| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VIERDALEN I


 

 

 

Amund Olsen f. 1754 og Kirsten Christensdatter f. 1759 sin familie

 

 

Amund Olsen, f. 1754 på Lønnebakke i Eidanger,[1] døpt 19.05.1754 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[3] død 17.11.1839 på Viersdalen i Eidanger,1 gravlagt 25.11.1839 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Ole Hansen Lønnebakke.

 

Ole Lønnebakkes barn navnl. Anun                                                  

Faddere: baaren af Per Sundsaasens kone, Kisti Knudsdatter Flaatten, mandfaddere: Lars Langangen, Ole Nøglegaard, Anders Olsen ibid.

 

Konfirmert i 1771 som "Anun Olsen Lønnebache 16".

 

Han giftet seg i 1778.

 

Trol. 2/7-1778 i Eid. Copul. 27/8-1778.

Uk. Anun Ols. Lønnebacche og P. Kirsti Christensd. Wiersdal.

Caut: Anders Ols. Lønnebacche og Anders Sørens. Wiersdal.

 

Han kjøpte en del av Søndre Nordal i 1780:
Ole Stoesen Ødegaarden og Christen Olsen i Sætret, der siddes som formyndere for Jacob Tollefsens skiøde til Amund Olsen for 1/2 hus i Grd. Søndre Nordall, betalt 340 rdl. (datert 27.03.1780)

Anno 08.05.1780 – Amund Olsen Nordals obl. for 100 rd. af Jacob Tollefsens arvemidler imod aarlig renter 4 % mod 1’ste prior i ½ hud i grd. Søndre Nordahl (ingen dato)

 

Han nevnes på Viersdalen i 1782:

Wiersdahl, Amund, 1 kone, 1 datter, 2 tjenestefolk, Fader og moder (Dette er vel trolig konens foreldre. JO)

 

Anno 27.07.1787 – Aflyst Anund Olsens obl. til myndlingene Jacob Tollefsen paa Cap. 100 rd. hvorfor var pantsat mod 1’ ste prior han gaardpart Søndre Nordahl. Dat. 29. marti thinglyst 8. may 1780, samt qvitt juni det. Aar.

 

Han solgte i 1789 sin del i Søndre Nordal:

Anno 28.08.1789 – Anund Olsens skiøde til Casper Barth paa ½ hud i Søndre Nordahl mod 340 rd. (dat. 25.07.1789)

 

Han hadde også en del av Kokkervold en tid.

 

Anno 30.08.1793 - Anders Olsenss skiøde til Amund Olsen paa en part han har tilkiøbt sig, hvor han fulgte skyldsætn. af dags dat., hvorved eiendom er ansæt til skyld 3/4 skind. dat. 5. april 1793.

 

Anno 30.08.1793 - Amund Olsens pant obl. til Hr. Hans Holst - 180 rd. med 1 priors pant udj et støkke jord, skov af Kogersvold. (dat. 05.04.1793)

 

Anno 15.01.1798 - Amund Olsens skiøde til Niels og Amund Pedersensønner Sundsaasen paa 3/4 skind i Grd. Koggersvold, Langedal kaldet med bet. 190 rd. (dat. 01.11.1797)

 

Anno 15.01.1798 - Aflyst Amund Olsen obl. til Hr. Hans Holst, for 180 rd, hvorfor var pantsat m. 1'ste prior at et stykke jord og skog af grd. Koggersvold - Langedalen kaldet. dat. 5. april 17923og afqvitt 29.09.1797.

 

 

Under folketellingen i 1801 satt Amund Olsen som eier og bruker av Viersdalen Bnr.5.

 

Viersdalen 1801:

Anund                     Olsen                  Husbonde         48        1ste ægteskab          Gaardbruger

Kirsten                    Christensdtr      Hans kone         44        1ste ægteskab 

Christen                  Anundsen          Deres børn         5                    

Maren Christine      Anundsdtr        Deres børn        15         

Aaste                      Anundsdtr         Deres børn        12         

Aaste                      Caspersdtr        Fosterdatter     11       

Christen                 Nilsen               Konens fader    83        Enkemand 1ste gng     Fledføring.

 

Jordavgiftet 1802:
Brukere: Erich Larsen 9 1/2 skind, Anders Sørensen 4 3/4 skind, Amund Olsen4 3/4 skind

 

Han nevnes også som en av brukerne på Klepp i 1802.

 

Jordavgiften på Klepp i 1802:

Brukere: Amund Wiersdalen, nu Jacob Johannesen 1 hud 6 skinn og Anders Wiersdal 1 hud 6 skind

 

Gravlagt som "Amun Olsen 85 år Virsdalen".

 

 

Gift 27.08.1778 i Eidanger kirke,[4],[5] med Kirsten Christensdatter, f. 1759 på Viersdalen i Eidanger,[6] (datter av Christen Nilsen og Åste Nilsdatter), døpt 24.05.1759 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[8] død 20.09.1851 på Viersdalen i Eidanger,1 gravlagt 28.09.1851 på Eidanger kirkegård.4

 

Kirsten:

Christen Viersdalens barn navnl. Kisti                                                          

Faddere: baaren af Jacob Graves kone, Kistine Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Anders Skomager, Sivert Hansen i Porsgrund, Lars Nielsen Viersdal.

 

Konfirmert i 1774 som "Kirstie Christensdatter Wiersdal 15".

 

Hun var datter på Viersdalen da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Kirsti Christensdatter 90 år - Enke efter Anun Olsen Viersdalen - gaarden Viersdalen".

 

 

 

I.    Maren Amundsdatter, f. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[9] døpt 18.04.1779 i Eidanger kirke,[10] d. 1782 på Viersdalen i Eidanger,[11] gravlagt 20.02.1782 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christensdtr. - Maren

       Faddere: 1. Maria Boletta Christensdtr. ibid 2. Dorte Maria Ewensdtr. Langangen 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Jacob Olsen Langangen.

      

       Gravlagt som "Maren Anunsd. ibid (Wiersdal) 3 aar".

 

 

 

II.   Christen Amundsen, f. 1781 på Viersdalen i Eidanger,[13] døpt 01.04.1781 i Eidanger kirke,[14] d. 1782 på Viersdalen i Eidanger,[15] gravlagt 20.02.1782 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christensdtr. - Christen

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebakke 2. Aase Christensdtr. Wiersdal 3. Anders Sørensen ibid 4. Jacob Olsen Langangen 5. Nils Halvorsen Lønnebakke.

      

       Gravlagt som "Christen Anuns. Wiersdal 1 aar".

 

 

 

III. Christen Amundsen, f. 1783 på Viersdalen i Eidanger,[17] døpt 11.01.1783 i Eidanger kirke,[18] d. 1785 på Viersdalen i Eidanger,[19] gravlagt 24.05.1785 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christensdtr. - Christen

       Faddere. 1. Marta Boletta Christensdtr. ibid 2. Ingebor Christensdtr. Præstegaarden 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Jacob Olsen Langang 5. Knud Hansen Holte.

      

       Gravlagt som "Christen Anuns. Wiersdal 2 aar 26 uger".

 

 

 

IV. Maren Christine Amundsdatter, f. 1786 på Viersdalen i Eidanger,[21] døpt 17.04.1786 i Eidanger kirke,[22] d. 1861.[23]

      

       Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christendtr. - Maren Christine

       Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Ingebor Jonsdtr. Sundsaas 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Anders Sørensen Wiersdal 5. Nils Larsen ibid.

 

       Copul. 31.10.1811 i Eid.

       Ungkarl Ole Nilsen Viersdalen og Pigen Maren Kirstine Anunsdatter ibid.

       Caut: Ola Langangen og Niels Soli.

 

 

       Gift 31.10.1811 i Eidanger kirke,[24] med Ole Nilsen, f. 1781 på Hobæk Øvre i Brunlanes,[25] (sønn av Nils Nilsen og Anne Hansdatter), død 08.07.1839 på Heistad i Eidanger,1 gravlagt 14.07.1839 på Eidanger kirkegård.4

      

       Ole:

       Han er nevnt som Ole Nilsen Heistad i skifte etter faren i 1832.

      

       Ole ble eier og bruker på Klepp Bnr.1 i Eidanger. Han kjøpte gården i 1811.

       Anno 25.01.1812 – Tingl. Peder Blehrs skiøde til Ole Nielsen paa 3 huder i Grd. Klep for 3000 rd. (dat. 29.11.1811)

 

       Gravlagt som "Ole Nilsen 59 år - Gaardmand - Heiestad".

 

 

       Barn:

 

        A.    Anne Kirstine Olsdatter, født 14.02.1816 på Klepp i Eidanger, døpt 10.03.1816 i Eidanger kirke,[ii] død 05.07.1825 på Klepp i Eidanger, gravlagt 13.07.1825 på Eidanger kirkegård.[iii]

              

               Anne Kirstine: Foreldre: Gaardbruger og bonde Ole Nielsen Klep og Maren Kirstine Amundsdatter

              

               Gravlagt som "Anne Kirstine Olsdatter, gaardmand Ole Kleps datter 9 ½ aar, død af halsesyge".

              

 

 

        B.    Åse Marie Olsdatter, født 18.01.1821 på Klepp i Eidanger, døpt 04.02.1821 i Eidanger kirke,18 død 29.04.1833 på Heistad i Eidanger, gravlagt 06.03.1833 på Eidanger kirkegård.4

              

               Aase Marie - Foreldre: Ole Nielsen Klep og Maren Amundsdatter, gaardmand

              

               Gravlagt som "Aase Marie Olsdatter 12 år Heiestad".

              

 

 

        C.    Oline Olsdatter, født 25.11.1823 på Klepp i Eidanger, døpt 25.12.1823 i Eidanger kirke,18 død 26.07.1825 på Klepp i Eidanger, gravlagt 07.08.1825 på Eidanger kirkegård.19

              

               Oline - Foreldre: Ole Nielsen og Maren Anundsdatter Klep, gaardmand

              

               Gravlagt som "Oline Olsdatter, gaardmand Ole Nilsen Kleps barn 1 ½ aar, død af halsesyge".

              

 

 

        D.    Anne Kirstine Olsdatter, født 16.05.1827 på Klepp i Eidanger, døpt 24.06.1827 i Eidanger kirke.18

              

               Anne Kirstine - Foreldre: Ole Nilsen og Maren Anundsdatter Klep, gaardmand

              

               De var bosatt på Heistad Bnr.3.

 

              

               (1) Gift 1849,15 med Anders Tronsen, født ca 1817,15 (sønn av Tron Rasmussen Næs), død 1859.15

              

               Anders:

               Han var skipstømmermann og kom fra Tromøya i Aust-Agder.

 

              

               (2) Gift 1864,15 med Petter Christian Pedersen, født 1840,15 (sønn av Peder Olsen Heselberg), død 1936.15

              

               Petter:

               Han kom fra Asker.

 

 

              

        E.    Oline Marie Olsdatter, født 02.03.1830 på Heistad i Eidanger, døpt 16.05.1830 i Eidanger kirke.18

              

               Oline Marie - Foreldre: Ole Nilsen og Maren Kirstine Anundsdatter Heiestad, gaardmand

              

               De var bosatt på Rønningen Bnr.6 under Kjendalen.

 

              

               Gift 1853,15 med Amund Larsen, født 26.04.1824 på Åsen u/Prestegården i Eidanger (sønn av Lars Larsen og Aleth Christine Jacobsdatter), døpt 06.06.1824 i Eidanger kirke.18

              

               Amund:

               Amund - Foreldre: Lars Larsen og Alet Jakobsdatter Aasen, husmand.

 

      

 

V.   Åste Amundsdatter, f. 1788 på Viersdalen i Eidanger,[26] døpt 01.01.1789 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[28] død 1851 på Lønnelien u/Sletholt i Kjose i Brunlanes.[iv]

      

       Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christensdtr. - Aaste

       Faddere: 1. Marta Boletta Christensdatter 2. Larine Sørensdtr. ibid 3. Caspar Barth Ødegaard 4. Peder Heinen 5. Nils Larsen Wiersdal.

      

       Konfirmert som "Aaste Anundsdatter Wiersdalen 16". 

 

      

       Gift 1842,[29] med Søren Larsen, f. 1785,[30] (sønn av Lars Hansen og Karen Hansdatter) d. 1846 på Sletholt i Kjose i Brunlanes.[31]

      

       Søren:

       Søren kom fra Sletholt og var enkemann da han giftet seg med Åste. Han hadde vært gift med Kristine Kristensdatter (1803 - 1841). Han var husmann på Sletholt i Kjose fra 1826-46. 

 

      

 

VI. Ole Amundsen, f. 1792 på Viersdalen i Eidanger,[32] døpt 14.12.1792 i Eidanger kirke,[33] d. 1797 på Viersdalen i Eidanger,[34] gravlagt 17.04.1797 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Anun Olsen Wiersdal og k. Kisten Christensdtr. - Ole

       Faddere: 1. Marte Bolette Christensdtr. ibid 2. Jfr. Christiane Clausen 3. Caspar Bart 4. Eric Langang 5. Hans Andersen Lønnebakke.

      

       Gravlagt som "Ole Anundsøn Wiersdalen 4 aar".

 

 

 

VII. Christen Amundsen, f. 1796 på Viersdalen i Eidanger,[36] døpt 31.01.1796 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,[38] død 02.08.1849 på Viersdalen i Eidanger,1 gravlagt 08.08.1849 på Eidanger kirkegård.4

      

       Anun Olsen Wiersdal og k. Kirsten Christensdtr. - Christen

       Faddere: 1. Christina Margrete Nicolaisdtr. Lanner 2. Elen Andersdtr. af Porsgrund 3. Anders Wiersdal 4. Caspar Barth 5. Jon Andersen Lønnebakke.

      

       Konfirmert som "Christen Anundsen Wiersdalen 16".

      

       Copul. 15.09.1826 i Eid.

       Ungkarl Christen Anundsen Viersdalen 30 år gårdbruker

       Tjenestepige Johanne Marie Johannesdatter Viersdalen 28 år

      

       Bosatt på Viersdalen (Bnr.5).

 

      

       Gift 15.09.1826 i Eidanger kirke,[39],[40] med Johanna Johannesdatter, f. 1798 på Sundsåsen øya i Eidanger,[41] (datter av Johannes Olsen og Margrethe Henrichsdatter), døpt 07.05.1798 i Eidanger kirke.[42]

      

       Johanna:

       2.  Johanne

       Faddere: Anna Jonsdatter Landgangen, Anne Larsdatter ibid, Amund Pedersen Sundsaasen, Ole Andersen Lønnabache.

      

       Hun står ved vielsen som Johanne Marie?

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Anund Christensen, født 13.03.1828 på Viersdalen i Eidanger, døpt 06.04.1828 i Eidanger kirke,18 død 1908.[v]

              

               Anund - Foreldre: Christen Anundsen og Johanne Marie Johannesdatter Viersdalen, gaardbruger.

 

              

               Gift 1849,30 med Anne Kirstine Sørensdatter, født 21.02.1825 på Viersdalen i Eidanger (datter av Søren Erichsen og Åste Christine Caspersdatter), døpt 20.03.1825 i Eidanger kirke,18 død 1901.30

              

               Anne:

               Anne Kirstine - Foreldre: Søren Eriksen og Aaste Krestine Kaspersdatter Viersdalen, husmand

              

               De var bosatt på Viersdalen Bnr.5.

 

 

              

        B.    Kirsten Oline Christensdatter Wiersdalen, født 02.01.1830 på Viersdalen i Eidanger,[vi] døpt 28.02.1830 i Eidanger kirke,31 død 1896.[vii]

              

               Kirsten Oline - Foreldre: Kristen Amundsen og Johanne Marie Johannesdatter Viersdalen, gaardmand

              

               Bosatt på Solli Bnr.3.

 

              

               Gift 1849,32 med Anders Amundsen, født 11.02.1826 på Solli i Eidanger,31 (sønn av Anund Nilsen og Maria Michelsdatter), døpt 23.03.1826 i Eidanger kirke,31 død 1906.32

              

               Anders:

               Anders og Søren (tvillinger) - Foreldre: Amund Nilsen og Marie Mikkelsdatter Soli, gaardbruger

              

 

              

        C.    Karen Marie Christensdatter, født 1838,[viii] død 1924.33

              

               Bosatt på Viersdalen Bnr.7.

              

 

               Gift 1858,33 med Nils Jacob Halvorsen, født 1833,33 (sønn av Halvor Christophersen og Anne Marie Nilsdatter), død 1905.33

 

 

 

      

VIII. Oline Amundsdatter, f. 1799 på Viersdalen i Eidanger,[43] døpt 24.06.1799 i Eidanger kirke,[44] d. 1802 på Viersdalen i Eidanger,[45] gravlagt 19.04.1802 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Amund Olsen Wiersdalen og Kirstine Christensdatter - Oline

       Faddere: Christiana Margrete Nicolaysdatter Lanner, Elen Andersdatter Wiersdalen, Anders Sørensen ibid, Jacob Olsen Landgangen, Ole Andersen Lønnebakke.

      

       Gravlagt som "Oline Anunsd. Wiersdalen 3 aar".

 

 

 

IX. Oline Marie Amundsdatter, f. 1803 på Viersdalen i Eidanger,[47] døpt 20.02.1803 i Eidanger kirke,[48] d. 1877.[49]

      

       Anund Olsen Wiersdalen og Kirstine Christensdatter - Oline Marie

       Faddere: Maren Nilsdtr. Wiersdalen, Margrethe Jonsdtr. ibid, Anders Olsen Lønnebakke, Lensmand Hans Lanner, Anders Sørensen Wiersdalen, Ole Larsen Landgangen.

 

            

       Gift 29.10.1824 i Eidanger kirke,[50] med Lars Erichsen, f. 1791 på Viersdalen i Eidanger,[51] (sønn av Erich Larsen og Maren Nilsdatter), døpt 06.03.1791 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[53] d. 1861.[54]

      

       Lars:

       Eric Larsen Wiersdal og k. Mari Nilsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Ingebor Jonsdtr. ibid 2. Anne Jonsdtr. ibid 3. Anders ibid 4. Anun ibid 5. Hans Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Laers Erichsen Wiersdalen 17".

      

       Bosatt på Viersdalen (Bnr.2) i Eidanger.

 

 

       Barn:

 

        A.    Erich Larsen, født 28.02.1825 på Viersdalen i Eidanger, døpt 03.04.1825 i Eidanger kirke,18 død 1900.

              

               Erik - Foreldre: Lars Eriksen og Oline Anundsdatter Viersdalen, inderster.

 

              

               Gift 1853,[ix] med Ragnild Marie Hansdatter, født 27.06.1830 på Oklungen i Eidanger (datter av Hans Erichsen og Gunild Johannesdatter), døpt 15.08.1830 i Eidanger kirke,18 død 1923.

              

               Ragnild:

               Ragnild Marie - Foreldre: Hans Eriksen og Gunild Johannesdatter Oklungen, inderster

              

               Bosatt på Viersdalen Bnr.2.

 

 

              

        B.    Amund Larsen, født 11.04.1829 på Viersdalen i Eidanger, døpt 07.06.1829 i Eidanger kirke,18 død 1901.[x]

              

               Amund - Foreldre: Lars Eriksen og Oline Anundsdatter Viersdalen, husmand

              

               Bosatt på Myra Bnr.21 under Bjørkevold.

 

              

               Gift 1864,41 med Oline NIlsdatter, født 1835,41 (datter av Nils Arvesen og Anne Marie Olsdatter), død 1883.41

              

               Oline:          

               Hun kom fra Auen.

 

 

              

        C.    Ole Larsen, født 1840,41 død 1915.41

              

               Han var sag og isarbeider og der var bosatt på Nautser Bnr.23 under Bjørkevold.

 

              

               Gift 1864,41 med Nilie Marie Nilsdatter, født 1842,41 (datter av Nils Arvesen og Elisabeth Kirstine Nilsdatter), død 1927.41

              

               Nilie:

               Hun kom fra Auen.

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 329.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 568.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[25]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 530.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[29]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1073.

[30]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1073.

[31]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1073.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 330.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 330.

[40]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1073.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 322.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 306.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 331.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 221.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 319.