| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I TRÅHOLT I


 

 

 

Anders Povelsen f. 1742 og Marte Madsdatter f. 1749 sin familie

 

 

 

Anders Povelsen, f. 1742 på Tråholt i Eidanger,[1] døpt 29.09.1742 i Eidanger kirke,[2] d. 1784 på Døvik i Eidanger,[3] gravlagt 28.03.1784 på Eidanger kirkegård.[4]

Hans far var Povel Knudsen Tråholt.

 

Povel Traaholt og Anna Villumsdatter - Anders

Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Anne Hansdatter Traaholt, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Knudsen ibid.

 

Trol. 27/9-1775 i Eid. Copul. 5/11-1775.

Uk. Anders Povels. paa Døvig og P. Marte Madsd. Becchen.

Caut: Rasmus Ols. Hasler og Nils Jacobs. Hasler.

 

De får et barn bosatt på Bekken u/Søndre Tveten i 1775. Fra 1776 var de bosatt på Lille Døvik.

 

Han er nevnt i skifte etter Ole Amundsen på Oklungen i 1779 som "Anders Paulsen er boende ved Døvig i Eidanger, myndig".

 

Han nevnes på Døvik i 1782:

Døwiig, Plads, Anders, 1 kone, 3 tjenestefolk

 

De døpte barn på Lille Døvik i 1776 og 1778. Etter det står det Døvik. De kan ha bodd på Lille Døvik hele tiden eller på begge plassene? Dersom ikke denne plassen som i 1782 nevnes under Døvik var Lille Døvik. Det er kanskje mest trolig at de flyttet til Døvik i 1779 og bodde der til Marte giftet seg på nytt i 1787.

 

Gravlagt som "Anders Povels. Døwiig, 41 ½ aar".

 

 

Gift 05.11.1775 i Eidanger kirke,[5] med Marte Madsdatter, f. 1749 på Ødegården i Eidanger,[6] (datter av Mads Nilsen og Birthe Olsdatter), døpt 12.10.1749 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[8] d. 1813 på Hasler i Eidanger,[9] gravlagt 01.09.1813 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Marte:

Mas Nielsen Ødegaarden og Birthe Olsdatters datter Marthe                                               

Faddere: baaren af Christen Ødegaardens kone Oste Nielsdatter Viersdal, Ragnild Nielsdatter, mandfaddere: Ole Valler, Anders Nielsen Ødegaarden.

 

Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Marte Madsdatter Becchen 17".

 

Enken Marte Madsdatter giftet seg på nytt i 1787 med Nils Jacobsen Hasler f. 1741.

 

Trol. 17/12-1787 i Eid. Copul. samme dag?

Enkem. Nils Hasler og Enke Marte Madsd. i Døwig.

Caut: Povel Gulbrands. Traaholt og Nils Helges. Gusfred.

 

For hennes familie med Nils Jacobsen Hasler se Hasler i Eidanger.

 

Gravlagt som "Marte Madsd. Hasler 64 aar".

 

 

 

I.    Poul Andersen, f. 1775 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[11] døpt 20.08.1775 i hjemmet,[12] d. 1775 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[13] gravlagt 26.08.1775 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Marte Madsdtr. Becchens hiemmedøbte Povel

       Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Inger Olsdtr. i Præstegaarden 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Peder Ingwoldsen Lille Døwiig 5. Jon Olsen Døwiig.

       [Ingen opplysninger om barnefader]

      

       Ut fra navnet velger jeg å tro at faren var Anders Povelsen som Marte Madsdatter giftet seg med.

      

       Gravlagt som "Povel Anders. Becchen 8 dager".

 

 

II.   Poul Andersen, f. 1776 på Lille Døvik i Eidanger,[15] døpt 04.08.1776 i Eidanger kirke,[16] d. 1776 på Lille Døvik i Eidanger,[17] gravlagt 11.08.1776 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Anders Povelsen Lille Døwig og k. Marte Madsdtr. - Povel

       Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Anne Andersdtr. Lanner 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Ole Larsen Lanner 5. Nils Gudmunsen Præstegaarden.

      

       Gravlagt som "Povel Anders. Lille Døvig 1 uge".

 

 

III. Anne Kirstine Andersdatter, f. 1778 på Lille Døvik i Eidanger,[19] døpt 04.01.1778 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke.[21]

      

       Anders Povelsen Lille Døwiig og k. Maria Madsdtr. -  Anne Kirstine

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Traaholt 2. Anne Nilsdtr. ibid 3. Jacob Andersen Ramsaas 4. Eric Andersen Kiørholt 5. Nils Gudmunsen i Præstegaarden.

      

       Konfirmert som "Anne Christine Andersdatter p. Ulverød 16".

      

 

IV. Jacob Andersen, f. 1779 på Lille Døvik i Eidanger,[22] døpt 21.02.1779 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke.[24]

      

       Anders Povelsen Døwig og k. Marta Madsdtr. - Jacob

       Faddere. 1. Anne Nilsdtr. Lille Døwig 2. Anne Andersdtr. Lanner 3. Jacob Andersen Ramsaas af Gierpen Sogn 4. Nils Gudmunsen i Præstegaarden 5. Søren Hansen Døwig.

      

       Konfirmert som "Jacob Andersen Hasler 16".

      

       Han var bosatt hos moren på Hasler under Lillegården i 1801 som "Jacob Andersen, Hendes sønner, 22 år, Enroull. matros".

      

       Eidanger, Copul. 24.09.1801 i Eid.:

       Ungkarl Jacob Andersen Hasler og pigen Christanse Syversdatter.

       Caut: Jacob Hansen Døvig og Nils Jacobsen Hasler.

 

      

       Gift 24.09.1801 i Eidanger kirke,[i] med Christence Siversdatter, født 1770 på Riis i Gjerpen (datter av Siver Hansen og Aslaug Christophersdatter), døpt 12.04.1770 i Gjerpen.[ii]

      

       Christence:

       Sivert Riises pb. Christence

       Faddere: Knud Riises kone, Gunhild Christensdatter, Simen Lie, Anders Riis.

      

       Bodde hos sin bror Christopher på Osebakken i 1801, 31 år og ugift.

 

       Hennes søster Karen Siversdatter var gift med Lars Hansen i Østre Porsgrunn.

 

       Hennes søster Mari Siversdatter var gift med Tolf Amundsen, sønn av Amund Larsen på Nordre Lunde i Eidanger.

 

 

             Barn:

 

             A. Anne Jacobsdatter, f. 1801 i Eidanger,[25] døpt 15.02.1801 i Eidanger kirke.[26]

            

                Christense Syvertsdatter uægte Pbn. Anne, Som barnets Fader blev nævnet Jacob Andersen Hasler

                Faddere: Marthe Larsdtr., Elen Syvertsdtr., Daniel Gundersen, Christopher Syvertsen, Michel Michelsen, alle af Osebakken.

 

                I 1835 døpte hun et uekte pikebarn i Gjerpen kirke, Nicoline f.10.06.1835, døpt 19.07.1835. Hun nevnes der som Anne Jacobsdtr Osebakken ogen Nils Larsen Hasler af Eidangerble utlagt som barefar.

                I merknaden står det at pigens mor Christense Sivertsdtr var enke efter Jacob Andersen Hasler.

 

 

 

V.   Poul Andersen, f. 1780 på Døvik i Eidanger,[27] døpt 20.08.1780 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke.[29]

      

       Anders Povelsen Døwig og k. Marta Madsdtr. - Povel

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Anne Siwersdtr. fra Porsgrund 3. Søren Olsen Waller ibid 4. Hans Hansen ibid 5. Peder Hasler.

      

       Konfirmert som "Povel Andersen Hasler 16".

      

       Han var bosatt hos moren på Hasler under Lillegården i 1801 som "Povel Andersen, Hendes sønner, 20 år, Enroull. matros".

      

       Han var nevnt på Hasler og ble siden bosatt på Pålsplassen under Auen.

      

       Copul. 07.11.1805 i Eid.

       Ungkarl Povel Andersen Hasler og pigen Berthe Maria Christophersdatter Auen.

       Caut: Jacob Hansen Døvig og Nils Jacobsen Hasler.

 

      

       Gift 07.11.1805 i Eidanger kirke,[30] med Birthe Maria Kristoffersdatter, f. 1779 på Bua i Brunlanes,[31] (datter av Kristoffer Kristensen og Mari Halvorsdatter), døpt 06.05.1779 i Brunlanes,[32] d. 03.04.1840 på Auen i Eidanger,[33] gravlagt 10.04.1840 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Birthe:

       Faddere: Ingebor Johnsdatter Mørje, Sara Jensdatter Leerungen, Lars Christensen Heller, Gunder Jacobsen Eidanger og Hans Simensen Wrang.

       Bosatt hos Anders Jacobsen på Auen i 1801 som "Berthe Marie Christoffersdtr., Tjenestepige, 20 år, Ugift".

 

        Se Auen

 

 

      

VI. Ole Andersen, f. 1782 på Lille Døvik i Eidanger,[35] døpt 27.10.1782 i Eidanger kirke,[36] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[37] død 26.01.1818 på Hasler u/Lillegården i Eidanger, gravlagt 03.02.1818 på Eidanger kirkegård.[iii] .

 

       Anders Povelsen Døwiig og k. Marte Madsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Andersdtr. Lille Døwig 2. Karen Povelsdtr. Traaholt 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Lars Amunsen Gusfred 5. Gulbran Povelsen Traaholt.

      

       Konfirmert i 1799 som "Ole Andersen Hasler 16".

      

       Han var bosatt hos moren på Hasler i 1801 som "Ole Andersen, Hendes sønner, 18 år, Enroull. matros".

 

      Gravlagt som "Ole Andersen Hasler, fisker 34 aar".

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[8]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[22]  Eidanger, folketellingen 1801.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[30]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Informasjon gitt av Per Stian Kjendal.

[32]  Informasjon gitt av Per Stian Kjendal.

[33]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[34]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.[i]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814

Registrert av Jørn Olsen.

[ii]  gamlegjerpen.no.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831,

Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.