| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Tollef Olsen f. ca 1768 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Åse Nilsdatter og 2. gang med Mari Anundsdatter f. 1772)

 

 

Tollef Olsen, f. ca 1768.[1]

 

Han giftet seg i 1806.

 

Copul. 02.01.1806 i Eid.

Ungkarl Tolf Olsen Nøchlegaard og pigen Aase Nilsdatter ibid.

Caut: Ole Andersen Lanner og Søren Frantsen Landgangs-ejet.

 

Han var fra Eidanger ifølge Lorens Berg, men det betyr ikke at han var født der. Det kan bare bety at han bodde der da han giftet seg i Brunlanes 2. gang.

 

Det kan være han som er nevnt i 1801 på Hovholt hos Halvor Stensen som "Tollev Olsen, Tjenestefolk, 33 år, Ugift"?

 

 

(1) Gift 02.01.1806 i Eidanger kirke,[i] med Åse Nilsdatter, f. 1776 på Halle i Brunlanes (datter av Nils Nilsen og Anne Hansdatter), døpt 16.05.1776 i Berg i Brunlanes,[ii] d. 1806 på Nøklegård i Eidanger,[iii] gravlagt 01.11.1806 på Eidanger kirkegård.4

 

Åse:

Brunlanes, 16. May 1776 døbt i Berg - fra Halle, Tanum:

Niels Nielsen Halles og Anne Hansdatters ægte datter Aase.

Test: Kisti Hansdatter Vesmun, Anne Nielsdatter Lepperø, Mæster Per hansen, Henrich Olsen Aaraas, Per Olsen i Hammeren.

 

Hun hadde en bror, Anund f. 1784 d. 1877 som giftet seg i 1818 med enken Maren Maria Mikkelsdatter Soli i Eidanger. Nils Nilsen hadde en bror Ole som var født i 1781. Denne Ole er nevnt bosatt på Heistad i skifte etter Nils Nilsen i 1832. Både Ole og Anun er brukt som faddere av henne i 1806.

 

Gravlagt som "Aase Nilsd. Nøchlegaard 30 aar".

 

 

(2) Gift 26.07.1807 i Brunlanes,[2] med[3] Mari Anundsdatter, f. 1772 på Sletholt i Brunlanes,[4] (datter av Anund Christensen og Berte Eriksdatter), døpt 20.06.1772 i Kjose i Brunlanes.[5]

 

Mari:

Anon Sletholdts Datter udj Thiose, Mari.

Tes: Anne Gundersdaatter, Gunild Sørensdaatter, Søren Christensen paa Jiordet, Ole Malerød, Ole Egenæs./

 

Hun kom fra Sletholt da hun giftet seg med Tollef. Han stod som enkemann fra Eidanger og hun stod som pike. 

 

Hun hadde en bror, Lars Anundsen, som bodde på Håøya og ei søster, Anne Anundsdatter, som var gift og bosatt i Brevik.

 

 

 

 

I.    Ole Tollefsen, (sønn av Tollef Olsen og Åse Nilsdatter) f. 1806 på Nøklegård i Eidanger,[iv] døpt 26.10.1806 i Eidanger kirke,8 d. 1808 på Hobæk i Brunlanes, gravlagt 15.05.1808 i Brunlanes.[v]

      

       Tolf Olsen Nøchlegaard og Aase Nilsdatter - Ole

       Faddere: Karen Larsdtr. Lanner, Anne Cathrine Pedersdtr. Solum, Ole Andersen Lanner, Ole Nilsen Wiersdalen, Anun Nilsen ibid.

      

       Han døde hos sine besteforeldre på Nordre Hobæk og ble gravlagt som "Ole Tolvsen fra Hobæch, fød i Eidanger Sougn, 2 aar".

 

 

 

II.   Anund Tollefsen, (sønn av Tollef Olsen og Mari Anundsdatter) f. 1808 i Nøklegård i Eidanger,[6] døpt 13.05.1808 i Eidanger kirke,[7] d. 1838 på Kroken i Kjose.[8]

      

       Tolf Olsen Nøchlegaard og Maren Anundsdatter - Anund

       Faddere: Margrethe Christensdtr. Landgang Eyet, Maren Hansdtr. Lønnebakke, Anders Olsen ibid, Ole Andersen Landgangen, Hans Andersen Nøchlegaard.

      

       Han ble bruker på Kroken i Kjose.

 

      

       Gift 1836,[9] med Live Kirstine Olsdatter, f. 1811,[10] (datter av Ole Amundsen og Berte Gulbrandsdatter).

 

       Live:

       Hennes far bodde på Kroken i Kjose og ble bruker der fra 1794 og til han døde der i 1825.

      

 

III. Maria Tollefsdatter, (datter av Tollef Olsen og Mari Anundsdatter) f. 1810 på Nøklegård i Eidanger,[11] d. 1810 på Nøklegård i Eidanger,[12] gravlagt 01.07.1810 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Tollef Olsen Nøglegaards Hiemedøbte Pb. Maria 1 dag".

 

 

 

IV. Ole Tollefsen, (sønn av Tollef Olsen og Mari Anundsdatter) f. 17.10.1813 på Nøklegård i Eidanger,[14] døpt 24.10.1813 i Eidanger kirke.[15]

      

       Tollef Olsen Nøglegaard og Maren Anundsdatter - Ole

       Faddere: Karen Langangen, Maren Haaøen, Ole Langangen, Lars Haaøen, Ole Lønnebakke.

      

       Han bodde i 1865 på Skjeggerønningen under Nøklegård.

 

      

       Gift[16] med Margrethe Abrahamsdatter, f. ca 1821,[17] d. 1891.[18]

      

       Margrethe:

       Hun kom fra Brunlanes.

      

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 413.

[3]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 604.

[4]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[5]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[8]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1103.

[9]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1103.

[10]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1101.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 405.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 405.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 405.[i]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[ii]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 104.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[v]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 296.