| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Nicolai Benjamin Nilsen Aal f. 1739 og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft f. 1741 sin familie

 

 

 

Nicolai Benjamin Nilsen Aal, f. 1739 i Eidanger,[1] døpt 12.11.1739 i Eidanger kirke,1 konfirmert 03.08.1755 i Brevik kirke,[2] d. 06.01.1798 i Østre Porsgrunn,[3] gravlagt 26.01.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[4]

Han var sønn av Nils Jacobsen Aal.

 

Niels Aal og Benedicta Henrica Bergs ægte søn Nomine. Nicolai Benjamen                                  

Faddere: baaren af Peter Lorentzens kiæriste Kirsten Malling, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: CamerRaad Kierulf, Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

 

Konfirmert som "1. Nicolai Benjamin Aall".

 

Han ble student ved «Christiansand skole» og ble cand. theol. i 1759. Han var "amanuensis" hos biskop Gunerius i Trondhjem. Han ble en del av familiebedriften i 1761 og var på reiser i England og Frankrike. Han tok borgerskap i Skien i 1772. Han var skipsreder, trelasthandler og en stor jordeier. Han etterlot seg en stor formue på ca 700 000 rdl.

 

Borgerskap i Skien:

Nicolay Benjamin Aall. F. i Porsgrunn.

B. som kjøpmann 24/3 1772.

 

Frue Justitsraadinde Anchers og sønners skiøde til Hr. Nicolai Benjamin Aall for 7/8 i Ulefos Saugbrug og underliggende her i Eidanger liggende gaard Biørntvedt med Pladse og grunde i Porsgrund Østre – Skyld 12 huder med bøxel mot betalt 9000 rd. (datert 22.11.1782)

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6165 - 19.3.1784 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 239a

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater ektefelle Nicolai Benjamin Aall, Porsgrund, kjøpmann, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Ambor Jørgensdtr., Porsgrund, dette er kun en felles kongel. Uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

 

 

F.C. Knudsen - L.matr.no. 25. Aalle-gaardenBaumanngaarden:

1770 kjøbte Nicolai Benjamin Aall eiendommen.

1817 sælger hans søn, Statsraad Niels Aall, eiendommen til Paul Linaae for 3,500 Spd. Huset var takseret for 3,000 Spd.

 

I 1759 tog Aall theologisk eksamen, men gik senere ind i faderens forretning. Fra 1775 var Aall medeier i Ulefos Verk, og i 1782 kjøbte han hele verket med tilhørende eiendomme, blandt mange andre ogsaa Bjørntvedt gaard. Sammen med Didrich v. Cappelen anlagde han i 1796 Reberbanen i Vestre Porsgrund. Familien førte i Aallegaarden, som gaarden kaldtes efter ham, et stort og selskabeligt hus, men Aall var selv en meget nøgtern mand. Hustruen roses som en prægtig moder og særlig kyndig i den ædle kjøkkenkunst.

 

I 1780 kjøbte han Gaasegrund (Roligheden) efter Carl Deichmann, og opførte der i 1783 sit vakre landsted med have og parkanlæg. Familien boede der om sommeren.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Amborg               Aall                 Huusejer           60        Enke efter 1ste ægteskab         Lever af sine midler "fød jørgensen"

Inger                   Aall                 Hendes datter   26        Ugivt  

Nicolaj               Aall                 Plejebarn           6                     

Maria                 Clausdtr          Tienestefolk     23        Ugivt  

Severine             Wirreke           Tienestefolk     22        Ugivt  

Kari                   Halvorsdtr       Tienestefolk     21        Ugivt  

Kirsten              Hansdtr           Tienestefolk     19        Ugivt  

Semine Johan.  Hansdtr           Tienestefolk     12                   

Peder               Christiansen    Tienestefolk     22        Ugivt  

Ole                   Jensen             Tienestefolk     20        Ugivt  

 

Gravlagt som "Nic. Benj. Aall 59 aar".

 

 

Gift 17.02.1769,3 med Amborg Jørgensdatter Wesseltoft, f. 1741 i Skien,3,[5] (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft og Inger Jocumsdatter Coldevin), døpt 13.09.1741 i Skien, død 25.11.1815 i Østre Porsgrunn,3 gravlagt 06.12.1815 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Amborg: 

Hun tok med seg store verdier inn i dette ekteskapet. Hun overlevde han i mange år.

 

Gravlagt som "Ambor Aall fød Jurgensen, enke efter Grosserer Nicolaj Benjamin Aall i østre Porsgrund, 74 aar".

 

 

 

 

I.    Nils Nicolaisen Aal, f. 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 08.12.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[7] konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[8] død 23.10.1854 på Ulefoss i Holla, gravlagt 30.10.1854 på Ulefoss i Holla.

      

       Døbt Mons. Nicolai Benjamin Aall og Ambor Jørgensdatters barn Nils.

       Test. Mad. Inger Christies, Jomfr. Fransischa Margrethe Aal, Jomfr. Constance Aall, Niels Aall, Simon Jørgensen, Jocum Jørgensen, Stud. Jacob Aall.

      

       Konfirmert som "1. Niels Aall 15 aar".

      

       Borgerskap i Skien:

       Niels Aall, sønn av kjøpmann Nicolai Benjamin Aall i Ø. Porsgrunn. - Skulle nedsette seg samme sted.

       Borgerbrev som kjøpmann 24.03.1794.

      

       Gjerpen Viede 07.01.1794:

       Kiøbmand Niels Aall fra Porsgrund og Jomfr. Mariane Møller, Efter Copul. Bevilling.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

        Niels                                 Aall                Huusejer                 32        Enkemand efter 1ste ægteskab       Borger og kiøbmand

        Eleonora Hedevig           Møller             Svigermoder           65        Enke efter 1ste ægteskab         fød rasch

        Hans                                Møller            Hendes søn             21         Ugivt          Contoir skriver

        Friderich                        Wiges              Tienestefolk            37         Ugivt  

        Abraham                        Pedersen         Tienestefolk            24                  

        John                               Bentzen            Tienestefolk           24                  

        Maren                            Jørgensdtr       Tienestefolk           36                

        Karen                            Siversdtr          Tienestefolk           38                   

      

       Skien Trol. 11/6-1804:

       Cop. Samme Dato. Hiemme i Huuset. Hr. Niels Aall og Jfr. Christine Blom. Caveringsmænd: Christen Blom, Ole H. Cudrio.

 

       Nils Aal eide fra 1798 Ulefos gård og han var stortingsrepresentant i 1815–16 og fungerte blant annet som lagtingspresident.

      

       F.C. Knudsen - Storgaden 159, L.matr.no. 11. Floodegaarden:

       I 1793 overtager Niels Aall junior eiendommen.

      

       Efter nogen aars ophold i udlandet bosatte Aall sig her. I 1800 var Aall blevet medeier i Menstad gaard, som han kjøbte af dr. Hans Møller for 3,500 Rdl. Senere kjøbte han Brekke gaard i Skien. Efter faderen overtog han i 1807 Aalle-gaarden. Menstad solgte han i 1819 til Carl Møller. Aall boede som nygift paa Menstad.

       I 1804 ægtede han Christine Johanne Blom, datter af skibsreder og handelsmand i Skien, Hans Christophersen Blom og hustru, Elisabeth Catharina Rougtvedt, hvis fader var kammerraad og foged i Bamble, Andreas Rougtvedt.

       Aall lod i aarene 1805 og 1814 opføre hovedbygningen paa Ulefos og Lille-Ulefos gaard, og boede senere paa Ulefos. Han deltog med iver og hæder i det politiske liv og blev Statsraad.

       Indtil Aall i 1810 solgte gaarden til sin svoger, Hans El. Møller, var den én-etages. Taksten i 1797 var 3,500 Rdl. og i 1807 3,800 Rdl. Den beskrives i taksten af 1807 saaledes: En etage, 61 × 10 alen, 9 værelser foruden kjøkken, 8 kakkelovne, 19 fag vinduer. Paa nordsiden bryggerhus. Søndre side 99 × 10 alen fløi, med én dobbelt kakkelovn. Baghusbygning 45 alen lang. Søbod i 3 etager.

 

      Han nevnes som kjøpmann, jurist, rådmann, statsråd og godseier.

      

       Nils Aal nevnes på søndre Brekke i Skien. Se gamlegjerpen.no

      

       Gard Strøm skriver på gamlegjerpen.no:

       Niels Aall var en norsk forretningsmann, godseier og statsråd. Han var en av landets ledende politikere i 1814. Han var bl.a.

       med på og fremforhandle Mossekonvensjonen høsten 1814 og derved "redde" den Norske Gunnloven. To av hans brødre

       ble Eidsvoldmenn. Selv avslo han å bli sittende som statsråd etter foreningen med Sverige i 1814. Han ble i stedet Norges

       første Toll- og handelsminister fra samme år. Niels Aall var også grosserer, samt eier av "Ulefos sagbrug". Han bygde Ulefoss hovedgård. 

       Familien flytta til eiendommen Ulefoss noe senere på 1800-tallet.

      

       Gravlagt som "Statsraad Nils Aall, Ridder af Nordstjerneordenen, samt Ridder og Kommandeur af St. Olafs Orden, 85 Aar Uhlefos Gaard".

 

       (1) Gift 1794,8 med Marianne Møller, f. 1774 i Gjerpen,[10] (datter av Hans Nilsen Møller og Hedvig Elenore Rasch), døpt 13.04.1774 i Gjerpen,[11] d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.06.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       Marianne:

       Doctor Møllers pb. Mariane

       Faddere: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, hr. Cammerjunker Løvenskiold, hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Nils Aal.

      

       Marianne Møller var datter av landfysikus Hans Møller og hustru, Eleonore Hedvig Rasch.

 

       Gravlagt som "kiøbmand Niels Aalls kone Mariane 23 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       6134 - 10.5.1780 - 1794-1800 - Skifteprotokoller 10a - 163a

       Dette er kun et testamente

       arvelater Mariana Møller Porsgrund død. Hun etterlot umyndige barn

       arving ektefelle Niels Aall kjøpmann han hadde fått kongel. bevilling, til å sitte i uskiftebo etter kona

      

       6208 - 16.4.1800 - 1800-1807 - Skifteprotokoller 10b - 422b

       Dette er et samfrendeskifte

       arvelater Mariane Møller Østre Porsgrund død

       Arvinger og andre:

       ektefelle Niels Aall, han hadde sitte i uskiftebo etter kona, ifølge kongel. Bevilling dat. 17.06.1796

       verge svoger Jørgen Aall, kjøpmann enkemannens bror

       datter Hanna Hedevig Aall

       sønn Nicolai Benjamin Aall.

 

      

       (2) Gift 11.06.1804 i Skien, med Christine Johanne Blom, f. 1782 i Skien,8 (datter av Hans Christophersen Blom og Elisabeth Catharina Rougtvedt), døpt 15.08.1782 i Skien, død 13.04.1868 på Ulefoss i Holla,9 gravlagt 18.04.1868 på Ulefoss i Holla.

 

             

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

II.   Jørgen Nicolaisen Aal, f. 1771 i Østre Porsgrunn, døpt 01.03.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 23.04.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[14] død 08.04.1833 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.04.1833 i Østre Porsgrunn .

      

       Døbt Nicolai Benjamin Aalls og Ambor Jørgensdatters barn Jørgen.

       Test: Tolder Rasch, Lars Gartner, Simon Jørgensen, Jocum Jørgensen, Inger Jørgensdatter Wright, Ane Catrine Jørgensdatter, Inger Zachariasdatter.

      

       Konfirmert som "1. Jørgen Aall 16 aar".

      

      

       Gift 27.12.1793 i Strømsø i Buskerud, med Birthe Gurine Weyer, f. 1770 på Strømsø i Buskerud,5 (datter av Hans Thomas Weyer og Magdalena Jensdatter Kiil), døpt 05.03.1770 på Strømsø i Buskerud,[15] ,[16] død 25.08.1819 i Østre Porsgrunn,9 gravlagt 31.08.1819 i Østre Porsgrunn.6

 

          Se Bjørntvet denne gården

 

 

      

III. Benedichta Henricha Nicolaisdatter Aal, f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 01.04.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.12.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård,[18] konfirmert 30.09.1787 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Døbt Mons. Nicolai Benjamin Aall og Ambor Jørgensdatters barn Benedicta Henricha.

       Test: Mons. Lars Wright, M. Jørgen Christie, M. Ditlev Rasch, M. Heand?, Madame Simon Jørgensens Catharina Cudrio, Madselle Clara Zachariasdatter, Madselle Benedicta Henricha Aall.

      

       Konfirmert som "13. Benedicta Henricha Aall 16 aar".

      

       Østre Porsgrunn 26.02.1793:

       Cop. hiæmme i huuset kiøbmand Ulrich Friderich v. Capeln med jomfr. Benedicta Henricha Aall.

      

       Cop. 26/2-1793 hiemme i Huuset.

       Kiøbmand Ulrich Friderich v. Cappelen med Jomfr. Benedicta Henricha Aall.

       Cav: Diderich v. Cappelen senior, Nicolai B. Aall.

 

       F.C. Knudsen - Frednesalléen 1, L.matr.no. 152. Frednes:

       1798 fik Ulrich Fredrik v. Cappelen skjøde fra sin faders dødsbo. I 1807 takseredes bygningerne for 3,970 Rdl., i 1817 var taksten 2,500 Spd.

      

       Cappelen var først kjøbmand i Skien, overfor denne eiendom efter faderen i 1798 og flyttede til Porsgrund, hvor han drev stor trælasthandel og skibsrederi. Foruden de store eiendomme, han arvede, kjøbte han selv flere eiendomme i Eidanger. Uagtet han havde arvet en stor formue efter faderen og gjennem sin hustru, var han ved sin død fallit, idet han led store tab under krigen med England og under den senere almindelige økonomiske krise.

       Som før nævnt, maa man antage, at det er ham, som har opført den nuværende bygning, Frednes. Den oprindelige bygning, som endnu i 1817 stod paa den søndre side af det nye hus, beskrives saaledes: En tømret bygning, 16½ alen lang og 11 alen bred, 2 etager høi, hvorudi seks værelser med en dobbelt og en enkelt kakkelovn, i bygningen 10 fag vinduer, takst 300 Spdl. Efter taksten af 1827 at dømme er denne bygning i mellemtiden nedrevet.

       Beskrivelse i brandtakstprotokollen af 1807 af det nye hus: En etages bygning, 48 × 12 alen, 4 værelser med 13 fag vinduer. Paa østre side: fløi 41 × 9 alen, paa vestre side: fløi 41 × 9 alen i 2 etager, 4 værelser, en to-etages søbod og vognskjul.

 

       Gravlagt som "Madame Benedicte Henriette Cappelen 42 aar".

 

      

       Gift 26.02.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[20] med Ulrich Fredrich von Cappelen, f. 1770,8 (sønn av Diedrich Cappelen og Petronelle Pedersdatter Juel), død 23.04.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.04.1820 i Østre Porsgrunn.

      

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

      

 

IV. Jacob Aal, f. 27.07.1773 i Østre Porsgrunn,[21] døpt 04.08.1773 i Østre Porsgrunn kirke,[22] d. 04.08.1844 på Nes Jernverk i Aust-Agder.

      

       Døbt Sr. Nicolai Benjamin Aall og Amborre Jørgensdatters barn Jacob.

       Test: Cancellieraad Carl Deichmand, Hermand de Løvenschiold, Sr. Niels Aall, Jochum Jørgensen, Mademoiselle Fransischa Margretha Aall, Madselle Else Wright, Maselle Constance Bergreen.

      

       Jacob Aal var 1. representant fra Nedenes amt. Han var da bosatt i Kristiania og derfor ikke valgmann og valgbar til Riksforsamlinegn på Eidsvoll. Likevel ble han valgt enstemmig og med støtte fra priseregenten ble valget godkjent. Han var unionspartiets fremste talsmann og som medlem av konstisusjonskomiteen tok han aktiv del i arbeidet med Grunnloven.

 

       Jacob Aal var også forfatter og Han oversatte og utga selv Snorre Sturlasons norske kongesagaer. Han etterlot seg et kjent erindringsverk i 3 bind «Erindringer som Bidrag til Norges Historie 1800-1815» som ble utgitt i 1844-45.

      

       Fra Store Norske:

       Jacob Aall var utdannet teolog, men etablerte seg som jernverkseier i Nedenes og gjorde en viktig innsats for forsyningssituasjonen i distriktet i nødsårene under Napoleonskrigene. Han var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 og senere stortingsmann. Ved siden av sitt politiske og næringsmessige virke utfoldet han også et betydelig økonomisk og historisk forfatterskap.

 

      

       Gift 06.12.1799 i Helligaands Kirke i København,[23] med Lovise Andrea Staphansen, f. 30.10.1779,22 (datter av Lauritz Nyeland Stephansen og Anna Sejersløv), d. 30.05.1825.22

 

      

       Barn:

 

A.   Anne Nicoline Aall, født 1800,[24] død 1886.47

        

              

               Gift 1828,47 med Otto Vincent Lange, født 1797,47 (sønn av Johan Jørgen Lange og Dorothea Helene Larsen), død 1870.47

 

 

              

        B.    Amborg Laura Aall, født 20.02.1803 på Nes Jernverk i Øst-Agder,[25] død 03.10.1889 i Åkre i Gjerpen.48

              

 

               Gift 21.09.1827 i Holt kirke i Aust-Agder,48 med Hans Eleonardus Møller, født 08.11.1804 på Åkre i Gjerpen,9,48 (sønn av Hans Eleonardus Møller og Inger Nicolaisdatter Aal), døpt 23.12.1804 i Gjerpen, død 12.06.1867 på Ekli i Gjerpen,48 konfirmert 10.10.1819 i Østre Porsgrunn.30

              

               Hans:

               Konfirmert som "Hans Eleonardus Møller østre Porsgrund, foreldre Grosserer hr. Hans Møller og Mad. Inger Møller født Aall østre Porsgrund, døbt 23.12.1804 Gjerpen".

              

               Han bodde på Åkre.

 

 

              

        C.    Hans Jørgen Christian Aal, født 04.11.1806 på Nes Jernverk i Øst-Agder,48 død 1894 i Kristiania.48

 

              

               Gift 17.07.1838 i Gjerpen kirke,48 med Marianne Hansdatter Møller, født 20.03.1812 i Østre Porsgrunn (datter av Hans Eleonardus Møller og Inger Nicolaisdatter Aal), døpt 09.05.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[26] konfirmert 20.04.1828 i Østre Porsgrunn.30

              

               Marianne:

        |       Bekræftet hr. Hans Møller og mad. Inger Møllers hjemmedøbte barn Mariane født 26d Marts.

               Faddere: Hr. Søren Raschs kone mad. Rasch født Løvenskjold, frøken Frideriche Løvenskjold, jomfru Dideriche Petronelle Cappelen, dhrr. raadmand Niels Aall, Jørgen Aall, Hans Møller, Carl Møller, Christian Paus, Realf v. Cappelen.

              

               Konfirmert som "Jomfrue Mariane Møller østre Porsgrund, foreldre hr. Grosserer Hans Møller og Mad. Inger Møller født Aall østre Porsgrund, døbt 09.05.1812 østre Porsgrund".

              

               Bosatt på Ekli.

 

 

      

V.   Inger Nicolaisdatter Aal, f. 1774 i Østre Porsgrunn, døpt 02.12.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[27] konfirmert 04.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[28] d. 1856.8

      

       Døbt Sr. Nicolai Benjamin Aall og Ambor Jørgensdatters barn Inger.

       Test: Madselle Ane Clarine Jørgensdatter, Madselle Ane Dorthea Rasch, Kammerjunker Søren v. Løvenschiold, Sorenskriver Lucas Nors, Sr. Jochum Jørgensen, Jørgen Christie junior, og mig Jeremias Hagerup.

      

       Konfirmert som "8. Inger Aall 15 aar".

      

       Bosatt hos moren i 1801.

      

       Porsgrunn Cop. 29/12-1801 Efter Kgl. bev hiemme i Huuset.

       Hr. Hans Møller og Jomfr. Inger Aall.

       Forl: Jacob Aall, Niels Aall.

 

      

       Gift 29.12.1801 i Porsgrunn,[29] med Hans Eleonardus Møller, f. 1780 på Elingård i Onsøy i Østfold (sønn av Hans Nilsen Møller og Hedvig Elenore Rasch), døpt 29.08.1780 i Østfold,10 død 08.04.1860 på Ekeli i Gjerpen.

      

       Hans:

       Hans Leonard. Forældre Hr. Doctor Møller til Ellinggaard og Frue Eleonora Hedvig Rasch

       Faddere: Frue Giertrud Hr. General Adjutant Hvitfelds, Jomfru Margaretha Elisabeth Stabel, Hr. major Niels Wærenskjold til Kiølberg gaard, Hr. Regimentsqvartermester Poschdan, Studiosus Jørgen Møller.

      

       Bosatt hos moren i 1801 «Hans Møller, Hendes søn, 21 aar, Ugivt, Contoir skriver».

      

       Borgerbrev 26. oktober 1803 i Skien:

       Hans Møller av Porsgrunn. Hadde i en rekke år vært ansatt hos avd. kjøpmann Nicolai Benj. Aall, senere i flere år forestått kjøpmann Niels Aalls handel og kontor. Borgerbrev som kjøpmann en gros og detail 26.10.1803. Slettet etter oppsigelse 15.12.1831.

      

       F.C. Knudsen - Storgaden 159, L.matr.no. 11. Floodegaarden:

       I 1810 overtager Hans El. Møller eiendommen.

      

       Han var søn af landfysikus Hans Møller, og hustruen var datter af Nicolai Benjamin Aall. Efter at have kjøbt gaarden i 1810, paabyggede han hovedbygningen én etage.

       Sammen med svogeren, Niels Aall, dannede han et handelsselskab, Aall & Møller, hvori Aall indskjød kontanter og varer for 100,000 Rdl. Forretningen bragte tab. Møller drev selv skibsrederi og trælasthandel. Han byggede Ekeli, hvor han boede, og ombyggede Aakre.

 

       Se under hans far

      

      

 

VI. Nicolai Benjamin Nicolaisen Aal, f. 1776 i Østre Porsgrunn, døpt 28.06.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[30] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.06.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[31]

      

       Døbt Sr. Nicolai Benjamin Aall og Ambor Jørgensdatters barn Nicolai Benjamin.

       Test: Madame Tolder Constance Rasch, Frøchen Margrethe v. Løvenskiold, Kammerjunker Søren v. Løvenskiold, Doctor Møller, Sorenskriver Lucas Norss, Jochum Jørgensen, Jacob Aall.

      

      

       Gift 21.06.1804 i Gjerpen,[32] med Anne Cathrine Iversdatter, f. 1786 i Skien,8 (datter av Lars Iversen og Inger Larsdatter Wright), døpt 29.12.1786 i Skien,15 konfirmert 11.04.1802 i Østre Porsgrunn kirke,[i] død 23.10.1849 i Kristiania.9,44

      

       Se Bjørntvet denne gården

 

      

 

VII. Constance Nicolaisdatter Aal , født 26.04.1778 i Østre Porsgrunn,18 døpt 03.12.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[i] konfirmert 06.10.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[ii] død 27.01.1842 på Strømbo.9,18

      

       Døbt kiøbmand Nicolai Benjamin Aall og Amborg Jørgensdatters barn Constance.

       Test: Frue Kammerjunkerinde Løvenskiold Benedicta Henricha Aall, Jomf. Ambor Fransischa Jørgensen, Jomf. Constance Rasch, Kammerherre Friderich Georg Adeler, Justiceraad Christian Rasch, Hoffjunker Jacob v. Løvenskiold, Jørgen Wright

      

       Konfirmert som "1. Constance Aall 14 aar".

      

       Cop. 10/7-1800. Kongl. bevilling.

       Hr. Peter Herlofsen af Ahrendahl med Jomfr. Constance Aall.

       Cav: Herlofsen, Hans Herlofsen.

 

      

       Gift 10.07.1800 i Porsgrunn,54 med Peter Didrik Stilling Steen Herlofsen , født 05.07.1777 i Arendal,9,18 (sønn av Hans Herlofsen og Mette Margrethe Steen ), død 09.07.1842 i Strømbo.9

      

 

 

        A.    Nicolai Benjamin Aall Herlofsen , født 1807,16 død 1884.16

              

               Han kom fra Arendal.

 

              

               Gift 1833,18 med Elisabeth Cartharina Cappelen , født 1809,16 (datter av Didrik von Cappelen og Marie Severine Blom ), død 1880.16

              
[1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 56.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 97.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[5]  1801 tellingen.

[6]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[9]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[10]  Alder ved død.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[13] Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 120-121.

[15]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[16]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 182-183.

[21]  Hans egen biografi.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 50-51.

[23]  Store Norske Leksikon, internett.

[24]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 171.

[25]  gamlegjerpen.no.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 224-225.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[29]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[32]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[35]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[i]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 78-79.

[ii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

 [i]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.