| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

  

Anders Tråholt f. omkring 1640 og Maren Hansdatter f. ca 1657 sin familie

 

 

Anders Traaholdt, f. omkring 1640,[1] d. rundt 1700.[2]

 

Ifølge bygdeboken i Eidanger nevnes Anders og Halvor i 1680 årene som brukere av Bjerkevold med underliggende plasser. Anders, som vistnok var oppsitter på Tråholt, nevnes ennå omkring 1700.

 

Han giftet seg med Maren Hansdatter, f. ca 1647,[3] d. 1712 på Tråholt i Eidanger,[4] gravlagt 26.12.1712 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Maren:

Det er trolig Anders Tråholt sin kone som døde på Tråholt i 1712.

 

Hun gravlegges som "Maren Hansdatter Traaholt NB! Begge Klochene gich for hende, 65 aar 3 maaneder".

 

Navnet Maren finner vi i barneflokken, alderen passer. Det at de ringte med begge klokkene tyder på at det var en viktig person på gården som døde.

 

 

 

I.    Maren Andersdatter, f. ca 1667,[6],[7] d. 1741 på Hasler i Eidanger,[8] gravlagt 22.05.1741 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Hun er trolig datter av Anders Traaholt og søster til Knud Andersen Tråholt, Prods Andersen Nøklegård og Mari Andersdatter Solum. Knud er fadder til hennes datter Maren i 1714, og hennes mann er fadder til Knud sin sønn Amund i 1713. Hans Ellefsen Lillegården som er faddet til datteren Maren er også brukt som fadder av Knud.

 

 

       Gift omkring 1690,[10] med[11] Torkild Sørensen, f. ca 1669 på Flogstad i Eidanger,[12] (sønn av Søren Torgersen og Kirsti Michelsdatter), d. 1740 på Hasler i Eidanger,[13] gravlagt 02.03.1740 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Hasler

 

 

      

II.   Prods Anderssen, f. ca 1673 på Tråholt i Eidanger,[15] d. 1753 på Gardsvei i Brunlanes.[16]

      

       Han var husmann på Løvøya i 1711 sammen med sin svigerfar Jon Larsen. Den Knud Andersen som ifølge regnskapslistene over boskatten i 1711 bruker Tråholt er hans bror. Knut er også fadder til Prods sin sønn Amund. Trolig også en sønn av Anders Traholt.

 

      

       (1) Gift 1702 i Eidanger,[17] med Margrethe Jonsdatter, f. ca 1675,[18] (datter av Jon Larsen og Gunhild Olsdatter), d. 1730 på Nøklegård i Eidanger,[19] gravlagt 20.06.1730 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Hun kom fra Nautser u/Lerstang i Eidanger.

 

      

       Fikk barn med Martha Jørgensdatter, f. ca 1699,[21] (datter av Jørgen Gundersen og Kari Anunsdatter).

      

       Martha:

       Hun kom fra Rødningen i Eidanger.

      

      

       (3) Gift 27.10.1732 i Eidanger kirke, med Ingeborg Jensdatter, f. ca 1695,[23] (datter av Jens og Kirsten Andersdatter), d. 1740 på Nøklegård i Eidanger,[24] gravlagt 09.03.1740 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Høfsrød. Hun var nok enke etter Christen Larsen Hofsrød.

 

       Se under hennes bror Nils Jensen Kokkersvold. Hennes mor bodde hos han i 1725.

 

      

       (4) Gift 1742,[26] med[27] Sissel Hermundsdatter.

 

       Se Nøklegård

 

 

      

III. Knud Andersen, f. ca 1677,[28] d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[29] gravlagt 16.04.1750 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Av regnskapslistene over boskatten i 1711 ser en at Knud Anderssøn med kvinne og en sønn oppholt seg på gården Tråholt.

      

      

       (1) Gift 1703,[31] med[32] Anne Jonsdatter, f. ca 1672,[33] (datter av Jon Larsen og Gunhild Olsdatter), d. 1732 på Tråholt i Eidanger,[34],[35] gravlagt 26.07.1732 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Anne:

       Hun kom fra Nauser u/Lerstang.

 

       (2) Gift 15.10.1744 i Eidanger kirke,[37] med[38] Ingeborg Olsdatter, f. ca 1701 på Kjendalen i Eidanger,[39] (datter av Ole Ottersen og Ellen Pedersdatter), d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[40] gravlagt 05.04.1750 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Kjendalen i Eidanger da de giftet seg.

      

       Se Tråholt denne gården

 

 

      

IV. Mari Andersdatter, f. omkring 1695,[42] d. ca 1744.[43],[44]

      

       Hun var søster til Prods Andersen Nøklegaard. Det er nok hun som er nevnt som fadder til flere av han barn. Hun var i 1716 nevnt som fadder for Amund i 1713 bosatt på Tråholt. Hun bodde på Nøklegård hos broren Prods da hun forlovet seg med Lars i 1720. Knud Andersen Tråholt som var en av forloverne var trolig en bror av henne og Prods. Han var også fadder til flere av barna til Prods.

      

       Lorens Berg Skriver på side 109 i bygdeboken for Brunlanes bind 2 angående Lars og Maren. Der står det når det gjelder Lars sin mor Karen Sørensdatter at hennes bror Knud bodde på Traholt i Eidanger og at en annen bror Hans på Vestmoen.

      

       Det stemmer at hennes bror Hans bodde på Vestmund, men hun hadde ikke en bror Knud på Tråholt. Her tror jeg Lorens Berg mente at Mari Andersdatter hadde en bror Knud på Tråholt, for det gir jo god mening.

      

       Trol. 24/1-1720 i Eid.

       Lars Olssøn Tvedahlen Soldat fra Væstersk med Maren Andersd. Nøcklegaard.

       Caut: Søfvren Jonnssøn Kockersvold og Knud Anderssøn Traaholt.

 

       Viet Brevik 20.05.1720:

       Lars Olsen Tuedalen og Mari Andersdatter

 

       Hun var enke fra Solberg da hun giftet seg med Elias. Han giftet seg med henne på sine gamle dager. Hun døde før 1743.

 

 

       (1) Gift 20.05.1720 i Brevik kirke,[45] med[46] Lars Olsen, f. omkring 1680,[47] (sønn av Ola Eskelsen og Kari Sørensdatter), d. 1734 på Solberg i Brunlanes.[48]

      

       Lars:

       Han var fra Tveidalen og var bruker av en del av Solberg i Brunlanes fra 1721 til 1734.

      

       Larvik Sorensskriveri, Skifteprotokoll nr. 8 (1734-1738) side 64a

       Skifte 10. Nov. 1734 på gaarden Soelberg i Tanum sogn i Brunlaugnæs præstegjeld

       efter afgangne Laylænding Laers Olsen Soelberg

       enke Maren Andersdatter og 3 sønner og 1 datter:

       1. Laers Laersen, 13 aar

       2. Søren Laersen, 9 aar

       3. Hans Laersen, 6 aar

       4. Karen Laersdatter, 3 1/2 aar.

       Farfaren Ole Eskildsen Tvedahlen ble formynder for eldstesønnen Laers

       Laersen;

       farens morbror Hans Westmønn formynder for Søren Laersen;

       Anders Østre Sandene formynder for Hans Laersen;

       og Simen Pedersen Tvedahlen formynder for datteren Karen Laersen.

       Enken tok til lagverge sin bror Knud Andersen Traaholt fra Edanger Sogn.

       Boets midler og formue: 45-1-2.

       Gjeld: 54-2-13.

      

 

       (2) Hun giftet seg med[49] Elias Jonsen, f. omkring 1680,[50] (sønn av Jon Larsen og Gunhild Olsdatter), d. ca 1744.[51],[52]

      

       Elias:

       Elias kom fra Nautser u/Lerstang i Eidanger. Han var bruker på Solum i Brunlanes fra ca 1696 til 1728. Han døde før 1744. Elias var barnløs. Han var fra Eidanger og hadde flere søsken der.

 

       Elias var enkemann etter Anun Nilsens Solum sin yngste datter Kari. På sine eldre dager giftet han seg med enken på Solberg, Mari Andersdatter. Elias var barnløs. Han ble i 1730 tiltalt for å ha slått Jon, antagelig naboen, med et kosteskaft. Han måtte betale erstatning.

      

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10 (1742-1752) side 101b

       Skifte etter afg. Elias Jonsen og Maren Andersdatter

       27. Mai 1744 på Solum i Thanum Sogn og Brunlaugnæs præstegield.

       I.    Den sal. Mand Elias Jonsen Solums slekt:

       1.    Eldste fullbror Lars Jonsen, 80 år, på gården Grønsholt i Eidanger.

       2.    Yngste fullbror Søren Jonsen Westbye i Qvelle, død og etterlatt en datter:

             -      Maren Sørensdatter, død, vært gift med David Rasmussen Westbye, etterlatt 5 sønner og 3 døtre:

                        1)        Rasmus Davidsen, bor på gården Qvelle i Qvelle Annex.

                        2)         Elias Davidsen, 34 år gl., bor på gården Heum i Qvelle.

                        3)         Isach Davidsen, 30 år gl., bor på gården Westbye i Qvelle.

                        4)         Søren Davidsen, 17 år gl., hjemmeværende.

                        5)         Abraham Davidsen, 10 år gl., hjemmeværende.

                        6)        Gunnild Davidsdatter gift med Torgier Ambiørnsen på gården Farmen i Qvelle.

                        7)        Berthe Davidsdatter, 13 år gl.

                        8)         Lisbeth Davidsdatter, 8 år gl.

       3.    Eldste fullsøster Anne Jonsdatter, død, vært gift med Knud Andersen Traaholt i Eidanger, etterlatt:

             1)    Anders Knudsen, 40 år gl., bor på gården Lander i Eidanger.

             2)    Hans Knudsen, 37 år gl., bor på Lander i Eidanger.

             3)    Poul Knudsen, død, vært gift med Anne Willumsdatter, etterlatt 2 sønner:

                        1)         Jacob Poulsen, 4 år gl.

                        2)         Anders Poulsen, 1½ år.

                        - begge hjemmeværende hos moren på Traaholt.

       4)   Anund Knudsen, 26 år gl., bor på gården Aachlungen i Eidanger.

       5)   Inger Knudsdatter, gift med Torgier Rejersen, bor på gården Flochstad i Eidanger.

       6)   Johanne Knudsdatter, gift med Christen Nielsen, bor på plassen Studsrød i Eidanger.

       4.    Yngste fullsøster Margrethe Jonsdatter, død, vært gift med Pros Andersen Nøglegaard i Eidanger, etterlatt:

             1)    Lars Prosen, 40 år gl., bor på gården Hallevarp i Eidanger.

             2)    Ole Prosen, 37 år gl., bor på gården Nøglegaard i Eidanger.

             3)    Niels Prosen, bor på gården Solum i Thanum Sogn.

             4)    Gunnild Prosdatter, enke har vært gift med Niels Amundsen på gården Waller i Eidanger.

             5)    Maren Prosdatter, gift med Carl Larsen bosatt på Waller i Eidanger.

       5.    Halvsøster Kirsten Anunsdatter, afg. Elias Solums mor Gunnild Olsdatters datter med Anun Andersen; død, vært gift med Lars Jensen Muule i Eidanger, etterlatt:

             1)    Aaste Larsdatter, gift med Niels Olsen, bor på gården Wiersdahlen i Eidanger.

             2)    Elie Larsdatter, gift med Ole Svensen, bor på gården Waller i Eidanger.

             3)    Anne Larsdatter, gift med Jan? Hansen, bor på gården Oxum i Eidanger.

       II.   Den sal. kone Maren Andersdatters barn i første ekteskap med Lars Olsen Soelberg:

       1)   Lars Larsen, 26 år gl., bor på gården Soelberg.

       2)   Søren Larsen, 23 år gl.

       3)   Karen Larsdatter, 15 år gl., ugift, tjener hos Niels Prosen på gården Solum

       Formyndere:

       1.    Formynder for Søren Jonsen Westbyes afg. datters umyndige barn Søren og Abraham Davidsønner, Berthe og Lisbeth Davidsdøtre, ble Rasmus Davidsen Qvelle.

       2.    Formynder for Anne Jonsdatters afg. sønn Poul Knudsens etterlatte 2 umyndige sønner, ble Niels Prosen Solum.

       3.    Formynder for den sal. kones fraværende sønn Søren Larsen og umyndige datter Karen, ble Hans Sørensen Westmunn.

      

       Boet midler og formue. 117-1-3

       Boets gjeld og utgift: 53-0-1.

 

 

 

    A. Lars Larsen, (sønn av Lars Olsen og Mari Andersdatter) f. ca 1721 på Solberg i Brunlanes,[53] d. 1771 på Solberg i Brunlanes.[54]

      

       Han var bruker på Solberg i Brunlanes fra 1734 til 1770 ifølge Lorens Berg. Han døde som oppholdsmann.

      

 

       (1) Han giftet seg med[55] Sara Nilsdatter, f. 1705 på Eiklund i Brunlanes,[56] d. 1744 på Solberg i Brunlanes.[57]

      

       Sara:

       Hun døde barnløs.

      

 

       (2) Han giftet seg med[58] Maren Nilsdatter, f. omkring 1730,[59] d. 1775 på Solberg i Brunlanes.[60]

 

      

     B. Søren Larsen, (sønn av Lars Olsen og Mari Andersdatter) f. ca 1725 på Solberg i Brunlanes.[61]

      

        Han er nevnt som 23 år og ugift under skifte etter Elias Jonsen og Maren Andersdatter i Solum i 1744.

 

 

    C. Karen Larsdatter, (datter av Lars Olsen og Mari Andersdatter) f. ca 1730 på Solberg i Brunlanes.[62]

      

        Hun var 15 år og i tjeneste hos Nils Prosen på gården Solum under skifte etter Elias Jonsen og Maren Andersdatter i Solum i 1744.

 

 

     D. Hans Larsen, (sønn av Lars Olsen og Mari Andersdatter) f. ca 1734 på Solberg i Brunlanes.[63]

 

 

      

V.   Lars Andersen, f. ca 1695,[64] d. 1773 på Nøklegård i Eidanger,[65] gravlagt 14.11.1773 på Eidanger kirkegård.[66]

 

       Jeg tror dette er en bror av Prods Andersen Nøklegård. Lars bruker også Prods som trolover.

 

      

       Gift 1723,[67] med Maren Isachsdatter, f. ca 1689,[68] (datter av Isach Josten og Kirsten Jonsdatter), d. 1773 på Nøklegård i Eidanger,[69] gravlagt 04.04.1773 på Eidanger kirkegård.[70]

      

       Se Nøklegård

      

      

      

 

 

 


[1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[7]  Alder ved død.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 305.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[12]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 302.

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 541.

[17]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[19]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Skifte etter moren.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 302.

[26]  Stipulert, Stipulert.

[27]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 541.

[28]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[33]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[35]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[36]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[37]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[39]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[41]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[42]  Stipulert, Stipulert.

[43]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[44]  Skifte etter dem.

[45]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 12.

[46]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 109.

[47]  Stipulert, Stipulert.

[48]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 109.

[49]  Tore Vamraak's database Internett.

[50]  Stipulert, Stipulert.

[51]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[52]  Skifte etter dem.

[53]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[54]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[55]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[56]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[57]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[58]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[59]  Stipulert, Stipulert.

[60]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 110.

[61]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 108.

[62]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 109.

[63]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 109.

[64]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[67]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[68]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.