| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ÅRHOLT |


 

 

 

 

Lars Olsen f. ca 1664 og Karen Hansdatter f. omkring 1675 sin familie

 

 

 

Lars Olsen, f. ca 1664,[1] d. 1729 på Årholt i Eidanger,[2] gravlagt 16.04.1729 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han giftet seg i 1696.

 

Den 22 oct. 1696 som var en Onsdag da blef her i Brevig Trolofved

een Soldat, med nafn Lars Ollssen som hafde Hr. Capit. Lieut. Heyrmans attest og Seddel om tilladelse,

og var selvs her i Sogned fød, og hands frihed for Æchteskab bekant.

Festeqvinden som hand blef trolofvet ved nafn Kari Hansd, hafde attest fra Porsegr. Sognepræst Wilhelm Dop.

 

De døpte sønnen Carl bosatt på Årholt i 1713. Lars stod der som Lauritz.

 

Årholt ble nevnt som husmansplass under Prestegården i 1725. Denne familien ble ikke nevnt der i 1725.

 

Han ble gravlagt i 1729 som "Laers Olsøn Aarholt, i den fattiges jord 65 aar".

 

 

Gift 1696,[4] med Karen Hansdatter, f. omkring 1675.[5]

 

 

 

I.    Ole Larsen, f. ca 1697,[6] d. 1781 på Årholt i Eidanger,[7] gravlagt 14.10.1781 på Eidanger kirkegård.[8]

      

      

       Gift 29.03.1719 i Eidanger kirke,[9] med Ragnhild Amundsdatter, f. ca 1692 på Buer i Eidanger,[10] (datter av Amund Nilsen og Gunhild Nilsdatter), d. 1763 på Årholt i Eidanger,[11] gravlagt 02.02.1763 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Familieark

 

      

      

II.   Maren Larsdatter, f. omkring 1700,[13] d. ca 1772 i Skien.[14]

      

       En finner skifte etter henne i Skifteregister for Skien 1666-1808:

       Den 22.5.1772  1759-1772  Skifteprotokoller 7a  333a  Skiftet sluttet 24.09.1772

       arvelater Maren Larsdtr Moss Jomfrue Cathrine Cornelesdatters Huus død 'nyelig'. ugift. bostedet lå på 'Snipe Torp Gaden'. etterlot ingen livsarvinger

       arving bror Carl Larsen Vallen Eidanger Præstegjeld

       andre Søren Alpsen een Plads Ramstad g.m. enken etter Hans Larsen. bostedet lå 'under Gaarden Bonegolt i Qvæl sogn udi Laurvig Grevskab'

       arving brordatter Berthe Hansdtr umyndig. datter av Hans Larsen

       arving brorsønn Lars Hansen umyndig. sønn av Hans Larsen

       arving bror Hans Larsen Qvisla i Slemdahl død 'for nogle Aar siden'. enken var nå g.m. Søren Alpsen

       arving bror Olle Larsen

       andre brorsønn Amund Olsen Lillegaarden Eidanger sønn av Olle Larsen. også nevnt som Lilliengaarden.

 

 

 

III. Carl Larsen, f. 1713 på Årholt i Eidanger,[15],[16] døpt 29.10.1713 i Eidanger kirke,[17] d. 1785 på Valler i Eidanger,[18] gravlagt 23.10.1785 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Lauritz Olsen Aarholt og Karen Hansdatter - Carl

       Faddere: baaren af Karen Ochlungen, assist: Anne Ingebrechtsdatter Aacklungen, mandfaddere: Adrian Jonsen Studsrød, Christen Gundersen Haucheraasen.

      

       Han kom fra Årholt da han giftet seg.

      

      

       Gift 05.10.1742 i Eidanger kirke,[20] med[21] Maren Prodsdatter, f. 1718 på Nøklegård i Eidanger,[22] (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), døpt 14.09.1718 i Eidanger kirke,[23] d. 1767 på Valler i Eidanger,[24] gravlagt 11.10.1767 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Se Valler

 

 

 

IV. Hans Larsen, født ca 1714 på Årholt i Eidanger,1 død 1763 på Kvisladalen i Siljan, gravlagt 23.01.1763 på Siljan kirkegård.7

 

       Hans giftet seg i Siljan i 1737.

 

       Trol. 29/9-1737 i Slemdal.

       Hans Larsøn og Berte Jonsd.

       Caut: Ole Thomæsøn Eyet, Andreas Nielsøn ved Verket.

 

       Hans Larsen fikk sønnen Lars med Åste Olsdatter som et uegte barn i 1748. Åste måtte skrifte for hor, da Hans var gift.

 

       Han stod som Hans Larsen Årholt da han blir far til Lars, men ble i skriftemålet til barnets mor nevnt som Hans Larsen Naphaug.

 

       Han kone, Berte Jonsdatter, døde på Naphaug i 1758, 66 år gammel.

 

       Hans giftet seg 2. gang i 1758.

 

       Trol. 12/4-1758 i Eid. Copul. 23/7-1758 i Slemdal.

       Enkemanden Hans Larsen Naphog fra Slemdal med Pigen Birthe Andersd.

       Caut. Hans Sivertsen Biønnæs og Anders Sørensen Huustuft fra Qvelle.

 

       Hans var husmann u/Kvisladalen i 1762.

 

       Kvisladalen i 1762:

       Husmenn og Inderster under Qvisledalen:

       Hans Larsen og kone

 

       Han døde der i 1763.

 

       Han gravlegges i 1763 som "Hans Larsen paa Qvisledalen 49 aar".

 

       I skifte etter Carl Valler på Valler i Eidanger i 1785 stod det at Hans Larsen Kvisla var en bror av Carl. Det stod at han hadde barna Lars Hansen og Berte Hansdatter begge i Kvelle sogn.

 

       Han ble også nevnt i skifte etter søsteren Maren Larsdatter i Skien i 1772. Hun døde ugift. Han var da død så det var enken etter han som var nevnt.

       "Hans Larsen Qvisla i Slemdahl død 'for nogle Aar siden'. enken var nå g.m. Søren Alpsen".

       "Søren Alpsen een Plads Ramstad g.m. enken etter Hans Larsen. bostedet lå 'under Gaarden Bonegolt i Qvæl sogn udi Laurvig Grevskab".

      

       På den tiden var Berte Andersdatter fra Bjønnes i Kvelde gift med Søren Alfsen på Ramsdal under Bonnegolt så dette må ha vært hans hustru.

      

      

       (1) Gift 1737,[26] med Berte Jonsdatter, f. ca 1692,[27] d. 1758 på Naphaug i Siljan,[28] gravlagt 27.02.1758 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Berte

       Gravlagt som "Hans Larsens Nophogs kone Berthe Joensdatter 66 aar".

      

      

       Han fikk et uekte barn med Åste Olsdatter, f. omkring 1710.[30]

      

       Åste:

       Hun bodde på Kvisla da hun skriftet i kirken for "begangen horerir". Det var strengere straff for hor (få barn med en som var gift) enn for å ha fått et barn med en som ikke var gift.

 

      

       (2) Gift 23.07.1758 i Siljan kirke,[31],[32] med Berte Andersdatter, f. ca 1723,[33] (datter av Anders Sørensen og Else Ellingsdatter), d. 1778.[34]

      

       Berte:

       Bosatt på Ramsdal u/Bonnegolt.

      

       Ut fra skifte etter Maren Larsdatter i Skien i 1772, var hun gift første gang med Hans Larsen Kvisla og 2. gang med Søren Alfsen Ramstad.

      

       Det står følgende i bygdeboken for Hedrum:

       Søren Alvsen, bror av brukerne på de to brukerpartene på gården, bodde her i 1740-årene og d.1797, 80 år. G.1.m. Anne Albretsdtr. d.1764,60 år. G.2.m. Berte Andersdtr. fra Bjønnes, d.1778, 55 år. En stesønn, Lars Hansen, bodde i Rognlien Nedre u/Bjønnes.

      

       Denne stesønnen må ha vært en sønn av Hans Larsen.

 

 

 

       A.   Lars Hansen, (sønn av Hans Larsen og Åste Olsdatter) f. 1748 i Eidanger,[35] døpt 28.04.1748 i Eidanger kirke,[36] d. 1748 i Eidanger,[37] gravlagt 11.08.1748 på Eidanger kirkegård.[38]

            

             Han var et uægte barn av Hans Larsen Årholt og Åste Olsdatter.

 

             Aaste Olsdatters uægte søn /: hvilken hun ved Hans Larsen Aarholt hafde auflet :/ Nom. Laers   

             Faddere: baaren af Ole Smekkerøds kone Elen Erichsdatter, Marte Olsdatter, mandfaddere: Niels Lanner i Porsgrund, Anders Knudsen Lanner paa Bøyg.                 

            

             (Publice absoluti. 12. mai 1748 i Eidanger kirke, side 349: Aaste Olsdatter Qvishelen fra Slemdal begangen horerir med en gift Mand i Slemdal ved Naufn Hans Larsen Nabhug, hvilken hun udlagde til sin barnefader.)

            

             Gravlegges som "begravet i Eidanger kirkes fattigiord Aaste Olsdatters uægte søn Laers 16 uger".

            

 

 

       B.   Berthe Hansdatter, (datter av Hans Larsen og Berte Andersdatter) f. 1758 i Siljan, døpt 17.12.1758 i Siljan kirke.

            

             Hans Larsens barn navnl. Birthe                                                      

             Faddere: baaren af Per Qvislens kone (som var Rønnaug Jensdatter), Kisti Persdatter, mandfaddere: Isak Persen, Per Persen ibid.

            

             Hun ble nevnt som datter av Hans Larsen Kvisla i skifte etter Carl Valler på Valler i 1785. Hans Larsen Kvisla var bror av Carl Valler. Berthe skulle være bosatt i Kvelle sogn i 1785.

            

             Hun ble også nevnt i skifte etter søsteren til faren Maren Larsdatter i Skien i 1772 som døde ugift. Hun ble der nevnt som "arving brordatter Berthe Hansdtr umyndig. datter av Hans Larsen".

 

 

 

       C.   NN Hansen, (datter av Hans Larsen og Berte Andersdatter) f. 1760 i Siljan.[39]

 

             Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 11. mai 1760 finnes blant introduserte kvinner "Hans Larsens kone" etter å ha fått et barn.

      

 

 

       D.   NN Hansen, (Barn av Hans Larsen og Berte Andersdatter) f. 1761 i Siljan.[40]

            

             Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 11. oktober 1761 finnes blant introduserte kvinner "Hans Larsens kone" etter å ha fått et barn.

 

 

 

       E.   Lars Hansen, (sønn av Hans Larsen og Berte Andersdatter) f. ca 1763,[41] d. 1815 på Rognlien u/Bjønnes i Hedrum.[42]

            

             Dette var nok et av de to barna som nevnes året her. I den perioden det ikke er før døpte.

 

             Han kom fra Ramsdal u/Bonnegolt. Han var husmann på Rognlien nedre u/Bjønnes fra 1800 til han døde der i 1815.

 

             Han ble nevnt i skifte etter søsteren til faren Maren Larsdatter i Skien i 1772. Hun døde ugift. Han er der nevnt som "brorsønn Lars Hansen umyndig. sønn av Hans Larsen".

            

             Han ble nevnt som sønn av Hans Larsen Kvisla i skifte etter Carl Valler på Valler i 1785. Hans Larsen Kvisla var bror av Carl Valler. Lars skulle være bosatt i Kvelle sogn i 1785.

            

             Han stod som stesønn i bygdeboken for Hedrum under plassen Ramsdal og familien til moren. Hun var der gift for andre gang.

            

             Det stod følgende om han i bygdeboken under plassen Rognlien under Bjønnes:

             "Rognelien Nedre"

             Lars Hansen fra Ramsdal u/Bonnegolt d.1815. Husmann ca. 1800 - 15. Arbeidet på gården til svigerforeldrene. G. 1795 m. Marte Simensdtr. fra brukerpart 1 (nedenf.). Barn: 1. Simen (nedenf.). 2. Helvig, f.1802, g.1.m. Tollef Thomesen, Kråkelund u/Hovland, g.2. m. Sto Olsen, Bonnegolt br.nr. 6. 3. Bente, f.1805, g.m. Nils Sørensen, Bjørke N.

            

             Boet efter Lars Hansen i 1816 gav 625 rbd. i arv. Blant løsøret: 2 kakkelovner 30 og 12 rbd., ½ part i vannkvern - 4 rbd., 1 vev m/tilbehør - 7 rbd. Dyr: 3 kuer á 120 rbd., 1 årskalv - 32 rbd., 3 sauer - 24 rbd., 2 ungsauer - 10 rbd.

 

            

             Gift 1795,[43] med[44] Marte Simonsdatter, f. 1772 på Li i Gjerpen,[45] (datter av Simon Larsen og Berte Hansdatter), døpt 26.01.1772 i Gjerpen kirke,[46] d. 1818 på Rognlien u/Bjønnes i Hedrum.[47]

            

             Marte:

             Simen Lies pb. Marthe. 

             Test: Lars Sannis kone, Elen Olsdtr., Gunder Baaserøe, Lars Buer, Christen Larsen.

            

             Finner dem på Bjønnes i 1801 med barna Simon og Berte. Levebrødet fikk de av konens foreldre står det.

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Skifteregister for Skien 1666-1808,, Skifteregister for Skien 1666-1808, på digitalarkivet 

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[26]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Alder ved død.

[28]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[30]  Stipulert, Stipulert.

[31]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[32]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[34]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 131.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 131.

[37]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[38]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[39]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[40]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[41]  Hedrum, folketellingen 1801.

[42]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 893.

[43]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 893.

[44]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[45]  Hedrum, folketellingen 1801.

[46]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[47]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 890.

[48]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[49]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[50]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.