| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BUER |

 


 

 

 

Amund Nilsen f. omkring 1650 og Gunhild Nilsdatter f. ca 1652 sin familie

 

 

 

 

 

Amund Nilsen, f. omkring 1650,[1] d. før 1706 i Eidanger.[2]

 

Han var eier og bruker av Buer i 1700. I ekstraskattmanntallet fra 1711 oppføres hans enke.

 

I 1739 fikk Gunder og Lars Larsen, sønner av Lars Larsøn Baaserød i Gjerpen, skjøte på 1 hud i Buer. Eiendommen ble overdratt av Lars og Nils Amundsen, Ole Larsen og Tollef Olsen. Lars og Nils var nok sønner av Amund, Ole Larsen gift med en datter av Amund, nemlig Ragnhild Amundsdatter. (Tollef Olsen kan ha vært Tollef Olsen Søli øvre i Gjerpen)

 

Familien var tidligere på Mule.

 

I 1696 stod Amund som bruker på Mule sammen med en Nils. I 1700 stod denne Amund som enebruker av gården. Eieren var nå Hans Skjelsvik (1 hud) og Ove Daniel Hichmann (2 huder). Han etterfulgtes på Mule av en Lars Jensen som var gift med Kirsten Amundsdatter. Denne Kirsten kunne jo vært datter til Amund og overtatt bygselen på Mule, men alderen stemmer ikke helt med det. Hun var født ca 1659.

 

 

Han giftet seg med Gunhild Nilsdatter, f. ca 1652,[3] (datter av Nils Simonsen), d. 1730 på Buer i Eidanger,[4] gravlagt 24.04.1730 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Gunhild:

Hun var nok datter av Nils Simonsen som en finner på Oklungen i 1664.

 

Gunhild Nilsdatter ble nevnt som enke må Mule i "Sjøinnrullering i Vestfold og Telemark 1706-1707". Hun hadde nok vært gift med Amund Mule, for hun bodde der i 1706 som "Gunild Nielsdatter Opsidder Encke" med sønnen "Lars Amundsen Søn 8 aar" og "Niels Amundsen Søn 5 aar".

 

Hun står oppført i ekstraskattemanntallet for 1711 på Buer som enke, og med en datter. 

 

Hun nevnes i forbindelse med en obligasjon med pant i Buer i 1721.

 

Anno 24.07.1721 – Mon’s Rasmus Malling lod lyse Gunhild Nielsdatters ham gifne obligation paa 24 rd. med panteforsikring – en hud i Buer, desen videre. (dat. 15.07.1721)

 

Anno 24.07.1721 – Sorenskriveren Peder Pedersen derimod protesterede, at dette bref iche tillader widere til tinglysning, end at det ikke projuderes Gunhild Nielsdatter umyndige børns andeel udj denne pandt satte 1 hud i Buer med bøxel (dat. 15.07.1721)

 

Hennes sønn Lars overtok siden gården og hun ble sikkert da boende hos han til hun døde på Buer i 1730. En finner henne boende hos han i 1725.

 

Det kan være denne Gunnild Nielsdatter som ble oppgitt som søster til Karen Nielsdatter i skiftet 1704 etter hennes mann Niels Larsen Skjelsvik.

 

Det kan ha vært hennes mor den Maren Larsdatter som døde på Mule i 1709, 83 år gammel. Det passer med oppkallingene? Denne Maren ble gravlagt i Brevik og nevnes blant gravlagte i Brevik 1701-1725 som nr.11.

 

Gravlegges som " Gunille Nielsdatter Buer 78 aar g."

 

 

 

I.    Lars Amundsen, f. ca 1691 i Eidanger,[6] d. 1745 på Buer i Eidanger,[7] gravlagt 28.03.1745 på Eidanger kirkegård.[8]

      

       Han kom fra Buer da han giftet seg.

 

 

       Gift 04.10.1722 i Eidanger kirke,[9] med[10] Marthe Gundersdatter, f. 1699 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[11] (datter av Gunder Christensen og Kirsten Hansdatter), døpt 07.05.1699 i Gjerpen,[12] d. 1742 på Buer i Eidanger,[13] gravlagt 11.05.1742 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Buer denne gården

 

      

 

II.   Ragnhild Amundsdatter, f. ca 1692 i Eidanger,[15] d. 1763 på Årholt i Eidanger,[16] gravlagt 02.02.1763 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Hun kom fra Berg da hun giftet seg. Hun var fadder til to av barna til Lars Amundsen Buer. Hun bar Ole i 1734 som bosatt på Årholt og hun bar Karen i 1738 som Ole Årholts kone. Hun er sikkert hans søster. 

 

      

       Gift 29.03.1719 i Eidanger kirke,[18] med Ole Larsen, f. ca 1697,[19] (sønn av Lars Olsen og Karen Hansdatter), d. 1781 på Årholt i Eidanger,[20] gravlagt 14.10.1781 på Eidanger kirkegård.[21]

       Han kom fra Årholt.

 

       Se Årholt u/Prestegården

 

 

 

 

III. Christopher Amundsen, f. ca 1692.2

      

       Han er nevnt som tjenestegutt på "Løføe huusmandz Plads under Lærstang" i sjølegden i 1706. Han nevnes da som "Tienestedreng 14 aar for paa Mule i Edanger Sogn, Svag for brysted". Dette betyr, tror jeg" at han var født på Mule. Der var det en Anund i 1696. Denne Amund var også enebruker i 1700. Da dette trolig var Amund Nilsen var dette kan ha vært hans far.

      

 

 

IV. Maren Amundsdatter, f. ca 1695 i Eidanger.[22]

      

       Hun kom fra Buer da hun giftet seg. Hun er brukt som fadder til Lars Amundsen Buer sin datter Berthe i 1723 som Maren Amundsdatter Buer.

 

      

       Gift 12.09.1725 i Eidanger kirke,[23] med[24] Abraham Jonsen, f. ca 1696,[25] (sønn av Jon Arnesen og Marthe Gundersdatter).

      

       Se Grinna under Sundsåsen

 

      

 

V.   Nils Amundsen, f. ca 1701 på Buer i Eidanger,[26] d. 1742 på Valler i Eidanger,[27] gravlagt 15.03.1742 på Eidanger kirkegård.[28]

      

 

       Gift 27.09.1729 i Eidanger kirke,[29] med[30] Gunhild Prodsdatter, f. ca 1703 på Nøklegård i Eidanger,[31] (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), d. 1756 på Vestsiden i Porsgrunn,[32] gravlagt 30.04.1756 i Porsgrunn.[33]

      

       Se Valler 

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[3]  Alder ved død.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[11]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[16]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[22]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 309.

[29]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[31]  Alder ved død.

[32]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folio 171b.

[33]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folio 171b.