| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Anne Malene Olsdatter f. 1755 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Hans Solvesen f. 1754 og 2. gang med Johan Christian Petersen f. ca 1781)

 

 

 

Anne Malene Olsdatter, f. 1755 i Vestre Porsgrunn, døpt 18.09.1755 i Solum,[1] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.12.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Hun var datter av Ole Olsen og Åste Olsdatter på Tangen u/Klyve i Solum.

 

Ole Olsen Tangens og Aaste Olsdatters barn Anne Malene.

Faddere: Abraham Andersen, Hans Olsen, Anne Maria Jensdatter, Anne Olsdatter.

 

Hun ble nevnt i skifte etter Ole Olsen Tangen 13. mai 1789 på Tangen under Klyve østre i Solum som "Anne Malene Olsdatter gift med Hans Solvesen på Kulletangen østre Porsgrunn".

 

Hun giftet seg 1. gang i 1777.

 

Cop. 26/10-1777 hiemme i Huuset.

Matros og uk. Hans Solvesen med p. Ane Malene Olsd.

Cav: Bærulf Tangen, Ole Olsen.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 111

Malene OlsdtrHuusejer – 48 aar - Enke efter 1ste ægteskab - Væverske

Søren Hansen - Hendes børn – 21 aarUgivt - Matroser, nu udenlands

Solve - Hendes børn – 20 aarUgivt - Matroser, nu udenlands

Hans – Hendes børn – 11 aar

      

Hun giftet seg 2. gang i 1804.

 

Cop. 2/9-1804. Ø. Porsgrund.

Uk. Johan Christian Petersen med enken Anne Malene Olsd.

Forl: Hauk Sørensen, Hans Halvorsen.          

 

Gravlagt som "Johan Petersen Smeds kone Anne Malene Olsdatter 55 aar".

 

 

(1) Gift 26.10.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Hans Solvesen, f. 1754 på Kolltangen u/Bjørntvedt i Eidanger,[4] (sønn av Solve Hansen og Maren Haraldsdatter), døpt 25.08.1754 i Eidanger kirke,4 d. før 1801 i utlandet.

 

Hans:

Solve Hansen Tangens barn navnl. Hans                                                      

Faddere: baaren af Maren Olsdatter, Lisbeth Erichsdatter, mandfaddere: Erich Eltvedt i Solum, Lars Kiørholt, Lars Olsen.

 

Konfirmert 25. februar 1770 i Vestre Porsgrunn.

 

F.C. Knudsen - Storgaden 2, L.matr.no. 161. Fru Lunds hus, Kultangen:

Fra 1786 Hans Solvesen.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 83a

Skifte 12. januar 1804 paa Kulltangen ved østre Porsgrund

Hans Solvesen som formodes ved døden at være afgaaed da han i 12 aar har været udenlands

Enke Malene Olsdatter

Barn:

1. Søren Hansen 26 aar, er udenlands

2. Solve 22 aar, ligeledes udenlands

3. Ole 18 aar, hiemme

4. Hans 15 aar

Laugværge for enken og kurator for barn ble Hans Hansen Kulletangen

Formynder for den yngste søn, Anders Jacobsen af østre Porsgrund.

 

 

(2) Gift 02.09.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[5] med Johan Christian Petersen, f. ca 1781,[6] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.05.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.2

 

Johan:

Bosatt hos Ole Halvorsen i 1801 "Johan Christian Petersen, Logerende, 24 aar, Ugivt, Smed svend".

 

Gravlagt som "Johan Christian Petersen Berg 33 aar".

 

 

 

I.    Søren Hansen, (sønn av Hans Solvesen og Anne Malene Olsdatter) f. 1777 i Østre Porsgrunn, døpt 14.12.1777 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Døbt i vestre kirke Hans Solvesen og Malene Olsdatters barn Søren.

       Test: Bendix Andersens kone Birthe Fransdatter, pigen Malene Christensdatter, Bæruf Tangen, Olle Olsen, Solve Berufsen.

      

       Nevnes i skifte etter faren i 1804 "Søren Hansen 26 aar, er udenlands".

 

 

 

II.   Solve Hansen, (sønn av Hans Solvesen og Anne Malene Olsdatter) født 1781 i Porsgrunn, døpt 04.06.1781 i Vestre Porsgrunn kirke,[8] død 05.02.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.02.1824 i Østre Porsgrunn.[9]

      

       Døbt i vestre kirke Hans Solvesen og Ane Malene Olsdatters barn Solve.

       Test: Birthe Fransdatter, pigen Karen Kirstine Olsdatter, Anders Nielsen, Ole Olsen, Jacob Thomesen.

      

       Nevnes i skifte etter faren i 1804 "Solve 22 aar, ligeledes udenlands".

      

       Han nevnes her i 1815. I avskrift 2 står han som "vanvittig".

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.162

       Avskrift 1

       Oldermand Hans Kuletangen 46 aar

       Stedsønn Beruld Solvesen 26 aar

       Sønn Solve Hansen 17 aar

       Kone Ellen Marie Gundersdatter 54 aar

       Datter Dorthe Hansdatter 13 aar

       Logerende Henrik Flotten 27 aar

       Logerende Solve Hansen? 34 aar

       ….? Marthe …..?

      

       Avskrift 2

       Husejer Oldermand Hans Hansen 47 aar

       Kone Ellen Maria Gunnersdatter 55 aar

       Sønn Saalve Hansen 18 ½ aar

       Datter Dorthe Gurine Hansdatter 14 aar

       Tjenestepige Anne Ambrosdatter 25 aar

       Logerende

       Hendrich Hendrichsen Søemann 26 aar

       Matros Hans Hansen 28 aar

       Saalve Hansen Vanvittig 22 aar

      

       Trolig han som døde i 1824 og gravlegges som "Solve Hansen, af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 42 aar".

 

 

 

III. Ole Hansen, (sønn av Hans Solvesen og Anne Malene Olsdatter) f. 1784 i Østre Porsgrunn, døpt 03.03.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 11.04.1802 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Døbt Hans Solvesen og Malene Olsdatters barn Ole.

       Test: Bendix Andersens kone Birthe Frantsdatter, pigen Elen Maria Gundersdatter, Søren Waller, Anders Nielsen, Knud Olsen, Solve Bærufsen, Peder Nielsen Kleivstranden.

      

       Trolig konfirmert som "Ole Hansen 16 ½ ".

 

 

 

IV. Ole Hansen, (sønn av Hans Solvesen og Anne Malene Olsdatter) f. 1785 i Porsgrunn, døpt 11.12.1785 i Vestre Porsgrunn kirke.[12]

      

       Døbt i vestre kirke Hans Solvesen og Ane Mallene Ollsdatters barn Ole.

       Test: Solve Bærufsen Tangens kone Elen Maria Gundersdatter, pigen Ane Solvesdatter, Knud Olsen, Ole Taraldsen, Bendix Andersen, Svend Engelbrichsen, Peder Tolfsen.

 

 

 

V.   Hans Hansen, (sønn av Hans Solvesen og Anne Malene Olsdatter) f. 1789 i Østre Porsgrunn, døpt 08.03.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 21.04.1805 i Østre Porsgrunn kirke.10

      

       Døbt Hans Solvesen og Ane Malene Olsdatters barn Hans.

       Test: Bendix Andersens kone Birthe Frantsdatter, pigen Ragnille Gundersdatter, Peder Tovsen, Ole Taraldsen, Svend Ingebrichsen.

      

       Konfirmert som "Hans Hansen Tangen 16".

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt,

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 72-73.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  1801 tellingen.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 74-75.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[9]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 146-147.