| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRNTVET |


 

 

Maren Haraldsdatter f. 1721 sin familie (Hun var 1. gang gift med Solve Hansen f. 1733 og 2. gang med Berulf Bjørnsen f. ca 1731)

 

 

 

Maren Haraldsdatter, f. 1721 på Eltvedt i Solum,[1] døpt 23.06.1721 i Solum kirke,1 d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.10.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Hun var datter av Harald Gjestsen og Ingeborg Larsdatter på Eltvedt i Solum. 

 

Maren giftet seg 1. gang i 1753.

 

Trol. 18/10-1753 i Eid. Copul. 10/11-1753.

Enroullered Matros, Solve Hansen Tangen fra Porsgrund og Maren Haraldsd.

Caut: Arne Laugesen og Abraham Andersen fra Solum.

 

Erich Eltvedt i Solum var fadder for deres første barn i Eidanger i 1754. Dette er moren nye mann og da hennes stefar.

 

Hun ble fort enke og det var nok hun som festet en plass under Herøya i august 1759:
Anno - 6. sept. 1759 - Hans Rolfsens festeseddel til Maren Haraldsdatter paa en Plads under Grd. Herøe af 27.aug.1759

 

Maren giftet seg 2. gang i 1759.

 

3/11-1759 i Eid. Copul. 21/11-1759.

Uk. Bæruld Biørnsen og Enken Maren Haraldsd. Tangen.

Caut: Ole Persen og Ole Haraldsen fra Solum.

 

Bjørnvedt 1762:

Husmenn og Inderster under Biørntved.

Beruld Tangen og kone, Hans Tangens Enke, Piige Eli Hansdatter

 

F.C. Knudsen - Storgaden 2, L.matr.no. 161. Fru Lunds hus, Kultangen:

I 1762 leier Hans Tangens Enke eiendommen og betaler i aarlig grundleie i Rdl. og 48 sk.

Fra 1764 er leieren Berulf Bjørnsen Tangen, og han befaler 3 Rdl.

 

Østre Porsgrunn 1770:
19.
Berul Biørnsen, 31 aar, født i Froland sogn, 1 stie søn, 1 sønn, farer med skipper Peder Smidt
Hans Solvesen, 15 aar, født på Tangen
Solve Berulsen, 10 aat, født på Tangen

 

Gravlagt som "Bærulf Tangens enke Maren Haraldsdatter 77½ aar".

 

 

(1) Gift 10.11.1753 i Eidanger kirke,[3] med Solve Hansen, f. 1733 på Kolltangen i Eidanger,[4] (sønn av Hans Solvesen og Maren Christensdatter), døpt 19.04.1733 i hjemmet,4 d. før 1759 på Kolltangen u/Bjørntvedt i Eidanger.[5]

 

Solve:

Hans Solfvesen Tangen og Maren Christensdatters ægte barn/tvillinger, den ene hiemmedøbt og er blefen kaldet Solfve.                                                 

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter, Gunnild Johannisdatter Sundet, mandfaddere: Tolf Pedersen Stranden, Ingebret Anundsen Røe.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 106         

31.10.1759 - Bjørntvet i Eidanger, Pl. "Kolletangen"

       Solve Hansen død, g. Maren Hovoldsdtr.

       Barn:

1.   Hans 5 år.

Formynder for sønnen enkens broder Lars Kiørholt.

Brutto 195-2-10.

Netto 182-2-10.

 

 

(2) Gift 21.11.1759 i Eidanger kirke,3 med Berulf Bjørnsen, f. ca 1731 i Froland i Aust-Agder,[6] d. 1785 på Kolltangen u/Bjørntvedt i Eidanger,5 gravlagt 22.01.1785 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

 

Berulf:

Ifølge mannskapsrullene for 1770 så var han født i Froland sogn.

 

Gravlagt som "Bærulf Biørnsen Tangen 54 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 8 

7.2.1785 - Bjørntvet i Eidanger pl. Kulletangen

       Berulf Biørnsen død, g. Maren Haraldsdtr.

       Barn:

1.    Sølve Berulfsen, 24 år.

Som laugeverge for enken Maren Haraldsdatter ble hennes halvbror Anders Erichsen Trosvig.

Brutto: 300-0-14.

Netto: 168-1-6.

 

 

 

I.    Hans Solvesen, (sønn av Solve Hansen og Maren Haraldsdatter) f. 1754 på Kolltangen i Eidanger,[8] døpt 25.08.1754 i Eidanger kirke,8 d. før 1801 i utlandet.

      

       Solve Hansen Tangens barn navnl. Hans                                               

       Faddere: baaren af Maren Olsdatter, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Erich Eltvedt i Solum, Lars Kiørholt, Lars Olsen.

      

       Konfirmert 25. februar 1770 på Vestsida, Porsgrunn.

      

      

       Gift 26.10.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[9] med Anne Malene Olsdatter, f. 1755 i Vestre Porsgrunn (datter av Ole Olsen og Åste Olsdatter), døpt 18.09.1755 i Solum,[10] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.12.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Se Kolltangen u/Bjørntvet denne gården

 

 

 

 

II.   Solve Berulfsen, (sønn av Berulf Bjørnsen og Maren Haraldsdatter) f. 1761 i Porsgrund,[12] d. ca 1796 i Frankrike.

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 30. april 1761 finnes blant introduserte kvinner "Bæruld Tangens kone" etter å ha fått et barn.

      

 

       Gift 15.11.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[13] med Ellen Marie Gundersdatter, f. 1760,[14] (datter av Gunder Saavesen og Maren Jensdatter), konfirmert 04.04.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[15] død 23.01.1816 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1816 i Østre Porsgrunn.[16]

 

      

       Se Kolltangen u/Bjørntvet denne gården

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 20.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 3.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[9][9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 72-73.

[10]  Solumslekt, Solumslekt.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[12]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[16]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.