| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

 

 

Lucas Norss f. 1740 og Anne Rosine Christensdatter Kejser f. ca 1753 sin familie

 

 

 

 

Lucas Norss, f. 1740 i Lemvig i Jylland i Danmark,[1],[2] d. 19.01.1799 på Nordre Tveten i Eidanger,1 gravlagt 28.01.1799 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han var sønn av Hans Henrik Mathiesen Gros og Dorote Kirstine Lauritsdatter Lykke.

 

Lucas ble i 1767 examminatus jurist ved universitetet i Kjøbenhavn. Han var sorenskriver i Bamble fra 1774. Han satt i dette embetet til han døde i 1799.

 

Han kjøpte i 1775 gården Nordre Tveten i Eidanger:

Capitaine Bartholomæus Rasches skiøde til Sorenskriver Lucas Norss paa grd. Tvetten med underliggende Røe skyldende til sammen 9 ½ hud for betalte 3100 rd. (datert 15.06.1775)

 

Han giftet seg i 1777 med enken etter postmesterern i Brevik.

 

Brevik: viet 26.12.1777         

Sorenskriver og unge karl Lucas Norss. og enken Anne Rosine Kejser salig Post-Mester Hans Knudsens

Caut.: Jacob Grubbe, Jacob Nilsen. - ægteviet

 

Han er nevnt på Tveten Nordre i 1782:

Tveten nordre, Sorensk. Norss, 1 kone, 1 barn, 13 tjenestefolk

Sorenskr. Nors panteobl. til Proe. Raugtvedt stor 2000 rdl. med 1 prior pant i Nordre Tveten skyld 6 huder og Røe skyldene 3 huder (datert 09,03.1791)

 

Den herskapelige hovedbygningen på Nordre Tveten skriver seg trolig fra Norss sin tid (Muligen også fra kaptein Rasch).

 

I 1792 kjøpte han Søndre Tveten av Severin Ferman Qvist:

Sr. Severin Ferman Qvistes skiøde til Sr. Hans Nors paa Grd. Søndre Tveten af skyld 5 huder efter aftaget er fradraget mod betalt 5550 rd. (datert 03.03.1791?) (trolig 1792 JO)

 

Han solgte Søndre Tveten videre i 1785:

Anno 1785, 11 august - Sorenskriver Nors's Auektions Skiøde til Provsten Wille paa Grd. Søndre Tveten 5 huder skyld med bet. 1901 rdl. foruden omkostninger (datert 20.05.1785)

 

Etter dette salget hadde Serverin Ferman Qvist en odelsak om Søndre Tveten og overtokt gården i 1791. Han solgte gården videre året etter til Hans Norss, sønn av Lucas Norss.

 

Lucas kjøpte i 1795 en del av gården Bjerketvet og gården i Porsgrunn:

Madam Knudsens skiøde til sorenskriver Nors paa 1 hud og 5 skinn i grd. Birketvedt og gården i Porsgrunn. (datert 16.01.1795)

 

Gravlagt som " H. Sorenskriver Lucas Norsh død d. 19., 57 aarl".

 

 

Gift 26.12.1777 i Brevik kirke,1,[4] med Anne Rosine Christensdatter Kejser, f. ca 1753 i Danmark,[5],[6] (datter av Christen Nilsen og Anne Rosine Kejser), d. 28.11.1813 i Eidanger.[7] 

 

Anne:

Hun kom fra Drammen der hennes far var kjøpmann. Hun ble foreldreløs bare 5 år gammel.

 

Hun var enke etter postmester i Brevik, Hans Knudsen f. 1733 d. 1777. Hennes første ektemann var en holden mann og etterlot henne en stor arv.

 

Bosatt som enke på Tveten i 1801:

Anne Rosine                               Husmoder                   48        Enke efter 2det ægteskab        Gaardbruger

Anne Sørine                              Husholderske              30        Ugift   

Johanne          Tobiasdtr          Tjenestepiger               26                  

Karen             Andersdtr          Tjenestepiger               26                  

Gunnild         Johannesdtr      Tjenestepiger               22                  

Ingebor          Sørensdtr          Tjenestepiger               17                  

Hedevig         Olsdtr                Lægdslem                    65                  

Christen         Olsen                Tjenestedrenge            23        Ugift   

Svennum                                 Tjenestedrenge            49                  

 

Jordavgiften 1802:
Nordre Tveten 

Brukere: Madame Sl.Norss 6 huder 6 skind, Snedker Sellander (Lille Tveten), Niels Halvorsen (Pasa)

 

Enken solgte Nordre Tveten og Nordre Rød i 1803:

Anne Rosine, Nors enkes skiøde til Hans Andersen Lanner paa grd. N. Tveten af skyld 6 1/2 hud og paa Nordre Rød af skyld 3 huder for 8299 rdl. (datert 03.10.1803).

 

 

 

I.    Hans Norss, f. 1778 på Nordre Tveten i Eidanger,[8] døpt 16.10.1778 i Eidanger kirke,8 d. 07.08.1804 i Christiania, gravlagt 10.08.1804 på Vår Frelsers kirkegård i Kristiania.[9] 

 

       Sorenskriver Lucas Norss og k. Anne Rosine Kejser - Hans

       Faddere: 1. Frue Kammer-herinde Adelaer 2. Kirstine Knudsens 3. Kammer-herre Adeler 4. Kammer-Junker Leuenskiold 5. Nejeren? H. Bentsen.

      

       Han kjøpte Søndre Tveten i 1791:

       Sr. Severin Ferman Qvistes skiøde til Sr. Hans Nors paa Grd. Søndre Tveten af skyld 5 huder efter aftaget er fradraget mod betalt 5550 rd. (datert 03.03.1791)

 

       Han døde som student. Han studerte Juss.

 

 

 

 

 


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 176.

[2]  NTS, bind 20, hefte 4 - 1966, side 289.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 181.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 178.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[9]  NTS, bind 20, hefte 4 - 1966, side 295.