| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| VALLER |


 

 

Nils Amundsen f. ca 1701 og Gunhild Prodsdatter f. ca 1703 sin familie

 

 

 

Nils Amundsen, f. ca 1701 på Buer i Eidanger,[1] d. 1742 på Valler i Eidanger,[2] gravlagt 15.03.1742 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Amund Nilsen Buer.

 

Han tjente på Lerstang i 1725, 24 år gammel.

Leerstang

Skylder 7 Huder, Er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Opsiddere Nafnlig, Søren Rasmusøn 4 Huder, og Enchen Gunild Jørgensdatter 3 Huder.

Søren Rasmusøn gl. 39 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Elen Hansdatter (Fra Skjelsvik G.S.) gl. 36 aar. Har 3de Sønner Rasmus Sørensøn gl. 9 aar, Hans Sørensøn gl. 7 aar, Jacob Sørensøn gl. 4 aar, disse er indteignede til Søes, 1 Tienistedreng Niels Amunsøn gl. 24 aar, iche tient Kongen, 1 Tienistepige Karen Torchildsdatter gl. 30 aar, Tiener for aarsløn, Et Fosterdatter Elen Pedersdatter gl. 10 aar. Har sin Fader (Værfar) hos sig Hans Amunsøn (Skjelsvig G.S.) gl. 76 aar, og en gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar.

Enchen Gunild Jørgensdatter gl. 50 aar. Har 3de Sønner Christen Andersøn gl. 27 aar, Jacob Andersøn gl. 14 aar, Isach Andersøn gl. 11 aar, disse er indteignede til Søes, 4de Døttre Ragnild Andersdatter gl. 25 aar, Maren Andersdatter gl. 22 aar, begge hieme hos Moderen, Inger Andersdatter gl. 21 aar tiener paa Berg, og Anne Andersdatter gl. 16 aar tiener paa Ramberg. Begge tiener paa aarsløn.

 

Han er nevnt i et skriftemål i 4. apr. 1723: Publiche Absolution: Maren Laersdatter Aas udlagt Soldat Niels Amundsen Buer. Det er ikke nevnt noe uekte barn døpt med disse foreldrene.

 

Han er fadder til sin bror Lars sin datter Berte i 1723, sønn Amund i 1724 bosatt på Buer, datter Gunild i 1731 bosatt på Valler. Han forlovet seg i 1729 med Gunhild Prodsdatter. Han står da som Nils Amundsen Buer. Da de gifter seg senere samme år står han som Nils Amundsen Valler. Han har da flyttet til Valler i 1729.

 

Trol. 11/6-1729 i Eid. Copul. 27/9-1729.

Soldat, Niels Amundssøn Waller med Gunnill Prodsd. Nøcklegaard.

Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Hans Anundssøn Traaholt.

Seddel fra Major Wiind.

 

Nils fikk bygsel på halve (2 huder) Valle i 1731 (datert 09.04.1731) (Søndre Valler)

 

Han gravlegges i 1742 som " Niels Amundsen Valler 41 aar gl.".

 

 

Gift 27.09.1729 i Eidanger kirke,[4] med[5] Gunhild Prodsdatter, f. ca 1703 på Nøklegård i Eidanger,[6] (datter av Prods Anderssen og Margrethe Jonsdatter), d. 1756 på Vestsiden i Porsgrunn,[7] gravlagt 30.04.1756 i Porsgrunn.[8]

 

Gunhild:

Gunhild var bosatt på Valler til hun giftet seg 2. gang med Gullik Pedersen i 1749. De bodde i Porsgrunn. Se under hennes far Prods Andersen.

 

Hun gravlegges som "Gunnild Prossdatter 63 aar". Hun må ha vært noe yngre dersom hun fikk barn i 1749. Stipulerer henne 10 år yngre.

 

Det var skifte etter henne på Vestsida i Porsgrunn 26. mai 1756:

Gunhild Prosdatter død, enkemannen Gullich Pedersen. Død uten livsarvinger, søsknene arver: Bror Lars Prossen, bor på Halvarp i Eidanger; bror Ole Prossen, bor på Nøklegård i Eidanger; bror Niels Prossen, bor på Solum i Brunlanes; søster Maria Prosdatter gift med Carl Valler i Eidanger, halvsøster Anne Margrete Prosdatter er ugift og tjener hos Amund Kokkersvold i Eidanger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 154.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 309.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 90.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folio 171b.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folio 171b.