| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

Hans Hansen f. 1752 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirsten Andersdatter f. 1727 og 2. gang med Marie Jacobsdatter f. 1762)

 

 

 

Hans Hansen, f. 1752 i Gjerpen,[1] døpt 09.01.1752 i Gjerpen,[2] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.02.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Hans Hansen og Ellen Halvorsdatter på Søli Nedre i Gjerpen.

 

Hans Hansens db. Hans

Faddere: Ole Grønnerøds kone, Anna Halvorsdatter, Christian Høgset, Nils Berg, Gunder Hansen.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1774.

 

Gjerpen trolovet 18.05.1774  

uk. Hans Hansen og e. Kistin Andersdtr. f. Aaltvet

 

Han var enkemann fra Åltvedt i Gjerpen da han giftet seg med Marie i 1789.

 

Trol. i Eid. 6/1-1789. Vielse: 28/1-1789.

Enkem. Hans Hansen Aaltved og p. Maria Jacobsd. Flochstad.

Caut.: Hans Holte og A. Knuds.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 173

Hans Hansen - Huusejer - 50 aar - I 2det ægteskab - Tømmerhugger

Maren Jacobsdtr - Hans kone - 51 aar - I 1ste ægteskab

Hans - Deres børn - 12 aar

Ellen Kirstine - Deres børn - 11 aar

Niels - Deres børn - 7 aar

Jacob - Deres børn - 5 aar

Anders - Deres børn - 1 aar

Johan Rosenstedtr - Logerende - 34 aar - Ugivt – Sadelmager

 

Gravlagt som "Hans Hansen Aaltvet 57 aar".

 

 

(1) Gift 05.11.1774 i Gjerpen,2 med Kirsten Andersdatter, f. 1727 på Bakken i Gjerpen (datter av Anders Isachsen og Gunhild Danielsdatter), døpt 18.05.1727 i Gjerpen,2 d. 1786 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 25.06.1786 i Gjerpen.2

 

Kirsten:

Hun kom fra Bakken i Gjerpen.

 

Hun var enke etter Jacob Evensen Åltvet da hun giftet seg i 1774.

 

Hun hadde giftet seg 1. gang 10.07.1753 i Gjerpen,1 med Jacob Evensen, født 1726 på Borge i Gjerpen (sønn av Even Jacobsen og Gunhild Olsdatter), døpt 11.08.1726 i Gjerpen,1 død 1772 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 08.08.1772 i Gjerpen.1

 

Se gamlegjerpen.no

 

NB: Se Jacob Evensen og Kirsten Andersdatters barn lenger ned, før overnevnte Hans Hansen sine barn.

 

Gravlagt som "Hans Aaltvets kone 57 aar".

 

26/6/1786      KIRSTI ANDERSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 166b.

Aaltvet        Arvinger: Enkem. Hans Hanssen og Kirstis barn fra 1.ekteskap med Jacob Evenssen.

               1. Anders Jacobssen, myndig, bor i Porsgrunn.

               2. Even Jacobssen, myndig, bor på Roligheten v/Porsgrunn.

               3. Nils Jacobssen 21 år, tjener hos hr. Ditlev Rasch.

               4. Berthe Jacobsdtr. g.m. Jon Svenkessen på Frogner.

               5. Mari Jacobsdtr. g.m. Jacob Anderssen Langerød.

               6. Ingeborg Jacobsdtr. g.m. Anders Hanssen Ødegaarden u/Søeli.

               Formynder for Nils ble Lars Larssen Bache.

Brt:   523 - 3 -  3

Gjeld: 565 - 0 - 12 (insolvent).

Jordegods: 1 hud 2 skind i Aaltvet m.b. samt Eidanger kirke. Vurdert for 300 rdlr.

 

 

(2) Gift 28.01.1789 i Eidanger kirke,[4] med Marie Jacobsdatter, f. 1762 på Flogstad i Eidanger,[5],[6] (datter av Jacob Larsen og Anne Olsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke.[7]

 

Marie:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 17. oktober 1762 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Flogstad kone" etter å ha fått et barn.

 

Konfirmert i 1778 som "Maria Jacobsdatter Flochstad 16".

 

Hun var fadder til søsteren Malene Jacobsdatter sitt barn i 1778 bosatt på Flogstad.

 

Marie nevnes som enke i 1815 tellingen

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.149

Avskrift 1

Hugger Hans Aaltvedts enke 50 aar

Sønn Anders Hansen 15 aar

Logerende Peder Jacobsen 36 aar

Logerende Ole Paulsen 54 aar

Hans kone Magdalene Jacobsdatter 55 aar

 

Avskrift 2

Husejer Enke Maria Jacobsdatter 52 aar

Sønn Jacob Hansen 18 aar

Sønn Anders Hansen 14 aar

Logerende

Dagarbeider Ægtemand Ole Poulsen 54 aar

Matros Hans Sivertsen 26 aar

Dagarbeider Ole Olsen 17 aar

Kone Moline Jacobsdatter 57 aar

 

 

 

Jacob Evensen og Kirsten Andersdatter sine barn:

 

 

I.    Anders Jacobsen, (sønn av Jacob Evensen og Kirsten Andersdatter) født 1753 på Åltvedt i Gjerpen,2 døpt 29.09.1753 i Gjerpen,1 død 27.11.1837 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.12.1837 i Østre Porsgrunn.[8]

      

       Jacob Aaltvets db. Anders

       Faddere: Lars Larsens kone, Else Jacobsdtr., Nils Bachen, Jens Pedersen, Ole Evensen.

      

      

       Gift 24.06.1779 i Gjerpen,[9] med Ingeborg Jensdatter, født 1755 i Gjerstad,[10] (datter av Jens Andersen og Karen Nilsdatter), døpt 15.06.1755 i Gjerstad,1 død 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.01.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

               

 

 

II.   Ingeborg Jacobsdatter, (datter av Jacob Evensen og Kirsten Andersdatter) født 1759 på Åltvedt i Gjerpen, døpt 08.09.1759 i Gjerpen,1 død 1790 på Ødegården i Gjerpen, gravlagt 10.04.1790 i Gjerpen.1

      

       Jacob Aaltvets pb. Ingebor

       Faddere: Lars Bachens kone, Pernille Pedersdtr., Halvor Aaltvet, Lars Bachen, Peder Larsen.

      

       Gravlagt som "Anders Øgaardens kone 30 1/2 aar".

      

       31/5/1790      INGEBORG JACOBSDATTER                 Skifte 686

       Ødegården      Arvinger:                             Pro.k. 11, s. 497b

                      Enkem. Anders Hanssen og barna:

                      1. Jacob Anderssen 10 år.

                      2. Ole Anderssen    4 "

                      3. Liv Andersdtr.   8 "

                      4. Anne Andersdtr.  6 "

                      Formynder for Jacob ble faren.

                      ----"---- -"- Ole ble farbror Mathias Hanssen Svindholt.

                      ----"---- -"- Liv -"- Jacob Anderssen Langerød.

                      ----"---- -"- Anne ble Anders Jacobssen i Porsgrunn.

       Brt: 555 - 0 - 8

       Net: 162 - 1 - 15

       Jordegods: Boet eiet 8 1/2 skind m.b. i gd. Ødegården. Verd 450 rdl.

 

      

       Gift 23.09.1779 i Gjerpen,1 med Anders Hansen, født 1758 på Svinholt i Gjerpen (sønn av Hans Olsen og Live Mathisdatter), døpt 20.08.1758 i Gjerpen kirke,8 død 15.08.1831 på Bratsberghagen u/ Ø.Borge i Gjerpen.1

      

       Anders:

       Hans Svinholts db. Anders

       Test: Søren Ochlungens kone, Inger Ammundsdtr., Ole Svinholt, Anders Langerøe, Ole Sørensen.

      

       Han kom fra Soli ejet ved gifte med Anne Iversdatter. Han var bonde på Søli Nedre.

      

       Han giftet seg to ganger til. Se gamlegjerpen.no

      

       10/12/1831     ANDERS HANSSEN BRATSBERGHAGEN         Skifte 1231

       Bratsberg-     Arvinger:                             Pro.k. *)

       hagen under    Enka Anne Rasmusdatter og barna:

       Østre Borge    1. Jacob Anderssen

                      2. Ole Anderssen

                      3. Rasmus Anderssen

                      4. Hans Anderssen

                      5. Anne Andersdtr.   Verge broren Jacob.

                      6. Live Andersdtr.

                      7. Ingeborg Andersdtr.

                      8. Anne Kirstine Andersdtr.

                      Enkas laugverge Gunder Christenssen.

       Brt: 314 - 48

       Net: 284 - 81

       *) A: BS 17 s.203-401.

      

      

 

               

III. Even Jacobsen, (sønn av Jacob Evensen og Kirsten Andersdatter) født 1761 på Åltvedt i Gjerpen,2 døpt 06.09.1761 i Gjerpen.1

      

       Jacob Aaltvets db. Even

       Faddere: Lars Bachens kone, Karen Andersdtr., Ole Borge, Lars Bachen, Thor Andersen.

 

      

       Forlovet 14.04.1786 i Østre Porsgrunn,[12] gift 05.06.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[13] med Aslaug Andersdatter, født ca 1761,2 død 09.03.1832 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.03.1832 i Østre Porsgrunn.[14]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

 

IV. Nils Jacobsen, (sønn av Jacob Evensen og Kirsten Andersdatter) født 1766 på Åltvedt i Gjerpen, døpt 16.02.1766 i Gjerpen.1

      

       Jacob Aaltvets db. Nils

       Faddere: Lars Bachens kone, Lisbeth Andersdatter, Ole Borge, Christian Høyset, Thor Bachen.

      

      

       Forlovet 14.06.1789 i Østre Porsgrunn,9 gift 01.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[15] med Maren Berulfsdatter, født 1755 på Holm i Gjerpen (datter av Berulf Christensen og Anne Larsdatter), døpt 02.03.1755 i Gjerpen, død 14.01.1831 på Osebakken i Gjerpen.

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

      

V.   Maria Jacobsdatter, (datter av Jacob Evensen og Kirsten Andersdatter) født 1756 på Åltvedt i Gjerpen, døpt 17.10.1756 i Gjerpen,21 død 12.01.1822 i Østre Porsgrunn,10 gravlagt 19.01.1822 i Østre Porsgrunn.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1815.

 

       Viet 24.10.1815:

       Jens Torstensen 55 aar Matros i østre Porsgrund, og Maria Jacobsdatter Aaltvedt 54 aar af Arbejdsclassen.

       Forlovere Johan Rosenstedt og Peder Andersen.

      

       Gravlagt som "Maria Jacobsdatter, enke efter Dagarbeider Jens Torstensen af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 63 aar".

 

      

       (1) Gift 16.10.1777 i Gjerpen,21 med Jacob Andersen, født 1756 på Åltvedt i Gjerpen (sønn av Anders Mathisen og Tore Jacobsdatter), døpt 22.03.1756 i Gjerpen,21 død 25.02.1815 på Langerød i Gjerpen.21

 

      

       (2) Gift 24.10.1815, med Jens Torstensen, født 1762 i Vestre Porsgrunn (sønn av Torsten Nilsen og Anne Margrete Jensdatter), døpt 31.05.1762 i Vestre Porsgrunn,[16] død 13.05.1821 i Østre Porsgrunn,40 gravlagt 15.05.1821 i Østre Porsgrunn.10

      

       Jens:

       Dette var hans tredje giftemål. Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

       Hans første giftemål var i 1787 og hans andre i 1794:

 

       Porsgrunn - Dec 1786 at copuleres 4 Jan 1787 i huuset: Ungkarl

       og matros Jens Tostensen med pigen Methe Kirstine Knudsdatter.

       Cav: Niels Sørensen og Lars Sørensen. Bevilling av 24 Aug 1786.

 

       Porsgrunn - Dec 1794 at copuleres 28 Dec 1794 i huuset:

       Enkemand Jens Tostensen af Vestre Porsgrund

       med pigen Ane Maria Christensdatter.

       Forlovere Lars Sørensen og Torjus Jensen. Bevilling av 20 Nov 1794.

 

       Gravlagt som "Jens Torstensen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 61 aar".

      

 

 

Hans Hansen sine barn:

 

 

I.    Hans Hansen, (sønn av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter) f. 1789 på Gåsegrunden i Eidanger, døpt 07.06.1789 i Østre Porsgrunn kirke.[17]

      

       Døbt Hans Hansen Gaasegrund og Maria Jacobsdatters barn Hans.

       Test: Anders Jacobsens kone Ingebor Jensdatter, pigen Karen Olsdatter, Sivert Jørgensen, Niels Jacobsen, Ole Olsen, Kitel Olsen.

 

 

 

II.   Ellen Kirstine Hansdatter, (datter av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter) f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 07.11.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[18] konfirmert 20.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Døbt Hans Hansen Aaltved og Maria Jacobsdatters barn Elen Kirstine.

       Test: Anders Jacobsens kone Ingebor Jensdatter, pigen Ane Maria Jensdatter, Tollef Rasmusen, Ole Larsen, Niels Nielsen, Sivert Jørgensen.

      

       Konfirmert som "Ellen Kirstine Hansdatter 15 ½".

 

      

       Gift 08.02.1815 i Østre Porsgrunn,[20] med Johan Rosensted, født ca 1767,1 død 06.10.1836 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.10.1836 i Østre Porsgrunn.[21]

      

       Johan:

       Bosatt hos Hans Hansen i Østre Porsgrunn i 1801 "Johan Rosenstedtr., Logerende, 34 aar, Ugivt, Sadelmager".

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1814

 

      

 

III. Nils Hansen, (sønn av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter) f. 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 16.12.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[22]

      

       Døbt Hans Hansen Aaltved og Maren Jacobsdatters barn Niels.

       Test: Niels Jacobsens kone Maren Nielsdatter, pigen Ane Amundsdatter, Christen Jespersen, Hans Olsen, Anders Jacobsen, Even Jacobsen.

 

 

 

IV. Jacob Hansen, (sønn av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter) f. 1795 i Østre Porsgrunn, døpt 09.08.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[23] d. 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.08.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.12

      

       Døbt Hans Hansen Aaltved og Maria Jacobsdatters barn Jacob

       Faddere: Anders Jacobsens kone Ingeborg Jensdatter, pigen Elen Johanne Halvorsdatter, Ole Olsen, Svend Engebrechsen, Hans Hansen Berg.

      

       Gravlagt som "Hans Hansen Aaltveds barn Jacob 10 dage".

 

 

 

V.   Jacob Hansen, (sønn av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter) født 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 11.12.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[24] konfirmert 17.04.1814 i Østre Porsgrunn kirke.[25]

      

       Døbt Hans Hansen og Maria Jacobsdatters barn Jacob

       Fadd: Hans Olsens kone Anne Torchildsdatter, pigen Else Johanne Halvorsdatter, Jacob Larsen, Anders Olsen, Sivert Hansen, John Henrichsen Bergh.

      

       Konfirmert som "Jacob Hansen - Døpt i Østre Porsgrund den 3. Søndag i Advent 1796".

      

      

       Gift 25.08.1822 i Østre Porsgrunn,[26] med Gunild Johannesdatter, født ca 1791.

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1814

 

 

 

VI. Anders Hansen, (sønn av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter) født 1800 i Østre Porsgrunn, døpt 29.06.1800 i Østre Porsgrunn kirke,[27] konfirmert 05.10.1817 i Østre Porsgrunn.[28]

      

       Hans Hansen og Maria Jacobsdatters barn Anders.

       Faddere: Anders Jacobsens kone Ingeborg Jensdatter, pigen Karen Thomasdatter, Søren Knudsen, Anders Rejersen, Peder Andersen, Erich Nielsen.

      

       Konfirmert som "Anders Hansen østre Porsgrund, foreldre Hans Hansen og Marie Jacobsdatter østre Porsgrund, døbt 29.06.1800 østre Porsgrund".

      

      

       Gift 26.11.1823 i Østre Porsgrunn,21 med Dorthe Hansdatter, født ca 1788

      

       Se Østre Porsgrunn etter 1814

 

 

 

VII. Anne Hansdatter, (datter av Hans Hansen og Marie Jacobsdatter) f. 1804 i Østre Porsgrunn, døpt 03.04.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[29] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.02.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.3

      

       Hans Hansen Aaltvedt og Maria Jacobsdatters barn Anne.

       Faddere: Halvor Hansen Søljs kone Anne Maria Jensdatter, pigen Anne Malene Andersdatter, Jacob Olsen Flokkestad, Niels Jacobsen paa Øen, Søren Hansen.

      

       Gravlagt som "Hans Hansen Aaltvets barn Anne 4 aar".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Stipulert

[6]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[8]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 185.

[9]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 322-323.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 122-123.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 124-125.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 169.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 152-153.

[16]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 150-151.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 160-161.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[20]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[21]  Østre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1828-1840, på Eidangerslekt, side 181.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 180-181.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 214.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 304.

[26]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 252-253.

[28]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 266-267.