| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KOKKERSVOLD |


 

 

Nils Jensen f. ca 1692 og Maren Christophersdatter f. ca 1691 sin familie

 

 

 

Nils Jensen, f. ca 1692,[1] d. 1758 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[2] gravlagt 15.10.1758 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn til en Jens og Kirsten Andersdatter.

 

Nils var oppsitter på Kokkersvold i første halvdel av 1720 årene. De døpte sitt første barn, Christopher i 1718 bosatt på Sundsåsen. Hans mor var i 1725 nevnt bosatt hos Nils som Kirsten Andersdatter 68 år. Han ble nevnt som fadder til alle Ingeborg Jensdatter Nøklegård sine barn som hun fikk med Prods Andersen. Han var nok hennes bror.

 

Hans mor, Kirsten Andersdatter, bodde hos sin sønn Nils Jensen på Kokkersvold i 1725 68 år gammel. Hun døde der i 1730 og gravlegges 14.04.1730  som "Kirsten Andersdatter Kaachesvold 66 aar".

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Niels Jensen Kaakersvold 30 aar", fødested Wigsiden og bopel Kaakersvold, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Både Ingeborg og Nils er faddere til Abraham Jonsen Grinnen og Maren Amundsdatter sin datter Marthe i 1728.

 

Finner familien på Kokkersvold i 1725.

Kokkersvoll

Den 4de Huusmandsplads kaldet Kaacherswold bruges af Niels Jensøn gl. 33 aar enroullered, gift med Maren Christophersdatter gl. 34 aar, 3de Sønner, Christopher Nielsøn gl. 7 aar, Anders Nielsøn gl. 5 aar, Lars Nielsøn gl. 2 aar, sin Moder hos sig Kirsten Andersdatter gl. 68 aar, En Huuskone Inger Sivertsdatter gl. 70 aar.

Paa Pladsen kand fødes 2 Kiøer, 6 Saver, Iche flere Huusfolch som er nedteignet.

 

Gravlagt som "Niels Kaagersvold 68 aar 6 maaneder".

 

 

Gift[4] med[5] Maren Christophersdatter, f. ca 1691,[6] d. 1763 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[7] gravlagt 30.10.1763 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Maren:

Gravlagt som "Niels Kaakersvolds enke, Maren Jensdatter 77 aar".

 

Her er det nok en feilskriving av presten. Det var han som het "Jensen" ikke hun.

 

Eidanger 1762:

uformuende Niels Kogersvolds Enke, er udlævd og fattig.

 

 

 

I.    Christopher Nilsen, f. 1718 på Sundsåsen i Eidanger,[9] døpt 19.06.1718 i Eidanger kirke,[10] d. 1758 på Stulen i Eidanger,[11] gravlagt 25.08.1758 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Niels Jensen og Maren Christophersdatter Syndsaasen - Christopher

       Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Martha Gunnersdatter Grinnen, Birthe Larsdatter Røe, mandfaddere: Hans Gunnersen Hallevarp, Nils Amundsen Syndsaas.

      

 

       Gift 16.10.1742 i Eidanger kirke,[13] med[14] Inger Andersdatter, f. 1720 på Ramberg i Eidanger,[15],[16] (datter av Anders Halvorsen og Bodil Rasmusdatter), døpt 14.07.1720 i Eidanger kirke,[17] d. 1794 på Stulen i Eidanger,[18] gravlagt 16.05.1794 på Eidanger kirke.[19]

      

       Se Stulen

 

      

II.   Anders Nilsen, f. 1721,[20],[21] d. 1726 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[22] gravlagt 26.04.1726 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Han gravlegges som " Niels Jensøn Kaachersvolds lille søn, Anders Nielsøn 5 aar 7 uger".

      

      

 

III. Lars Nilsen, f. 1724 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[24] døpt 29.03.1724 i Eidanger kirke,[25] d. 1783 på Røra i Eidanger,[26] gravlagt 21.09.1783 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Niels Jensen Kochersvold og Maren Christophersdatter - Laers

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaassen, Gunnille Prodsdatter, Prods Andersen Nøchlegaard, Olle Laersen Landgangen, Abraham Joensen.

 

      

       (1) Gift 29.12.1745 i Eidanger kirke,[28] med[29] Margrethe Ottersdatter, f. 1723 på Røra i Eidanger,[30] (datter av Otter Olsen og Christense Halvorsdatter), døpt 30.05.1723 i Eidanger kirke,[31] d. 1747 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[32] gravlagt 07.10.1747 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       (2) Gift 21.11.1749 i Eidanger kirke,[34] med[35] Anne Nilsdatter, f. 1725 på Sundsåsen i Eidanger,[36],[37] (datter av Nils Amundsen og Anne Pedersdatter), døpt 14.01.1725 i Eidanger kirke,[38] d. 1794 på Røra i Eidanger,[39] gravlagt 22.04.1794 på Eidanger kirkegård.[40]

      

       Se Røra

 

      

IV. Anne Nilsdatter, f. 1726 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[41] døpt 13.10.1726 i Eidanger kirke,[42] d. 1780 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[43] gravlagt 19.11.1780 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Niels Jensen Kaachersvold og Maren Christophersdatter - Anne

       Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Ellen Nielsdatter Landgangen, Johanne Knudtsdatter Traaholt, mandfaddere: Olle Laersen Landgangen, Jørgen Gundersen Rødningen.

      

 

       (1) Gift 03.01.1746 i Eidanger kirke,[45],[46] med Anund Larsen, f. ca 1722,[47] (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter), d. 1763 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[48] gravlagt 20.10.1763 på Eidanger kirkegård.[49]

      

       (2) Gift 16.11.1764 i Eidanger kirke,[50] med Peder Arnesen, f. 1732 på Auen i Hedrum,[51] (sønn av Arne Sørensen og Anne Pedersdatter), døpt 10.02.1732 i Siljan kirke,[52] d. 1808 i Brevik, gravlagt 28.06.1808 på Brevik kirkegård.[53]

 

       Se Kokkersvold denne gården

      

      

 

V.   Jens Nilsen, f. 1730 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[54] døpt 23.04.1730 i Eidanger kirke.[55]

      

       Niels Jensen Kaachersvold og Maren Christophersdatter - Jens

       Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Sønsaasen, Ellj Nielsdatter Landgangen, Aasse Nielsdatter Sønsaasen, mandfaddere: Laers Prodsen Hallevarp, Olle Prodsen Nøchlegaard, Laers Ollsen Landgangen.

      

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 18.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen p

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[20]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[21]  Alder ved død.

[22]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[23]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[28]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[34]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[46]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[47]  Alder ved død.

[48]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[49]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[50]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[53]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.