| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

Jon Larsen f. ca 1642 og Gunhild Olsdatter f. omkring 1635 sin familie

 

 

 

Jon Larsen, f. ca 1642,[1] d. 1725 på Nautser i Eidanger,[2] gravlagt 18.04.1725 på Eidanger kirkegård.[3]

 

I sjølegden for Bragernes distrikt av 1706 står det at Jon Larsen Nautser hadde tre sønner, Søren på Kokkersvold, Elias i Solum i Brunlanes og Lars på Grønsholt. Jon var husmann på Nautser som var en plass under Lerstang i Eidanger. Han var i 1711 bosatt på Løvøya som husmann sammen med sin svigersønn Pros Andersen.

 

Han var forlover i 1701:

 

Den 17. Dom 8. Trin. Her i Eidanger trolofved Jacob Tollefssøn med Aaste Larsd. Bassebue.

Caut: Halvor Siljen og Jon Larsen Nouster.

Copulation og Brøllup den 7. Sept. 1701.

 

Han kan ha vært en bror av Åste Larsdatter?

 

Gravlegges som "Joen Laersøn Navser, betaler den ene klochen 89 aar 4 maaneder 9 dager".

 

 

Han giftet seg med Gunhild Olsdatter, f. omkring 1645.[4]

 

Gunhild:

Hennes navn er oppgitt fra skifte etter sønnen Elias Jonsen Solum.

 

 

 

 I.   Kirsten Jonsdatter, f. omkring 1665.[5]

 

      Hun bruker Margrete Jonsdatter Nauser som fadder i 1713. Har da plassert henne her som en ev. søster, men hun nevnes ikke i skifte etter Elias Jonsen i 1744, noe som da taler imot dette. 

 

      

       Hun giftet seg med Isach Josten, f. omkring 1665,[6] d. ca 1745 på Stokkøya i Brunlanes.[7]

      

       Se Nøklegård

 

 

 

II.   Lars Jonsen, f. ca 1670,[8],[9] d. 1750 på Grønsholt i Eidanger,[10] gravlagt 08.02.1750 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Han var nevnt på Grønsholt i Eidanger som bruker omkring 1699. Han oppføres i ekstraskattregnskapet av 1711 med kvinne og tre barn.

 

      

       Han giftet seg med[12] Maren Jansdatter, f. ca 1669 på Nordre Lunde i Eidanger,[13] (datter av Jan Rolfsen og Mette Findsdatter), d. 1724 på Grønsholt i Eidanger,[14] gravlagt 26.11.1724 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Grønsholt 

 

 

 

III. Søren Jonsen, f. omkring 1670,[16],[17] d. før 1750.[18]

      

 

       Han giftet seg med[19] Berte Torsdatter (datter av Tor Kolbjørnsrud og Tor Kolbjørnsrud's kone).

      

       Se Kokkersvold 

 

      

 

IV. Anne Jonsdatter, f. ca 1672,[20] d. 1732 på Tråholt i Eidanger,[21],[22] gravlagt 26.07.1732 på Eidanger kirkegård.[23]

      

 

       Gift 1703,[24] med[25] Knud Andersen, f. ca 1677,[26] (sønn av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[27] gravlagt 16.04.1750 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Se Tråholt

 

      

 

V.   Margrethe Jonsdatter, f. ca 1675,[29] d. 1730 på Nøklegård i Eidanger,[30] gravlagt 20.06.1730 på Eidanger kirkegård.[31]

      

 

       Gift 1702 i Eidanger,[32] med Prods Anderssen, f. ca 1673 på Tråholt i Eidanger,[33] (sønn av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. 1753 på Gardsvei i Brunlanes.[34]

      

       Se Nøklegård

 

      

 

VI. Elias Jonsen, f. omkring 1680,[35] d. ca 1744.[36],[37]

      

       Elias var bruker på Solum i Brunlanes fra ca 1696 til 1728. Han døde før 1744. Elias var barnløs. Han var fra Eidanger og hadde flere søsken der. Det var skifte etter han på Solum i Brunlanes i 1743. Elias giftet seg med Anun Nilsens yngste datter Kari. På sine eldre dager giftet han seg med enken på Solberg, Mari Andersdatter. Elias var barnløs. Han ble i 1730 tiltalt for å ha slått Jon, antagelig naboen, med et kosteskaft. Han måtte betale erstatning.

      

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10 (1742-1752) side 101b

       Skifte etter afg. Elias Jonsen og Maren Andersdatter

       27. Mai 1744 på Solum i Thanum Sogn og Brunlaugnæs præstegield.

       I.    Den sal. Mand Elias Jonsen Solums slekt:

       1.    Eldste fullbror Lars Jonsen, 80 år, på gården Grønsholt i Eidanger.

       2.    Yngste fullbror Søren Jonsen Westbye i Qvelle, død og etterlatt en datter:

             -      Maren Sørensdatter, død, vært gift med David Rasmussen Westbye, etterlatt 5 sønner           og 3 døtre:

                        1)        Rasmus Davidsen, bor på gården Qvelle i Qvelle Annex.

                        2)         Elias Davidsen, 34 år gl., bor på gården Heum i Qvelle.

                        3)         Isach Davidsen, 30 år gl., bor på gården Westbye i Qvelle.

                        4)         Søren Davidsen, 17 år gl., hjemmeværende.

                        5)         Abraham Davidsen, 10 år gl., hjemmeværende.

                        6)        Gunnild Davidsdatter gift med Torgier Ambiørnsen på gården Farmen i Qvelle.

                        7)        Berthe Davidsdatter, 13 år gl.

                        8)         Lisbeth Davidsdatter, 8 år gl.

       3.    Eldste fullsøster Anne Jonsdatter, død, vært gift med Knud Andersen Traaholt i Eidanger, etterlatt:

             1)    Anders Knudsen, 40 år gl., bor på gården Lander i Eidanger.

             2)    Hans Knudsen, 37 år gl., bor på Lander i Eidanger.

             3)    Poul Knudsen, død, vært gift med Anne Willumsdatter, etterlatt 2 sønner:

                        1)         Jacob Poulsen, 4 år gl.

                        2)         Anders Poulsen, 1½ år.

                        - begge hjemmeværende hos moren på Traaholt.

       4)   Anund Knudsen, 26 år gl., bor på gården Aachlungen i Eidanger.

       5)   Inger Knudsdatter, gift med Torgier Rejersen, bor på gården Flochstad i Eidanger.

       6)   Johanne Knudsdatter, gift med Christen Nielsen, bor på plassen Studsrød i Eidanger.

       4.    Yngste fullsøster Margrethe Jonsdatter, død, vært gift med Pros Andersen Nøglegaard i Eidanger, etterlatt:

             1)    Lars Prosen, 40 år gl., bor på gården Hallevarp i Eidanger.

             2)    Ole Prosen, 37 år gl., bor på gården Nøglegaard i Eidanger.

             3)    Niels Prosen, bor på gården Solum i Thanum Sogn.

             4)    Gunnild Prosdatter, enke har vært gift med Niels Amundsen på gården Waller i Eidanger.

              5)    Maren Prosdatter, gift med Carl Larsen bosatt på Waller i Eidanger.

       5.    Halvsøster Kirsten Anunsdatter, afg. Elias Solums mor Gunnild Olsdatters datter med Anun Andersen; død, vært gift med Lars Jensen Muule i Eidanger, etterlatt:

             1)    Aaste Larsdatter, gift med Niels Olsen, bor på gården Wiersdahlen i Eidanger.

             2)    Elie Larsdatter, gift med Ole Svensen, bor på gården Waller i Eidanger.

             3)    Anne Larsdatter, gift med Jan? Hansen, bor på gården Oxum i Eidanger.

       II.   Den sal. kone Maren Andersdatters barn i første ekteskap med Lars Olsen Soelberg:

       1)   Lars Larsen, 26 år gl., bor på gården Soelberg.

       2)   Søren Larsen, 23 år gl.

       3)   Karen Larsdatter, 15 år gl., ugift, tjener hos Niels Prosen på gården Solum

       Formyndere:

       1.    Formynder for Søren Jonsen Westbyes afg. datters umyndige barn Søren og Abraham Davidsønner, Berthe og Lisbeth Davidsdøtre, ble Rasmus Davidsen Qvelle.

       2.    Formynder for Anne Jonsdatters afg. sønn Poul Knudsens etterlatte 2 umyndige sønner, ble Niels Prosen Solum.

       3.    Formynder for den sal. kones fraværende sønn Søren Larsen og umyndige datter Karen, ble Hans Sørensen Westmunn.

      

       Boet midler og formue. 117-1-3

       Boets gjeld og utgift: 53-0-1.

 

      

       (1) Han giftet seg med[38] Kari Anunsdatter, f. ca 1671,[39] (datter av Anun Nilsen og Mari Torsdatter).

      

       Kari:

       Kari kom fra Solum i Brunlanes. Hun var 24 år ved skifte etter moren i 1695.

 

      

       (2) Han giftet seg med[40] Mari Andersdatter, f. omkring 1695,[41] (datter av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. ca 1744.[42],[43]

      

       Mari:

       Hun var søster til Prods Andersen Nøklegaard. Det er trolig hun som er nevnt som fadder til flere av han barn. Hun var i 1716 nevnt som fadder for Amund i 1713 bosatt på Tråholt. Hun bodde på Nøklegård hos broren Prods da hun forlovet seg med Lars i 1720. Knud Andersen Tråholt som var en av forloverne var trolig en bror av henne og Prods. Han var også fadder til flere av barna til Prods.

 

       Hun var enke fra Solberg da hun giftet seg med Elias. Han giftet seg med henne på sine gamle dager. Hun døde før 1743.

 

      Her er hennes første giftemål:

 

       Trol. 24/1-1720 i Eid.

       Lars Olssøn Tvedahlen Soldat fra Væstersk med Maren Andersd. Nøcklegaard.

       Caut: Søfvren Jonnssøn Kockersvold og Knud Anderssøn Traaholt.

      

       Lorens Berg nevner Lars og Maren på side 109 i Bygdeboken for Brunlanes bind 2. Der står det når det gjelder Lars sin mor Karen Sørensdatter at hennes bror Knud bodde på Traholt i Eidanger og at en annen bror Hans på Vestmoen. Det stemmer at hennes bror Hans bodde på Vestmund, men hun hadde ikke en bror Knud på Tråholt. Her tror jeg Lorens Berg mente at Mari Andersdatter hadde en bror Knud på Tråholt, for det gir jo god mening.

      

      

      

 

      

 
[1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 557.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[9]  Alder ved død.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[13]  Alder ved død.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[15]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[18]  skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i 1750.

[19]  skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i 1750.

[20]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[22]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[23]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[26]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[29]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[30]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[34]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 541.

[35]  Stipulert, Stipulert.

[36]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[37]  Skifte etter dem.

[38]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[39]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 358.

[40]  Tore Vamraak's database Internett.

[41]  Stipulert, Stipulert.

[42]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[43]  Skifte etter dem.