| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Nils Amundsen f. ca 1667 og Anne Pedersdatter f. ca 1692 sin familie

 

 

 

Nils Amundsen, f. ca 1667,[1] d. 1736 på Sundsåsen i Eidanger,[2] gravlagt 23.04.1736 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Amund Amundsen Værvågen.

 

Han var 40 år og bodde hjemme hos stemoren på Værvågen i Brunlanes i 1709 under skifte etter faren.

 

Jeg finner ikke giftemålet deres i Eidanger, så de kan ha giftet seg i Brunlanes.

 

Vi finner Nils Amundsen i ekstraskatt regnskapene i 1711 som en av to oppsittere på Sundsaasen i Eidanger.

 

Ei Kirsten Olsdatter gravlegges i 1725 som "Kirsten Olsdatter fra Sønsaassen, betaler jorden 42 aar". Hun var nok fra Værvågen og bodde hos dem. Ei Kirsten Olsdatter med dette navnet giftet seg i Eidanger i 1712 med enkemann Peder Anfindsen fra Værvågen. På grunn av dette med Værvågen tror jeg dette kan være henne.

 

Nils står i matrikkelen av 1723 oppført som eier av Sundsåsen. Gården var delt mellom Abraham Hansen, Ole Amundsen og Nils Amundsen som eide til sammen 1 hud og 6 skinn. Dette ble totalt 18 skinn og det passer med den fordelingen av eierdelen som man finner der i 1725.

 

Nils er nevnt på Sundsåsen i sjeleregisteret i 1725:

Niels Amundsøn gl. 60 aar, tient for Soldat, gift med Anne Pedersdatter gl. 35 aar, har 3de Sønner, Amund Nielsøn gl. 9 aar, Peder Nielsøn gl. 7 aar, Jacob Nielsøn gl. 3 aar, 3de døttre, Aase Nielsdatter gl. 14 aar, Marte Marie Nielsdatter gl. 5 aar, Anne Nielsdatter gl. 1 aar. 1 tienistepige Else Jonsdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

 

Anno 09.11.1728 – Amund Andersen og Abraham Hansen deres skiøde til Niels Amundsen paa deres arveparter i jordgods udj gaarden Sundsaasen i Eidanger sogn imod 10 rd. (dat. 05.11.1728)

 

Han gravlegges som "Niels Amundsøn Sundsaasen 69 aar".

 

Anno 04.04.1737 – Niels Sundsaasens skiftebrev pass 14.01.1737 for saa viit jordgodset betreffer, som er 9 skind i Sundsaasen med bøxel og herlighed der er deelt mellom enken, som er udlagt 4 ½ skind og 4 sønner, som hver er udlagt 9/11 skind og 3 døtre, som hver er paalodnet 9/11 skind. (Ingen dato)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3b, side 283a      

14.1.1737 - Sundaasen i Eidanger

       Niels Amundsen død e. Anne Pedersd.

       Barn:

1.    Amund Nielsen 20 år.

2.    Peder Nielsen 18 år.

3.    Hans Nielsen 10 år.

4.    Jacob Nielsen 5 år.

5.    Aase Nielsd. g.m. Niels Prossen, bor paa gaarden Solum.

6.    Marte Nielsd. 16 år.

7.    Anne Nielsd. 12 år.

       Avdødes slekt:

       - Bror Amund Amundsen, Brevik.

       - Bror Ole Amundsen, Brevik.

Laugverge for enken: Niels Wiersdalen.

Brutto 170-3-23.

Nt: 147-1-15.

Hvori medregnet jordegods: Sundaasen 9 skinn Takst 80 rd. Skjøte 5.11, tgl. 9.11.1728. Eksekusjonsforretning 26.4.1735.

 

 

Han giftet seg med[4] Anne Pedersdatter, f. ca 1692,[5] (datter av Peder og Maren Sørensdatter) d. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,[6] gravlagt 17.12.1769 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Anne:

Hun var nok søster til Maren Pedersdatter Halvarp. Anne ble brukt som fadder til flere av Maren sine barn og Anne brukte Hans Gundersen Halvarp som fadder til sitt barn i 1714. Han var da hennes stefar. Vi ser også oppkallingen av morens navn Maren.

 

Anne Pedersdatter giftet seg på nytt i 1739 med Cornelius Hansen f. 1714 fra Rød i Eidanger. Se Sundsåsen denne gården

 

Hun gravlegges som "Anne Pedersd. Sundsaas 77 aar 40 uger".

 

 

 

I.    Aase Nilsdatter, f. ca 1711 på Sundsåsen i Eidanger,[8] d. 1775 på Solum i Brunlanes,[9] gravlagt 14.10.1775 på Tanum kirkegård.[10]

      

       Hun er nevnt i skifte etter faren i 1737 som "Aase Nielsd. g.m. Niels Prossen, bor paa gaarden Solum".

 

      

       Gift 17.10.1733 i Eidanger kirke,[11] med[12] Nils Prodsen, f. ca 1711 på Nøklegård i Eidanger,[13],[14] (sønn av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), d. 1773 på Solum i Brunlanes,[15],[16] gravlagt 14.04.1773 på Tanum kirkegård.[17]

      

       Se mer om Nils Prodsen og familien under hans far på Nøklegård

 

      

 

II.   Maren Nilsdatter, f. 1714 på Sundsåsen i Eidanger,[18] dåp 01.07.1714 i Eidanger kirke,[19] d. 1715 på Sundsåsen i Eidanger,[20] gravlagt 12.05.1715 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Niels Amundsen Synsaasen og Anne Pedersdatter - Maren

       Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Inger Søfrensdatter Synsaasen, Boel Pedersdatter, mandfaddere: Ifer Gudmundsen Viersdahlen, Hans Gundersen Hallevarp, Laers Pedersen Hallevarp.

      

       Hun gravlegges som "Niels Amundsen Sundsaasens barn Maren 10 maaneder 8 dager".

 

 

 

III. Amund Nilsen, f. 1716 på Sundsåsen i Eidanger,[22],[23] døpt 01.03.1716 i Eidanger kirke,[24] d. 1737 på Sundsåsen i Eidanger,[25] gravlagt 03.02.1737 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Niels Amundsen Sundsaasen og Anne Pedersdatter - Amund

       Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Mari Amundsdatter Lønnebache, Maren Christophersdatter Sundsaasen, mandfaddere: Lauridts Olsen Sundsaasen, Amund Amundsen, Lauridts Pedersen Basseboe.

      

       Gravlegges som "Amund Nielsøn Sundsaasen 20 aar 11 maaneder".

 

 

 

IV. Peder Nilsen, f. 1718 på Sundsåsen i Eidanger,[27] døpt 16.03.1718 i Eidanger kirke,[28] d. ca 1790 på Sundsåsen i Eidanger.[29],[30]

      

       Niels Anundsen Syndsaas og Anne Pedersdatter - Peder

       Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Maren Søfrensdatter Solj, Maren Andersdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kaachersvold, Ole Larsen Landgangen, Niels Jensen.

      

 

       Gift 16.10.1749 i Eidanger kirke,[31] med Margrethe Olsdatter, f. 1730 på Nøklegård i Eidanger,[32] (datter av Ole Prodsen og Ingebor Hansdatter), døpt 22.06.1730 i Eidanger kirke,[33] d. 1794 på Sundsåsen i Eidanger,[34] gravlagt 22.08.1794 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Se Sundsåsen denne gården

 

      

 

V.   Marte Marie Nielsdatter, f. 1720 på Sundsåsen i Eidanger,[36] døpt 25.02.1720 i Eidanger kirke,[37] d. 1755 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[38] gravlagt 08.05.1755 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Niels Amundsen Syndsaasen og Anna Pedersdatter - Martha

       Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Boel Basheboe, mandfaddere: Olle Larsen Landgangen, Abraham Hansen Sandøen.

 

      

       (1) Gift 25.11.1749 i Eidanger kirke,[40] med Hans Hansen, f. ca 1716 på Lønnebakke i Eidanger,[41] (sønn av Hans Trulsen og Maren Anunsdatter), d. 1751 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[42] gravlagt 14.02.1751 på Eidanger kirkegård.[43]

      

 

       (2) Gift 1754,[44] med Søren Olsen, f. omkring 1720.[45]

 

       Se Grinna u/Sundsåsen denne gården

 

      

 

VI. Jacob Nilsen, f. 1722 på Sundsåsen i Eidanger,[46] døpt 04.10.1722 i Eidanger kirke,[47] d. 1728 på Sundsåsen i Eidanger,[48] gravlagt 10.07.1728 på Eidanger kirkegård.[49]

      

       Niels Amundsen Sønsaassen og Anne Pedersdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Boell Søfrensdatter Berg, Ragnille Pedersdatter Landgangen, Anna Pedersdatter, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Hans Thrulsen Lønnebache, Laers Pedersen Landgangen.

      

       Gravlegges som "Niels Amundsøn Sønsaasens lille søn, Jacob Nielsøn 6 aar 3 maaneder".

 

 

 

VII. Anne Nilsdatter, f. 1725 på Sundsåsen i Eidanger,[50],[51] døpt 14.01.1725 i Eidanger kirke,[52] d. 1794 på Røra i Eidanger,[53] gravlagt 22.04.1794 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Niels Amundsen Sønsaasen og Anne Pedersdatter - Anne

       Faddere: baaren af Ragnille Pedersdatter Landgangen, Maren Christophersdatter Kaachersvold, Else Joensdatter Grinen, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Niels Olsen Viersdahlen.

 

      

       Gift 21.11.1749 i Eidanger kirke,[55] med[56] Lars Nilsen, f. 1724 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[57] (sønn av Nils Jensen og Maren Christophersdatter), døpt 29.03.1724 i Eidanger kirke,[58] d. 1783 på Røra i Eidanger,[59] gravlagt 21.09.1783 på Eidanger kirkegård.[60]

      

       Se Røra

 

      

 

VIII. Hans Nilsen, f. 1727 på Sundsåsen i Eidanger,[61] døpt 09.02.1727 i Eidanger kirke,[62] d. 1772 på Røra i Eidanger,[63] gravlagt 27.07.1772 på Eidanger kirkegård.[64]

      

       Niels Amundsen Sønsaassen og Anne Pedersdatter - Hans

       Faddere: baaren af Aasse Laersdatter Wiiersdahllen, Ellen Nielsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Christen Hansen Berg.

 

 

       Gift 18.10.1752 i Eidanger kirke,[65] med[66] Inger Ottersdatter, f. 1725 på Røra i Eidanger,[67] (datter av Otter Olsen og Christense Halvorsdatter), døpt 18.03.1725 i Eidanger kirke,[68] d. 1784 på Røra i Eidanger,[69] gravlagt 28.05.1784 på Eidanger kirkegård.[70]

      

       Se Røra

 

      

 

IX. Kirsten Nilsdatter, f. 1730 på Sundsåsen i Eidanger,[71] døpt 23.07.1730 i Eidanger kirke,[72] d. før 1737 på Sundsåsen i Eidanger.[73]

      

       Niels Annundsen Sønsaasen og Anne Pedersdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Aasse Laersdatter Viersdallen, Gurj Hansdatter, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Amund Annundsen Landgangen. Iver Arnesen Sollj.

      

       Hun er ikke nevnt i skifte etter faren i 1737.

      

 

 

X.   Jacob Nilsen, f. 1731 på Sundsåsen i Eidanger,[74] døpt 14.10.1731 i Eidanger kirke,[75] d. 1789 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[76] gravlagt 07.06.1789 på Eidanger kirkegård.[77]

      

       Niels Amundsen Sønsaasen og Anne Pedersdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Marj Christophersdatter Kaagersvold, Inger Olsdatter Langangen, mandfaddere: Niels Olsen Viersdallen, Laers Olsen Langangen.

      

       Jacob fikk i 1756 skjøte på et hus på Grinna u/Sundsåsen. Dette var samme år som han giftet seg med Margrethe.

 

      

       Gift 14.07.1756 i Eidanger kirke,[78] med[79] Margrethe Larsdatter, f. 1732 på Halvarp i Eidanger,[80] (datter av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter), døpt 06.01.1732 i Eidanger kirke,[81] d. 1803 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[82] gravlagt 22.01.1803 på Eidanger kirkegård.[83]

      

       Se Grinna u/Sundsåsen denne gården

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Tore Vamraak's database Internett.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Tore Vamraak's database Internett.

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 294.

[10]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 294.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[13]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[14]  Alder ved død.

[15]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 359.

[16]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 291.

[17]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 291.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 7.

[20]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsent.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[30]  Skifte etter han.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 77.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[38]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[39]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[40]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[41]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[42]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[43]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[44]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[45]  Stipulert, Stipulert.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[48]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[49]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[55]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[65]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[73]  Skifte etter faren.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[76]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[78]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.