| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRNTVET |


 

 

Amund Jacobsen f. 1757 og Kjersti Andersdatter f. 1754 sin familie

 

 

 

Amund Jacobsen, f. 1757 på Nedre Lunde i Eidanger,[1] døpt 19.05.1757 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[3] død før 1828

Han var sønn av Jacob Nilsen Lunde Nedre.

 

Jacob nedre Lundes barn navnl. Anun                                              

Faddere: baaren af Per Rasmusens Reiers kone i Brevig, Margrethe Olsdatter, mandfaddere: Hans Lunde, Søren øvre Lunde og Hans Søn Anun

 

Konfirmert i 1773 som "Anun Jacobsen Lunde Nedre 16".

 

Han giftet seg i 1779.

 

Brevik: viet 04.02.1779         

Unge karl og matros Anun Jacobsen Lunde og pigen Kirsti Andersdatter

Caut.: Jens Iwersen Grava, Børge Jacobsen.

- i huuset ægteviet

 

Han nevnes i Brevik i 1782:

Nr.30

Anund Lunde -1 kone og 1 barn - Andre bosatte: Jacob Jørgensens Enke og 1 barn

 

Han nevnes på Linnstrand i Bamble i 1793. Plassen (3 skinn) ble solgt fra Kjeld Andersen til Amund Jacobsen i 1791. Han solgte den videre i 1794 til Hans Andersen Findal.

 

De døpte tvillinger bosatt på Flåtten i Bamble i 1796 og har så flyttet til Østre Porsgrund før 1797. De ble der bosatt på Grønli u/Bjørntvet.

 

Madame Bruuns skiøde til Amund Jacobsen paa Pladsen Grønlie med bet. 555 rd. (datert 22.07.1797)

 

Amund Jacobsens skiøde til Nicolai Benj. Aall paa en til Grd. Biørntvedt henhørende pls. Grønelie for 349 rdl. (datert 18.08.1803)

 

Nic. Ben. Aalls fæstebref til Amund Jacobsen paa Pls. Grønlie und. Biørntvedt for han og kone deres tiid (datert 22.08.1803)

 

Østre Porsgrunn 1810:

Nr- 162

Ammund Jacobsen - Huusejer - 45 aar - Begge i 1ste ægteskab - Enroll. matros, bruger en liden jordvej

Kirsten Andersdtr - Hans kone - 46 aar - Begge i 1ste ægteskab

Inger Maria - Deres børn - 20 aar - Ugivt

Ole - Deres børn - 18 aar - Ugivt - Søefarende

Jacob - Deres børn - 12 aar

Anders - Deres børn - 7 aar

Isaach - Deres børn - 5 aar

      

      

 

Gift 04.02.1779 i Brevik kirke,[4] med Kjersti Andersdatter, født 1754 på Linna i Bamble,[5],[6] (datter av Anders Olsen og Ingeborg Kjeldsdatter), døpt 10.11.1754 i Bamble,[7] død 18.09.1828 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.09.1828 i Østre Porsgrunn.[8]

 

Kjersti:

Gravlagt som "Kirstine Andersdatter, enke efter Søemand Anund Grønlie i østre Porsgrund, 72 aar".

 

 

 

I.    Amborg Marie Amundsdatter, f. 1780 i Brevik, døpt 16.07.1780 i Brevik kirke.[9]

      

       Anun Jacobson Lunde og Kisti Andersdatter - Ambor Maria                

       Faddere: Nils Jørgensons Wingeres kone Mari Jørgensd, Karen Andersd. begge af Bamble, Jens Grava, Gunder Madson af Kielsta, Kiel Anderson ibid.

 

 

 

II.   Ingeborg Maria Amundsdatter, f. 1781 i Brevik, døpt 30.09.1781 i Brevik kirke,[10] konfirmert 07.10.1798 i Vestre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Anun Jacobson Lunde og Kisti Andersdatter - Ingebor Maria               

       Faddere: Jens Gravas kone Sara Jacobsd, Anne Andersd, Børge Jacobson Røe, Jon Jacobson Lunde, Kiel Anderson

      

       Det kan være hun som ble konfirmert i Vestre Porsgrunn som "fra ØP 5. Ingeborg Maria Amundsdatter 17 aar".

 

       Hun giftet seg i 1807.

      

       Porsgrunn Cop. 29/12-1807. Østre Porsgr.

       Uk. Hans Jacobsen og p. Ingeborg Maria Ammundsd.

       Forl: Hans Halvorsen Tangen, Lars Simonsen.

 

      

       Gift 29.12.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[12] med Hans Jacobsen, f. omkring 1780.[13]

 

      

 

III. Ole Amundsen, f. 1784 i Eidanger, døpt 22.08.1784 i Brevik kirke.[14]

      

       Anun Jacobson og Kisten Andersdatter - Ole                 

       Faddere: Birte Jacobsd. Lillegaard, Anne Andersd. fra Bamble, Lensmand Nils Amunson Lillegaard, Jon Jacobson nedre Lunde, Anders Isacsen i Sætteret.

 

 

 

IV. Amborg Amundsdatter, f. 1787 i Brevik, døpt 04.03.1787 i Brevik kirke,[15] d. 1788 i Brevik, gravlagt 30.05.1788 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Anun Lunde og Kisten Andersdatter - Ambor                

       Faddere: Jens Gravas kone Sara Jacobsd, Else Hansd, Børge Røe, Lars Anderson, Nils Anderson

      

       Gravlagt som "Ambor - Anun Jacobsons 1 aar 13 uger".

 

 

 

V.   Jacob Amundsen, f. 1789 i Brevik, døpt 29.03.1789 i Brevik kirke,[17] konfirmert 21.04.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[18]

      

       Amun Jacobson Lunde og Kisti Andersdatter - Jacob    

       Faddere: Birte Jacobsd. Lillegaard, Anne Tygesd, Jon Jacobson, Rasmus Pederson, Nils Anderson

      

       Trolig gravlagt som "Jacob Amudsen Gønli 16".

 

 

 

VI. Anders Amundsen, f. 23.09.1793 på Linnastrand i Bamble,5 døpt 29.09.1793 i Bamble,[19] konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[20]

      

       Anders fød den 23de Sept, foreldre Anund Jacobsen Linnastranden og kone Kirsti Andersdatter.

       Faddere: Michel Hafreagers kone Anne Marie Thoersdatter, pigen Ingeborg Kittelsdatter Rogn, Amund Thoersen Høen, Kield Andersen Linna, Anders Hansen Findahl.

      

       Konfirmert som "Anders Anundsen 15 ½ aar - Døpt i Bamble kirke 29. sep 1793".

 

 

 

VII. Isach Amundsen, født 19.01.1796 på Flåtten i Bamble,5 døpt 24.01.1796 i Bamble,[21] konfirmert 25.04.1813 i Østre Porsgrunn kirke.[22]

      

       Isaach og Niels Tvillinger fød den 19de Jan, foreldre Anund Jacobsen Flotten og kone Kirsten Andersdatter.

      

       Faddere: Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, Kield Andersen Linnas kone Anne Marie Madsdatter, pigerne Gunild Hansdatter Ombosnæs og Kari Kittilsdatter Rugtvedt, Aasold Gundersen Rugtvedt, Gunuld Osmundsen Flotten, Isaach Tostensen Rugtvedt, Hans Andersen Findahl, Lars Andersen Rønholdt, Niels Linne paa Breche.

      

       Konfirmert som "Isach Amundsen - Døpt i Bamble kirke den 24. jan 1796".

      

 

       Han giftet seg med Margrethe Halvorsdatter, født omkring 1800.

      

 

       Barn:

 

        A.    Kirsten Andrea Isachsdatter, født 08.02.1827 i Østre Porsgrunn, døpt 18.02.1827 i Østre Porsgrunn.[23]

              

               Født 08.02.1827 – døpt 18.02.1827: Kirsten Andrea – Matros Isach Anundsen Grønlie og Hustrue Margrethe Halvorsdatter af østre Porsgr., faddere: Dagarbeider Hans Isachsens Kone Berthe Larsdatter fra østre Porsgr., Pige Anne Halvorsdatter fra Solum, Bonde Halvor Olsen, Do Ole Halvorsen, Begge fra Solum, Bonde Schwenke Jepsen fra Helgen Sogn, Giestgiver paa Stahelle Jørgen Nielsen.

 

 

 

VIII. Nils Amundsen, f. 19.01.1796 på Flåtten i Bamble, døpt 24.01.1796 i Bamble,20 d. 1797 i Østre Porsgrunn kirke, gravlagt 06.07.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[24]

      

       Isaach og Niels Tvillinger fød den 19de Jan, foreldre Anund Jacobsen Flotten og kone Kirsten Andersdatter.

       Faddere: Amund Thoersen Høens kone Anne Andersdatter, Kield Andersen Linnas kone Anne Marie Madsdatter, pigerne Gunild Hansdatter Ombosnæs og Kari Kittilsdatter Rugtvedt, Aasold Gundersen Rugtvedt, Gunuld Osmundsen Flotten, Isaach Tostensen Rugtvedt, Hans Andersen Findahl, Lars Andersen Rønholdt, Niels Linne paa Breche.

      

       Gravlagt som "Anond Jacobsens søn Niels 1 aar 4 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 185.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidangerslekt

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 129.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 270-271.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Brevik, døpte 1764-1780 Registrert på internett av Frank Johannesen.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 265.

[12]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[19]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[21]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 130 -131.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[23]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.