| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Nils Sørensen f. 1752 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Marie Torjusdatter f. ca 1753, 2. gang med Cathrine Jonsdatter f. ca 1747 og 3. gang med Inger Christensdatter f. ca 1758)

 

 

 

Nils Sørensen, f. 1752 på Øvre Lunde på Heisted,[1],[2] døpt 02.07.1752 i Eidanger kirke,[3],[4] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[5] d. 1814 på Nøklegård i Eidanger,[6] gravlagt 08.06.1814 på Eidanger kirkegård.[7]

Han var sønn av Søren Anunsen Øvre Lunde.

 

Søren øvre Lundes barn navnl. Niels                                                 

Faddere: baaren af Jacob nedre Lundes kone, Elisabeth Iversdatter Grave, mandfaddere: Hans Lunde, Ingebret Lunde, Christen Olsen i Sætre.

 

Konfirmert som "Nils Sørensen Lunde øvre 17".

 

Nils var bror av Ole Sørensen Langangen.

 

Han giftet seg 1. gang i 1775.

 

Trol. 26/9-1775 i Eid. Copul. 2/11-1775.

Uk. Nils Sørensøn øvre Lunde og P. Maria Torjusd. Aas.

Caut: Hans Anders. Aas og Anun Sørens. Lunde.

 

Hans far skjøtet over en tomt i Brevik til Nils i 1775:

Anno 26.01.1776 – Søren Amundsen Øvre Lundes skiøde til sin søn Niels Sørensen for den ½ deel af et huus paa en tomt i Sætteret ved Brevig, hvori Niels Sørensen selv har bekostet det halve og altsaa nu eier det hele huus imod betalt 51 rd. (dat. 17.08.1775)

 

Han kjøpte en del av Nordre Ås i 1776:

Anno 26.01.1776 -Jacob Erichsen Aases skiøde til Niels Sørensen for en part af gaarden Aas’es eiendom Ødegaarden kaldet, der vel rettens medeles skyld sadt for 5 skind, imod betalt 80 rd. (dat. 17.08.1775)

 

Han solgte i 1776 noe jordgods som nok var arvegods fra hans kone:
Anno 10.05.1776 - Niels Sørensen Lunde og Niels Erichsen Aas deres skiøde til Haaver Torjusen Aas, 5 skind i Søndre og 3 skind i Nordre Aas for enhver af dem, følgelig for begge 8 skind i Søndre og 6 skind i Nordre Aas imod betaling 122 rd. 20 s (dat. 20.04.1776)

 

Han giftet seg 2. gang i 1783.

 

Trol. 20/3-1783 i Eid. Copul. 4/5-1783.

Enkemand Nils Sørens. og Enken Catrine Jonsd. Nøchlegaard.

Caut: Anders Ols. Lønnebakke og Anders Sørens. Wiersdal.

 

Han solgte et hus i Brevik i 1784:

Anno 30.01.1784 – Niels Sørensen Nøchlegaards skiøde til Hans Sørensen Sundsaasen for et hus paa Setret ved Brevik med mur og negelfast indredning. Betalt 132 rd. (dat. 22.11.1785)

 

Han giftet seg 3. gang i 1790.

 

Trol. 28/4-1790 i Eid. Copul. (Samme dag).

Enkem. Nils Sørens. Nøchlegaard og Enken Inger Christensd. af Porsgrund,

med attest fra Præst og Kongl. Bewilling ægteviede.

Caut: Anders Lønnebakke og Anders Jons. Solum.

 

Nøklegård 1801:

Nils                  Sørensen         Husbonde           56         3die ægteskab Gaardbruger

Inger               Christensdtr    Kone                   52        2det ægteskab

Abraham        Nilsen              Begges stedsøn   19         Ugift   

Maria             Nilsdtr             Hans datter         16            

Søren              Nilsen             Begges børn         8            

Cathrine         Nilsdtr            Begges børn        6              

Hans              Anundsen        Tjenestefolk        24             

Marthe          Gunulfsdtr       Tjenestefolk        20  

 

Jordavgift 1802 på Nøklegård

Brukere: Nils Sørensen 1 hud, Christopher Mogensen 1 hud

 

Gravlagt som "Niels Sørensen Nøglegaard 62 aar".

 

 

(1) Gift 02.11.1775 i Eidanger kirke,[8] med Marie Torjusdatter, f. ca 1753,[9] (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter), konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[10] d. 1780 i Brevik, gravlagt 13.11.1780 i Brevik kirke.[11]

 

Marie:

Marie kom fra Ås i Eidanger. Hun var 13 år under skifte etter faren i 1766.

 

Konfirmert i 1769 som "Marie Torjusdatter Aas 15".

 

Hun kom fra Aas da hun giftet seg. Hun og Nils bodde i Brevik.

 

Gravlagt som "Maria Torjusd. - Nils Sørens. Lundes kone, 26 aar".

 

 

(2) Gift 04.05.1783 i Eidanger kirke,[12] med Cathrine Jonsdatter, f. ca 1747 på Solum i Brunlanes,[13] (datter av Jon Torgersen og Gudbjør Larsdatter), d. 1789 på Nøklegård i Eidanger,[14] gravlagt 01.03.1789 på Eidanger kirkegård.[15]

 

Cathrine:

Hun var enke etter Nils Olsen som døde på Nøklegård i 1782. Hun bodde på Nøklegård med begge sine ektemenn.

 

Hun er nevnt i skifte etter sin far i 1785 og hadde flere søsken i Eidanger.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1784-1793) side 37

Skifte 9. Marti 1785 paa gaarden Solum i Thanum Præstegield

Jon Torgersen, død - enke Gundbiør Larsdatter

Barn:

1. Anders Jonsen, boende paa gaarden Solum, myndig.

2. Catharina Jonsdatter, g.m. Nils Sørensen i Eidanger, myndig.

3. Anne Maria, g.m. Anders Olsen Lønnebacke.

4. Sara Jonsdatter, g.m. Hans Christensen Halvarp.

5. Mari Jonsdatter, været i ægteskab med Anders Larsen Nøklegaard og efterladt sig følgende børn:

    a) Lars Andersen, boer paa gaarden Ouden i Eidanger, myndig.

    b) Isach Andersen, 22 aar, hiemme hos faderen.

    c) Anne Andersdatter, 21 aar og ugift, hiemme hos faderen.

    Faderen Anders Larsen Nøklegaard formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 85-0-4

Netto: 40-3-4.

 

Gravlagt som "Catrine Jonsd. Nøchlegaard 42 aar".

 

Skifte

Eidanger bygdehistorie, bind 1 - side 91:

Cathrine døde i 1789 i en alder av 42 år. Av skiftereferatet fremgår at Anders Jonssøn Solum i Brunlanes var avdødes bror og hun var da datter av Jon Torgerssøn Solum og Gunbjørg Larsdatter der.8 Boet ut-gjorde brutto rdlr. 1014-2-10, netto 890-2-3.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 409        

4.6.1789      Nøklegård i Eidanger

       Catharina Jonsdtr. død g. Nils Sørensen, g.1.g. Nils Olsen, sk. 20.7.1782.

       Barn i 1ste:

     1. Ole Nilsen 19 år.

       2. Abraham Nilsen 7 år?

       3. Gudbiør Nilsdatter 16 år.

       4. Ingeborg Nilsdatter 13 år.

        Barn i 2nt.

       5. Maria Nilsdtr. 3 år.

       Formyndere: Peder Sundsås, morbroder Anders Jonsen Solum på Næseth,

     Anders Lønnebachen, faderen Nils Sørensen,

Gods:   Iflg. sk. 1782 og et skifte etter eldste datter Mari: i Potten, Tanum s., med underl.

Aasildrød øde: 10 ¼ skind + 1 ¾ skind = 1 hud. Takst: 368 rdl.

Brutto: 1014-2-15.

Netto: 890-2-3.

 

 

(3) Gift 28.04.1790 i Eidanger kirke,[16] med Inger Christensdatter, f. 1755 på Søndre Lunde i Eidanger,[17] (datter av Christen Larsen og Maren Stoesdatter), døpt 12.01.1755 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[19] d. 1811 på Nøklegård i Eidanger, gravlagt 04.02.1811 på Eidanger kirkegård.[20]

 

Inger:

Christen Syndre Lundes barn navnl. Inger                                                    

Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Maren Stoesdatter, mandfaddere: Niels Siljen, Anund Stoesen, Ingebret Stoesen.

 

Konfirmert i 1771 som "Inger Christensdatter Lunde S 16".

 

Hun giftet seg 2. gang i 1790. Hun var da enke etter Nils Nilsen f. 1734 på Slevolden som døde på Østre Porgrunn i 1789.  Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

Trol. 28/4-1790 i Eid. Copul. (Samme dag).

Enkem. Nils Sørens. Nøchlegaard og Enken Inger Christensd. af Porsgrund,

med attest fra Præst og Kongl. Bewilling ægteviede.

Caut: Anders Lønnebakke og Anders Jons. Solum.

 

Finner søsteren Berthe som fadder til deres barn. Hun nevnes som bosatt på Prestegården og hennes søster bodde der før hun giftet seg.

 

Hun og Nils bodde på Nøklegård.

 

Gravlagt som "Inger Christensdatter Nøglegaard 58 aar".

 

 

 

I.    Sara Nilsdatter, (datter av Nils Sørensen og Marie Torjusdatter) f. 1776 på Øvre Lunde i Eidanger,[21] døpt 17.09.1776 i Brevik kirke,[22] d. 1776 på Øvre Lunde i Eidanger,[23] gravlagt 03.11.1776 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Nils Sørensen Lunde og k. Maria Torjusdatter P.B. Sara

       Faddere: Christen Lundes kone Marie Iversdatter, Birthe Jacobsdatter, Anun Sørensen Lunde, Jacob Aas, Ole Erichsen.

      

       Gravlagt som "Sara Nilsd. øvre Lunde 6 uger".

 

 

 

II.   Kirsten Nilsdatter, (datter av Nils Sørensen og Marie Torjusdatter) f. 1777 i Brevik, døpt 09.11.1777 i Brevik kirke,[25] d. 1780 i Brevik, gravlagt 13.11.1780 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Nils Sørenson Lunde og Maria Torjusdatter - Kisten                 

       Faddere: Christen Olsons kone Ingebor Andersd, Kisten Torjusd. Aas, Jacob Erichson ibid, Anun Sørenson Lunde, Ole Jacobson Grave

      

       Gravlagt som "Kisti - Sammes barn 3 aar". (Hun står notert etter morens gravlegging i kirkeboken. Derfor er "Sammes" her hennes far. JO).

 

 

 

III. Marta Maria Nilsdatter, (datter av Nils Sørensen og Marie Torjusdatter) f. 1780 i Brevik,[27] døpt 30.04.1780 i Brevik kirke,[28] d. 1780 på Øvre Lunde i Eidanger,[29] gravlagt 06.08.1780 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Nils Sørensen Lunde og k. Maria Torjusdatters P.B. Marta Maria

       Faddere: Anna Torjusdatter Aas, Kisti Torjusdatter ibid, Hovor Torjusen ibid, Christen Sørensen Lunde, Ole Jacobsen Grave.

      

       Gravlagt som "Marta Maria Nilsd. af Brevig, død paa øvre Lunde 14 uger".

 

 

 

IV. Maria Nilsdatter, (datter av Nils Sørensen og Cathrine Jonsdatter) f. 1786 på Nøklegård i Eidanger,[31] døpt 25.02.1786 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[33] d. 30.12.1870 på Nordre Nordal i Eidanger.

      

       Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr. - Maria

       Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Sara Olsdtr. Langangen 3. Eric Sørensen ibid 4. Anders Olsen Lønnebakke 5. Jacob Stenersen Kiøndal.

      

       Konfirmert som "Maria Nielsdatter Nøchlegaard 14".

 

      

       Gift 11.10.1804 i Eidanger kirke,[34] med Søren Andersen, f. 17.02.1777 på Nordal i Eidanger (sønn av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter), døpt 02.03.1777 i Eidanger kirke,[35],[36] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[37] d. 21.03.1855 på Nordre Nordal i Eidanger, gravlagt 30.03.1855 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Se Nordre Nordal

 

      

 

V.   Søren Nilsen, (sønn av Nils Sørensen og Inger Christensdatter) f. 1791 på Nøklegård i Eidanger,[39] døpt 27.02.1791 i Eidanger kirke,[40] d. 1802 på Nøklegård i Eidanger,[41] gravlagt 28.10.1802 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Inger Christensdtr. - Søren

       Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang 2. Birte Christensdtr. Prgd. [Præstegaarden] 3. Eric Langangen 4. Christen Lunde Øvre 5. Hans Andersen Lønnebakke.

      

       Gravlagt som "Søren Nilsen Nøchlegaard 12 aar".

 

 

 

VI. Catrine Nilsdatter, også kjent som Cathrine, (datter av Nils Sørensen og Inger Christensdatter) f. 1793 på Nøklegård i Eidanger, døpt 07.07.1793 i Brevik kirke,[43] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke,[44] død 20.12.1830 på Nøklegård i Eidanger,26 gravlagt 28.12.1830 på Eidanger kirkegård.

      

       Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Inger Christensdatter - Catrine

       Faddere: 1. Sara Langangen 2. Birte Christensdtr. i Prgd. 3. Anders Lønnebakke 4. Anders Wiersdal 5. Gunder Nilsen Tweten N.

       Merknad: Døpt i Brevik, ført i kirkeboka for Eidanger.

      

       Konfirmert som "Kathrine Nilsdatter Nøchlegaard 16".

      

       Hun kom fra Nøklegård da de giftet seg i 1810.

 

       Copul. 13.07.1810 i Eid.

       Ungkarl Nils Amundsen af Nesset og Pigen Kathrine Nielsdatter Nøglegaard.

       Caut: Peder Solum og Niels Barseboe.

 

       Bosatt på Nøklegård Bnr.2.

 

       Hun stod som Katrine Nilsdatter, 38 år, gårdm. Nils Nøglegårds enke da hun dør. Hun døde som sin mann av tuberkulose.

 

       Gravlagt som "Katrine Nilsdatter, gaardmand Nils Nøglegaards enke 38 aar".

 

 

       Gift 13.07.1810 i Eidanger kirke,[45] med[46] Nils Anunsen, f. ca 1778 på Solum i Brunlanes,[47] (sønn av Anun Nilsen og Berte Hansdatter), død 02.04.1829 på Nøklegård i Eidanger,26 gravlagt 09.04.1829 på Eidanger kirkegård.

      

       Nils:

       Han fikk skjøte på Nøklegård (Oppistua) i 1801.

      

       Nevn i skifte etter moren som " Nils Amundsen 29 år, gift og bosatt på Nøklegård i Eidanger".

      

       Døde som gårdbruker på Nøklegaard, 50 år gammel. Han døde av tuberkulose.

 

       Gravlagt som "Nils Anundsen, gaardmand paa Nøglegaard 50 aar, brystsyge".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Birthe Maria Nilsdatter, født 16.12.1810 på Nøklegård i Eidanger,[i] døpt 26.12.1810 i Eidanger kirke,47 død 02.04.1842 på Nøklegård i Eidanger,45 gravlagt 11.04.1842 på Eidanger kirkegård.24 .

              

               Niels Amundsen Nøglegaard og Katrine Nielsdatter - Berte Maria

               Faddere: Oline Barseboe, Berte Solum, Søren Nordal, Ole Barseboe, Torger Solum.

 

               Copul. 02.07.1830 i Eid.

               Ungkarl Anders Olsen Langangen 23 1/2 år

               Pigen Birthe Maria Nilsdatter Nøglegaard 20 1/2 år

              

               Gravlagt som "Birthe Marie Nilsdatter 31 år - Gaardmandskone - Nøglegaard".

              

              

               Gift 20.07.1830 i Eidanger kirke,26,[ii] med[iii] Anders Olsen, født 1808 på Langangen i Eidanger,[iv] (sønn av Ole Andersen og Karen Larsdatter), døpt 24.01.1808 i Eidanger kirke,50 død 1890.45

              

               Anders:

               Ole Andersen Landgangen og Karen Larsdatter - Anders

               Faddere: Margrethe Knudsdtr. Qvæstad, Oline Erichsdtr. Landgangen, Skovridr Henrich Frahm, Anders Lønnebakke, Amund Larsen Tveten, Lars Hansen ibid.

              

               Bosatt på Nøklegård Bnr.1.

 

 

              

        B.    Inger Nilsdatter, født 10.10.1813 på Nøklegård i Eidanger,[v] døpt 24.10.1813 i Eidanger kirke,[vi] død 1887.[vii] .

              

               Niels Amundsen Nøglegaard og Cathrine Nielsdatter - Inger

               Faddere: Maria Nordal, Aase Viersdalen, Niels Barseboe, Abraham Barseboe, Isach Nøglegaard.

 

              

               (1) Gift 1834,51 med Lars Olsen, født 1806 på Lanner i Eidanger,51 (sønn av Ole Andersen og Karen Larsdatter), døpt 29.06.1806 i Eidanger kirke,[viii] død 02.04.1838 på Langangen i Eidanger,51 gravlagt 10.04.1838 på Eidanger kirkegård.24

              

               Lars:

               Ole Andersen Lanner og Karen Larsdatter - Lars

               Faddere: Margrethe Knudsdtr. Qvæstad, Maren Christine Anundsdtr. Wiersdalen, Amund Nilsen Lillegaarden, Elias Jacobsen Stulen, Amund Larsen Tveten, Lars Hansen ibid.

              

               Bosatt på Lanner i Eidanger sammen med konen Inger.

              

               Gravlagt som "Lars Olsen 32 år - Gaardbruger - Langangen".

 

              

               (2) Gift 1841 i Eidanger kirke,53 med Halvor Nilsen, født 19.04.1820 på Siljan i Eidanger,26 (sønn av Nils Halvorsen og Lisbeth Andersdatter), døpt 30.04.1820 i hjemme,26 død 1873.[ix]

              

               Halvor:

               Halvor - Foreldre: Niels Halvorsen Sillien og Lisbeth Andersdatter, gaardbruger (hjemmedøbt 30.04)

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Siljan.

              

               Dåpen bekreftet i kirken i Eidanger 7 mai 1820. Halvor og Inger bodde først på Siljan Bnr.6 siden, og på Stridsklev Bnr.1.

 

 

              

        C.    Nils Nilsen, født 11.10.1815 på Nøklegård i Eidanger,26 døpt 22.10.1815 i Eidanger kirke,26 død 13.05.1842 på Nøklegård i Eidanger,53 gravlagt 20.05.1842 på Eidanger kirkegård.24

              

               Niels - Foreldre: Niels Nielsen Nøchlegaard og Katarina Nielsdatter, gaardmand og bonde

              

               Han overtok gården på Nøklegård.

              

               Gravlagt som "Nils Nilsen 27 år - Gaardmand - Nøglegaard".

 

              

               Gift 1836,53 med Anne Marie Jacobsdatter, født 19.01.1818 på Døvik i Eidanger,[x] (datter av Jacob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter), døpt 01.02.1818 i Eidanger kirke,[xi] død 26.08.1844 på Nøklegård i Eidanger,[xii] gravlagt 25.09.1844 på Eidanger kirkegård.24

              

               Anne:

               Karen Maria - Foreldre: Jacob Halvorsen Sundsaasen og Margrethe Nielsdatter

              

               Det står Karen Maria da hun ble døpt, men hun ble konfirmert og gift som Anne Marie.

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Siljan.

              

               Gravlagt som "Anne Marie Jakobsdatter 26 1/2 år - Gaardmandsenke - Nøglegaard".

 

 

              

        D.    Anund Nilsen, født 22.06.1818 på Nøklegård i Eidanger,26 døpt 05.07.1818 i Eidanger kirke,26 død 22.09.1818 på Nøklegård i Eidanger,26 gravlagt 30.09.1818 på Eidanger kirkegård.32 .

              

               Amund - Foreldre: Gaardmand Niels Anundsen Nøglegaard og Catharine Olsdatter (Hun het Nilsdatter)

              

               Gravlagt som "Amund, Niels Nøchlegaards barn ¼ aar".

              

 

 

        E.    Anund Nilsen, født 07.01.1820 på Nøklegård i Eidanger,26 døpt 16.01.1820 i Eidanger kirke,26 død 14.11.1835 på Nøklegård i Eidanger,53 gravlagt 22.11.1835 på Eidanger kirkegård.24 .

              

               Amund - Foreldre: Nils Amundsen og Catrine Nilsdatter Nøglegaard, gaardmand

              

               Gravlagt som "Anund Nilsen 16 år - Gaardmandsønn - Nøglegaard".

              

 

 

        F.    Sara Nilsdatter, født 25.10.1824 på Nøklegård i Eidanger,26 døpt 21.11.1824 i Eidanger kirke,26 død 26.05.1825 på Nøklegård i Eidanger,26 gravlagt 02.06.1825 på Eidanger kirkegård.

              

               Sara - Foreldre: Nils Amundsen og Katrine Nilsdatter Nøglegaard, gaardmand

              

               Gravlagt som "Sara Nilsdatter, gaardmand Nils Nøglegaards barn ¾ aar".

              

 

 

        G.    Maren Kristine Nilsdatter, født 04.07.1826 på Nøklegård i Eidanger,26 døpt 06.08.1826 i Eidanger kirke,26 død 13.01.1827 på Nøklegård i Eidanger,26 gravlagt 21.01.1827 på Eidanger kirkegård.

              

               Maren Kirstine - Foreldre: Nils Amundsen og Katrine Nilsdatter Nøglegaard, gaardmand

              

               Gravlagt som "Maren Kirstine Nilsdatter, gaardmand Nils Nøglegaards barn ½ aar".

              

 

 

        H.    Søren Nilsen, født 1828 på Nøklegård i Eidanger,[xiii] død 02.12.1828 på Nøklegård i Eidanger,26 gravlagt 08.12.1828 på Eidanger kirkegård.32 .

              

               Han døde 3 uker gammel. Finner han ikke døpt i Eidanger.

              

               Gravlagt som "Gaardmand Nils Amundsen Nøglegaard og Katrine Nilsdatters hjemmedøbte drengebarn Søren 3 uger".

              

 

      

VII. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Sørensen og Inger Christensdatter) f. 1796 på Nøklegård i Eidanger,[48] døpt 06.03.1796 i Eidanger kirke,[49] d. 1796 på Nøklegård i Eidanger,[50] gravlagt 13.03.1796 på Eidanger kirkegård.[51]

      

       Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Inger Christensdtr. - Maren

       Faddere: 1. Gunbiør Nilsdtr. Barseboe 2. Ingebor Nilsdtr. Døvig 3. Anders Wiersdal 4. Jacob Langangen 5. Jon Andersen Lønnebakke.

      

       Gravlagt som "Maren Nilsd. ibid (Nøchlegaard) 2 uger".

 

 

 

VIII. NN Nilsen, (sønn av Nils Sørensen og Inger Christensdatter) f. 1802 på Nøklegård i Eidanger, d. 1802 på Nøklegård i Eidanger, gravlagt 21.11.1802 på Eidanger kirkegård.[52]

      

       Gravlagt som "Nils Sørensen Nøchlegaards dødfød. D.barn". Notert under Siljan. Trolig feil.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[5]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[11]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Alder ved død.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[19]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[38]  Avskrift av Lillegunn ( Ingeborg ) Syversen's notater.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[46]  Tore Vamraak's database Internett.

[47]  Skifte etter faren.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[ii]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 391.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 395.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 187.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[xi]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 395.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 396.