| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Plasser under Bjørntvet 

(Skrukkerød og Jønholt nevnes for seg under Skrukkerød med Jønholt Gnr. 47)

 

Bjørntvet ble mer og mer en del av Østre Porsgrunn. I 1801 tellingen er alle bosatt på Bjørntvet oppført under Østre Porsgrunn. Så i tillegg til de undernevnte finner det flere som var bosatt på Bjørntvets grund som nevnes under Østre Porsgrunn.

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1752 til 1755

 

Peder Nilsen Hjort f. omkring 1720 giftet seg i Solum i 1746 med Karen Hansdatter f. ca 1728. De døpte barn bosatt på Bjørntvet i 1753 og 1754. Før og etter dette døpte de barn bosatt i Solum.

 

Barn:

Maren Margrete Pedersdatter Hjort f. 1749

Hans Pedersen Hjort f. 1751

Nils Pedersen Hjort f. 1753

Nils Pedersen Hjort f. 1754

Christen Pedersen Hjort f. 1756

Margrete Pedersdatter Hjort f. 1759

 

Familieark

 

 

 

1. Gåsegrund (Roligheten) u/Bjørntvet

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra rundt 1700 til 1718

 

Aaste Danielsdatter f. ca 1646 ble nevnt på Gåsegrund under Nedre Bjørntvet som enke i 1706. Hun bodde der da med sønnen Anders Michelsen og hans familie. Aaste døde på Gåsegrund i 1718.

 

Barn:

Anne Michelsdatter f. omkring 1670

Anders Michelsen f. ca 1675 d. 1739

Maren Michelsdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1702 til 1742

 

Anders Michelsen f. omkring 1670 var sønn av Aaste Danielsdatter Gåsegrund. Han giftet seg i 1702 med Karen Jørgensdatter f. ca 1685. De ble boende på Gåsegrund. Anders døde der i 1739 og Karen i 1742.

 

Barn:

Jørgen Andersen f. ca 1703 d. 1748

Ingeborg Andersdatter f. ca 1705

Kirsten Marie Andersdatter f. 1713

Karen Andersdatter f. 1716 d. 1757

Michel Andersen f. 1718

 

Familieark

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her rundt 1743

 

Anders Rasmussen f. omkring 1720 giftet seg med datteren til Anders Michelsen Gåsegrund, Karen Andersdatter f. 1718. De døpte barn bosatt på Gåsegrund i 1743, på Herøytangen i 1744 og 1746. Etter det var de bosatt i Vestre Porsgrunn. Karen Andersdatter døde skrevet som Gåsegrund i 1757. Anders giftet seg på nytt i 1758 i Solum med Berthe Christensdatter f. 1711 fra Nyhus i Solum.

 

Anders Rasmussen og Karen Andersdatter sine barn:

Anne Andersdatter f. 1743 d. 1743

Ole Andersen f. 1744

Anne Andersdatter f. 1746

Rasmus Andersen f. 1750 d. 1753

Karen Andersdatter f. 1752 d. 1753

Karen Andersdatter f. 1756

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1763

 

Hans Hansen f. 1752 var 2. gang gift med Marie Jacobsdatter. De døpte et barn bosatt på Gåsegrunden u/Bjørntvedt i 1789.

 

Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

 

Finn C. Knudsen skriver følgende under Nicolai Benjamin Aal :

 

I 1780 kjøbte han Gaasegrund (Roligheden) efter Carl Deichmann, og opførte der i 1783 sit vakre landsted med have og parkanlæg. Familien boede der om sommeren.

 

 

 

2. Myren u/Bjørntvet

 

 

Fam.20

 

Bosatt her rundt 1742

 

Nils Jacobsen (Mølbach) f. ca 1669 var gift med Johanne Davidsdatter f. ca 1669. De var bosatt i Østre Porsgrunn i 1725 og i 1742 kjøpte han en liten plass ”Myren” under Bjørntvet. Nils døde i 1742 og Johanne i 1747. Hans sønn skrev seg for Mølbach og to av barna nevnes som ”jyder” (Dansker). F.C. Knudsen skriver at Nils ble nevnt som sagmester Nils Jacobsen Mølbach i Skien. De kan ha bodd i Skien og døpt barn der før de kom til Porsgrunn og familien kan da ha Dansk herkomst og derav navnet Mølbach.

 

Barn:

Kirsten Nilsdatter Mølbach f. ca 1702

Jacob Nilsen Mølbach f. ca 1705 d. 1736

David Nilsen Mølbach f. ca 1708 d. 1779

Hans Nilsen Mølbach f. ca 1711

Evert Nilsen Mølbach f. ca 1715

 

Familieark

 

 

 

 

3. Fieret (Fjære) u/Bjørntvet

 

 

Bosatt her fra 1756

 

Carl Deichmann f. ca 1669 og hans bror Wilhelm Deichmann f. ca 1709 kjøpte i 1756 et jordstykke kaldt Fiere under Bjørntvet. Begge brødrene var ugifte. Deres søster Anne Deichmann f. ca 1700 var gift med Jacob Rasch og nevnes også på Bjørntvet. En annen søster Margrethe Deichmann f. ca 1708 var gift med Herman Leopold Løvenskiold som var eier og bruker på Bjørntvet. Deres far var Bartholomeus Deichmann f. 1671 som ble biskop i Christiania og deres mor var Else Rosenmeyer f. ca 1669 og som døde i Gjerpen i 1745.

 

Carl Deichmann døde i 1766 og Wilhelm Deichmann døde i 1769. De var begge ugifte.

 

 

Fam.21

 

Bartholomeus Deichmann f. 1671 og Else Rosenmeyer f. ca 1669 sin familie:

 

1. Anne Deichmann f. ca 1700 d. 1754 gift med Jacob Michelsen Rasch f. omkring 1700 d. 1737

    Barn:

a. Barthelomeus Rasch f. 1723 d. 1805

b. Anne Dorothea Rasch f. 1725 d. 1759

c. Fredrikke Sophie Rasch f. 1726 d. 1760

d. Edle Margrethe Rasch f. 1728 d. 1795

e. Ditlev Rasch f. 1731 d. 1804

f. Christian Rasch f. ca 1734 d. 1813

g. Hedvig Elenore Rasch f. 1736 d. 1817

 

2. Peter Deichmann f. ca 1703 d. 1766

    Barn:

    a. Vilhelmina Deichmann f. 1744 d. 1744

 

3. Carl Deichmann f. ca 1705 d. 1780

 

4. Margrethe Deichmann f. ca 1708 d. 1759 gift med Herman Leopold Løvenskiold f. 1701 d. 1759

 

5. Wilhelm Deichmann f. ca 1709 d. 1769

 

6. Else Deichmann f. omkring 1710 gift med Provst Tanch f. omkring 1710

 

Familieark

 

 

 

Fam.22

 

Bosatt her fra 1780

 

Rasmus Pedersen Malling f. 1738 giftet seg i Solum i 1769 med Barbara Borse f. 1748 i Solum. De døpte barn bosatt i Østre Porsgrunn og i 1780 kjøpte de plassen ”Fiære” under Bjørntvet av familien Deichmann.

 

Barn:

Peter Malling f. 1763

Fredrich Biner Malling f. 1769 d. 1798

 

Familieark

 

 

 

5. Grønli u/Bjørntvet

 

 

Fam.23

 

Nevnt her i 1719

 

Berthe Grønli døde på Grønli under Bjørntvedt i Eidanger i 1719. Hennes alder nevnes ikke.

 

Familieark

 

 

 

Fam.24

 

Bosatt her fra rundt 1725 til 1741

 

Torbjørn Sørensen f. ca 1657 var gift med Inger Jacobsdatter f. ca 1665.  De var i 1725 bosatt på Grønli under Bjørntvet. Torbjørn døde der i 1736 og Inger i 1741.

 

Barn:

Nils Torbjørnsen f. ca 1701 d. 1773

Amborg Torbjørnsdatter f. ca 1701 d. 1715

Anne Torbjørnsdatter f. ca 1705 d. 1785

Ole Torbjørnsen f. 1714

 

Familieark

 

 

 

Fam.25

 

Bosatt her fra 1726 til 1773

 

Nils Torbjørnsen f. ca 1701 var sønn av Torbjørn Sørensen Grønli. Han giftet seg i 1726 med Anna Marie Jensdatter f. ca 1701. Hun kom fra Tangen u/Herøya. De var i 1742 eiere på Grønli u/Bjørnvet, da de dette året solgte plassen. De må ha bodd der videre for i 1759 døde Anne Marie på Grønli. Nils nevnes der i 1762 og døde der i 1773. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Fam.26

 

Bosatt her fra 1735 og muligens til 1785

 

Ole Pedersen f. ca 1704 var sønn av Peder Nilsen Klevstrand. Ole giftet seg i 1731 med Anne Torbjørnsdatter f. ca 1705. Anne var datter av Torbjørn Sørensen Grønli. De døpte et barn på Flåtten i 1732, men i 1735 ble de nevnt på Grønli. De har trolig bodd der fremover og de nevnes der også i 1762- tellingen. Ole døde i 1775 og Anne i 1785.

 

Barn:

Lars Olsen f. 1732 d. 1765

Anne Olsdatter f. 1753 d. 1792

Inger Olsdatter f. 1744

Birthe Olsdatter f. 1748 d. 1748

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1763

 

Christen Christensen f. 1736 var gift med Margrethe Christiansdatter. De fikk et barn bosatt på Grønli u/Bjørntvedt i 1763.

 

Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

 

Fam.27

 

Bosatt her fra 1771 til 1794

 

Nils Olsen f. 1738 giftet seg i 1771 med Karen Jensdatter f. 1727. Nils kom fra Flåtten og Karen fra Vebakke i Solum. De ble boende på Grønli u/Bjørntvet der det var skifte etter dem i 1794. Nils døde noe før for enken hadde sittet i uskiftet bo en stund før skifte. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Fam.28

 

Bosatt her fra 1797

 

Amund Jacobsen f. 1757 var sønn av Jacob Nilsen på Nedre Lunde. Amund giftet seg i Brevik i 1779 med Kjersti Andersdatter f. 1754 fra Linna i Bamble. Den første tiden døpte de barn bosatt i Brevik. I 1791 kjøpte de Linnastrand i Bamble og bodde der en tid før de i 1794 solgte plassen videre. I 1796 døpte de barn bosatt på Flåtten i Bamble, før de i 1797 kjøpte plassen Grønli u/Bjørntvet og flyttet dit.

 

Barn:

Amborg Marie Amundsdatter f. 1780

Ingeborg Maria Amundsdatter f. 1781

Ole Amundsen f. 1784

Amborg Amundsdatter f. 1787 d. 1788

Jacob Amundsen f. 1789

Anders Amundsen f. 1793

Isach Amundsen f. 1796

Nils Amundsen f. 1796 d. 1797

 

Familieark

 

 

 

 

6. Kolltangen u/Bjørntvet

Dette er vel da samme plass som ble nevnt i 1706 som Tangen under Bjørntvet. 

 

Jernverket på Bolvik skal ha hatt en plass der kull ble levert fra bøndene i området og så seilt over til Bolvik med båter/lektere. Jeg tror dette var dette stedet. Her har det da vært stor aktivitet med bønder fra som kom hit på vinteren med sine sleder og leverte kull her. Kullbrenneingen startet gjerne etter at avlingene var i hus på høsten, og da levert tidlig på vinteren. Bøndene fikk på den måten penger utenom gårdsdriften. De kunne ta ut varer på verket i løpet av vinteren og verket kunne også betale skatter for dem. Dette ble da gjort opp en gang i året når kullet ble levert.

 

 

Fam.29

 

Bosatt her rundt 1706

 

Jeppe Olsen f. omkring 1670 giftet seg i 1697 med Inger Elefsdatter f. omkring 1670. Jeppe bodde i 1706 på Tangen u/Bjørntvet som gift husmann med sønnen Halvor på 24 år, sønnen Gulich på 20 år og sønnen Christen på 4 år. De to første barna må ut fra alder ha vært fra et tidligere ekteskap. Denne sønnen Christen Jeppesen som var 2 år i 1706 finner en igjen med sin mor Karen Nilsdatter f. ca 1657. Jeppe må da ha mistet sin kone Inger Ellefsdatter ganske for så og gifte seg igjen (eller bare fått et barn) med denne Karen Nilsdatter som i 1725 nevnes som mor til denne Christen Jeppesen. Hun var da gift på nytt. Hun hadde giftet seg med Hans Pedersen f. ca 1667. De var i 1725 bosatt på Tangen under Herøya. Karen døde der i 1737 og Hans i 1741.

 

Jeppe Olsen sine barn med sin 1. hustru:

Halvor Jeppesen f. ca 1682

Gullich Jeppesen f. ca 1684

 

Jeppe Olsen og Karen Nilsdatter sine barn:

Christen Jeppesen f. ca 1702

 

Familieark

 

 

 

Fam.30

 

Bosatt her fra 1726 til 1763

 

Hans Solvesen f. 1700 var sønn av Solve Mikkelsen Flåtten. Hans giftet seg i 1726 med Maren Christensdatter f. ca 1693. De bosetter seg på Kollatangen u/Bjørntvet og bodde der livet ut. Solve døde der i 1760 og Maren i 1763.

 

Barn:

Solve Hansen f. 1727 d. 1729

Boel Hansdatter f. 1730

Solve Hansen f. 1733 d. før 1759

Søren hansen f. 1733 d. 1734

 

Familieark

 

 

 

Fam.31

 

Bosatt her fra 1753 til 1797

 

Solve Hansen f. 1733 var sønn av Hans Solvesen Kolltangen. Solve giftet seg i 1753 med Maren Haraldsdatter f. 1721 fra Eltvedt i Solum. De ble bosatt på Kolltangen u/Bjørntvet og Solve døde der før 1759. Maren giftet seg så 2. gang i 1759 med Berulf Bjørnsen f. ca 1731. De bodde videre på Kolltangen og Beruf døde der i 1785. Maren døde der i 1797.

 

Solve Hansen og Maren Haraldsdatter sine barn:

Hans Solvesen f. 1754 d. før 1801

 

Berulf Bjørnsen og Maren Haraldsdatter sine barn:

Solve Berulfsen f. 1761 d. ca 1796

 

Familieark

 

 

 

Fam.32

 

Bosatt her fra 

 

Solve Berulfsen f. 1761 var sønn av overnevnte Beruld Bjørnsen Kulltangen. Solve giftet seg i  1785 med Ellen Marie Gundersdatter f. 1760 fra Østre Porsgrunn. De bodde på Kulltangen. Solve var sjømann og døde i 1796 på reise i Frankrike. Ellen Marie giftet seg på nytt samme året med Hans Halvorsen f. 1769 fra Meen i Gjerpen.

 

Barn:

Maren Cathrine Solvesdatter f. 1786

Bærulf Solvesen f. 1788

 

Familieark

 

 

 

Fam.33

 

Bosatt her fra ca 1786 til 1811

 

Hans Solvesen f. 1754 var sønn av Solve Hansen Kolltangen. Hans giftet seg i 1777 med Anne Malene Olsdatter f. 1755 som kom fra Tangen u/Klyve i Solum. De kjøpte hus på Kulltangen u/Bjørntvet i 1786. Hans Solvesen var sjømann og døde i utlandet før 1801. Anne Malene giftet seg da 2. gang i 1804 i Østre Porsgrunn med Johan Christian Petersen f. ca 1781. Anne Malene døde i 1809 og Johan Christian i 1811. De fikk ingen barn sammen.

 

Hans Solvesen og Anne Malene Olsdatter sine barn:

Søren Hansen f. 1777

Solve Hansen f. 1781

Ole Hansen f. 1784

Ole Hansen f. 1785

Hans Hansen f. 1789

 

Familieark

 

 

 

 

7. Rødningen u/Bjørntvet

 

 

Nevnt her rundt 1770

 

Paul Schioldborg f. omkring 1740

 

Et festebrev dat. 6. marts 1770 udsteæd af Frue Justits Raadinde Ancher til Forvalter Paul Schioldborg paa 1- stoche jord under Biørtvedt gaard - kaldet Rødningen.

 

Efter Kiøbmand Nicolai Aals begeering aflyst Forvalter Paul Scholdborgs fæstebref paa Biørntvedt i Eidanger

 

 

 

Fam.34

 

Bosatt her fra 1786

 

Ole Taraldsen f. ca 1756 giftet seg i Østre Porsgrunn i 1784 med Berthe Andersdatter f. 1766. Hun var datter av Anders Nilsen Bjerketvet. De festet plassen Rønningen u/Bjørntvet i 1786.

 

Barn:

Andrea Carine Olsdatter f. 1785 d. 1785

Marthe Olsdatter f. 1786

 

Familieark

 

 

 

Fam.35

 

Bosatt her fra ca 1780 til 1808

 

Rejer Andersen f. ca 1738 giftet seg i Gjerpen i 1763 med Anthonette Berthelsdatter Arveshoug f. 1736. Hun var datter av Berthel Jobsen Arveschoug. Rejer døde i 1790 og enken i 1808. De nevnes i 1782 på Østre Bjørntvet og det var skifte etter han på Bjørntvet i 1795. Schilbred skriver at han vistnok var bosatt på Rødningen under Bjørntvet. Derfor har jeg plassert han der, men jeg har ikke funnet noen kilde der det står klart?

 

Barn:

Kirsten Berthea Rejersdatter f. 1763 d. 1823

Helvig Maria Rejersdatter f. 1764 d. 1832

Else Berthea Rejersdatter f. 1766 d. 1840

Maren Kirstine Rejersdatter f. 1768 d. 1842

Andrea Rejersdatter f. 1771 d. 1847

Berthel Rejersen f. ca 1772 d. 1791

Anne Catrine Rejersdatter f. 1774 d. 1774

Anders Rejersen f. 1774 d. 1774

Anne Carine Rejersdatter f. 1775

Anders Rejersen f. 1777

Elisabeth Maria Rejersdatter f. 1780 d. 1781

 

Familieark

 

 

 

8. Sundet u/Bjørntvet

 

 

Fam.36

 

Bosatt her ca 1700 til 1734

 

Elias Jensen f. ca 1652 giftet seg i 1699 med Helge Tjøstelsdatter f. ca 1658. Hun var søster til en Søren Hasler. De nevnes på Sundet u/Bjørntvet i 1706. Elias var to ganger fadder som Elias Sundet før 1716. Han fikk festebrev i 1720 på samme plass og enken nevnes der i 1725. De har ut fra dette trolig bodd der i lang tid. Elias døde der i 1724 og hans kone i 1734.

 

Barn:

Jørgen Eliasen f. ca 1692

Jens Eliasen f. ca 1701

Søren Eliasen f. ca 1705

 

Familieark

 

 

 

 

9. Toldskogen u/Bjørntvet

 

 

Fam.37

 

Bosatt her fra rundt 1725 til 1745

 

Ingeborg Paulsdatter f. ca 1684 kom fra Oksum da hun i 1710 giftet seg 1. gang med Knud Rollefsen f. 1680. Hun ble enke før 1718 for da fikk hun et barn med sin andre ektemann Jonas Larsen f. omkring 1680. I 1725 var hun bosatt som enke på Toldskogen u/Bjørntvet med en sønn fra første og en sønn fra andre ekteskap. Hennes første ektemann kom fra Neset (Brunlanes) så det kan være de flyttet dit og at hun giftet seg 2. gang med Jonas Larsen i Brunlanes etter å ha blitt enke.

 

Ingeborg Paulsdatter og Knud Rollefsen sine barn:

Knud Knudsen f. ca 1711 d. 1782

 

Ingeborg Paulsdatter og Jonas Larsen sine barn:

Karen Jonsdatter f. 1718 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1739

 

Halvor Toldskogen f. ca 1660 og Halvor Toldskogens kone f. ca 1665 d. 1739.

 

Det gravlegges i Eidanger 14. mars 1739 "fattig jord begravet Halvor Tolskougens enke 74 aar (ingen navn nevnt J.O.)".

 

 

 

Bosatt her fra 1740 til 1749

 

Anders Larsen f. 1715 giftet seg i Solum i 1740 med Karen Jonasdatter f. 1718. De døpte barn bosatt på Toldskogen u/Bjørntvet fra 1741 til 1749 og kom siden til Gata i Eidanger. Hun var datter av Ingeborg Paulsdatter Toldskogen.

 

Se Gata

 

 

 

Fam.38

 

Bosatt her rundt 1750

 

Knud Knudsen f. 1711 var sønn av Ingeborg Paulsdatter Toldskogen. Han giftet seg i 1745 med Live Larsdatter f. 1721 fra Ris i Gjerpen. De døpte barn bosatt på Toldskogen i 1748 og 1749 og nevnes siden i Østre Porsgrunn. Der døde Knud i 1782 og Live i 1783.

 

Barn:

Ingeborg Knudsdatter f. 1745 d. 1790

Anne Knudsdatter f. 1748 d. 1748

Lars Knudsen f. 1749 d. 1752

Lars Knudsen f. 1753 d. 1754

Nils Knudsen f. 1755 d. 1761

Karen Knudsdatter f. 1762 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1756

 

Lars Larsen f. 1725 giftet seg i Eidanger i 1756 med Anne Halvorsdatter f. ca 1723. Lars kom fra Toldskogen da de giftet seg. De døpte et barn bosatt på Toldskogen i 1756. De kom så til Rønningen u/Nordre Tveten.

 

Se Rønningen u/Nordre Tveten

 

 

 

Fam.39

 

Bosatt her fra ca 1770 til omkring 1790

 

Kittil Johannesen f. ca 1729 var gift med Inger Johannesdatter f. ca 1732. Et ektepar med disse navnene giftet seg i Heddal i 1765? De nevnes på Toldskogen fra 1771. I 1801 var de bosatt på under Skjelsvik som en husmannsfamilie uten jord. Inger døde i 1802 og Kittil i 1809.

 

Barn:

Aaste Kittilsdatter f. 1771

Gulich Kittilsen f. 1780

 

Familieark