| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE TVETEN |  


 

 

 

Claus Findsen f. ca 1688 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Simensdatter f. ca 1688 og 2. gang med Gjøran Torkildsdatter f. ca 1696)

 

 

 

 

Claus Findsen, f. ca 1688,[1] d. 1767 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[2] gravlagt 15.03.1767 på Eidanger kirkegård.2

 

Det var sikkkert hans bror, Lars Findsen f. ca 1690, som var fostersønn på Røra i 1706. Lars var født på Bjerkevold eje så det kan jo passe. Han var fadder til et av barna til Claus.

 

Lars var føstersønn hos Andfind Paulsen på Røra i sjølgeden i 1706:

Lars Findsen, foster Søn 16 aar fød paa Birchensvolds Eje i Edanger Sogn, ung Karl, ej enroulleret. 

 

Lars nevnes også i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger:

Laurs Findsen Røre født i Eidanger, bosatt paa Røre i Eidanger, innrullert 7. april 1710.

 

Claus var også ganske sikkert bror til Hans Findsen f. ca 1697. Hans var bosatt i Østre Porsgrunn og gift med Birthe Simensdatter f. ca 1677. Claus var fadder for et av deres barn og Claus sin kone Karen Simensdatter bar et annen til dåpen. Claus ble også formynder for sønnen Ole og laugverge for enken i skifte etter Hans i 1725.

 

Det nevnes en Ole Findsen f. ca 1667 blant innrulerte matroser i Brevik. Han var født i Eidanger. Kan dette være en bror?

 

Innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig:

Nr.28

Ole Findsen, født ca 1667.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Findsen Edanger", 42 aar, født i Eidanger sogn og bosatt i Brevig, innrullert 17.09.1709.

 

Claus Findsen bodde på Slevolden da han giftet seg første gang i 1714. Han døpte sitt første barn der i 1715, og sitt neste i 1718 bosatt på plassen Bekken under Søndre Tveten i Eidanger. Der døpte han flere barn, og gifter seg for annen gang bosatt på Bekken i 1749. Han ble nevnt på Bekken under ekstraskattemanntallet i 1762. Der bodde også ei Anne Clausdatter i 1762. Finner henne ikke døpt som datter av Claus, men det var hun nok.

 

Han giftet seg 1. gang i 1714.

 

Trol. 23/9-1714. I Eidanger. Copul. 25/11-1714.

2. Claus Findsen Slevolden og Karen Simensd. Caut: Hans Elefsen Lillegaarden og Knud Andersen Traaholt.

 

Han var bosatt på Bekken i 1725. 

 

Søndre Tveten 1725:

Claus Findsen gl. 37 aar iche tient for Soldat, er vanfør, gift med Karen Simensdatter gl. 37 aar, haver 1 Søn, Find Clausen gl. 10 aar og 1 datter Inger Clausdatter gl. 2 aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe.

 

Han giftet seg 2. gang i 1749.

 

Trol. 27/9-1749 i Eid. Copul. 15/11-1749.

Claus Bechen og Giøran Torkildsd.

Caut: Niels Torkildsøn Slevolden og Rasmus Olsøn Hasler.

 

Den 23.03.1755 ble "Anders Bekken 83 aar" gravlagt i Eidanger. Familie?

 

Han nevnes på Bekken i 1762:

Husmenn og Inderster under Tveten syndre:

Plassens navn: Bekken

uformuende Claus Bekken, een halt udleved mand

 

Gravlagt som "Claus Becchen 86 aar".

 

 

(1) Gift 20.11.1714 i Eidanger kirke,[3] med Karen Simensdatter, f. ca 1688,1 d. 1740 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[4] gravlagt 19.08.1740 på Eidanger kirkegård.4

 

Karen:

Gravlegges i 1740 som "Claus Bechens kone Karen Simensdatter 52 aar".

 

 

(2) Gift 15.11.1749 i Eidanger kirke,3 med Gjøran Torkildsdatter, f. ca 1696,1 (datter av Torkild Sørensen og Maren Andersdatter), d. 1762 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[5] gravlagt 26.05.1762 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Gjøran:

Hun var enke etter Peder Hansen Halvarp da hun giftet seg 2. gang med Claus Bekken.

 

Gravlagt som "Claus Bekkens kone Giøran Torkildsd. 63 aar".

 

 

 

I.    Find Clausen, (sønn av Claus Findsen og Karen Simensdatter) f. 1715 på Slevolden i Eidanger,[7] døpt 15.09.1715 i Eidanger kirke.7

      

       Claus Findsen Slevolden og Karen Simensdatter - Find

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind. ashist: Maren Giertsdatter Lillegaarden, Birthe Søfrensdatter Flogstad. mandfaddere: Knud Andersen Traaholt, Ole Søfrensen Døvig, Lauridts Findsen Røra.

 

 

II.   Ingeborg Clausdatter, (datter av Claus Findsen og Karen Simensdatter) f. 1718 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[8] døpt 12.08.1718 i Eidanger kirke,8 d. 1722 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[9] gravlagt 15.11.1722 på Eidanger kirkegård.9

      

       Claus Findsen Bechen og Karen Simensdatter - Ingeborg

       Faddere: baaren af Giertrud Halfvorsdatter assist: Anna Gabrielsdatter, Birthe Torcildsdatter Hollet. mandfaddere: Hans Tollefsen Tweeten, Ingvald Arnesen Slewolden, Lars Olsen Qvestad.

      

       Hun gravlegges som "Claus Findsøn Bechens lille datter Ingeborg 4 aar".

      

 

III. Karen Clausdatter, (datter av Claus Findsen og Karen Simensdatter) f. 1721 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[10] døpt 10.08.1721 i Eidanger kirke.10

      

       Claus Fiindsen Bechen og Karen Simensdatter - Karen

       Faddere: baaren af Birthe Thorchelsdatter Hullet, Martha Hansdatter Lillegaarden, Ingvald Arnesen Slevolden, Niels Thorchelsen.

      

       Hun ble ikke nevnt i 1725.

 

 

IV. Inger Clausdatter, (datter av Claus Findsen og Karen Simensdatter) f. 1723 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,10 døpt 21.11.1723 i Eidanger kirke,10 d. 1770 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.08.1770 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

       Claus Fiindsen Bechen og Karen Simmensdatter - Inger

      

       Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, Anna Larsdatter Mulle. mandfaddere: (Ingen navn skrevet. JO)

      

       Trol. 12/1-1758 i Eid. Copul. 12/4-1758.

       Uk. Christian Christensen fra Porsgrund og Inger Clausd. Bekken fra Porsgrund.

       Caut: Ole Andersen og Sivert Hansen fra Porsgrund.

 

       Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 46

       Mand og hustru: Christian Christensen og kone

      

       Gravlagt som "afgangne Christian Christensens enke Inger Clausdatter Bechen 50 aar".

 

      

       Gift 12.04.1758 i Eidanger kirke,3 med Christian Christensen, f. ca 1730,[12] d. 1767 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.07.1767 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Christian:

       Gravlagt som "Christian Christensen 37 aar".

 

       Barn se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

V.   Marthe Clausdatter, (datter av Claus Findsen og Karen Simensdatter) f. 1727 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,10 døpt 20.04.1727 i Eidanger kirke,10 d. 1743 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[15] gravlagt 10.05.1743 på Eidanger kirkegård.12

      

       Claus Finsen Bechen og Karj Simmensdatter - Martha

       Faddere: baaren af Berthe Torchelsdatter Holle, Sara Andersdatter Ørristvedt, mandfaddere: Niels Pedersen Hovgholt, Olle Larsen Tvetten.

      

       Hun gravlegges i 1743 som "Marthe Clausdatter Bechen 17 aar".

 

 

VI. Anne Clausdatter, (datter av Claus Findsen og Karen Simensdatter) f. ca 1718,[16] d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.11.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[17]

 

       Hun må være datter av Claus Findsen Bekke.    

 

       Tveten søndre i 1762:

       Plassens navn: Bekken

       Huusmend/inderster: Anne Clausdatter Bekken under syndre Tveten

 

       Hun giftet seg i 1765.

 

       Trol. 14/11-1765 i Eid. Copul. 2/1-1766.

       Soldat, Lars Ingebrichts. med Pigen Anne Clausd. Becchen.

       Caut: Anders Børresøn fra Porsgrund og Carl Larsøn Waller.

 

       Gravlagt som "Lars Pasas kone Ane Clausdatter 74 aar".

 

      

       Gift 02.01.1766 i Eidanger kirke,3 med Lars Ingebretsen, f. 1733 i Eidanger,[18] (sønn av Ingebret Anundsen og Inger Larsdatter), døpt 02.04.1733 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[20] d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.05.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

      

       Lars:

       Ingebricht Anundsen og Inger Larsdatter - Lars

       Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter, Aaste Olsdatter Flaaden, mandfaddere: Lars Jensen Røe, Niels Olsen Hougholt.

      

       Det er nok han som konfirmeres bosatt på Pasa i 1755 som "Lars Ingebretsen Pasa 22 aar".

      

       Nordre Tveten i 1762:

       Plassens navn: Pasa

       Huusmend/inderster: Lars Pasa og Syster Anne Engebrictsdatter

       uformuende Engebreth Pasa og kone, gammle og fattige (Dette kan jo være hans far?)

      

       Bosatt hos Ole Halvorsen i Østre Porsgrunn i 1801 "Lars Engelbrechtsen, Logerende, 78 aar, Enkemd. efter 1ste ægteskab, Almisselem".

      

       Gravlagt i Østre Porsgrunn som "Lars Engelbrethsen 78 aar".

 

       De etterlot seg ingen barn.

 

      

 

VII. Simon Clausen, (sønn av Claus Findsen og Karen Simensdatter) f. 1735 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[22] døpt 02.01.1735 i Eidanger kirke,19 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke.[23]

      

       Claus Findsen Bechen og Karen Simonsdatter - Simon

       Faddere: baaren af Birthe Torcildsdatter Hollet, Marj Hollet, Maria Anunsdatter Tveten, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Christiansen Brønsøe, Hans Hansen Traaholt.

      

       Han konfirmeres i Eidanger i 1752 som "Simen Clasen Bekken 17 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 304.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 9.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen op Eidangerslekt

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 36-37.

[12]  Alder ved død.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[14]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 313.

[16]  Alder ved død.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 180-181.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 50.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 3.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 21.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.