| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE TVETEN |  


 

 

Ødegården Gnr. 12 (u/Søndre Tveten)

 

Det som ble Ødegården Gnr.12 ligger i Bjørkedalen sydøst for Nordre Nordal. Ødegården var også nabo med Søndre Nordal.

Navnet Ødegården ble også brukt om Søndre Nordal noe som skaper stor forvirring.

 

Skyld: 1 hud

 

Det ble nevnt en husmansplass under Søndre Tveten i matrikulen av 1723. Det var Ødegården ifølge dette kjøpebrevet.

Den 15.11.1723 Lyset William Hilbyes Kiøbebref til Herr Secreteres Herman Leopoldus paa syndre Tvetten med Ødegaarden for 250 rd. (datert 10.04.1723)

 

Når Ødegården kom under Søndre Tveten er uvisst. Det kan jo ha vært ved denne handelen i 1723.

 

Jeg finner ikke Ødegården nevnt i 1725, men det er nok husmansplassen som ble nevnt under Søndre Tveten. Stoe Sørensen eide i 1725 1 hud i Søndre Tveten. Dette må da være den huden som Herman Leopoldus kjøpte i 1723. Stoe Sørensen brukte også i 1725 plassen Smekkerød og det stod Smekkerød da han døpte barn frem til 1737, da stod det Ødegården. Stoe solgte i 1739 1 hud i Ødegården til Canceliråd (Herman) Leopoldus. Dette var nok samme huden han i 1725 eide i Søndre Tveten. I matrikulen av 1747 var Stoe nevnt som en av to brukere på Søndre Tveten.

 

Carl Deichman nevnes i 1762 som eier av Ødegården u/Søndre Tveten. Han nevnes også i matrikulen av 1774 som eier av 1 hud i Søndre Tveten. Dette var nok da Ødegården.

 

Det var nok Amund Stoesen som nevnes som en av oppsitterne på Søndre Tveten i matrikulen av 1774 som ”Amund”. Han brukte i så fall Ødegården, som også da nok lå under Søndre Tveten.

 

I 1801 nevnes 3 familier på Ødegården. Det var bygselsbonde Gunder Pedersen, inderst Nils Andersen og gårdbruker Hans Andersen. Av dem stod Hans Andersen som bruker og eier av Søndre Nordal i 1802. De andre to bodde på Ødegården. Her blir Ødegården bruk også om Søndre Nordal.

 

Under jordavgiften i 1802 stod Amund Stoesen som en av to brukere og eiere på Søndre Tveten. Han brukte og eide 1 hud, som da nok var Ødegården. Ødegården lå således under Søndre Tveten fra (før?) 1723 til 1819 (Dette med 1819 ifølge Eidanger bind 2). Skylden på Søndre Tveten var fra 1664 9 ½ hud og det virker som om Ødegården var en del av denne skylden. Ødegården ble også brukt om Søndre Nordal noe som skaper stor forvirring. Skylden på Søndre Nordal var også på 1 hud.

 

Se Søndre Nordal

 

 

 

Nevnt her i 1762 og 1774

 

Carl Deichman f. ca 1703 nevnes i 1762 som eier av Ødegården u/Søndre Tveten. Han nevnes også i matrikulen av 1774 som eier av 1 hud i Søndre Tveten.

Dette var nok da Ødegården.

 

Se Bjørntvedt

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra ca 1737 til 1749 (Berthe til 1769)

 

Stoe Sørensen f. 1698 var sønn av Søren Stoesen Kvestad. Han giftet seg i 1719 med Berthe Ingebretsdatter f. 1702 fra Løberg i Gjerpen. De kom til Ødegården i 1737 etter å ha bodd på Smekkerød u/Prestegården en tid. Stoe døde på Ødegården i 1749 og Berthe i 1769.

 

Barn:

Ingeborg Stoesdatter f. 1720

Ingeborg Stoesdatter f. 1722 d. 1734

Amund Stoesen f. 1725 d. 1803

Maren Stoesdatter f. 1728 d. 1803

Kari Stoesdatter f. 1731 d. 1786

Ingebright Stoesen f. 1734 d. 1789

Ole Stoesen f. 1737 d. 1793

Søren Stoesen f. 1741 d. 1800

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1752 til 1803 (Anne til 1808)

 

Sønn av Stoe Sørensen, Amund Stoesen f. 1725, giftet seg i 1752 med Anne Christophersdatter f. 1727 fra Åltvedt i Gjerpen. De bosatte seg på Ødegården og ble boende der resten av livet. Amund døde der i 1803 og Anne i 1808.

 

Barn:

NN Amundsen f. 1755 d. 1755

NN Amundsen f. 1760 d. 1760

Berte Amundsdatter f. 1769 d. 1841

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra ca 1795

 

Gunder Pedersen f. 1758 nevnes på Ødegården i 1801. Han hadde giftet seg i 1792 med Berthe Amundsdatter f. 1769. Hun var datter av Amund Stoesen Ødegården. De døpte barn på Ødegården fra 1795

 

Barn:

Anne Carine Gundersdatter f. 1795 d. 1846

Maren Gundersdatter f. 1798

Amund Gundersen f. 1801 d. 1801

Ambor Sørine Gundersdatter f. 1802

Peder Gundersen f. 1805

Inger Gundersdatter f. 1812

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra ca 1800 til 1806

 

Nils Andersen f. ca 1748 fikk et uekte barn i Porsgrunn i 1779 med Margit Halvorsdatter f. ca 1748. De førte et omfakkende liv. Nils nevnes som maler. De fikk et nytt uekte barn i Gjerpen i 1780, og i 1782 døpte de et barn i Sauherad. Barnet stod ikke som uekte, så de kan nå ha blitt gift. De døpte så et barn i Kviteseid i 1783, før de igjen får et barn i Sauherad i 1789. De har etter det fått et barn i ca 1794. I 1801 var de bosatt på Ødegården i Eidanger og der døde de begge i 1806. De ble begravet på samme dag.

 

Barn:

Anders Nilsen f. 1779 d. 1803

Anne Nilsdatter f. 1780

Anne Kirstine Nilsdatter d. 1782 d. 1803

Hans Nilsen f. 1783

Paul Nilsen f. 1789 d. 1804

Kittil Nilsen f. ca 1794

 

Familieark

 

 

Andre som ble nevnt på Ødegården:

Fam.15 - Nils Kittilsenf. ca 1724 døde på Ødegården i 1784.

Fam.16 - Berthe Gundersdatterf. ca 1717 døde i 1796 bosatt på Ødegården.