca 1710. Hun var datter av Bertel Nilsen Klyve.

 

       Ekstraskatten 1762 på Vestsida, Porsgrunn: "62. Gullich Pedersen og Hust: 1 Datter Elisabeth, Inderst Christen Olesen"

      

       Skifte 5. april 1774 på Vestsida, Porsgrunn: Gullich Pedersen og Anne Berthelsdatter, begge døde i januar d. å. Arvinger er mannens bror Jon Pedersen, myndig, bor i Gråten, samt konas barn i 1. ekteskap med Ole Christensen: 1. Christen Olsen, myndig, bor i nabolaget; 2. Lisbeth Olsdatter, 25 år. Brt: 23 rdl. / Gjeld 13 rdl. Huset sto på østre Klyves grunn.

 

       Barn:

 

       A.   Nils Gulliksen, (sønn av Gullik Pedersen og Gunhild Prodsdatter) f. 1749 i Eidanger,[26] døpt 11.10.1749 i Eidanger kirke.[27]

            

             Gulich Pedersen og Gunild Vallers søn Niels som af Jordemoderen var hiemmedøbt

             Faddere: baaren af Lars Larsens Enke i Porsgrund, Anne Hansdatter Lillegaarden, mandfaddere: Knud Flotten, Anund Knudsen ibid.

 

      

 

 

II.   Lars Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. ca 1704 på Løvøya i Eidanger,[28] d. 1782 på Halvarp i Eidanger,[29] gravlagt 10.03.1782 på Eidanger kirkegård.[30]

      

 

       (1) Gift 02.07.1721 i Eidanger kirke,[31] med[32] Jøran Anundsdatter, f. ca 1696,[33] (datter av Anund Sørensen og Birthe Evensdatter), d. 1772 på Halvarp i Eidanger,[34] gravlagt 08.03.1772 på Eidanger kirkegård.[35]

      

 

       Han fikk i 1731 et uekte barn med Kari Andersdatter Rørarød i 1731.

 

 

       Han fikk i 1738 et uekte barn med Sara Christensdatter, f. ca 1714 (datter av Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter).[36]

 

       Sara:

       Hun står som Sara Christensdatter Halvarp da hun får sitt uekte barn, Christen, i 1738:

       Publice absolverede 26. okt 1738: Sara Christensdatter Harevarp for begangen leijermaal med en gift Mand Lars Prosen som hun udlagde til barnefader.

 

       Se Halvarp

 

      

 

 

III. Ole Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. ca 1707 på Løvøya i Eidanger,[37] d. 1766 på Nøklegård i Eidanger,[38] gravlagt 26.01.1766 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Han er født før kirkebokføringen av døpte startet i Eidanger sogn.

 

      

       Gift 02.12.1729 i Eidanger kirke,[40] med[41] Ingebor Hansdatter, f. ca 1705,[42],[43] (datter av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), d. 1785 på Nøklegård i Eidanger,[44] gravlagt 01.08.1785 på Eidanger kirkegård.[45]

      

       Se Nøklegård denne gården

 

      

 

 

IV. Karen Prodsdatter, (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. 1710 på Løvøya i Eidanger,[46] døpt 27.07.1710 i Brevik kirke.[47]

      

       døpt eet pigebarn N. Karen, fader N. Pros Andersen moder N. Margareth Jonsdatter

       baaren af Mari Hallevarp assist: Mari Sørensdatter Kaagersvold, Kisten Torsdatter?, mandfaddere: Jon Nauser, Søren Jonsen Kaagersvold.

 

 

 

V.   Nils Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. ca 1711 på Løvøya i Eidanger,[48],[49] d. 1773 på Solum i Brunlanes,[50],[51] gravlagt 14.04.1773 på Tanum kirkegård.[52]

      

       Bodde på Solum i Brunlanes. Han var bruker der fra 1728 til 1769.

 

       Han giftet seg i 1733.

      

       Trol. 21/7-1733 i Eid. paa gaarden Syndsaas. Copul. 17/10-1733.

       Niels Prossøn og Aase Nielsd.

       Caut: Olle Larssøn Landgangen (segl) og Hans Søfrensen (segl).

 

       Han var med på et salg på en del av Sundsåsen i 1749:

       Anno 11.04.1749 – Blev læst Cornelius Hansen, Ole Amundsen og Niels Prossens skiøde til Peder Nielsen paa endeel jordgods i Sundsaasen. (dat. 16.02.1749)

 

       Han gravlegges 61 år og 6 måneder gammel.

 

      

       Gift 17.10.1733 i Eidanger kirke,[53] med[54] Aase Nilsdatter, f. ca 1711 på Sundsåsen i Eidanger,[55] (datter av Nils Amundsen og Anne Pedersdatter), d. 1775 på Solum i Brunlanes,[56] gravlagt 14.10.1775 på Tanum kirkegård.[57]

      

       Aase:

       Hun er nevnt i skifte etter faren i 1737 som "Aase Nielsd. g.m. Niels Prossen, bor paa gaarden Solum".

      

       Hun gravlegges 64 år gammel.

 

 

       Barn:

 

       A.   Anne Nilsdatter, f. ca 1735,[58] d. 1792 i Brevik, gravlagt 02.01.1792 på Brevik kirkegård.[59]

            

             Hun kom fra Solum i Brunlanes. Hun nevnes i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Nils Prossen "Anne Nielsdatter gift med Halvor Hobæk paa Næseth".

 

             De nevnes i Brevik i 1782.

 

             Brevik 1782:
Nr.173
Halvor Berg - 1 kone

            

             Det var nok hun som ble gravlagt som "Anne Larsd. - Halvor Bergs kone 57 aar". (Feilaktig skrevet som Larsdatter.)

 

            

             Hun giftet seg med[60] Halvor Sørensen, f. ca 1733,[61],[62] (sønn av Søren Olsen og Kari Andersdatter), d. 1803 i Brevik, gravlagt 11.06.1803 på Brevik kirkegård.[63]

            

             Halvor:

             Han var bruker på Øvre Hobæk i Brunlanes etter sin far fra 1757 til 1780. De forsvinner omkring 1780 ifølge Lorens Berg. 

 

              Det var nok han som på denne tiden dukket opp i Brevik som Halvor Berg. En annen av Søren Olsen Hobæks sønner, Anders Sørensen, var gift og bosatt i Brevik.

Trolig gravlagt som "Halvor Sørensen i Brevig 60 aar". 
(Det var to Halvor Sørensen i Brevik på denne tiden og en ble gravlagt i 1804 som "Halvor Sørensen 60 aar").

 

            

 

       B.   Anun Nilsen, f. omkring 1740,[64] d. 1785 på Solum i Brunlanes.[65]

            

             Han er nevnt i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Nils Prossen "Anund Nielsen, død og etterlater seg 4 barn".

 

             Han var bruker på gården Solum i Brunlanes fra 1769 til han døde der i 1785.

            

             Det var skifte etter ham 9.3.1785 hvor følgende barn er nevnt:

             1. Hans Amundsen, 12 aar.

             2. Niels Amundsen, 7 aar.

             3. Torger Amundsen, 5 aar.

             4. Anna Amundsdatter, 8 aar.

 

 

             Han giftet seg med[66] Berte Hansdatter, f. 1747,[67] (datter av Hans Andersen og Anne Knutsdatter), d. 1810 på Solum i Brunlanes.[68]

            

             Berte:

             Hun var fra Halle Vestre bruk 1 i Brunlanes.

            

             Larvik sorenskriveri, Skifteprotokoll 15 (Hda 0015), 1808-1811, side 623

             Skifte etter Peder Jonsen Solums hustru Berthe Hansdatter 4. januar 1811.

             Berthe Hansdater tidligere gift med Amund Nilsen.

             Hendes første kull med barn:

             Hans Amundsen 38 år, gift og bosatt på en plass under Solum

             Nils Amundsen 29 år, gift og bosatt på Nøklegård i Eidanger

             Torger Amundsen 25 år, gift og bosatt på Bergene

             Hendes andre kull:

             Inger Marie Pedersdatter 23 år, gift med Hans Jensen og bosatt Waale

             Marthe Marie Pedersdatter, 20 år gammel bosatt hjemme hos faderen.

 

 

             Barn:

 

             1.    Hans Anundsen, f. 1772 på Solum i Brunlanes,[69] døpt 20.09.1772 i Brunlanes.[70]

                   

                    Amund Nilsen paa Solum hands søn Hans

                    Test: Gunbiør Solum, Zara Christensdatter paa Nøglegaard, Hendrich Olsen paa Aares, Knud Hansen paa Sande, Niels Nielsen paa Solum.

                   

                    Det kan være han som er i tjeneste hos Nils Sørensen på Lønnebakke i 1801 som "Hans Anundsen,Tjenestefolk, 24 år"? 

                   

                    Han giftet seg ifølge bygdeboken i 1802 og bodde på Gardsvei.

                   

                    Nevn i skifte etter moren som " Hans Amundsen 38 år, gift og bosatt på en plass under Solum".

 

 

             2.    Anne Anundsdatter, f. ca 1777.[71]

                   

                    Ettersom noen av søsknene hennes kom til Eidanger kan det være henne som er bosatt hos Anders Olsen på Lønnebakke i 1801 som "Anne Anundsdtr, Tjenestepige, 25 år"? Det kan være hennes bror som er i tjeneste på Nøklegård?

                   

                    Hun er ikke nevnt i skifte etter Berthe Hansdatter i 1811.

 

 

             4.    Nils Anunsen, f. ca 1778 på Solum i Brunlanes,[72] død 02.04.1829 på Nøklegård i Eidanger,152 gravlagt 09.04.1829 på Eidanger kirkegård.

                   

                    Han fikk skjøte på Nøklegård (Oppistua) i 1801.

                   

                    Copul. 13.07.1810 i Eid.

                    Ungkarl Nils Amundsen af Nesset og Pigen Kathrine Nielsdatter Nøglegaard.

                    Caut: Peder Solum og Niels Barseboe.

                   

                    Nevn i skifte etter moren som "Nils Amundsen 29 år, gift og bosatt på Nøklegård i Eidanger".

                   

                    Døde som gårdbruker på Nøklegaard, 50 år gammel. Han døde av tuberkulose.

 

                    Gravlagt som "Nils Anundsen, gaardmand paa Nøglegaard 50 aar, brystsyge".

 

                   

                     Gift 13.07.1810 i Eidanger kirke,[73] med[74] Catrine Nilsdatter, f. 1793 på Nøklegård i Eidanger (datter av Nils Sørensen og Inger Christensdatter), døpt 07.07.1793 i Brevik kirke,[75] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke,[76] død 20.12.1830 på Nøklegård i Eidanger,152 gravlagt 28.12.1830 på Eidanger kirkegård.

                   

                    Catrine:

                    Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Inger Christensdatter - Catrine

                    Faddere: 1. Sara Langangen 2. Birte Christensdtr. i Prgd. 3. Anders Lønnebakke 4. Anders Wiersdal 5. Gunder Nilsen Tweten N.

                    Merknad: Døpt i Brevik, ført i kirkeboka for Eidanger.

                   

                    Konfirmert som "Kathrine Nilsdatter Nøchlegaard 16".

                   

                    Hun kom fra Nøklegård da de giftet seg.

                   

                    Hun stod som Katrine Nilsdatter, 38 år, gårdm. Nils Nøglegaards enke da hun døde. Hun døde som sin mann av tuberkulose. 

 

                    Bosatt på Nøklegård.

 

              

 

             5.    Torger Anunsen, f. ca 1780.[77]

                   

                    Han kom til Bergane. Nevn i skifte etter moren som "Torger Amundsen 25 år, gift og bosatt på Bergene".

 

 

            

       C.   Kari Nilsdatter, f. ca 1745,[78] døpt 1807 på Åres i Brunlanes.[79]

            

             Han er nevnt i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Nils Prossen "Kari Nielsdatter gift med Hendrik Aarhes paa Næseth".

            

 

             Hun giftet seg med[80] Henrik Olsen, f. ca 1742,[81] (sønn av Ola Nilsen og Anne Henriksdatter), d. 1803 i Åres i Brunlanes.[82]

            

             Henrik:

             Henrik kom fra Åres i Brunlanes.Han var bruker på Åres etter sin far. Han var Hammersmed ifølge Lorens Berg.

 

            

 

       D.   Nils Nilsen, f. ca 1748 på Solum i Brunlanes,[83] d. 1832 på Hobæk Øvre i Brunlanes.[84]

            

             Nils var 26 år i 1774. Han er nevnt i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Nils Prossen "Niels Nielsen, myndig og bor paa Hobæk paa Næseth".

            

             Bodde noen år på Halle før han kom til Hobæk Øvre og ble bruker der fra 1780 til han døde i 1832.

            

             Det er skifte etter han som var ferdig 10.12.1832:

            

             Vestfold fylke, Larvik sorenskriveri, Skifteprotokoll 20 (Hda 0020), 1831-1834, side 400:

             Skifte etter Nils Nilsen Høbek sluttet 10. desember 1832

             Enke Anne Pedersdatter

             Barn:

             Sønnen Hans Nielsen Saga

             Sønnen Ole Nielsen Heistad

             Sønnen Amund Nielsen Solie

             Sønnen Jørgen Nielsen

             Sønnen Søren Nielsen

             Sønnen Niels Nielsen

             Datteren Anne Nielsdatter, gift med Anders Knudsen Hobek

             Datteren Anna Marie Nielsdatter

             Datteren Maren Nielsdatter.

 

            

             (1) Gift 1774,[85] med Anne Hansdatter, f. ca 1751 på Halle Vestre i Brunlanes,[86] (datter av Hans Andersen og Anne Knutsdatter), d. 1788 på Hobæk Øvre i Brunlanes.[87]

            

             Anne:

             Hun kom fra Halle Vestre.

 

 

             (2) Gift 1789,[88] med Anne Persdatter, f. ca 1766,[89] (datter av Per Sørensen og Mari Gunulvsdatter), d. 1835 på Hobæk Øvre i Brunlanes.[90]

 

             Anne: 

             Hun kom fra Bjørnø i Brunlanes

 

              

             Barn:

 

             1.    Åse Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anne Hansdatter) født 1776 på Halle i Brunlanes, døpt 16.05.1776 i Berg i Brunlanes,[iii] død 1806 på Nøklegård i Eidanger,[iv] gravlagt 01.11.1806 på Eidanger kirkegård.241

                   

                    Brunlanes, 16. May 1776 døbt i Berg - fra Halle, Tanum:

                    Niels Nielsen Halles og Anne Hansdatters ægte datter Aase.

                    Test.: Kisti Hansdatter Vesmen, Anne Nielsdatter Lepperø, Mæster Per hansen, Henrich Olsen Aaraas, Per Olsen i Hammeren.

                   

            

                    Gift 02.01.1806 i Eidanger kirke,124 med Tollef Olsen, født ca 1768.73

                   

                    Se Nøklegård

 

 

                   

             2.    Hans Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anne Hansdatter) født 1780 på Hobæk Øvre i Brunlanes,238 død 1847.238

                   

                    Bodde på Saga u/Kroken i Kjose.

 

                   

                    Gift 07.07.1826,[v] med Gunhild Olsdatter, født omkring 1780.9

 

 

                   

             3.    Ole Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anne Hansdatter) født 1781 på Hobæk Øvre i Brunlanes,238 død 08.07.1839 på Heistad i Eidanger,[vi] gravlagt 14.07.1839 på Eidanger kirkegård.100 .

                   

                    Copul. 31.10.1811 i Eid.

                    Ungkarl Ole Nilsen Viersdalen og Pigen Maren Kirstine Anunsdatter ibid.

                    Caut: Ola Langangen og Niels Soli.

                   

                    Han er nevnt som Ole Nilsen Heistad i skifte etter faren i 1832.

                   

                    Han var eier og bruker på Klepp Bnr.1 i Eidanger.

 

                   

                    Gift 31.10.1811 i Eidanger kirke,[vii] med Maren Christine Amundsdatter, født 1786 på Viersdalen i Eidanger,[viii] (datter av Amund Olsen og Kirsten Christensdatter), døpt 17.04.1786 i Eidanger kirke,245 død 1861.[ix]

                   

                    Maren:

                    Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christendtr. - Maren Christine

                    Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Ingebor Jonsdtr. Sundsaas 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Anders Sørensen Wiersdal 5. Nils Larsen ibid.

                   

            

                   

             4.    Anne Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anne Hansdatter) født 1783 på Hobæk Øvre i Brunlanes.238

 

 

 

             5.    Anund Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anne Hansdatter) født 1784 på Hobæk Øvre i Brunlanes,238 død 1877 i Eidanger.[x]

                   

                    Han kom fra Hobekk i Brunlanes.

 

                   

                     Gift 21.07.1818 i Eidanger kirke,145 med Maria Michelsdatter, født 1784 på Nordalseter i Eidanger,115,[xi] (datter av Michel Iversen og Antonette Olsdatter), døpt 07.11.1784 i Eidanger kirke,[xii] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,194 død 19.09.1849 på Solli i Eidanger,121 gravlagt 25.09.1849 på Eidanger kirkegård.100

 

                   

                    Maria:

                    Michel Iwersen Sættre og k. Nette Olsdtr. - Maria

                    Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. Aaklung 2. Karen Larsdtr. Sættre 3. Søren Olsen Bakke 4. Lars Bentsen Sættre 5. Eric Larsen ibid.

                   

                    Konfirmert som "Maria Michelsdatter Sætre 15".

                   

                    Hun bodde med familien og var 17 år i 1801.

 

 

                   

             6.    Mari Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anne Hansdatter) født 1787 på Hobæk Øvre i Brunlanes,238 død 1788 på Hobæk Øvre i Brunlanes.238

 

 

 

             7.    Jørgen Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anne Persdatter) født 1790 på Hobæk Øvre i Brunlanes.238

                   

                    Bosatt på Bjørnø bruk 2.

 

                   

                    Gift238 med Anne Olsdatter, født omkring 1790.9

 

 

                   

             8.    Anne Maria Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anne Persdatter) født 1791 på Hobæk Øvre i Brunlanes.238

 

 

 

             9.    Søren Nilsen, (sønn av Nils Nilsen og Anne Persdatter) født 1795 på Hobæk Øvre i Brunlanes,238 død 1840.238

                   

                    Han var ugift.

 

 

 

             10.  Anne Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anne Persdatter) født 1797 på Hobæk Øvre i Brunlanes.238

 

                   

                    Gift238 med Anders Knudsen, født omkring 1780.9

 

                    Anders:

                    Han var enkemann da han giftet seg med Anne Nilsdatter. Bosatt på Hobæk Nedre.

 

 

                   

             11.  Maren Nilsdatter, (datter av Nils Nilsen og Anne Persdatter) født 1801 på Hobæk Øvre i Brunlanes.

                   

 

                    Gift238 med Gunulf Larsen, født omkring 1800.9

                   

                    Gunulf:

                    Gunolf Larsen Langklov.

                   

 

 

 

       E.   Anne Nilsdatter, f. ca 1759 på Solum i Brunlanes.[91]

            

             Hun var 15 år i 1774. Dette er vel den Anne som var gift med Halvor Sørensen Hobek.

 

 

      

VI. Amund Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. 1713 på Nøklegård i Eidanger,[92] døpt 29.10.1713 i Eidanger kirke,[93] d. 1715 på Nøklegård i Eidanger,[94] gravlagt 10.04.1715 på Eidanger kirkegård.[95]

      

       Pros Andersen Nøchlegaard og Margrete Jonsdatter - Anund

       Faddere: baaren av Maren Søfrensdatter Hallevarp, assist: Maren Amundsdatter, Maren Andersdatter Traaholt, mandfaddere: Søfren Jonsen Koggersvold, Knud Andersen Traaholt og Lauritz Pedersen Hallevarp.

      

       Han gravlegges som "Pros Nøchlegaards barn Anund 1aar 20 uger 4 dager".

 

 

 

VII. Maren Prodsdatter, (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. 1716 på Nøklegård i Eidanger,[96] døpt 09.08.1716 i Eidanger kirke,[97] d. 1717 på Nøklegård i Eidanger,[98] gravlagt 03.10.1717 på Eidanger kirkegård.[99]

      

       Pross Andersen Nøglegaard og Margrete Joensdatter - Maren

       Faddere: baaren av Maren Søfrensdatter Hallevarp, assist: Maren Isachsdatter Nøglegaard, Maren Andersdatter paa Viersdahlen, mandfaddere: Søfren Joensen Kogersvold, Knud Andersen Traaholt.

      

       Hun gravlegges som "Pros Andersøn Nøchlegaards datter Maren 1 aar 7 uger".

 

 

 

VIII. Maren Prodsdatter, (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. 1718 på Nøklegård i Eidanger,[100] døpt 14.09.1718 i Eidanger kirke,[101] d. 1767 på Valler i Eidanger,[102] gravlagt 11.10.1767 på Eidanger kirkegård.[103]

      

       Pros Andersen Nøchlegaard og Margrethe Joensdatter - Maren

       Faddere: baaret av Maren Evensdatter Langangen, assist: Maren Anundsdatter Lønnebachen, Mari Andersdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kaakersvold, Elias Joensen Solum, Knudt Traaholt.

 

      

       Gift 05.10.1742 i Eidanger kirke,[104] med[105] Carl Larsen, f. 1713 på Årholt i Eidanger,[106],[107] (sønn av Lars Olsen og Karen Hansdatter), døpt 29.10.1713 i Eidanger kirke,[108] d. 1785 på Valler i Eidanger,[109] gravlagt 23.10.1785 på Eidanger kirkegård.[110]

      

       Se Valler

 

      

 

IX. Karen Prodsdatter, (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter) f. 1721 på Nøklegård i Eidanger,[111],[112] døpt 04.05.1721 i Eidanger kirke,[113] d. 1722 på Nøklegård i Eidanger,[114] gravlagt 04.05.1722 på Eidanger kirkegård.[115]

      

       Prods Andersen Nøchlegaard og Margrette Joensdatter - Karen

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Maren Isachsdatter Nøchlegaard, Ellen Nielsdatter Lander, mandfaddere: Søfren Joensen Kaachersvold, Knud Andersen Traaholt, Errich Amundsen Landgangen.

      

       Hun ble gravlagt 4. mai 1722 som "Prods Nøchlegaards datter Karen" i samme kiste som Amund Sørensen Langangen.

 

 

 

X.   Halvor Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Martha Jørgensdatter) f. 1721 på Rødningen i Eidanger,[116] døpt 05.10.1721 i Eidanger kirke,[117] d. 1724 på Rødningen i Eidanger,[118] gravlagt 23.07.1724 på Eidanger kirkegård.[119]

      

       et u-ægte barn fra Rødningen, Martha Jørgensdatter udlagt Prods Andersen Nøchlegaard, barnets nafn Halfvor

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Anne Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Niels Jensen Sønsaasen, Gunder Jørgensen Rødningen.

      

       Han gravlegges som "Martha Rødningens u-ægte barn Halfvor, nedsat i jorden 3 aar".

      

 

 

XI. Anna Margarethe Prodsdatter, (datter av Prods Anderssen og Ingeborg Jensdatter) f. 1733 på Nøklegård i Eidanger,[120] døpt 16.09.1733 i Eidanger kirke,[121] d. 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.03.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[122]

      

       Pross Andersen Nøglegaard og Ingeborg Jensdatter - Anna Margrethe

       Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter, Aase Nielsdatter Solum, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Niels Kaachersvold og Povel Knudsen Traaholt.

      

       Hun er nevnt på Prestegården i 1762:

       Piiger over 12 aar: Anne Margrethe Prosdatter,

      

      

       Gift 06.09.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[123] med Christen Ellefsen, f. 1739 på Hvalen i Eidanger,[124] (sønn av Ellef Hansen og Birthe Christensdatter), døpt 15.03.1739 i Eidanger kirke,[125] konfirmert 17.04.1757 i Eidanger kirke,[126] d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.11.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[127]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

      

XII. Prods Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Ingeborg Jensdatter) f. 1736 på Nøklegård i Eidanger,[128] døpt 06.01.1736 i Eidanger kirke.[129]

      

       Pross Nøglegaards ægte barn N. Pross

       Faddere: baaren af Anne Andersdatter, Inger Traaholt, Nils Kaagersvold og Christopher Kaagersvold.

 

 

 

XIII. Isak Prodsen, (sønn av Prods Anderssen og Ingeborg Jensdatter) f. 1737 på Nøklegård i Eidanger,[130] døpt 06.10.1737 i Eidanger,[131] d. 1738 på Nøklegård i Eidanger,[132] gravlagt 27.07.1738 på Eidanger kirkegård.[133]

      

       Pros Nøglegaard og Ingeborg Jensdatter, hiemmedøbt af Ole Nøglegaard - Isach

       Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Landgangen, Karen Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Knud Traaholt, Niels Kaagersvold og Anund Knudsen Traaholt.

      

       Han gravlegges som "Pros Nøglegaards liden søn Isach 10 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 541.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Skifte etter moren.

[8]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 302.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 541.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folio 171b.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folio 171b.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 309.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[24]  Ekstraskatten 1762.

[25]  Skifte etter han.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[28]  Alder ved død.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[33]  Alder ved død.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[36]  Stipulert, Stipulert.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 90.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[40]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[42]  Stipulert, Stipulert.

[43]  Alder ved død.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[46]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[48]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[49]  Alder ved død.

[50]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[51]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 291.

[52]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 291.

[53]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[55]  Alder ved død.

[56]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 294.

[57]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 294.

[58]  Alder ved død.

[59]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[60]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 355.

[61]  Alder ved død.

[62]  Stipulert, Stipulert.

[63]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[64]  Stipulert, Stipulert.

[65]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[66]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 535.

[67]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[68]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 535.

[69]  Skifte etter faren.

[70]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 87.

[71]  Skifte etter faren.

[72]  Skifte etter faren.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[74]  Tore Vamraak's database Internett.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[77]  Skifte etter faren.

[78]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 406.

[79]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 406.

[80]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[81]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 406.

[82]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 406.

[83]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[84]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 530.

[85]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 530.

[86]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 67.

[87]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 530.

[88]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 530.

[89]  Alder ved død.

[90]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 530.

[91]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[92]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[93]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 5.

[94]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197.

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 70.

[96]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[97]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 12.

[98]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[99]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 87.

[100]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[101]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[102]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[103]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[104]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[105]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[106]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[107]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[108]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[109]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[110]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[111]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[112]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[113]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[114]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[115]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[116]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[117]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[118]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[119]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[120]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[121]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 8.

[122]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 48-49.

[123]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 4-5.

[124]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 51.

[125]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 51.

[126]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 185.

[127]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[128]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[129]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 31.

[130]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[131]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[132]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[133]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen p[i]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[ii]  Stipulert, Stipulert.

[iii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 104.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[v]  Terje Blomquists database.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 568.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 301.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.