| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GATA |


 

 

 

 

Anders Larsen f. 1715 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Jonsdatter f. 1718 og 2. gang med Maren Jacobsdatter f. 1728)

 

 

 

Anders Larsen, f. 1715 i Solum, døpt 29.09.1715 i Solum,[1] d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.03.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Lars Arvesen og Anne Andersdatter.

 

Lars Arvesøns barn kaldet Anders.

Faddere: Ørbech, Berthil Smidt, Lars Andersøn, Anne Grue, Elzebeth Hansdatter.

 

Hans far, Lars Arvesen, fikk et barn med Maren Torstensdatter 1717. Dette var datteren Maren f. 1717 på Hesthaug under Ulefoss Jernverk i Holla.

 

Anders nevnes i skifte etter denne halvsøster Maren Larsdatter i 1761:

(Maren Larsdatter -1717-1761)

Skifte 12. januar 1761 på Vestsida, Porsgrunn: I «Petter Høymands iboende hus paa Porsgrunds vestre Side her i Solum» Maren Larsdatter død, var «et frillebarn fød paa pladsen Hestehougen under Holden Præstegaard 1717 og døbt Fastelavens Søndag. Faderen var Lars Arvesøn, moderen en kiødelig Søster til tømmermand og bygmæster ved Holden Jernværk, Amund Tostensøn». To slektninger på farssida: Halvbroren Anders Larsen bor på Osebakken, halvsøstra Karen Larsdatter gift med Lars Olsen ved Woldsverket. På morssida: Mora Mari Tostensdatter som ikke var gift, er forlengst død. Morbroren Amund Tostensen er død, hans barn: ................

 

Anders sin søster Anne Larsdatter var gift med Lars Olsen på Vold og brukte han som fadder til sin datter Guri i 1755 som "Anders Guthoe". 

 

Anders giftet seg i Solum i 1740.

 

De trolover seg i Solum 9. november 1740:

Anders Larsøn og Karen Jonsdatter.

Forlovere Tyge Steensrød og Hans Ellefsøn.

 

De døpte barn fra 1741 bosatt på Toldskogen. De kom til Gata og døpte barn der fra 1752.

 

Han nevnes i Østre Porsgrund i 1762 med sønnen Lars:

Nr 6

Mand og hustru: Anders Gata og kone

De uformuende: Anders Gatas Søn Lars formaar ej at betale

 

Han var enkemann da han giftet seg 2. gang i Østre Porsgrunn i 1764.

 

Østre Porsgrund 20.04.1764:

Trol. Enkemand Anders Larsen med Enken Maren Jacobsdatter.

Østre Porsgrund 28.09.1764:

Cop. enkemand Anders Larsen med enken Maren Jacobsdatter.

 

Gravlagt som "Anders Larsen Gaden 58 aar".

 

 

(1) Gift 13.12.1740 i Solum kirke,[3] med Karen Jonsdatter, f. 1718 i Eidanger (datter av Jonas Larsen og Ingeborg Paulsdatter), døpt 04.12.1718 i Eidanger kirke,[4] d. 1763 i Porsgrunn,[5] gravlagt 26.06.1763 på Eidanger kirkegård.5

 

Karen:

Jonas Larsen og Ingeborg Povelsdatter - Karen

Faddere: baaren af Christense Erichsdatter, assist: Anna Catharina Pedersdatter, Maren Nielsdatter, mandfaddere: Hans Amundsen Traaholt, Gulbrand Oxum, Erland Pedersen.

 

Hun nevnes på Toldskogen i 1725 med sin mor som "pige Karen Jonasdatter g. 10 aar".

 

Gravlagt i 1763 som "Anders Gates k. fra Porsgrund, Karen Jonasd. 45 aar".

 

 

(2) Forlovet 20.04.1764 i Østre Porsgrunn,[6] gift 28.09.1764 i Østre Porsgrunn,[7] med Maren Jacobsdatter, f. 1728 på Ramsåsen i Gjerpen (datter av Jacob Jensen og Sissel Evensdatter), døpt 14.03.1728 i Gjerpen,[8] d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.12.1781 på Østre Porsgrunn kirke.[9]

 

Maren:

Jacob Ramsaases datter Marta

Faddere: Christen Klep, Anders Ramsaas, Anders Isaksens quinde, Karen Ramsaas.

 

Det står nok Marta da hun ble døpt, men hun kalles senere Maren.

 

Hun var enke etter Anders Nilsen Ramsåsen da hun giftet seg med Anders Larsen Gata i 1764. Hun fikk et barn med Anders Larsen, men ble enke igjen allerede i mars 1765.

 

Hun nevnes i Østre Porsgrunn som enke i 1770. Sønnen Knud var nok født i Eidanger og var sønn av Anders Larsen Gata i hans 1. ekteskap. Jacob var hennes sønn fra hennes første ekteskap, født i Gjerpen.

 

Østre Porsgrunn 1770:

50.

Anders Gatas enke, 2 sønner

Knud Andersen, 17 aar, født i Gierpen sogn, i smed lære

Jacob Andersen, 13 aar, født i Porsgrund, er møller dreng

 

 

Hun giftet seg 2. gang i 1773 med smeden Anund AnundsenSe Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

 

I.    Nils Andersen, (sønn av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1741 på Toldskogen u/Bjørntvedt Nedre i Eidanger,[10] døpt 05.03.1741 i Eidanger kirke,8 d. 1748 på Toldskogen u/Bjørntvedt Nedre i Eidanger,[11] gravlagt 01.12.1748 på Eidanger kirkegård.9

      

       Anders Larsen Toldskougen og Karen Jonsdatters søn Niels     

       Faddere: baaren af Ole Vallers kone Elen Larsdatter, Live Halvorsdatter Biørntvedt, mandfaddere: Hans Traaholt, Knud Knudsen Biørntvedt.

      

       Gravlegges som "Anders Laersøn Toldskaugens og Karen Jonasdatters ægte søn Niels 7 aar".

 

 

 

II.   Gulbrand Andersen, (sønn av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1743 på Toldskogen u/Bjørntvedt Nedre i Eidanger,[12] døpt 07.11.1743 i Eidanger kirke,10 d. 1748 på Toldskogen u/Bjørntvedt Nedre i Eidanger,9 gravlagt 10.04.1748 på Eidanger kirkegård.9

      

       Anders Larsen Toldskougen og Karen Jonsdatter - Guldbrand 

       Faddere: baaren af Ingeborg Pedersdatter paa Biørntvedt, Marte Isachsdatter hos Controleur Biener, mandfaddere: Isach Andersen Frogne, Knud Knudsen paa Biørntvedt.

      

       Gravlagt som "Anders Toldskougens liden søn Guldbrand 5 aar".

 

 

 

III. Lars Andersen, (sønn av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1747 på Toldskogen u/Bjørntvedt Nedre i Eidanger,[13] døpt 10.06.1747 i Eidanger kirke,11

      

       Anders Larsen Toldskougen og Kari Jonsdatters søn Lars                                                         

       Faddere: baaren af Pernille Kølnæs, Hans Bøyesens datter Sara, mandfaddere: Knud Toldskougen, Anund Knudsen Flotten.

      

       Han nevnes med faren i Østre Porsgrunn i 1762 ”Anders Gatas Søn Lars formaar ej at betale”.

 

 

 

IV. Anne Andersdatter, (datter av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1749 på Toldskogen u/Bjørntvedt Nedre i Eidanger,[14] døpt 07.12.1749 i Eidanger kirke,12 konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke.[15]

      

       Anders Larsen Toldskougen og Karen Jonasdatters datter Anne                                                           

       Faddere: baaren af Anne Maria Grønlie, Karen Larsdatter stod hos Grede?, mandfaddere: Knud Flotten, Anders Joensen hos Controleuren.

      

       Ut fra at denne familien bruker Ellen Larsdatter Valler som fadder, velger jeg å tro at det er Anne som konfirmeres i Eidanger i 1767 som "Anne Andersdatter Waller 16".

 

 

 

V.   Gulbrand Andersen, (sønn av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1752 på Gata i Eidanger,[16] døpt 17.12.1752 i Eidanger kirke,14 konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke,[17] d. 1801 i Brevik, gravlagt 11.07.1801 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Anders Guthoes barn navnl. Gulbrand                                       

       Faddere: baaren af Ole Traaholtes kone, Ragnild Gulbrandsdatter, mandfaddere: Poul Traaholt, Jørgen Simensen i Porsgrund.

      

       Konfirmert i Brevik som "Gulbran Anderson 20 aar".

 

      

       Gift 03.07.1786 i Brevik kirke,[19] med Karen Maria Hansdatter, f. 1764 i Brevik (datter av Hans Alexandersen og Maria Jørgensdatter), døpt 19.04.1764 i Brevik kirke,[20] d. 1814 i Brevik, gravlagt 22.05.1814 på Brevik kirkegård,[21] konfirmert 01.10.1780 i Brevik kirke.[22]

      

       Se Brevik 1801

      

 

      

VI. Maria Andersdatter, (datter av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1755 på Gata i Eidanger,[23] døpt 19.05.1755 i Eidanger kirke,21 d. 1756 på Gata i Eidanger,9 gravlagt 04.04.1756 på Eidanger kirkegård.9

      

       Anders Guthoes barn navnl. Maria                                                         

       Faddere: baaren af Paal Traaholts kone, Kirsti Knudsdatter Flaatten, mandfaddere: Ole Slevolden, Mons Olsen.

      

       Gravlagt som "Anders Guthoes barn Maria 9 maaneder".

 

 

 

VII. Nils Andersen, (sønn av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1757 på Gata i Eidanger,[24] døpt 30.01.1757 i Eidanger kirke.22

      

       Anders Guthoes barn navnl. Niels                                                          

       Faddere: baaren af Marthe Ingebrethsdatter, Marthe Nielsdatter, mandfaddere: Knud Toldskogen, Anun Ingebrethsen.

 

 

 

VIII. Knud Andersen, (sønn av Anders Larsen og Karen Jonsdatter) f. 1762 i Porsgrund.[25]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 10. januar 1762 finnes blant introduserte kvinner "Anders Gates kone" etter å ha fått et barn.

      

       Han het Knud og bodde sammen med sin stemor i 1770 og gikk da i smedlære.

 

 

 

IX. Jens Andersen, (sønn av Anders Larsen og Maren Jacobsdatter) f. 1764 i Posrgrund, døpt 07.10.1764 i Vestre Porsgrunn kirke,[26] d. 1764 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.11.1764 på Østre Porsgrunn kirkegård.24

      

       Døbt i Vestre Porsgrunds kirke Anders Larsen og Maren Jacobsdatters barn Jens.

       Test: Tonne Muurmester, Christen Snedker, Maria Asbiørnsdatter, Live Jacobsdatter.

      

       Gravlagt som "Anders Larsen Gadens barn Jens 5 uger".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 6.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[3]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 20.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 2-3.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 4-5.

[8]  Gjerpenavskrifter på gamlegjerpen.no.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 96-97.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 66.

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 86.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 124.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 144.

[15]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[25]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.