| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Rasmus Pedersen Malling f. 1738 og Barbara Borse f. 1748 sin familie

 

 

Rasmus Pedersen Malling, f. 1738 i Eidanger,[1] døpt 08.02.1738 i Eidanger kirke,1 konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke.[2]

Han var sønn av Peder Lorentsen og Kirsten Rasmusdatter Malling.

 

Peder Lorentzen og Kirsten Malling ægte søn Nom. Rasmus Malling         

Faddere: baaren af CamerRaad Kierulfs Frue Else Brinch, Madame Bugge Anne Povelsdatter, mandfaddere: Niels Aal, Halvardus Borse, Peter Frisenberg.

 

Han ble konfirmert i Eidanger i 1755 som "Rasmus Malling i Porsgr. 18 aar".

 

Forlovede Solum 12.03.1769: 
Monsr. Rasmus Malling og Jomfrue Barbara Borse af Fieregaard
Forlovere Controleur Biener og Forvalter Lindegaard. 
(Viede i huset etter kongelig bevilling av 20. mars 1768)

 

Nevnes på Jønholt i 1762:

Tjenestekarl: Rasmus Malling Skrivekarl

 

Han tjente hos Fredrich Biener i 1762 og han overtok selv Jønnholt etter hans arvinger i 1778:

Thinglyst Visiteur Rasmus Mallings obl. til Madame Barbara Abigael Tolder Langs paa Capital 500 rdl. mod 2. prior. udj Grd. Jønholdt med underliggende Skrukkerød af skyld 5 huder (datert 08.08.1778)

 

Han kjøpte i 1780 plassen ”Fiære” under Bjørntvet av familien Deichmann:

Et aucetionsskiøde udstedt af sorenskriver Nors af 8'de nov. 1780 til Hr. Taxadeur Malling, jordtøche Fiæret under Biørntvedt, som han af Canselieraad Deichman paa auction havde sig tilkiøbt 11. juli 1780 og betalt med 701 rd. Skiødet ratifisert 12. 12. 1780.

 

F.C. Knudsen - L.matr.no. 135. Prestegaarden:

1774 kjøbte Rasmus Malling eiendommen.

Han var søn af Halvor Malling og sønnesøn af Rasmus Malling, som i begyndelsen af 1700-tallet eiede «Sømoe-gaarden». Hustruen var datter af Lars Halvardius Borse. (Se Borse-slægten). Malling blev ansat her som taksadør i 1774, og blev i 1796 for flyttet til Tønsberg. Han eiede ogsaa Jønholt.

 

Jønholtgaden 3, L.matr.no. 129. Jønholt:

I 1776 solgte Bieners arvinger gaarden til taxadør Rasmus Malling. Brandtaksten i 1778 var 500 Rdl.

I 1782 solgte Malling til Hans og Friedrich W. Schrader.

 

Han betalte i 1780 odelskatt bosatt på Jønholt.

 

Ifølge F.C. Knudsen og Schilbred skulle Rasmus Malling ha vært sønn Halvor Malling. Har ikke funnet noen slik sønn. Rasmus Malling født i 1738 var sønn av Peder Lorentsen og Kirsten Rasmusdatter Malling. Hustruen mener F.C. Knudsen skal ha vært datter av Lars Halvardius Borse. Hun var datter av Halvardus Severin Borse.

 

 

Gift 12.03.1769 i Solum,[3] med Barbara Borse, f. 1748 på Fjære i Solum (datter av Halvardus Severin Borse og Bolette Fredrikke Monrad), døpt 06.12.1748 i Solum.3

 

Barbara:

Halvardus Borses og Bolette Monraths barn Barbara.

Faddere: Cancellie=Raad Løvenskiold, Hr: Johan Monrath, Hr: Jørgen Herman Monrath, Mons: Aall, Madame Lange, Mad:me Monrath.

 

Skifte etter faren: «arving - datter - Barbra Borse - Østre Posgrund - g.m. Rasmus Malling». 

 

 

 

I.    Peter Malling, f. 1763 i Østre Porsgrunn, døpt 08.05.1773 i Østre Porsgrunn kirke.[4]

      

       Døbt Rasmus Malling og Barbara Borsses barn Peter.

       Test: Madame Giert Langes Ane Susanna Kiil, Madselle Lindegaard, Justiceraad Holm, Cancellieraad Deichmann, Tolder Thomas Lange.

 

 

 

II.   Fredrich Biner Malling, f. 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 19.09.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[5] konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[6] d. 1798 i Porsgrunn.[7]

      

       Døbt Rasmus Malling og Barbara Bosses barn Friderich Biner.

       Test: Provst Joh. Friderich Monrad, Controleur Biener, Mons. Bosse, Madame Bosse, Madselle Ane Bolette Lange.

      

       Konfirmert som "2. Friderich Biener 15 aar".

      

       F.C. Knudsen:

       Han var skibsfører.

      

       Skifte etter han sluttet i 1799:

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6196 - 5.6.1798 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 386b

       Skiftet sluttet 11.10.1799. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 183a, 216b og 217b

       arvelater Friderich Biener borger til Scheen og koffardikaptein/skipper død. Han hadde ført skipet 'Langesund Kaldet, beliggende paa Byens Strand ved Porsgrund', 'men siden den 2den: Junii om Morgenen har forladt Skibet, ey dereffter har været at opspøere'. Han hadde 'høyst sandsyenlig' 'forkortet sit Liv

       Nevnt i skifte:

       andre ? Borsse Brevig muligens identisk med kaptein Joachim Borsse. Avdøde nevner ham som morbror, men nevner også 'Madamme Borsse' som sin morssøster (en av dem er vel således inngiftet i familien). (Forts. av ovenn. merkn.) - han var gift, men ingen oversikt over arvingene.

 

 

 

III. Bolette Fredriche Malling, f. 1770 i Østre Porsgrunn, døpt 03.10.1770 i Østre Porsgrunn kirke,[8] konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke.6

      

       Døbt Mons. Rasmus Malling med Barbara Bosses barn Boletta Friderica.

       Test: Madame Lange, Jomfr. Margrethe Bosse, Cancellieraad Tyrholm, Hr. Marcus Monrad, Mons. Linnegaard i Graaten.

      

       Konfirmert som "9. Bolette Friderica Malling 15 aar"

 

       Hun giftet seg i 1800.

 

       Solum viet 24.12.1800:

       Henrich Falk, Told og Consumptionsbetient i Drammen og

       jomfru Bolette Friderica Malling.

       Trolovere: Christian Barth og Folkman. (Kongebrev).

 

       Under tellingen i 1801 på Fjære i Solum var den 30 år gamle Bollette Fridericha «fød Malling» ført som datterdatter av Bollette Fridericha Borsse. Hun er i første ekteskap med tollskriver Falch i Drammen.

      

 

       Gift 29.12.1800 i Solum,3 med Henrich Falch, f. ca 1776.3

      

       Henrich:

       I folketelling i 1801 på Bragernes i Drammen var den 25 år gamle Henrik Falk ført som losjerende undertollbetjent og «gift 2 gang» hos justisråd og tollkasserer Johan Blom

      

 

       Barn:

      

       A.   Wilhelm Henrichsen, f. 1797 i Brevik, døpt 26.03.1797 i Brevik kirke.[9]

            

             Bollettha Fridricha Malling hiemmedøbte Dbr. Wilhelm - Udlagt til Barnefader Hendrich Flalch af Sandefiord

             Faddere: Madame Ingeborg Borse, Mad. Schaanning, Conroleur Barichlog, Wisiteur Rostrup, David Malling

      

 

 

IV. Halvardus Severin Malling, f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 23.03.1772 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Døbt Mons. Rasmus Malling og Barbara Borsses barn Halvardus Severin.

       Test: frue Anna Barbara Fyrholm, Madselle Dorothea Monrad, Mons. Giert Lange, M. David Lange, Joachim Borsse.

 

 

 

V.   David Michael Malling, f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 10.01.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[11] d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.03.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Døbt Sr. Rasmus Malling og Barbara Borsses barn David Michael.

       Test: Kammerjunker Søren v. Løvenschiold, Captain Storm, Sr. Niels Aall, Mad. Fransischa Margr. Hagerup, Madselle Constance Bergreen.

      

       Gravlagt som "Rasmus Mallings barn David Michael 7 uger".

 

 

 

VI. David Michael Malling, f. 1776 i Østre Porsgrunn, døpt 04.06.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[14]

      

       Døbt Sr. Rasmus Malling og Barbara Borsses barn David Michael.

       Test: Frue Lieutenant Troges, Jomfr. Ane Dorthe Rasch, Controleur Ebbe Holm, Tolder Claus Holmer.

      

       Konfirmert som "1. David Malling 17 aar".

 

 

 

VII. Maren Malling, f. 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 09.11.1777 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Døbt Mons. Rasmus Malling og Barbara Borsses barn Maren.

       Test: Madame Ane Bolette Lange, Jomfr. Barbara Monrad, Lieutenant Schrøder, Sorenskriver Hans Thomes Lange, Inspecteur Friderich Wilhelm Thue, Taxerandeur Borch.

 

 

 

VIII. Kirsten Malling, f. ca 1777,[16] konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.14

      

       Dette er trolig den datteren som er døpt Maren. Trolig skrevet feil ved dåpen.

      

       Trolig konfirmert som "2. Kirsten Malling 15 aar".

 

       Hun giftet seg i 1797.

 

       Cop. 13/5-1797 hiemme i Huuset. Kgl. Bevilling af

       Hr. Henrich Schlanbusch Coucheron og Jomfr. Kirsten Malling.

       Cav: A: Coucheron (sign.), Folkman Frek (sign.)

 

      

       Gift 13.05.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[17] med Henrich Schlanbusch Coucheron, f. ca 1767,16 (sønn av Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus), d. 1802 i Hurum i Buskerud, gravlagt 11.04.1802 i Hurum i Buskerud.[18]

      

       Henrich:

       Konfirmert 3. oktober 1784 på Vestsida, Porsgrunn.

      

       Gravlagt som "Hendrich Schlanbusch Coucheron Visiteur i ... 35 aar".

 

       Barn:    

 

       A.   Catarin Coucheron, f. omkring 1800.[19]

 

 

       B.   Babara Coucheron, f. omkring 1800.19

 

 

 

IX. Charlotte Amalia Malling, f. 1778 i Østre Porsgrunn, døpt 22.11.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[20] konfirmert 03.04.1796 i Østre Porsgrunn kirke.[21]

      

       Døbt Rasmus Malling og Barbara Borsses barn Charlotta Amalia.

       Test: Frue Justiceraadinde Tolder Raschs, Madame Sorenskriver Langes, Jomfr. Saldfeld, Sr. Lars Wright, Nicol. B. Aall, Jacob Aall, Folkman Frek.

      

       Konfirmert som "Conf. 1. Charlotte Amalia Malling".

 

 

 

X.   Magdalena Charlotta Hedevig Malling, f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 09.03.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[22] d. 1780 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.05.1780 på Østre Porsgrunn kirkegård.22

      

       Døbt Taxandeur Rasmus Malling og Bolette Borsses datter Magdalena Charlotta Hedevig.

       Test: Frue Kammerjunker v. Løvenskiold Benedicta Henrica Aall, Jomfr. Inger Jørgine Jørgensen, Jomfr. Barbara Thyrholm, Cancellieraad Bartholomeus v. Løvenskiold, Major Rye, Herman v. Løvenskiold, Controleur Holm.

      

       Gravlagt som "Controleur Rasmus Mallings barn Magdalene Charlothe Hedevig 1 maaned".

 

 

 

XI. Barbara Malling, f. 1781 i Østre Porsgrunn, døpt 27.04.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[23] d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.07.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[24]

      

       Døbt Taxadeur Rasmus Malling og Barbara Borses barn Barbara.

       Test: Sorenskriver Langes kone Ane Catharina Kaasbøl, Jomfr. Inger Wright, Ditlev Rasch, Jens Kiil, Peder Wulf.

      

       Gravlagt som "Taxadeur R. Mallings barn Barbara 15 uger".

 

 

 

XII. Rasmus Malling, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 05.09.1782 i Østre Porsgrunn kirke.[25]

      

       Gravlagt som "Taxadeur Rasmus Mallings barn Rasmus 13 dage".

 

 

 

XIII. Joachim Borse Malling, f. 1783 i Østre Porsgrunn, døpt 17.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[26] d. 1783 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.12.1783 på Østre Porsgrunn kirkegård.26

      

       Døbt Taxadeur Rasmus Malling og Barbara Borsses barn Joachim Borsse.

       Test: Jochum Borsses kone Ingebor Borsse, Jomfr. Margrethe Elisabeth Borsse, Henrich Bruun, Jeppe Andersen, Christian Monrad, Jørgen Wright.

      

       Gravlagt som "Taxadeur R. Mallings barn Joachim Borsse 2 maaneder".

 

 

 

XIV. Rasmus Malling, f. 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 25.03.1787 i Østre Porsgrunn kirke.[27]

      

       Døbt efter middag taxadeur Rasmus Malling og Barbara Borsses barn Rasmus.

       Test: jomfrue Margrethe Borsse, jomfr. Boletta Friderica Malling, skibscap. Christen Berg, Jochum Borsse, Frantz Bergreen, Friderich Biener Malling.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 43.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[3]  Solumeslekt

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 48-49.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 32-33.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[7]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 36-37.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 74-75.

[16]  Alder ved konfirmasjonen.

[17]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Solumslekt

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 106-107.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 130-131.