| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK


 

 

Søndre Tveten Gnr.51

 

Søndre Tveten ligger på platået nordvest for Nystrand, i bunnen av Eidangerfjorden. Prestegården er nabo i øst og i nordvest ligger Nordre Tveten.

 

Landskyld (1664)

Skyld 9 ½ hud

 

Litt fakta om gårdene Søndre Tveten

 

Se Ødegården (Senere Bnr.12) som i alle fall lå under Søndre Tveten fra 1723 til 1819.

 

 

 

De tidlige manntallene på Søndre Tveten:

 

De tidligste oppføringene ang. Tveten se Nordre Tveten.

 

Søndre og Nordre Tveten (muligens Ødegården) har nok vært en gård en gang i tiden, men gården har vært delt i to langt tilbake i tiden.

 

Det nevnes en Tollef på Tveten tidlig på 1600 tallet. Det var nok da hans sønn Rasmus Tollefsen som var bruker på Søndre Tveten rundt 1640.

 

Rasmus ble nevnt i koppskatten av 1645 med pike. Michel Tveten ble også nevnt med kvinne og pike.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Syndre Tuedten som Rasmus bruger,
schylder 6 huder.
Deraff welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger
7 huder med bøxell,
Eidanger kirche 1 ½ hudt
Anne wed bechen och hindes søster 1 hudt.
Dene gaard er lagt for 1 ½ fulde g(aa)rdt, penge - 7 ½ dr.
Welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger bygger

 

Femdalerskatten av 1650 nevnte Rasmus som bruker på Søndre Tveten. Eiere var Mogens Gyldenstjernes arvinger, som eide 7 huder med bygselsrett i gården, Eidanger kirke eide 1 ½ hud og ”Ahnne wed bechet och Hendes søøn” eide 1 hud.

 

I skattemanntallet av 1655 oppførte at Rasmus fortsatt var bruker og at Mogens Gyldenstjernes arvinger eide 6 1/2 huder med bygselsrett i gården, Eidanger kirke eide 6 skinn og ”Asse och Anne Bentisdøttre” eide 1 hud.

 

Landkommisjonen i 1661 oppførte også at Rasmus brukte alle 9 ½ hudene i gården på eierne Gyldenstjerner eller Borgemester Anders Madsens vegene (”paa deres vegne” som det står). De eide 7 huder i gården, Eidanger kirke eide 1 ½ hud og Anne Bentsdatter eide 1 hud, Det var to strandsittere på gården.

 

Fogden oppførte i manntallet fra 1664 Rasmus 40 aar som bruker. Han oppførte også Gunner Jacobsen 21 aar på gården.

 

Sognepresten oppførte i 1664 Rasmus Tollefsen 66 aar som bruker. Videre oppførtes Erich Pedersen 16 aar, Lauritz Effvindsen soldat 20 aar som Søndre og Nordre Tveten holdt. Vider bodde to skreddere der, Oluff Schreder 70 aar og Anders Schreder 50 aar.

 

Matrikulen av 1665 oppførte at gården var bondegods med bygselsrett, bortsett fra 1 ½ hud som Eidanger kirke eide.

 

Det var skifte etter Rasmus Tvetens kone i 1666:

 

Bamble skifteprotokoll nr. 1- 10b-11a – Eidanger - 1666-24/3                             

Avg. Kirsti Pedersdatter                        

Enkem.: Rasmus Tvetten

Barn: Kirsti Rasmusdatter

 

Gårdsmanntallet i 1672 oppførte to brukere, Rasmus og Tollef. Anders Madsen eide 7 huder, Eidanger kirke 1 ½ hud 4 skinn og Anders Bechen med sine medsøsken 8 skinn.

 

Skattemanntallet av 1680 oppførte Tollef som bruker av hele gården. Stig Andersen var eier på sin mors vegende 7 huder 8 skinn med bygselsrett, Eidanger kirke 1 ½ hud og Hans Hallvarp 4 skinn.

 

I rosstjenestemanntallet fra 1685 stod Tollef og Lauritz som brukere av gården. Sti Thønsberg er på egne og sin mors vegne eier av 7 huder 8 skinn, Eidanger kirke fortsatt 1 ½ hud og Hans Halvarp fortsatt 4 skinn.

 

I kontribusjonsberegningen av 1692 stod Tollef og Lars som brukere. Oberst Arnoldt var eier av 7 skinn 8 skinn med bygselrett, Eidanger kirke eide 1 ½ skinn og Hans Halvarp 5 skinn.

 

I Rostjenesteberegningen fra 1700 stod Tollef som bruker. Eidanger kirke eide da 1 ½ hud, Brigadier Arnoldt eide 7 huder 8 skinn og Hans Hallvarp 4 skinn.

 

I sjølegden fra 1706 nevnes ” Bæcken Huusmandspladz under Søndre Tvetten”. Der bodde en huskvinne med sine to sønner. Kvinnens navn nevnes ikke. Hennes sønner var ”Ole Stiesen - 32 aarungkarlenrulleret” og ”Hans Pedersen – 26 aarungkarlenrullert”. Videre nevnes en husdrengOle Larsen, født i Bæchen - 26 aarungkarl - enrullert”.

 

Ekstraskatten (skokatten) av 1711 førte opp Tollef Nilsen enkemann med en datter og 2 tjenestepiker.

 

Matrikulen av 1723 oppga James Bowman som eier av 8 huder med bygselrett og Eidanger kirke som eier av 1 ½ hud. James Bowman stod også som bruker av hele gården. Det var oppgitt 1 husmannsplass under gården.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1670

 

Tollef Nilsen f. ca 1646 var gift med Siri Svendsdatter f. omkring 1650. Hun kom fra Bakke i Hedrum. De nevnes på Søndre Tveten fra omkring 1670. Det var skifte etter Siri på Søndre Tveten i 1695 og Tollef døde der i 1716.

 

Barn:

Jacob Tollefsen f. ca 1665 d. 1741

Ole Tollefsen f. ca 1669 d. 1741

Christen Tollefsen f. ca 1676 d. 1714

Birthe Tollefsdatter f. ca 1679

Marthe Tollefsdatter f. omkring 1680

Tallak Tollefsen f. omkring 1680

Christopher Tollefsen f. ca 1682 d. 1742

Hans Tollefsen f. ca 1683 d. 1723

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1685 til 1694

 

Lars Evensen f. omkring 1650 var gift med Tønnild Rolfsdatter f. omkring 1650 fra Nordre Lunde. Lars nevnes som bruker på Søndre Tveten fra 1685 til det var skifte etter han der i 1695.

 

Barn:

Rolf Larsen f. ca 1680 d. 1743

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1723

 

Herman Leopoldus Løvenskiold f. 1677 kjøpte i 1723 Søndre Tveten med Ødegården. Han solgte den til James Bowman i 1727.

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

 

Nevnt her i 1727

 

James Bowman f. ca 1681 kjøpte i 1727 Søndre Tveten av Herman Lepoldus Løvenskiold.

 

Se Bjørntvedt i Eidanger

 

 

 

Nevnt her fra ca 1743

 

Hans Jensen Qvist f. ca 1704 var gift med Karen Simensdatter f. ca 1688. Han stod i 1743 som eier av Nordre Tveten og Søndre Tveten.

 

Se Nordre Tveten

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1760 til 1785

 

Simon Hansen Qvist f. 1731 giftet seg i 1760 med Elen Severine Ferman f. 1735. Simon arvet Søndre Tveten etter sin far Hans Jensen Qvist. Han ble bosett der til ca 1785. Han slet økonomisk og allerede i 1766 ble 5 huder i gården pantsatt til sogneprest Hans Wille. I 1785 ble Wille, ved auksjonskjøte, eier av de 5 hudene i gården. Sønnen Severin Ferman Qvist reiste i 1790 odelsak mor Wille og i 1791 overtok han skjøte på disse 5 hudene i Søndre Tveten for 2400 rdl. Allerede i 1792 overdro han denne delen til Hans Nors for 5550 rdl. Elen Severine døde i Østre Porsgrunn i 1799 og Simon Qvist døde hos sin datter i Langesund i 1807.

 

Barn:

Karen Qvist f. 1761 d. 1842

Anne Brunn Qvist f. 1763 d. 1850

Severin Ferman Qvist f. 1764

Hans Qvist f. 1765 d. 1806

Elen Petronelle Qvist f. 1767 d. 1810

Maren Qvist f. 1769

Bartholomeus Rasch Qvist f. 1771

Søren Ferman Qvist f. ca 1772 d. 1848

Maren Qvist f. 1774 d. 1812

Petter Qvist f. 1777 d. 1788

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1792

 

Lucas Norss f. 1740 var gift med Anne Rosine Christensdatter Kejser f. ca 1753. Lucas Norss solgte gården i 1785 til prosten Wille på auksjon. Etter dette salget hadde Severin Ferman Qvist en odelsak om Søndre Tveten og han overtok gården i 1791. Qvist solgte gården videre året etter til Lucas Norss sin sønn, Hans Norss.

 

Se Nordre Tveten

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1802

 

Knud Aas f. ca 1766 fra Skien giftet seg i Gjerpen i 1791 med Anne Elisabeth Abrahamsdatter f. 1767 fra Østre Porsgrunn. De var bosatt i Østre Porsgrunn i 1801 men fra 1802 var de eiere og brukere av Søndre Tveten.

 

Barn:

Anne Helene Knudsdatter Aas f. ca 1795

Ellen Marie Knudsdatter Aas f. ca 1795

Inger Helvig Knudsdatter Aas f. ca 1799

Hans Andreas Knudsen Aas f. 1803

Abraham Knudsen Aas f. 1806 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Fam.4b

 

Bosatt her fra 1813

 

Jørgen Flood f. ca 1792 nevnes på Søntre Tveten fra 1813 da de kjøpte gården av Abraham Pharo. Jørgen giftet seg i Østre Porsgrunn i 1818 med Hanna Thomine Magdalena Jørgensdatter Aal f. 1767 fra Østre Porsgrunn. 

 

Barn:

Jørgen Aal f. 1820

Petrus Ingnatius Martinius Flood f. 1823 d. 1827 

Berjette Gurine Aal f. 1824

Fredrik Christoffer Trampe Flood f. 1826

Nils Veier Aal f. 1827

Inger Jørgine Simonine Marie Flood f. 1828

Mariane Henriethe Vilhelmine Flood f. 1830

Emilie Otte Elise Flood f. 1832 d. 1834

Kjel Konstantinus Flood f. 1833 d. 1833 

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Søndre Tveten:

 

Fam.5 - Svend Jonsen f. ca 1767 døde på Søndre Tveten i 1789, 22 år gammel.

Gunhild Christensdatter f. 1716 var enke etter Halvor Gundersen da hun døde som legdslem på Søndre Tveten i 1793. Familien nevnes Gunneklev.

Fam.6 - Ole Torbjørnsen f. ca 1765 ble konfirmert i 1782 bosatt på Søndre Tveten.

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Nevnt her i 1791/92

 

Halvor Bjønsen f. ca 1744 og Guri Helgesdatter gravla et barn bosatt på Søndre Tveten i 1791 og døpte et der i 1792.

 

Se Valler

 

 

 

Fam.7

 

Nevnt her i 1794

 

Peder Danielsen f. 1752 og Anne Nilsdatter f. ca 1761 døpte barn bosatt på Søndre Tveten i 1794. Peder var født i Vestre Porsgrunn, men var enkemann etter Anne Olsdatter f. 1765 d. 1789 og bosatt i Holla da han i 1792 giftet seg i Holla med Anne Nilsdatter. Peder og Anne Nilsdatter hadde bodd i Holla før de kom til Eidanger og kom til Østre Porsgrunn etter at de i 1794 bodde på Søndre Tveten. Anne Nilsdatter døde i Østre Porsgrunn i 1799.

 

Peder Danielsen og Anne Olsdatter sine barn:

Daniel Pedersen f. 1785

Ole Pedersen f. 1785

Ingeborg Pedersdatter f. 1788 d. 1788

Jørgen Pedersen f. 1789 d. 1789

 

Peder Danielsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Nils Pedersen f. 1792 d. 1793

Ingeborg Christine Pedersdatter f. 1794 d. 1795

Ingeborg Christine Pedersdatter f. 1796

Anne Barbara Pedersdatter f. 1799 d. 1800

 

Familieark

 

 

 

 

Ødegården (Se eget ark)

 

 

 

 

 

Bekken

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra før 1706 til 1717

 

Under sjølegden i 1706 nevnes en «huskvinne» på Bekken. Dette var nok Kirsten Olsdatter f. ca 1644 som døde på Bekken i 1717.

 

Barn:

Ole Stiesen f. ca 1674

Hans Pedersen f. ca 1680

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1720 til 1730

 

Erich Anundsen ca 1687 kom fra Bekken da han giftet seg i 1720 med Berthe Trulsdatter f. ca 1677. De ble boende på Bekken til de begge døde i 1730.

 

Barn:

NN Erichsen f. 1720 d. 1720

Karen Erichsdatter f. 1721 d. 1798

Anund Erichsen f. 1724

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1718 til 1767

 

Claus Findsen f. ca 1688 kom fra Slevolden da han i 1714 giftet seg 1. gang med Karen Simensdatter f. ca 1688. De døpte barn bosatt på Slevolden i 1715, men fra 1718 var de bosatt på Bekken u/Søndre Tveten. Karen døde der i 1740 og Claus giftet seg 2. gang i 1749 med enken etter Peder Hansen Halvarp, Gjøran Torkildsdatter f. ca 1696. Hun døde på Bekken i 1762 og Claus døde der i 1767. Det var ingen barn i dette andre ekteskapet.

 

Barn:

Find Clausen f. 1715

Ingeborg Clausdatter f. 1718 d. 1722

Karen Clausdatter f. 1725

Inger Clausdatter f. 1723 d. 1770

Marthe Clausdatter f. 1727 d. 1743

Anne Clausdatter f. ca 1718 d. 1792

Simon Clausen f. 1735

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1755

 

En Anders Bekken f. ca 1672 døde i 1755 bosatt på Bekken u/Søndre Tveten. Gravlagt som "Anders Bekken 83 aar".

 

 

Bosatt her fra 1767 til 1800

 

Mads Nilsen f. 1723 var sønn av Nils Tollefsen Ødegården/Søndre Nordal. Mads var gift med Birthe Olsdatter f. 1724. De kom til Bekken i 1767 etter å ha bodd på Lille Døvik u/Tråholt. De ble boende på Bekken livet ut. Birthe døde der i 1778 og Mads i 1800.

 

Se Lille Døvik u/Tråholt

 

 

 

Bosatt her i 1775

 

Anders Povelsen f. 1742 var gift med Marte Madsdatter. De døpte et barn bosatt på Bekken u/Søndre Tveten i 1775.

Se Lille Døvik u/Tråholt

 

 

 

Nystrand

 

 

Bosatt her fra 1804

 

Ole Isachsen f. 1772 og Karen Olsdatter f. ca 1772 fikk i 1804 festebrev på Nystrand av Knud Aas på Søndre Tveten. De hadde før dette bodd på Flåtten.

 

Se Flåtten