| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRARØD |


 

 

 

Anders Jacobsen f. ca 1671 og Inger Larsdatter f. ca 1664 sin familie

 

 

 

Anders Jacobsen, f. ca 1671,[1] d. 1741 på Rødseter u/Rørarød i Eidanger,[2] gravlagt 09.06.1741 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Jacob NN og Anne Kjeldsdatter.

 

De trolovet seg i Gjerpen:

1703. Feria 3 Nativ:

Anders Jacobssøn fra Eidanger soldat, og Ingerie Larsdatter fra Lj.

Caut: Ole Højsæt.

 

Han fikk i 1704 bygselseddel på 1 ¼ hud av Rørarød av Jacob Turmand

Anno 16.07.1705 – Anders Jacobsen lod lyse Jacob Turmands bøxel sedel paa 1 ¼ hud i Rørerøe. (dat. 14.11.1704)

 

Han ble nevnt på Rørarød i Eidanger i sjølegden i 1706. Han stod der som "Opsidder, bruger halfparten 30 ey enroulleret, gifft, haver ingen Sønner".

 

Han ble nevnt under ekstraskatten (skoskatten) ”Anders Jacobsen med kvinne og et barn”.

 

Han bodde på Rørarød i 1725:

Rørrerøe

Skylder 2 ½ Hud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Niels Sørensøn 1 Hud, 3 Skind, Anders Jacobsøn 1 Hud, 3 Skind.

Niels Sørensøn gl. 54 aar, iche tient er frisk og gift med Karen Iversdatter gl. 33 aar, har en Søn Søren Nielsøn gl. 14 aar, er teignet til Søes. Ingen Tienistefolch.

Anders Jacobsøn gl. 53 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Inger Larsdatter gl. 56 aar. Har 2de døttre, Sara Andersdatter gl. 16 aar, Karen Andersdatter gl. 12 aar. Ingen Tienistefolch.

Til Gaarden en liden Sætterboe En ½ Miil fra gaarden og der ved et støche Skov, til fældes med hverandre de 2de Bønder, af Furu og Gran, til smaa Bielcher og anden smaalast, saa og hieme ved gaarden til gierdefang og brendved, hellers ingen anden Herlighed.

 

Han mor gravlegges i 22.05.1723 som "Anders Rørarøds moder Anna Kieldsdatter 96 aar". Hun bodde da hos Anders. (Det nevnes ei Anne Kjeldsdatter f. omkring 1590 på Berg?)

 

Anders gravlegges i 1741 som "Anders Jacobsøn Røsætre 70 aar".

 

 

Gift 1703,[4] med[5] Inger Larsdatter, f. ca 1664 på Li i Gjerpen,[6] (datter av Lars Jacobsen d.e og Ingeborg), d. 1751 på Rødseter u/Rørarød i Eidanger,[7] gravlagt 18.04.1751 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Inger:

Hun kom fra Li i Gjerpen. Hun ble ikke nevnt i skifte etter konen til Lars Jacobsen d.y. så da var hun vel datter av Lars Jacobsen d. e.

 

Hun gravlegges som "Anders Røsæters enke Inger Larsdatter 87 aar".

 

 

 

I.    Sara Andersdatter, f. ca 1709,[9] død 1741 i Brevik, gravlagt 01.01.1742 i Brevik.

      

       Hun bodde på Rørarød da hun giftet seg i 1730

 

 

       Gift 10.06.1730 i Eidanger kirke,[10] med[11] Peder Haraldsen, f. ca 1708,[12] (sønn av Harald Pedersen og Margrethe Clausdatter).

 

       Se Stulen 

 

      

      

II.   Kari Andersdatter, f. ca 1713 på Rørarød i Eidanger.[13]

      

       Hun var mor til Lars Prodsens uekte barn Lars i 1731. Morens navn står som "Kari Andersdatter Rørarøe Settre". Og "udlagt til barnefader en gift mand Laers Prodsøn Hallevarp".

      

       27. mai 1731: Aabenbare skrifte: Karen Andersdatter RøeSætter, udlagt til barnefader Laers Prodsen Hallevarp.

      

       Hun giftet seg 1. gang i 1733. (Hennes svoger, Peder Haraldsen Flåtten, var en av troloverne)

      

       Trol. 19/11-1733 i Eid. Copul. 5/3-1734.

       Simon Jørgensøn og Karen Andersd.

       Caut: Peder Haralsøn Flaaden og Gunder Jørgensøn, Huusmand og Simon Svensøn Rognlie, Huusmand.

 

       De fikk en sønn bosatt i Eidanger i 1736.

      

       Hun giftet seg 2. gang som enke med Ole Jensen i 1758.

      

       Trol. 18/7-1758 i Eid. Copul. 14/10-1758.

       Enkemand Ole Jensen Tangen fra Solum Porsgrund og Enken Kari Andersd. Røsæter.

       Caut: Rasmus Christophersen og Niels Abrahamsen fra Solum.

 

 

       Hun fikk et uekte barn med Lars Prodsen, f. ca 1704 på Nøklegård i Eidanger,[14] (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), d. 1782 på Halvarp i Eidanger,[15] gravlagt 10.03.1782 på Eidanger kirkegård.[16]

      

 

(1)    Gift 05.03.1734 i Eidanger kirke,4 med Simen Jørgensen, født 1712 på Rødningen i Eidanger,[i],[ii] (sønn av Jørgen Gundersen og Kari Anundsdatter), døpt 27.11.1712 i Eidanger kirke,26 død før 1758.

      

       Barn, se under hans foreldre på Langangen.

 

 

(2)    Gift 14.10.1758,[17] med Ole Jensen, f. ca 1704 (sønn av Jens Olsen og Anne Michelsdatter),[18] d. 1774 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.03.1774 i Vestre Porsgrunn.[19]

      

       Ole:

       Gravlagt som "Ole Jensen Tangen 69 aar".

 

       Se Herøytangen u/Herøya

 

      

 

 

       A.   Lars Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Kari Andersdatter) f. 1731 på Rørarød i Eidanger,[20] døpt 22.07.1731 i Eidanger.[21]

            

             Eet u-ægte ægte barn ved nafn Laers, moderen Karj Andersdatter Rørarøe Sættere, udlagt til barnefader Een gift mand Laers Prodsen Hallevarp.                        

             Faddere: baaren af Anne Jahnsdatter Landgangen, Aasse Nielsdatter Sønsaasen. mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Johannis Joensen Grinnen

 

      

 

III. Ole Andersen, f. 1714 på Rørarød i Eidanger,[22] dåp 19.08.1714 i Eidanger kirke,[23] d. 1715 på Rørarød i Eidanger,[24] gravlagt 14.07.1715 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Anders Jacobsen Rørerøe og Inger Larsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Karen Ifversdatter Rørerøe, assist: Taran Nilsdatter, mandfaddere: Hans Berg, Anders Søfrensen Leerstang, Søfren Christensen Berg.

      

       Han gravlegges som "Anders Jacobsen Røarøds barn N. Olle 1 aar 5 uger".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 143.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Alder ved død.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Alder ved død.

[19]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 287.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[24]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[25]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt[i]  Skifte etter moren.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.