| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

Carl Larsen f. 1713 og Maren Prodsdatter f. 1718 sin familie

 

 

 

Carl Larsen, f. 1713 på Årholt i Eidanger,[1],[2] døpt 29.10.1713 i Eidanger kirke,[3] d. 1785 på Valler i Eidanger,[4] gravlagt 23.10.1785 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Lars Olsen Årholt.

 

Lauritz Olsen Aarholt og Karen Hansdatter - Carl

Faddere: baaren af Karen Ochlungen, assist: Anne Ingebrechtsdatter Aacklungen, mandfaddere: Adrian Jonsen Studsrød, Christen Gundersen Haucheraasen.

 

Han kom fra Årholt da han giftet seg i 1742.

 

Trol. Onsdagen 1/8-1742 i Eid. Copul. 5/10-1742.

Soldat Carl Larsøn Aarholt og pigen Maren Prosd. Nøglegaard.

Hafer Seddel fra Obirsten.

Caut: Ole Valler i Solum og Niels Prossøn paa Næs Sougn.

 

De ble bosatt på Valler der hans kones søster, Gunhild Prodsdatter, allerede bodde med sin mann Nils Amundsen. Carl fikk i 1742 bygselsbrev på en del av Valler. Det står at han fikk bygsel på 1 hud i Søndre Valler. 

 

Anno 08.11.1742 – Hr. Fredrich Mejers boxelsbref til Carl Larsen Aarholdt paa 1 hud i Waller. (dat. 16.06.1742)

 

Anno 28.07.1749 – Hr. Fredrich Meyers bøxelsbref paa en huud i Syndre Waller til Carl Larsen. (dat. 26.04.1749)

 

Valler 1762:

Gaardsnavn: Valler

Eier: Den residerende Capellans Mensal: gaard

Mand og hustru: Carl Valler og kone, Anders Valler og kone

Barn 12 aar: Lars Andersen

Drenger over 12 aar: Lars Aasmundsen

Piiger over 12 aar: Ragnild Christensdatter

 

Carl ble nevnt i skifte etter søsteren Maren Larsdatter i Skien i 1772 som døde ugift.

 

Den 22.5.1772 - 1759-1772 - Skifteprotokoller 7a - folio 333a - Skiftet sluttet 24.09.1772

arvelater Maren Larsdtr Moss Jomfrue Cathrine Cornelesdatters Huus død 'nyelig'. ugift. bostedet lå på 'Snipe Torp Gaden'. etterlot ingen livsarvinger

arving bror Carl Larsen Vallen Eidanger Præstegjeld

andre Søren Alpsen een Plads Ramstad g.m. enken etter Hans Larsen. bostedet lå 'under Gaarden Bonegolt i Qvæl sogn udi Laurvig Grevskab'

arving brordatter Berthe Hansdtr umyndig. datter av Hans Larsen

arving brorsønn Lars Hansen umyndig. sønn av Hans Larsen

arving bror Hans Larsen Qvisla i Slemdahl død 'for nogle Aar siden'. enken var nå g.m. Søren Alpsen

arving bror Olle Larsen

andre brorsønn Amund Olsen Lillegaarden Eidanger sønn av Olle Larsen. også nevnt som Lilliengaarden

 

Gravlagt som "Carl Lars. Waller 72 aar".

 

De fikk 6 dødfødte barn og etterlot seg ingen livsarvinger.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11. side 81b        

1.11.1785    Valler i Eidanger

       Carl Larsen død, for lengst avdød h: Maren Prosdtr. død.

       Søskend:

       1. Bror Ole Larsen død, barn:

          a) Amund Olsen Lillegården.

          b) Aasmund Olsen død, barn:

               I. Lars Aasmundsen, myndig og bosatt i Kvelle s.

              II. Christen Aasmundsen myndig og bosatt i Christiania.

       2. Bror Hans Larsen Kvisla død, barn:

           a) Lars Hansen myndig i tiener paa Bondegaard.

           b) Berthe Hansdtr. tiener paa gaarden Roppestad.

               Begge i Kvelle sogn.

 Bl. gjeld: Ingebreth Wallers fordring: 36-1-12. Har hatt omsorg for avdøde.

       Avdødes hustrus arvinger:

       1. Ole Prossen Nøklegård død, 5 barn:

           a) Hans Olsen myndig og bor i Sæteret

           b) Amund Olsen myndig og bor paa Sundsaasen.

           c) Nils Olsen Nøklegård død. 5 barn:

                                I.   Ole Nilsen 16 år

                                II.  Abraham Nilsen 3 år

                                III. Maren Nilsdatter 18 år

                                IV. Gunbiør Nilsdatter 12 år

                                 V.  Ingeborg Nilsdatter 10 år

                                Formyndere for Nils Olsen barn: stefar Nils Sørensen Nøklegård.

             d) Margrethe Olsd. g.m. Peder Sønsaasen.

             e)  Marthe Olsd. g.m. Sten Kiendalen.

                  2.  Lars Harevarp død, 2 sønner:

                       a)  Anund Larsen Kogersvold død, etterlot seg 5 sønner og 3 døtre

                                 (Bare 2 døtre nevnt. JO):

                                 I.   Anders Anundsen, myndig

                                 II.  Niels Anundsen, myndig og bor i Porsgrund

                                 III. Jon Anundsen, myndig og oppholder seg i København.

                                 IV. Jacob Anundsen, myndig og holder seg i Brevig.

                                 V.  Christopher Anundsen, myndig og bor i Frediksværn.

                                 VI. Margrethe Anundsdatter gift med Halvor Ramsaasen i Gjerpen

                                VII. Maria Anundsdatter tienedeHalvarp

                          b)  Ole Larsen død, etterlot seg 3 sønner:

                                  I.   Hans Olsen Harevarp, myndig

                                  II.  Anund Olsen, myndig og holder seg i Fredriksværn

                                  III. Torger Olsen 8 år, formynder for han Lars Gusfred

                           c)  Margrethe Larsdatter gift med Jacob Grinna i Eidanger

                           d)  Berthe Larsdatter gift med Jacob Christophersen i Helgeroen

                           e)  Maria Larsdatter gift med Jon i Blegebakken

                      3.  Niels Prossen, død og etterlater seg 2 sønner og 2 døtre:

                             a)  Anund Nielsen, død og etterlater seg 4 barn

                             b)  Niels Nielsen, myndig og bor paa Hobæk paa Næseth

                             c)  Anne Nielsdatter gift med Halvor Hobæk paa Næseth

                             d)  Kari Nielsdatter gift med Hendrik Aarhes paa Næseth

                         4. Halvsøster Anne Magrethe, død og etterlot seg:

                             a)  Berthe Christensdatter tiener i Porsgrund,

                             formynder for henne faderen Christen Ellefsen i Porsgrund.                              

Brutto: 59-2-3.

Netto: 0-2-12.

 

 

Gift 05.10.1742 i Eidanger kirke,[6] med[7] Maren Prodsdatter, f. 1718 på Nøklegård i Eidanger,[8] (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), døpt 14.09.1718 i Eidanger kirke,[9] d. 1767 på Valler i Eidanger,[10] gravlagt 11.10.1767 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Maren:

Pros Andersen Nøchlegaard og Margrethe Joensdatter - Maren

Faddere: baaret av Maren Evensdatter Langangen, assist: Maren Anundsdatter Lønnebachen, Mari Andersdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kaakersvold, Elias Joensen Solum, Knudt Traaholt.

 

Hun gravlegges som "Carl Wallers kone Mari Prodsdatter 50 aar".

 

 

 

I.    NN Carlsen, f. 1743 på Valler i Eidanger,[12] d. 1743 på Valler i Eidanger,[13] gravlagt 13.02.1743 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Gravlagt som "Carl Vallers lidet dødfødte barn".

 

 

 

II.   NN Carlsen, f. 1744 på Valler i Eidanger,[15] d. 1744 på Valler i Eidanger,[16] gravlagt 20.09.1744 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Gravlagt som "Carl Vallers et lidet dødfødt barn".

 

 

 

III. NN Carlsen, f. 1751 på Valler i Eidanger,[18] d. 1751 på Valler i Eidanger,[19] gravlagt 23.08.1751 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Gravlagt som "Carl Vallers dødfødte barn".

 

 

 

IV. NN Carlsen, f. 1755 på Valler i Eidanger,[21] d. 1755 på Valler i Eidanger,[22] gravlagt 14.12.1755 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Gravlagt som "Carl Vallers dødfødte barn".

 

 

 

V.   NN Carlsen, f. 1756 på Valler i Eidanger,[24] d. 1756 på Valler i Eidanger,[25] gravlagt 24.10.1756 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Gravlagt som "Carl Vallers dødfødte barn".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[18]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[22]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.