| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Ingeborg Paulsdatter f. ca 1684 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Knut Rollefsen f. omkring 1680 og 2. gang med Jonas Larsen f. omkring 1680)

 

 

 

Ingeborg Paulsdatter, f. ca 1684 på Oksum i Eidanger,[1] d. 1745 på Toldskogen u/Bjørntvedt Nedre i Eidanger, gravlagt 13.06.1745 på Eidanger kirkegård.[2]

Hun var datter av Paul Gulbrandsen Oksum.

 

Hun kom fra Oksum da hun giftet seg 1. gang i 1710:

 

22/7-1710 Eidanger Prestegård:

Knut Rollefsen født paa Næset, troloves med Ingebor Pouelsdaatter Oxum.

Cav: Lars Grønsholt og Hans Lillegaarden (buemerke).

 

Hun må ha blitt enke før 1718, for da døpte hun et «ekte» barn med Jonas Larsen som far. Denne Jonas Larsen døde før 1725, for da ble hun nevnt som enke.

 

Hun ble nevnt som enke på Toldskogen i 1725:

Ole Klocker i Eidanger Sogn bruger een Liden Plads under formelte Biørntvedt Nedre som er inden grined og kand føde 1 Koe og 6 Safver. Formelte Klocker (Ole Sørensøn Kiær) gl. 44 aar er gift med Ingeborg Andersdatter gl. 48 aar, haver een Søn Anders Olsøn gl. 16 aar, enroul. Matros og 3de døttre, Anne Sophie Olsdatter gl. 19 aar tiener hos Hr. Friderich Mejer (Presten i Eid.), Else Olsdatter gl. 12 aar og Magrete Olsdatter gl. 9 aar, begge hieme hos Forældrene.

Bemelte Klocker bruger noch een anden plads under same Gaard, kaldet Toldskougen uden Gierd som gifver aarlig Rettighed til Gaarden hvorpaa kand fødes 1 Hest, 1 Koe og 5 Sover. Paa bemelte plads Tolskougen er een Huuskone som er Enche gl. 50 aar, haver 2de barn een Dreng Knud Knudsøn gl. 14 aar og een pige Karen Jonasdatter gl. 10 aar.

 

Hun hadde i 1725 to barn, Knud Knudsen på 14 år og Karen Jonasdatter på 10 år.

 

Hennes første mann kom fra Brunlanes, så det kan være han døde der og at hun giftet seg 2. gang på Brunlanes.

 

Hun nevnes som fadder i 9. mars 1727 i Eidanger:

Anders Halfvorsen Trompis og Anne Nielsdatters Ingeborg

Faddere: baaren af Ingeborg Povelsdatter Tolskoven, Berthe Thorchelsdatter Hollet, (Ingen menn nevnt JO).

 

Gravlagt i 1745 som "Ingeborg Toldskougen 61 aar".

 

 

(1) Gift 1710 i Eidanger,[3] med Knud Rollefsen, f. omkring 1680[4] d. før 1718

 

       Knud:

       Han var født «paa Næset» (Brunlanes) og kom fra Brunlanes.

 

 

(2)  Hun giftet seg 2. gang med Jonas Larsen, f. omkring 16804  d. før 1725

 

 

 

 

I.    Knud Knudsen, (sønn av Knut Rollefsen og Ingeborg Paulsdatter) f. ca 1711,1 d. 1782 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.06.1782 på Østre Porsgrunn kirkegård.[5]

      

       Han ble nevnt med moren på Toldskogen i 1725 som "een Dreng Knud Knudsøn gl. 14 aar".

      

      

       Gift 04.01.1745 i Eidanger kirke,3 med Live Larsdatter, f. 1721 på Ris i Gjerpen,4 (datter av Lars Haraldsen og Maria Vernesdatter), døpt 14.04.1721 i Gjerpen,[6] d. 1783 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.12.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

      

       Se Toldskogen u/Bjørntvet denne gården

 

      

 

II.   Karen Jonsdatter, (datter av Jonas Larsen og Ingeborg Paulsdatter) f. 1718 i Eidanger, døpt 04.12.1718 i Eidanger kirke,[8] d. 1763 på Gata i Eidanger,[9] gravlagt 26.06.1763 på Eidanger kirkegård.9

      

       Jonas Larsen og Ingeborg Povelsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Christense Erichsdatter, assist: Anna Catharina Pedersdatter, Maren Nielsdatter, mandfaddere: Hans Amundsen Traaholt, Gulbrand Oxum, Erland Pedersen.

      

       Hun nevnes på Toldskogen i 1725 med sin mor som "pige Karen Jonasdatter g. 10 aar".

 

       Hun var enke da hun giftet seg i 1764.

      

 

       Gift 13.12.1740 i Solum kirke,[10] med Anders Larsen, (sønn av Lars Arvesen og Anne Andersdatter) f. 1715 i Solum, døpt 29.09.1715 i Solum d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.03.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Se Gata

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Stipulert

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[6]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 106-107.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 20.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.