| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRNTVET |


 

 

Anders Michelsen f. ca 1675 og Karen Jørgensdatter f. ca 1685 sin familie

 

 

 

 

 

Anders Michelsen, f. ca 1675,[1] d. 1739 på Gaasegrunden i Eidanger,[2] gravlagt 20.09.1739 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Michel og Aaste Danilesdatter.

 

Han giftet seg i 1702.

 

D. 5. Juny 1702 blef her i Eidanger Kirke trolofved Anders Michelssen med Karen Jørgensd.

Cav: Simon Eggertssøn og Jens Olssen.

 

Hun ble nevnt i sjølegden av 1706 på «Gaasegrund huusmands platz under Nedre Biørntved» med sin mor og sin sønn som «Anders Michelsen Søn, Huusmand 30 aar Er fra Sin forstand, gifft» og «Jørgen Andersen Søn 3 aar».

 

F.C. Knudsen - Rolighedsvei 13, L.matr.no. 168. Roligheden:

I 1718 levede der en Anders Michelsen Gaasegrund, gift med Karen Tøgesen, formodentlig en forpagter under Bjørntvedt.

 

Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

Anders Michelsøn Gaasegrund gl. 50 aar, har tient for Marin, er iche frisk, gift med Karen Jørgensdatter gl. 40 aar. Haver Børn: Jørgen Andersøn enroulered gl. 22 aar, Michel Andersøn gl. 7 aar, og 3de døttre Nafnlig Ingeborg Andersdatter gl. 20 aar, Kirsten Andersdatter gl. 12 aar og Karen Andersdatter gl. 9 aar.

Kand fødes paa Pladsen 1 Koe og 5 Saver.

 

Det nevnes i 1725 at han ikke var frisk og i 1706 stod det at han var «fra Sin forstand». Han var nok da psykisk syk i en eller annen form.

 

Han gravlegges som «Anders Michelsøn Gaasegrunden 69 aar».

 

 

Gift 1702,1,[3] med Karen Jørgensdatter, f. ca 1685,1 d. 1742 på aaåsegrunden i Eidanger,2 gravlagt 10.06.1742 på Eidanger kirkegård.2

 

Karen:

Gravlagt som «Anders Gaasegrundens enke Karen Jørgensdatter 66 aar».

 

 

 

I.    Jørgen Andersen, f. ca 1703,1 d. 1748 i Brevik, gravlagt 30.03.1748 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Han nevnes i 1706 bosatt hos sin far på Gaasegrunden som "Jørgen Andersen Søn 3 aar".

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jørgen Andersen Bang 21 aar", født paa Gaasegrund og bosatt paa Gaasegrund, innrullert 28. juni 1723.

      

       Han nevnes under sin far på Gaasegrund i Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

       Anders Michelsøn Gaasegrund gl. 50 aar, har tient for Marin, er iche frisk, gift med Karen Jørgensdatter gl. 40 aar. Haver Børn: Jørgen Andersøn enroulered gl. 22 aar, Michel Andersøn gl. 7 aar, og 3de døttre Nafnlig Ingeborg Andersdatter gl. 20 aar, Kirsten Andersdatter gl. 12 aar og Karen Andersdatter gl. 9 aar.

       Kand fødes paa Pladsen 1 Koe og 5 Saver.

 

      

       (1) Gift 04.03.1727 i Solum,[5] med Gunhild Hansdatter, f. omkring 1705,[6] (datter av Hans Henrichsen og Anne Jensdatter), d. før 1745.5

      

      

       (2) Gift 07.04.1745 i Brevik kirke,[7] med Gunhild Olsdatter, f. ca 1699.1

      

        

       (3) Han trolovet seg i Brevik 13.02.1749 med Halvor Haagensen.

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

 

II.   Ingeborg Andersdatter, f. ca 1705.1

      

      

       Gift 22.09.1739 i Eidanger kirke,3 med Steffen Andersen, f. ca 1712,1 (sønn av Anders Steffensen og Anne Pedersdatter).

      

       Se Gåsegrunden u/Bjørntvet denne gården

      

      

      

III. Kirsten Maria Andersdatter, født 1713 på Gåsegrunden i Eidanger,[8] døpt 09.04.1713 i Eidanger kirke,12 død 1767 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.05.1767 i Vestre Porsgrunn.[9]

      

       Anders Michelsen Gaasegrunden og Karen Jørgensdatter - Kirsten Maria

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Maren Michelsdatter Gaasegrunden, mandfaddere: Jens Olsen Gaasegrunden, Gunder Haraldsen, Halvor Jørgensen Tangen.

      

       Hennes søster Ingeborg sin mann, Stephen Andersen var hennes trolover.

      

       Trolovede 28 Apr 1741 ved Solum:

       Jørgen Larsøn og Kisten Andersdatter. Forlovere Anders Ulberg og Stephen Andersøn.

      

       De fikk ni barn, men bare to levde opp.

      

       Gravlagt som "begravet Kirstie Marie Andersdatter Stoken 55 aar".

 

      

       Gift 16.05.1741 i Solum,13 med Jørgen Larsen, født 1719 på Stokkan i Melum i Solum,[10] (sønn av Lars Andersen og Åse Torstensdatter), døpt 06.01.1719 i Solum,13 død 1772 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 10.05.1772 i Vestre Porsgrunn.13

      

       Jørgen

       Lars Stochens barn kaldet Jørgen.

       Faddere: Halvor Dolfven, Steen Andersøn, Kiell Evendsøn, Maren Melfald, Anne Klovholt.

      

       Han kom fra Stokkan i Melum.

      

       Fra Solumslekt:

       Ekstraskatten 1762 på Vestsida, Porsgrunn: «Jørgen Larsen og Hust: 2 Døttre Kari og Anna, Inderster en gl: Enke Ingeborg (fattig og svag) og Datter Anna Jonsd

       Under beskrivelse av Vestregate 10 skriver Abrahamsen: «Huset ble oppført av Jørgen Larsen Stokkene i hh.t. grunnbrev av 1720[?]. Det ble revet og nytt hus oppført antagelig i 1780- årene.»

      

       Gravlagt som "begravet Jørgen Larsen Stokene 52 aar".

 

 

      

        A.    Hans Jørgensen, født 1741 i Vestre Porsgrunn, døpt 04.06.1741 i Vestre Porsgrunn,13 død 1742 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 26.02.1742 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Larsøns og Kisten Maria Andersdatters barn Hans.

               Faddere: Niels Thomasøn, Anders Hansøn, Arne Tallachsøn, Ellen Botolfsdatter, Karen Halvorsdatter.

              

               Gravlagt som "Porsgr.: Hans Jørgensøn 8 maaneder 3 uger".

              

 

 

        B.    Kari Jørgensdatter, født 1743 på Vestsiden i Porsgrunn,[11] døpt 06.01.1743 i Solum.15

              

               Jørgen Larsøns og Kisten Andersdatters barn Karen.

               Faddere: Torsten Molhaugen, Anders Larsøn, Søren Biørntvedt, Sophie Svensdatter, Karen Larsdatter.

              

               Trolig bosatt hos Gunder Gundersen i Brevik i 1801 "Karie Jørgensdtr, Logerende, 60 aar, Enke efter 1te ægteskab, Nyder almisse".

 

              

               Forlovet 17.01.1771 i Østre Porsgrunn,[12],[13] gift 10.10.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med14 Lars Haraldsen, født 1728 på Eltvedt i Solum,[15] (sønn av Harald Gjestsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 13.06.1728 i Solum,19 død 1789 i Brevik,[16] gravlagt 06.09.1789 på Brevik kirkegård.[17]

              

               Se Kjørholt

 

 

 

        C.    Anne Jørgensdatter, født 1744 i Vestre Porsgrunn, døpt 07.10.1744 i Vestre Porsgrunn,13 død 1772 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 10.04.1772 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Stochens og Kisten Maria Andersdatters barn Anne.

               Faddere: Niels Skrædder, Hans Solum, Niels Molhougen, Maren Jensdatter, Kisten Nielsdatter.

              

               Porsgrunn 16 Jun 1766 at troloves 26 Jun 1766

               Ungkarl Niels Hansen med pigen Ane Jørgensdatter.

               Forlovere Christen Pedersen Maalhougen og Jørgen Larsen Stoken.

              

               Gravlagt som "begravet Nils Hansens k. Ane Jørgensdatter 28 aar".

 

              

               Gift 11.11.1766 i Porsgrunn,13 med Nils Hansen, født 1744 i Eidanger (sønn av Hans Torkildsen og Sara Andersdatter), døpt 09.02.1744 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 02.04.1758 i Solum,13 død 1784 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.06.1784 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Nils:

               Hans Torkildsen og Sara Andersdatters søn Niels                                                 

               Faddere: baaren af Anund Røes enke Karen Gundvoldsdatter, Kirsten Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Knud Nielsen, Lars Nielsen Hogholt.

              

               Trolig han som ble konfirmert i Solum som "Niels Hansøn 18 aar Porsgrund". Finner han ikke som konfirmert i Eidanger eller Porsgrunn.

              

               Porsgrunn 16.06.1766 at trolovet 26.06.1766

               Ungkarl Niels Hansen med pigen Ane Jørgensdatter.

               Forlovere Christen Pedersen Maalhougen og Jørgen Larsen Stoken.

              

               Porsgrunn 13.10.1777 at trolovet 14.10.1777

               Enkemand Niels Hansen med pigen Ane Bolette Hansdatter.

               Forlovere Lars Stephensen og Hans Isaachsen.

              

               Han nevnes som fadder for sin bror Lars sine barn som "Nils Hansen fra Porsgrund Vestre".

              

               Gravlagt som "begravet Niels Hansen 48 aar".

 

               Deres barn nevnes under hans far

 

 

 

        D.    Maria Jørgensdatter, født 1746 i Vestre Porsgrunn, døpt 10.10.1746 i Vestre Porsgrunn,13 død 1748 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 04.01.1748 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Stochens og Kisten Andersdatters barn Maria.

               Faddere: Hendrich Hansøn, Peder Larsøn, Jørgen Anundsøn, Aaste Malene Andersdatter, Kisten Davidsdatter.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Maria Jørgensdatter 1 aar 4 maaneder".

              

 

 

        E.    Lars Jørgensen, født 1748 i Vestre Porsgrunn, døpt 16.08.1748 i Vestre Porsgrunn,13 død 1748 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.12.1748 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Larsøns og Kisten Andersdatters barn Lars.

               Faddere: Ole Winholmen, Niels Gundersøn, Anne-Lisbeth Bomhoff, Fridericha van Deurs.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Lars Jørgensøn 19 uger".

              

 

 

        F.    Maria Jørgensdatter, født 1750 i Vestre Porsgrunn, døpt 02.07.1750 i Vestre Porsgrunn,13 død 1750 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 13.08.1750 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Larsøns og Kisten Andersdatters barn Maria.

               Faddere: Niels Molhougen, Anders Larsøn Stoken, Niels Anundsøn, Aaste Malene Andersdatter, Karen Nielsdatter.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Maria Jørgensdatter Stochen 6 uger".

              

 

 

        G.    Lars Jørgensen, født 1751 i Vestre Porsgrunn, døpt 15.07.1751 i Vestre Porsgrunn,13 død 1753 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.02.1753 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Larsøns og Kisten Andersdatters barn Lars.

               Faddere: Jan Usler, Mons: Erboe, Guri Kiil, Cæcilia Baar.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Lars Jørgensen Stochen 1 aar 8 mnd".

              

 

 

        H.    Maria Jørgensdatter, født 1754 i Vestre Porsgrunn, døpt 15.03.1754 i Vestre Porsgrunn,13 død 1755 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 06.06.1755 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Stochens og Kirsten Andersdatters barn Maria.

               Faddere: Hans Christian Smed, Anthoni Smed, Christen Molhougen, Maren Baar, Anna Dorothea Baar.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Maria Jørgensdatter Stockene 1 aar 3 mnd".

              

 

 

        I.     Lars Jørgensen, født 1756 i Vestre Porsgrunn, døpt 29.09.1756 i Vestre Porsgrunn,13 død 1756 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 18.10.1756 i Vestre Porsgrunn.13

              

               Jørgen Stochens og Kirsten Andersdatters barn Lars, hiemmedøbt af Diderich Paterman.

               Faddere: Johan Aabye, Niels Molhougen, Morten Jonsøn, Elisabeth Arne Skougens, Anne Maria Nielsdatter.

              

               Gravlagt som "Porsgr: Lars Jørgensøn 1 mnd".

      

 

 

IV. Karen Andersdatter, f. 1716 på Gåsegrunden i Eidanger,[19] dåp 01.03.1716 i Eidanger kirke.8

      

       Anders Michelsen Gaasegrunden og Karen Jørgensdatter - Karen

       Faddere: baaren af Rebecca Gundersdatter, assist: Anne Jørgensdatter, mandfaddere: Elias Joensen Sundet, Halvor Joppesen Tangen.

 

 

       Hun giftet seg med Anders Rasmussen, f. omkring 1720.6

 

       Se Gåsegrunden u/Bjørntvet denne gården

 

      

 

V.   Michel Andersen, f. 1718 på Gåsegrunden i Eidanger,[20] døpt 24.03.1718 i Eidanger kirke.9

      

       Anders Michelsen Graasegrunden og Karen Jørgensdatter - Michel

       Faddere: baaren av Madame Rohde, assist: Mademaisel Eva Justen, mandfaddere: Jacob Vonkers, Mons Leopoldus, Mons Tillerup.

 

       Han giftet seg i 1745.

      

       Brevik: trolovet 09.12.1745, viet 27.06.1746

       Michel Andersen og Anna Pettersdatter

       Caut.: Dideric Snedker, Jens Døwig.

      

 

       Gift 17.06.1746 i Brevik kirke,6 med Anne Pettersdatter, f. 1722 i Brevik,1 (datter av Petter Clausen og Gunhild Olsdatter), døpt 16.08.1722 i Brevik kirke,[21] d. 1794 i Brevik, gravlagt 14.10.1794 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Anne:

       Petter Vager Skot. og Gunnild Olsdatters ægte barn Navnl. Anne

       baaren af Else Villum Pulsens, assist: Inger Clausdatter, Ingeborg Jacobsdatter, mandfaddere: Hinrich Bonnier, unge Jens Jensen

 

       Brevik 1762:
Nr 72
Mand og hustru: Michel Gaasegrunds kone, manden bort rejst

       Gravlagt som "Anne Pettersd. ca 60 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 193a

       Skifte 1. november 1794 i Brevig

       Enke Anne Pettersdatter, død

       Søster Elisabeth Pettersdatter, Jacob Sørensens enke.

      

       Se Brevik 1762

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[5]  Solumslekt, Solumslekt.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[9]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[10]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[11]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 74.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[13]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839

registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 40-41.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 38.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 268.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 89.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.