| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

 

Elias Jensen f. ca 1652 og Helge Tjøstelsdatter f. ca 1658 sin familie

 

 

 

 

Elias Jensen, f. ca 1652,[1] d. 1724 på Sundet u/Nedre Bjørntvedt i Eidanger,[2] gravlagt 07.05.1724 på Eidanger kirkegård.2

 

Han giftet seg i 1699.

 

Den 26. Novembri (1699) som var den 25. Trinit. blef her i Eid. Trolofvelde:

Elias Jenssøn med S. Søfren Hasslers Søster, nemlig pige med nafn Helje Tiøstolsdaatter.

Cav: Halfuor Christopherssen og Anders Traaholt.

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706 på "Sundet Huusmandsplatz under Nedre Biørntved" som "Elias Jensen Huusmand 57 aar gifft". Han nevnes med sønnene "Jørgen Eliæsen Søn 14 aar Krøbling", "Jens Eliesen Søn 5 aar " og " Søren Eliæsen Søn 1 aar".

 

Elias Jensen Sundet var to ganger fadder før 1716.

 

F.C. Knudsen - Sundejordgaden 26, L.matr.no. Sundejordet.

I 1720 faar Elias Jensen grundbrev af Herman Leopoldus paa «den Bjørntvedt underliggende plads Sundet kaldet» mod en aarlig grundleie af 10 Rdl.

 

Han gravlegges som " Ellias Jensøn Sunnet 72 aar".

 

 

Gift 1699,[3] med Helge Tjøstelsdatter, f. ca 1658,[4] d. 1734 på Sundet u/Nedre Bjørntvedt i Eidanger,[5] gravlagt 20.02.1734 på Eidanger kirkegård.5

 

Helge:

Hun hadde en bror som het Søren som hadde bodd på Hasler ifølge vielsen.

 

Hun bodde på Sundet u/Bjørntvet som enke i 1725:

Een Plads kaldet Sundet under tit bemelte Nedre Biørntvedt.

Helje Tiøstelsdatter Een Enche gl. 67 aar, haver 2de Sønne som er Enroulered Nafnlig, Jens Eliasen gl. 24 aar og Søren Eliasen gl. 20 aar. Begge hieme hos Moderen. Haver 1 Tienistepige Maren Olsdatter gl. 36 aar.

Haver til Huuse hos sig hendes Sal. Mands Broder Jon Ingebretsen gl. 70 aar som iche haver tient Kongen.

Paa pladsen kand fødes 1 Koe og 1 Qvie og 2 Saver.

 

Denne Jon Ingebrethsen må da ha vært en halvbror av hennes avdøde mann ifølge hans patronymikon.

 

Gravlagt som " Elias Sundets enke Helge Kystolfsdatter 73 aar".

 

 

 

I.    Jørgen Eliasen, f. ca 1692.[6]

 

 

II.   Jens Eliasen, f. ca 1701.4

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jens Eliasen Sundet 22 aar, født paa Sundet paa Biørntvedt eje og bosatt paa Sundet paa Biørntvedt eje, innrullert 28. juni 1723".

 

 

III. Søren Eliasen, f. ca 1705.4

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Søfren Eliasen Sundet 17 aar, født paa Sundet paa Biørntvedt eje og bosatt paa Sundet paa Biørntvedt eje, innrullert 28. juni 1723".

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Eidangerslekt

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Eidangerslekt

[6]  Sjølegden for Bragernes 1706.