| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRNTVET |


 

 

Jeppe Olsen f. omkring 1670 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Inger Ellefsdatter f. omkring 1670 og 2. gang med Karen Nilsdatter f. ca 1657)

 

 

 

 

Jeppe Olsen, f. omkring 1670.[1]

 

Han giftet seg i 1697.

 

Den 13. Nov. (1697) Desposation her i Eid. for Jeppe Olssen og Inger Elefsd. Attest haft sig fra Hr. Ludvig Blehr.

Caut: Anders Gullichssøn i Sundt og Anders Anderssøn ved Porsgrunden.

 

Han bodde i 1706 på Tangen under Nedre Bjørntvet.

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706 på "Tangen Huusmandz Platz under nedre Biørntved" som "Jeppe Olsen Huusmand 62 aar gifft". Han ble nevnt med sønnene "Halvor Jeppesen Søn 24 ung Karl, ej enroulleret ", "Gulich Jeppesen Søn 22 aar ung Karl, enroulleret " og "Christen Jeppesen Søn 4 aar".

 

De to første barna må ut fra alder ha vært fra et tidligere ekteskap.

 

Sønnen Christen Jeppesen, som var 2 år i 1706, finner en igjen med sin mor Karen Nilsdatter i 1725. Jeppe må da ha mistet sin kone Inger Ellefsdatter ganske for får så og gifte seg igjen (eller bare fått et barn) med denne Karen Nilsdatter som i 1725 nevnes som mor til denne Christen Jeppesen.

 

 

(1) Han giftet seg med Jeppe Olsen 1. hustru, f. pmkring 1660,1 d. før 1697.

 

 

(2) Gift 1697 i Eidanger kirke,[2] med Inger Ellefsdatter, f. omkring 1670.1

 

 

(3) Han giftet seg med Karen Nilsdatter, f. ca 1657,[3] d. 1737 på Herøytangen i Eidanger,[4] gravlagt 09.05.1737 på Eidanger kirkegård.4

 

Karen:

Hun gravlegges som "Hans Herøetangens kone Karen Nielsdatter 85 aar 6 maaneder".

 

Hun gifter seg på nytt og kom til Tangen under Herøya. Se under her.

 

 

Barn:

 

I.    Halvor Jeppesen, (sønn av Jeppe Olsen og Jeppe Olsen 1. hustru) f. ca 1682.[5],1

 

 

II.   Gullich Jeppesen, (sønn av Jeppe Olsen og Jeppe Olsen 1. hustru) f. ca 1684.5,1

 

 

III. Christen Jeppesen, (sønn av Jeppe Olsen og Karen Nilsdatter) f. ca 1702 på Herøytangen i Eidanger.5,3

 

 

 

Enken Karen Nilsdatter giftet seg 2. gang med Hans Pedersen, f. ca 1667,[6] d. 1741 på Herøytangen i Eidanger,[7] gravlagt 19.02.1741 på Eidanger kirkegård.2

 

Han ble nevnt i sjølegden av 1706 på "Herrøe Tangen Huusmands Platz under Herøe" som "Hans Pedersen Huusdreng 47 aar ung Karl".

 

Han har nok siden giftet seg med enken (eller var hun bare mor til hans barn?) etter Jeppe Olsen Tangen u/Bjørntvet.

 

De var bosatt på Tangen u/Herøya i 1725:

Hans Pedersøn boer ligeledes paa bemelte Tangen uden Gierde fra Herøen er gl. 58 aar har tient Kongen for Marin, er svag, gift med Karen Tangen gl. 68 aar, haver 1 Søn udenlands Christen Jeppesen gl. 22 aar.

Paa Pladsen Kand fødes 4 Saver. (Sauer).

 

Ut fra dette har hans kone Karen en sønn som heter Christen Jeppesen på 22 år så hun må ha fått denne sønnen med eller vært gift med Jeppe Olsen på Tangen u/Bjørntvet. Sønnen er nevnt under han som 4 år gammel i 1706.

 

Hans gravlegges som "Hans Pedersøn Herøetangen 80 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.