| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LØNNEBAKKE |


 

 

 

Hans Trulsen f. ca 1670 og Maren Anundsdatter f. ca 1676 sin familie

 

 

 

Hans Trulsen, f. ca 1670 d. 1756 på Lønnebakke i Eidanger,[1] gravlagt 21.05.1756 på Eidanger kirkegård.[2]

 

NB! Jeg har i lang tid inket denne Hans Trulsen til Truls Hansen på Skåra Vestre i Tjølling. Det var en koblieng jeg "arvet" da vi skrev Basseboboken. Dette brude jeg sjekket bedre, da det ikke stemmer. Truls hadde en sønn som her Hans Trulsen, man han døde på Skåra i 1708 og etterlot seg tre barn som ikke passer inn her.

 

Han og Maren trolovet seg i Eidanger 05.06.1698: 
Den 5. Junij her i hiemme i Eid. festedt Hans Trullsøn og Marj Amundsdaatter  

Caution efter d kongl forordning for de begge præsterede di/ss/e underschrefne med deris undertegnede bomercker Lar/ss/ Sudsaases bomerche - Anun Langangens bomercke

 

De fikk tvillinger som ble døpt i Brevik i 1709.

 

Hans var husmann på Solli i Eidanger i 1711.

 

Han fikk festeseddel på Lønnebakke u/Langangen i 1712 og flyttet dit:

Anno 15.07.1712 – Hans Trulsen lod lyse Hr. Assistenraad Gørrissens bevilgings seddel paa en ødegaards plads, Lønnebachen kaldet under Landgangen beliggende.

 

Han står i sjeleregisteret for Eidanger sogn fra 1725 under Langangen på "huusmandsplassen kaldet Lønnebach". Han står der med familien som bruker, 65 år, har "tient for Marin Soldat". Familien var konen på 49 år og tre sønner og to døtre.

 

Lønnebakke 1725.

Den 1te Huusmandsplads kaldet Lønnebach bruges af Hans Truelsøn gl. 65 aar, har tient for Marin Soldat, gift med Maren Amundsdatter gl. 49 aar, har 3 Sønner, Knud Hansøn gl. 19 aar, er aarstiener i Kiøbenhafen, Hans Hansøn gl. 9 aar, Isach Hansøn gl. 3 aar, 2de døttre, Anne Hansdatter gl. 11 aar, Kirsten Hansdatter gl. 2 ½ aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe og 4 Saver.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Langangen 6 huder

2 husmenner:
- 1. Hans Trulsen 60 aar som har 4 sønner, Knudt Hansen 22 aar i kongens tjeneste, Ole Hansen 12 aar, Hans Hansen 9 aar, Isach Hansen 6 aa

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:
Landgangen - Nr.24
Brugere:
Ole Larsen 60 aar
Anden opsidder Amund Anundsen 46 aar, ej tienet
Tredie opsidder Erich Anundsen 50 aar, ej tienet
Huusmandsplads Lønnebache Hans Truelsen 70 aar
Unge mandskaber:
(sønner)
Lars Olesen 30 aar, ej fahret
Anund Amundsen 16 aar, ej fahret
Jacob Erichsen 16 aar, ej fahren
Nils Amundsen 14 aar
Anders Amundsen 12 aar
Ole Amundsen 10 aar
Hans Amundsen 8 aar
Sønnen Ole Hansen 26 aar, befahren
Hans Hansen 22 aar, aare tienet
Jacob Hansen 18 aar, ej søefahren

Matrikulen 1747
Langangen
Eiere: Schien Laugstol godtz

Oppsittere: Lars, Hans og Erich 

 

Han gravlegges som "Hans Trulsen Lønnebakken 86 aar".

 

 

Trolovet 05.06.1698 i Eidanger med Maren Anunsdatter, f. ca 1676 på Langangen i Eidanger,[4] d. 1750 på Lønnebakke i Eidanger,[5] gravlagt 04.12.1750 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Maren:

Ut fra alder i 1725 skulle hun vært født i 1676. Dette passer jo også med at hun fikk sitt første barn i 1700. Jeg har hatt henne plassert som datter av Anund Sørensen Langangen, men i forhold til Anund sin kones alder stemmer det dårlig. Konen, Birthe Evensdatter, skal være født ca 1665. Dette stemmer jo dårlig med å få barn i ca 1676. Dersom Birthe Evensdatter var moren fikk hun også sitt neste barn ca 20 år etter Maren. De andre barna til Anund Sørensen virker å være født nære 1700. Alderen i 1725 kan jo være noe gal, med ikke så mye som dette. Anund var født ca 1660 ut fra alder ved død i 1722. Dersom han var noe eldre kunne han jo ha fått denne datteren Maren før han giftet seg med Birthe Evensdatter, men dette er lite trolig.

 

Konen til Anund Sørensen Langangen bar hennes barn til dåpen i flere barndåper. Anund Langangen var trolover og flere av faddene fra Langangen. Dette peker jo mot at hun er datter til Anun Sørensen, men jeg tror ikke hun er det ut fra alder.

 

Ei Karen Hansdatter 10 år gammel er oppgitt som fosterdatter hos Hans Amundsen Tråholt i 1725. Denne fosterdatteren er trolig Karen Hansdatter født i 1714, datter av Hans Trulsen Lønnebakke og hans kone Maren Anundsdatter. Denne datteren Karen bodde ikke hjemme i 1725. Er denne Hans Amundsen bror av Maren Anundsdatter på Lønnebakke?

 

Hun gravlegges som "Gamle Hans Lønnebaches kone Maren Amundsdatter 74 aar".

 

 

I.    Ingebor Hansdatter, f. ca 1705,[7],[8] d. 1785 på Nøklegård i Eidanger,[9] gravlagt 01.08.1785 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Hun bodde på Lønnebakke i Eidanger da hun giftet seg med Ole.

      

       Gravlagt som "Ingebor Hansd. Nøchlegaard 82 aar".

 

      

       Gift 02.12.1729 i Eidanger kirke,[11] med[12] Ole Prodsen, f. ca 1707 på Nøklegård i Eidanger,[13] (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), d. 1766 på Nøklegård i Eidanger,[14] gravlagt 26.01.1766 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Nøklegård

 

      

 

II.   Knud Hansen, f. 1706, d. før 1774.[16]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Knud Hansen Landgangen 16 aar", fødested  Walen og bopel Landgang eje, innrullert 30. juni 1723.

      

       Han stod i mantallet for Eidanger sogn 1725 på husmansplassen Lønnebakke med foreldrene. Han stod da som 19 år og det står at han "er aarstiender i Kiøbenhafen". 

      

       Trolovet i Gjerpen 1748:

       11.Martj: Knud Hansen og Margrethe Siversdtr. fra Kiølnæs.

 

      

       Han giftet seg med Margrethe Sivertsdatter, f. 1717 på Osebakken i Gjerpen (datter av Sivert Vernersen og Christense Eriksdatter), døpt 22.08.1717 i Gjerpen,[17] d. 1774 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 24.04.1774 i Gjerpen.[18]

      

       Margrethe:

       Siverts datter Margrete fra Osebachen

       Faddere: Verner Riis, Brynild Borge, Verner Riises qde., Aaste Becheval.

 

       Hun var enke etter Anders Hansen f. ca 1709.

 

       Se Anders Larsen sine foreldre

      

       Gravlagt som "Knud Kiølnæses enke 57 aar".

 

       Barn:

 

       A.   Anders Knudsen, f. 1749 på Kjølnes i Gjerpen, døpt 03.08.1749 i Gjerpen,[19] d. 1750 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 27.03.1750 i Gjerpen.[20]

            

             Knud Kiølnæses db. Anders

             Faddere: Jacob Svendsens kone, Ragnil Nilsdtr., Engebret Engebretsen, Scheje Christensen.

            

             Gravlagt som "Knud Kiølnæses s. Anders 1/2 aar".

 

 

       B.   Anders Knudsen, f. 1751 på Kjølnes i Gjerpen, døpt 12.03.1751 i Gjerpen,[21] d. 1755 på Kjølnes i Gjerpen, gravlagt 1755 i Gjerpen.[22]

            

             Knud Kiølnæses db. Anders

             Faddere: Madselle Due, Mad.selle Rids, Jens Karhoff, Henrich Ybervasser, Hans Thomas Wejer.

            

             Gravlagt som "Knud Kiølneses s. Anders 3 1/2 aar".

 

 

       C.   Hans Knudsen, f. 1753 på Kjølnes i Gjerpen,[23] døpt 21.07.1753 i Gjerpen,[24] d. 1789 på Osebakken i Gjerpen,[25] gravlagt 18.02.1789 i Gjerpen.[26]

            

             Knud Kiølnæses db. Hans

             Faddere: Jomfrue Kisten Aal, Jomfru Pros, Anders Rasmussen, Henrich Berggreen, Hans Thomas Vejer.

            

             Hans barn er nevnt i skifte etter hans bror Sivert Knudsen i Porsgrunn i 1789. De står som Hansen/Hansdatter så han het da Hans og var død ved skifte.

            

             Østre Porsgrunn 05.03.1780:

             Cop. ungkarl og matros Hans Knudsen med pigen Maren Thomesdatter.

            

             Trol. 19/2-1780.

             Matros og uk. Hans Knudsen med p. Maren Thomesd.

             Cav: Lars Ledvorsen, Jørgen Gotdriedsen.

            

             Han nevnes i Storgaden 167b. på Osebakken (Ø. Borge) i 1782.

            

             Gravlagt som "Hans Knudsen f. Oseb. 37 aar".

            

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 427a

             Skifte 18. April 1789 paa Osebachen i østre Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 14. Nov. 1789.

             Hans Knudsen, død - enke Marie Thomasdatter

             Barn:

             1. Thomas Hansen, 8 aar.

             2. Marthe Margrethe Hansdatter, 6 aar.

             3. Anne Hansdatter, 3 aar.

             Broderen Arne Thomasen laugverge for enken Marie Thomasen.

             Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket morbroderen Thomas Jørgensen i Porsgrund.

             Sum boets intægt: 130-0-11

             Sum gjeld og udgift: 174-0-10

             Gjelden overstiger formuen med 43-3-23

             Stervboehuuset, paa Borrestad gaards grund beliggende, taksert til 60 rdlr.,ved auction for 82 rdlr.

 

            

             Gift 05.03.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[27] med Maren Thomasdatter, f. 1751 på Strømtangen i Eidanger (datter av Thomas Christensen og Maren Magdalene Godtfredsdatter), døpt 14.03.1751 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 23.10.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[29] d. 06.09.1818 på Osebakken i Gjerpen.[30]

            

             Maren:

             Thomas Strømtangen og Maria Godfridsdatters datter Maren                                                        

             Faddere: baaren af Michel Seylmagers kone i Porsgrund, Elen Hansdatter, mandfaddere: Jørgen Godfridsen, Jens Juel, Knud Laugesen.

            

             Konfirmert som "10. Mari Tomesdatter 17 aar".

            

             De bruker Arne Tommasen som fadder. Dette er nok hennes bror.

            

             Bosatt hos Ole Halvorsen i 1801 "Mari Thomasdtr., Logerende, 51 aar, Enke efter 1ste ægteskab, Haandarbejde".

            

             Gravlagt som "Maren Thomesd., Osebakken, enke efter Hans Knudsen".

 

             Se gamlegjerpen.no

 

            

 

       D.   Anne Sibilla Knudsdatter, f. 1755 på Kjølnes i Gjerpen, døpt 21.12.1755 i Gjerpen,[31] d. 1789 på Langangen i Eidanger,[32] gravlagt 15.05.1789 på Eidanger kirkegård.[33]

            

             Knud Kiølnæses pb. Anne Sybella

             Faddere: Andreas Hansens kone, Ingebor Nilsdtr., Simon Pedersen, Christen Jonsen, Jørgen Engebretsen.

            

            

             (1) Forlovet Anders Christensen, f. 1757 i Brevik,[34] (sønn av Christen Olsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 16.10.1757 i Brevik kirke,[35] konfirmert 30.04.1775 i Brevik kirke,[36] d. 1782 i Brevik, gravlagt 30.08.1782 på Brevik kirkegård.[37]

            

             Se Brevik 1782

 

            

             (2) Gift 17.07.1788 i Brevik kirke,[38] med[39] Jacob Olsen, f. 1759 i Langangen i Eidanger,[40] (sønn av Ole Sørensen og Karen Christensdatter), døpt 23.12.1759 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[42] d. 29.10.1829 på Oksum i Eidanger.[43]

            

             Se Langangen

 

            

 

       E.   Sivert Knudsen, f. 1759 på Kjølnes i Gjerpen,[44] døpt 02.05.1759 i Gjerpen,[45] konfirmert 09.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[46] d. 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.08.1789 på Østre Porsgrunn kirkegård.[47]

            

             Knud Kiølnæses db. Sivert

             Faddere: Anne Barbara Lange, Anne Susanna Kiil, Sorenskriver Tyrholm, Inspecteur Sundval, Giert Lange.

            

             Trolig konfirmert som "6. Sivert Knudsen 17 aar".

 

             Gravlagt som "skredder svend Sivert Knudsen 29 aar gl.".

            

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 512a

             Skifte 21. September 1789 i østre Porsgrund. påfølgende skiftebehandlinger 14. Januar 1790 og 30. November 1790.

             Ungkarl Sivert Knudsen, død.

             Igienlevende arvinger

             Broderbørn:

             1. Thomas Hansen.

             2. Marthe Magrethe Hansdatter.

             3. Anne Hansdatter.

             - alle umyndige.

             Søsterbørn:

             4. Magrethe Andersdatter.

             5. Maria Jacobsdatter.

             - likeledes umyndige.

             Til formynder for de umyndige ble indsadt og beskikket:

             - for den afdødes broderbørn Thomas Jørgensen i Porsgrund.

             - for søsterbørnen Jacob Langangen.

             Brutto: 43-3-11

             Netto. 12-2-2

            

 

 

III. Emmerense Hansdatter, f. 1709 i Brevik,[48] døpt 10.02.1709 i Brevik kirke.[49]

      

       døpt tvihlinger N. Amund og den 2.de N. Emerence, fader N. Hans Truellsen moder N. Maren Anundsdatter

       Birthe Edvaldsdatter bar drengen, Ragnild Pedersdatter bar pigen, Børte Anundsdatter, Inger Syndsaas, mandfaddere: Niels Røe, Olle Landgangen, Peder Larsen, Gunder Johannsen.

      

       Hun var 14 år og tjenestepike på Langangen i 1725.

 

      

      

IV. Amund Hansen, f. 1709 i Brevik, døpt 10.02.1709 i Brevik kirke.[50]

      

       døpt tvihlinger N. Amund og den 2.de N. Emerence, fader N. Hans Truellsen moder N. Maren Anundsdatter

       Birthe Edvaldsdatter bar drengen, Ragnild Pedersdatter bar pigen, Børte Anundsdatter, Inger Syndsaas, mandfaddere: Niels Røe, Olle Landgangen, Peder Larsen, Gunder Johannsen.

 

 

V. Anne Hansdatter, f. 1712 på Lønnebakke i Eidanger,[51] døpt 16.10.1712 i Eidanger kirke.[52]

      

       Hans Truelsen og Maren Amundsdatter - Anne

       Faddere: baaren av Birthe Evensdatter Landgangen assist: Berthe Gerdsdattter? Koggersvold, Kirsten Olsdatter, tjenedis paa Landgangen, mandfadder: Olle Larsen Landgangen, Lars Pedersen Stulen, tienede paa Landgangen.

      

       Brevik 20.11.1712: introdusert kone af Eidanger sogn, Hans Trulsens kone N. Maren Amundsdatter

      

       Hun står i manntallet for Eidanger sogn 1725 som 11 år sammen med familien under Lønnebakke.

 

 

VI. Ole Hansen, f. 1714 på Lønnebakke i Eidanger,[53] døpt 30.12.1714 i Eidanger kirke.[54]

      

       Hans Truelsen Lønnebache og Maren Amundsdatter, deris ægtebørn, tvillinger, drengebarnet Olle

       Faddere: baaret av Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Kirsten Olsdatter, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Søfren Christensen Berg.

      

       Han var tvilling til søsteren Karen.

      

       Der mulig det er han som står under gården Langangen i manntallet for 1725 for Eidanger sogn. Der står: " En liden dreng Olle Hansøn gl. 13 aar tiener uden løn." Ole fikk i 1744 bygselsbrev på Lønnebakke.

      

 

       (1) Gift 23.03.1741 i Eidanger kirke,[55] med[56] Anne Hansdatter, f. ca 1710 på Ørstvedt i Eidanger,[57],[58] (datter av Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter), d. 1742 på Ørstvedt i Eidanger,[59],[60] gravlagt 23.03.1742 på Eidanger kirkegård.[61]

      

        Se Lønnebakke denne gården

 

      

 

VII. Karen Hansdatter, f. 1714 på Lønnebakke i Eidanger,[62] døpt 30.12.1714 i Eidanger kirke,[63] d. 1769 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 27.10.1769 på Brevik kirkegård.[64]

      

       deris pigebarn Karen

       Faddere: baaret af Karen Iversdatter Rørerød, assist: Jøran Amundsdatter Landgangen, mandfaddere: Hans Amundsen Traaholt og Lars Pedersen.

      

       Hun bodde ikke hjemme i 1725. Det er trolig henne som er nevnt her som fosterdatter på Tråholt i 1725. Kan Hans Amundsen være hennes onkel?

 

      

       Gift 04.10.1743 i Eidanger kirke,[65] med Abraham Hansen, f. 1717 på Ørstvedt i Eidanger,[66],[67] (sønn av Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter), døpt 17.02.1717 i Eidanger kirke,[68] d. 1763 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[69] gravlagt 30.11.1763 på Eidanger kirkegård.[70]

      

       Se Søndre Nordal

 

      

 

VIII. Hans Hansen, f. ca 1716 på Lønnebakke i Eidanger,[71] d. 1751 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[72] gravlagt 14.02.1751 på Eidanger kirkegård.[73]

      

       Han står i Manntallet for Eidanger 1725 som 9 år med familien på Lønnebakke.

 

      

       Gift 25.11.1749 i Eidanger kirke,[74] med Marte Marie Nilsdatter, f. 1720 på Sundsåsen i Eidanger,[75] (datter av Nils Amundsen og Anne Pedersdatter), døpt 25.02.1720 i Eidanger kirke,[76] d. 1755 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[77] gravlagt 08.05.1755 på Eidanger kirkegård.[78]

      

       Se Sundsåsen

 

      

 

IX. Isak Hansen, f. 1722 på Lønnebakke i Eidanger,[79] døpt 02.04.1722 i Eidanger kirke,[80] d. 1790 i Brevik, gravlagt 21.09.1790 på Brevik kirkegård.[81]

      

       Hans Trulsen Lønnebache og Maren Amundsdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaasen, Anna Jahnsdatter Landgangen, Ellen Nielsdatter Landgangen, Prods Andersen Nøchlegaard, Errik Amundsen Landgangen og Amund Amundsen Landgangen.

      

       Han står i manntallet for Eidanger sogn 1725 som 3 år sammen med familien under Lønnebakke.

 

       Han giftet seg 1. gang i 1744.

      

       Brevik: trolovet 17.09.1744, viet 19.01.1745

       Isaac Hansen og Margrethe Christophersdatter

       Caut.: Jan Erichsen, Amun Knudsen.

      

       Dette må være Isak Lønnebakken. Sønnen Christopher født i 1745 ble konfirmert i 1762 som "Christopher Isaksen Lønnebakken".

      

       Han giftet seg 2. gang i 1750.

      

       Brevik: trolovet 20.02.1750, viet 04.03.1750

       Isaac Hansen og Siri Knudsdatter

       Caut.: Abraham Hansen, Giert Sivertsen.

 

       Han giftet seg 3. gang i 1753.

      

       Brevik: trolovet 09.04.1753, viet 29.05.1753

       (Enroulleret matros) Isak (Hansen) Lønnebakken og Inger Nielsdatter.

       Caut.: Jens Halvorsen Smed, Abraham Hansen Ørestved.

      

       Brevik 1762:

       Nr 9

       Mand og hustru: Isak Lønnebak og kone

       Børn over 12 aar: Christopher og Gunder Isaksønner

       De uformuende: Marie Vevers og hendes blinde Datter, 2 de almise lemmer

      

       Gravlagt som "Isac Lønnebakke 70 aar".

      

            

       (1) Gift 19.01.1745 i Brevik kirke,[82] med Margrethe Christophersdatter, f. 1717 i Brevik,[83] (datter av Christopher Knudsen og Johanne Knudsdatter), døpt 10.01.1717 i Brevik kirke,[84] d. 1748 i Brevik, gravlagt 05.11.1748 på Brevik kirkegård.[85]

      

       Margrethe:

       døpt Christopher Knudsen og Johanne Knudsdatters ægtebarn Navnl. Margrethe

       baaren af Gurj Knud Hansens, assist: Martha Taorj Olsens, Martha Isaachsdatter, mandfaddere: Isaach Moy, Haldvard Andersen, Hans Christensen

      

       Gravlagt som "Isaach Hansens K. og dødfød Søn".

 

 

       (2) Gift 04.03.1750 i Brevik kirke, med Siri Knudsdatter, f. ca 1726,[86] d. 1752 i Brevik,[87] gravlagt 26.07.1752 på Brevik kirkegård.[88]

      

       Siri:

       Gravlagt som "Isaach Lønnebachs kone Siri Knudsdatter 26 aar gl.".

 

 

       (3) Gift 29.05.1753 i Brevik kirke,[89] med[90] Inger Nilsdatter, f. ca 1726,[91] d. 1797 i Brevik,[92] gravlagt 09.03.1797 på Brevik kirkegård.[93]

      

       Inger:

       Gravlagt som "Isach Lønnebakens enke Inger Nielsdatter 71 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

XKirsten Hansdatter, f. 1724 på Lønnebakke i Eidanger,[94] døpt 03.09.1724 i Eidanger kirke,[95] d. 1765 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[96] gravlagt 29.09.1765 på Eidanger kirkegård.[97]

      

       Hans Trulsen Lønnebache og Maren Amundsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaasen, Anna Jahnsdatter Landgangen, Gunnill Prodsdatter Nøchlegaard, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Amund Amundsen Landgangen og Amund Jørgensen Rødningen.

      

       Hun står i mantallet for Eidanger 1725 som 2 1/2 år gammel med familien under Lønnebakke.

 

      

       Gift 12.01.1747 i Eidanger kirke,[98] med Even Olsen, f. 1721 på Flåtten i Eidanger,[99] (sønn av Ole Solvesen og Dorthe Nilsdatter), døpt 31.08.1721 i Eidanger kirke,[100] d. 1789 på Øvaldåsen u/Prestegården i Eidanger,[101] gravlagt 22.10.1789 på Eidanger kirkegård.[102]

      

       Se Øvald u/Prestegården

 

 

 

 [1]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[3]  Kirkebok for Tjøme Ministerialbok nr. 1 (1879-1890), skannet av digitalarkivet, folio 21a.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen nett.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 90.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[16]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[17]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[20]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[22]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[23]  Stipulert, Stipulert.

[24]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[25]  Skifte etter hans bror.

[26]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[30]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[31]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[37]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 83.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 195.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[44]  Alder ved død.

[45]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[46]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[47]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 150-151.

[48]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 3.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 3.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[55]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[56]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[58]  Alder ved død.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[60]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[61]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 8.

[64]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[65]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[66]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 12.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 62.

[70]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[71]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[72]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[73]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[74]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[75]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 77.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[77]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[78]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[81]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[82]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[83]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[84]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[85]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[86]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[87]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[88]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[89]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[90]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[91]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[92]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[93]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[94]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[96]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[97]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[98]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[99]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 173.

[100]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[101]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 149.

[102]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.