| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE TVETEN |  


 

 

 

Simon Hansen Qvist f. 1731 og Elen Severine Ferman f. 1735 sin familie

 

 

 

Simon Hansen Qvist, f. 1731 på Nordre Tveten i Eidanger,[1],[2] døpt 06.05.1731 i Eidanger kirke,1,2 d. 26.12.1807 i Langesund i Bamble.1

Han var sønn av Hans Jensen Qvist.

 

Hans Jensen Tvetten og Karen Simmonsdatter - Simon

Faddere: baaren af Martha Simmonsdatter Herrøen, Inger Hansdatter Nordall, Karen Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Siergiant Sifvert Laersen Bache, Anders Nielsen Lunde, Anders Olsen Kiær.

 

Borgerskap i Skien:

Simon Qvist. B. som skipper 8/5 1760. Bodde ved årsskiftet 1781 - 82 på Tveten i Eidanger.

 

Tveten søndre i 1762:

Gaardsnavn: Tveten syndre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Simen Qvist og kone

Drenger over 12 aar: Anun Sørensen

Piiger over 12 aar: Anne Hansdatter, Ragnild Engebretsdatter

 

Han og hans bror solgte i 1765 en del av Kjendalen:

Anno 21.01.1765 – Hans og Simon Hanssønner Qvists skiøde til Steener Nielsen paa grd. Kjendahlen skyldende 1 hud. (dat. 08.01.1765)

 

Anno 1766, 24 mai. Lyset Mr. Simon Qvistes udstede Panteobligation til Sognepresten, Hr. Hans Wille paa cap. 1000 rd. med 1’ste priorited pant udj Søndre Tveten, skyldende 5 huder (datert dags. dato)

 

Tinglyst General Kriegs Commisair Raschs Skiøde til Simon Qvist pladsen Passa under Nordre Røe for betalte 100 rdl. (datert 27.08.1778)

 

Han nevnes som oppsitter og eier av 8 huder og 6 skinn i Søndre Tveten under matrikulen av 1774. Cancelieraad Deichmann eide 1 hud i gården. Det var også en Amund som stod som oppsitter. Dette var nok Amund Stoesen som brukte Ødegården u/ Søndre Tveten.

 

Matrikulen 1774:
Tveten Søndre
Eiere: Oppsitteren Sr. Qvist 8 huder 6 skind, Cacelieraad Deichmann 1 hud
Oppsittere: Skipper Simon Qvist og Amund

 

Han ble nevnt på Søndre Tveten i 1782:

Tveten søndre, Simon Qvist, 1 kone, 4 barn, 4 tjenestefolk

 

Anno 1785, 11 august Aflyst Simon Qvistes obl. til Hr. provst Wille stor 1975 rd. hvorfor var pantsat med 1 prior i Søndre Tveten 5 huders skyld, dat. 11. jan. thingl. 4. mai 1782 samt afqiteret 8 juli 1785.

 

Do. aflyst Simon Qvistes Obl. til Sorenskriver Nors stor 350 rd for saavidt han udj Grd. Søndre Tveten har 2’de Prior dat. 3 maj og thl. 4. mai 1782 og afqiteret 11 aug. 1785.

 

Do. Sorenskriver Norss Auxktioens Skiøde til Provsten Wille paa Grd. Søndre Tveten 5 huders skuld mod. Bet. 1901 rd. foruden omkostn. (datert 20.05.1785)

 

Etter dette salget krevde hans sønn Simon Ferman Qvist odelsak og han overtok gården i 1791.

 

Torkil Lier skriver:

Han overtok Søndre Tveten etter faren (8 huder 6 skinn), men pantsatte allerede i 1766 5 huder med 1. prioritet til sogneprest Hans Wille, og dessuten i 1782 med 2. Prioritet til sorenskriver Lucas Norss på N. Tveten.

 

Simon Qvist var for øvrig skipskaptein og borger til Skien; i 1770 var han reder for skipet "Anne Sophie" (161 kl.). Dette solgte han 31.mai 1775 til kjøpmann Isach Brodahl i Skien for 3990 rdlr., og overtok selv Brodahls skip "Ellen & Anna"(49 ½ kl.) for 990 daler. Det var således et make skifte hvorved Qvist skaffet seg 2000 rdlr. i rede penger. 2 åra enere (26.aug.1777) ble imidlertid "Ellen & Anna" for 1400 rdlr. solgt til fru Ancher & sønner med ¾ og Nic. Benj. Aall ¼ .

 

At Simon Qvist i årevis slet med dårlig økonomi fremgår tydelig. I 1785 ble de pantsatte 5 huder i S. Tveten ved auksjonsskjøte overdratt til dav. prost Wille, og 6.mars 1787 ble obligasjon utstedt til Lucas Norss pålydende 300 rdlr. og hvorved Qvist mot 1. og 2.prioritet satte i pant sin gård på Bratsbergkleven med møbler og innbo. Sine siste år tilbragte Simon Qvist hos sønnen Hans på Osebakken, hvor han finnes i 1801. Ved sin død var han bosatt hos sin datter i Langesund.

 

 

Gift 1760,1 med Elen Severine Ferman, f. 1735 på Sand i Sandherrad,1 (datter av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun), d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.09.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.1,[3]

 

Elen:

Hun døde i Østre Porsgrunn i 1799, 65 år gammel.

 

 

 

I.    Karen Qvist, f. 1761 i Eidanger,[4] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[5] d. 10.07.1842 i Langesund i Bamble.1

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 29. september 1761 finnes blant introduserte kvinner "Simen Qvistes kone" etter å ha fått et barn. Dette var Karen.

      

       Konfirmert i 1776 som "Karen Qvist 15".

 

       Hun giftet seg i 1796.

      

       Østre Porsgrunn 10.10.1796:

       Cop. i huset visiteur hr. Niels Wisløff med jomfrue Karen Qvist.

 

       Torkil Lier skriver:

       Hun var i en årrekke husholderske hos sogneprest Jeremias Hagerup i Østre Porsgrunn, som ved sin død 1795 hadde testamentert henne den ikke ubetydelige sum av 400 rdlr.

 

      

       Gift 10.10.1796 i Østre Porsgrunn,[6] med Nils Wisløff, f. 1754,1 (sønn av Helle Juell Wisløff og Sophie Stranger), d. 11.02.1818 i Langesund i Bamble.1

      

       Nils:

       TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 – 1886:

       Wisløff, Niels, født 1753/54. Ex. jur.. Regnskapsfører ved det Odalske Jernverk i 7 år. Tollbetjent i Sponviken 7. april 1790, Langesund 7. mai 1794, Porsgrunn 1804, Brevik 19. des. 1810, overtollbetjent i Langesund 1816 til død 11. feb. 1818, 

        64 år.

 

       Torkil Lier skriver:

       Niels Wisløff var Examinatus juris og regnskapsfører ved Odals Jernverk i 7 år, før han 7.apr.1790

       ble tollbetjent i Sponviken. I 1794 ble han ansatt som tollbetjent i Langesund, 1804 i Porsgrunn og i

       Brevik 1810.  År 1816 ble Wisløff utnevnt til overtollbetjent i Langesund. I ekteskapet en datter.

 

 

       Barn:

 

       A.   Sophie Wisløff, døpt 23.12.1797 i Langesund i Bamble,1 d. 15.11.1871 i Brevik.1

            

             Torkil Lier skriver:

             Hun døde som husholderske hos skipsfører Niels Hansen Pharoe, nærmere 74 år gammel og ugift.

             Jomru Sophie Wisløff var en av de første forkvinner i Brevik kvinneforening.

 

 

      

II.   Anne Brunn Qvist, f. 1763 i Eidanger,4 konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,5 d. 18.05.1850 på Brekke i Gjerpen.1

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. februar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Mad. Qvist" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble konfirmert i Eidanger i 1778 som "Anne Brun Qvist 15".

      

       Torkil Lier skriver:

       Hun døde på Brekke i Gjerpen 18. mai 1850, 87 år gammel og ugift. Dødsfallet ble avertert av hennes nevø Simon Jynge. Hun var i 1801 i tjeneste hos Peder Rugtvedt og hustru Anne Elisabeth Mylenphort på Øvre Sem i Gjerpen.

 

 

 

III. Severin Ferman Qvist, f. 1764 i Eidanger,4 konfirmert 04.10.1778 i Brevik kirke.[7]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. mai 1764 finnes blant introduserte kvinner "Simon Qvistes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Han ble konfirmert i Brevik i 1778 som "Sewerin Ferman Qvist 16 aar".

 

 

 

IV. Hans Qvist, f. 1765 i Eidanger,1 døpt 16.04.1765 i Eidanger kirke,1 konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[8] d. 1806 i Østre Porsgrunn.1

      

       Monsr. Simon Qvist Hans

       Faddere: Mad. Salig Hr. Rüges, Jfr. Elisabeth Arveschoug, Inspecteur Sohnvald, Mr. Bertel Arveschoug og Mr.  Rasmus Fischer, de 4 af Porsgrund.

      

       Konfirmert i 1781 som "Hans Qvist 16".

      

       Borgerskap i Skien:

       Hans Qvist. Var sønn av borger til Skien Simon Qvist. Skulle føre skipet «Justitia» for kjøpmann Nicolai Benjamin Aall.

       B. som skipper 7/7 1794.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han var som sin far skipskaptein og borger til Skien, og kjøpte ved skjøte 19.juni 1790 Storgt.204,

       beliggende på Osebakken.

       I 1796 var han fører av skipet "Justitia" (108 ½ kl.) for Nic.Benj.Aall, i 1800 av "Birgitta" (82 kl.)

       for kjøpmann Jørgen Aall.

       Gift iflg.kongebrev 13.juni 1799 i Skien.

       Hans Qvist kjøpte i 1798 Bødkerplassen (skyldsatt til 1 skinn) på Herøen av sin svigerfar for 199 rdlr. I

       1806 solgte Madame Karen Susanne Qvist plassen til Jørgen Aall for 300 rdlr.

       Ved skjøte av 9.des.1813 solgte hun Storgt.204 til Jacob Ottesen for 3166 Rb.dlr., og kjøpte selv Storgt.194

       av Joachim Monrad.

       Det ble avholdt auksjon i dødsboet 21.april 1814. Auksjonsskjøte over stervbogården ble utstedt 3.sep.1814 til

       Christopher Condrup for 1600 Rb.dlr.

 

      

       Gift 13.06.1799 i Skien,1 med Karen Susanne Jensdatter, f. 1773 på Herøytangen i Eidanger,[9] (datter av Jens Larsen og Karen Nilsdatter), døpt 13.07.1773 i Eidanger kirke,9 død 1814 i Gjerpen, gravlagt 08.04.1814 i Gjerpen.1

      

       Karen:

       Jens Larsen Herøe-Tangen og k. Karen Nilsdtr. - Karen Susanna

       Faddere: 1. Malene Nilsdtr. Bagge 2. Chirsten Larsdtr. 3. Ole Pedersen 4. Anders Ravn fra Aalborg 5. Knud Rubye fra Randers.

      

       Hun er nevnt som to år i skifte etter moren i 1775.

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

 

      

V.   Elene Petronelle Qvist, f. 1767 i Eidanger,[10] døpt 12.03.1767 i Eidanger kirke,10 konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,8 d. 10.02.1810 i Kragerø.1

      

       Mr. Simon Qvist og k. Elene Ferman Elene Petronelle

       Faddere: 1. Frue CancellieRaad Tyrholms 2. Jfr. Constance Aal 3. Capitaine Aqveleye 4. Tolder Rasch 5. Tolder Uberwasser.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1782 som "Elene Petronelle Qvist 15".

 

       Torkil Lier skriver:

       I 1801 var hun husholderske hos sin bror Søren i Kragerø. Hun døde 10. februar 1810 i Kragerø av feber, nærmere 43 år gammel og ugift.

 

 

 

VI. Maren Qvist, f. 1769 i Eidanger,[11] døpt 02.11.1769 i Eidanger kirke.11

      

       Simon Qvist og k. Elene Ferman - Maren

       Faddere: 1. Barbara Fermans 2. Christine Monrad 3. Ole Thue 4. Mr. Malling 5. Hans Thomas Lange.

      

 

 

VII.Bartholomeus Rasch Qvist, f. 1771 i Eidanger,[12] døpt 15.11.1771 i Eidanger kirke.12

      

       Simon Qvist og k. Elene Ferman - Bartolomæus Rasch

       Faddere: 1. Frue Capitane Rasches 2. Jfr. Lange 3. CancellieRaad Deichman 4. Nicolaj Benjamin Aal 5. Jacob Rasch.

      

       Torkil Lier skriver:

       Konfirmert i Gjerpen i 1788 som sjøfarende. Han døde antagelig ung og ugift, da broren Hans i 1801 lot ham oppkalle.

 

 

 

VIII. Søren Ferman Qvist, f. ca 1772,1 d. 07.12.1848 i Kragerø.1

 

       Anno 1790, 13 mai En Odelsag paa Søndre Tveten mellem Sr. Severin Ferman Qvist og Pro. Hans Wille…..(en lang sak)

 

       Hr. Pro. Willes skiøde til Odelsmanden Sr. Severin Ferman Qvistes paa Grd. S. Tveten af skyld 5 huder mod betalt 2400 rd. (datert 08.09.1791)

 

       Sr. Severin Ferman Qvistes skiøde til Sr. Hans Nors paa Grd. Søndre Tveten af skyld 5 huder efter aftaget er fradraget mod betalt 5550 rd. (datert 03.03.1791) (trolig 1792 JO)

 

       Torkil Lier skriver:

       Han ble konfirmert 4 oktober 1788 i Brevik. Han døde i Kragerø i 1848, "84 11/12 aar" gammel.

       Han reiste i 1790 odelssøksmål angående Søndre Tveten, som han fikk kjøpt tilbake for 2400 rdlr.

       Han overdro imidlertid gården straks til sorenskriver Norss umyndige sønn Hans, og flyttet senere til

       Kragerø.

       Ved folketellingen 1801 er han bosatt som gullsmed i Kragerø, Østre Strandgade nr.26, med sin

       søster Elene som husholderske og 1 tjenestepike.

      

      

       Gift 23.10.1806 i Kragerø,1 med Dorothea Barth (datter av Daniel Berth og Margrethe Thomasdatter Møller), døpt 17.10.1775,1 d. 21.06.1835 i Kragerø.1

      

       Dorothea:

       Hun døde i 1835 nærmere 60 år gammel i Kragerø.

 

 

       Barn:

 

       A.   Hanna Bartholokina Qvist, f. 11.09.1807 i Kragerø.1

            

             Torkil Lier skriver:

             Ved folketellingen i 1865 bor hun som leieboer hos gårdeier Aasold Olsen i Kragerø, 10. Rode: "Hanna Qvist, husmoder, ugift, 59 aar."

 

 

       B.   Daniel Barth Qvist, f. 10.10.1810 i Kragerø,1 d. 15.01.1833 i Kragerø.1

            

             Torkil Lier skriver:

             Han døde i Kragerø 1833 av tæring. Han var matros da han døde.

 

 

      

IX. Maren Qvist, f. 1774 i Eidanger,[13] døpt 25.11.1774 i Eidanger kirke,13 konfirmert 04.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[14] d. 1812 på Osebakken i Gjerpen,1 gravlagt 28.02.1812 i Gjerpen.1

      

       Simon Qvist og k. Elene Ferman - Maren

       Faddere: 1. Inger Gundersdtr. Forbech 2. Anne Elisabeth Myhlenphort 3. Capitaine Rask 4. Jacob Aal 5. Herman Rask.

      

       Konfirmert som "9. Maren Qvist 15 aar".

 

       Hun guftet seg i 1799.

 

       Porsgrunn Cop. 5/7-1799 hiemme i Huuset.

       Hr. Christian Arveschoug Jynge og Jomfr. Maren Qvist.

       Cav: Severin Løvenskiold, Jacob Aall.

 

       Gravlagt som "Christian Jynges kone Maren Qvist, sagt at være ved 36 1/4 aar".

 

      

       Gift 05.07.1799 i Østre Porsgrunn,1,[15] med Christian Arveschoug Jynge, f. 1761 i Porsgrunn,1,4 (sønn av Isach Jynge og Kirstine Jobsen Arveschoug), d. 25.06.1823 på Osebakken i Gjerpen.1

      

       Christian:

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 24. juni 1761 finnes blant introduserte kvinner "Isak Jynges kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette er trolig det barnet som ble født i 1761.

 

       Torkil Lier skriver:

       Christian Jynge var i 1802 eier av Kjølnesgt. 1 på Osebakken, taksert til 1000 rdlr. Christian A. Jynge kjøpte huset den 19/7-1794. Det ble i hans tid påbygd annen etasje på huset. Da Jynge solgte huset i 1806 flyttet de til Storgt. 200b.

      

 

       Barn:

 

       A.   Isach Kirstinius Jynge, f. 05.07.1800 på Osebakken i Gjerpen,1 døpt 22.07.1800 i Gjerpen,[16] d. 1863 i Kristiania.1

            

             Christian Jynges db. Isak Kirstinus

             Faddere: Forvalter Jynges k., jomfru A. B. Qvist, jomfru A. H. Kiill, forvalter Møldrup, J. Aalborg, C. Bruun, C. Kraft.

            

             Torkil Lier skriver:

             Han var forvalter ved Fossum Verk, men var i 1834 flyttet til Trondhjem. Skiftet etter avdøde bokholder

             Isak Jynge tok til 15.apr.1863 i Christiania, Raadhusgt.17.

             I sin forvaltertid på Fossum hadde han et langvarig forhold til pigen Anne Kirstine Pedersdatter Gulset

             fra Gjerpen, f.1801, ant. datter av Peter Conradsen og hustru Dorthe Maria Andersdatter.

             Forholdet resulterte i 3 barn. I 1835 er hun bosatt på Nordre Falkum, matr.nr.4, med de to yngste barna.

             I 1865 finner vi Anne K. Pettersdatter (f.1801 i Gjerpen) som enke på Store Mæla; hun har understøttelse

             Av fattigvesenet. Sammesteds hennes eldste datter med 2 barn og yngste datter, sypike.

 

            

             Forhold til Anne Kirstine Pedersdatter, f. 1801,1 (datter av Peter Conradsen og Dorthe Maria Andersdatter).

            

             Anne:

             Hun var fra Gjerpen.

 

            

       B.   Simon Elias Jynge, f. 27.12.1803 i Østre Porsgrunn,1 d. 19.01.1881 i Skien.1

            

             Christian Jynges db. Simon Elias

             Faddere: Madm K. T. Qvist, Madm Kraft, jfr. Inger Manal, L. Vouvert, J. Petersen, Christen Paus

            

             Torkil Lier skriver:

             Kjøpmann i Skien, proprietær, i 1874 funksjonær i Skien Sparebank.

             Simon Jynge kjøpte i 1834 matr.nr.64 i Taterbakken i Skien av Christian Hundevadt, som han i 1848 solgte

             til lege Johan J.L. Schaanning. I 1843 fikk han skjøte av Amalie Barnholdt på en del av hennes eiendom

             Lihauge i Kverndalen, og flyttet 1846 til Gjerpen med hustru og sønn Henrik Jørgen, svigerinne Constance

             Hirscholm og tante Anne Bruun Qvist. Eiendommen var den del av Nordre Brekke som kaldtes Nordjordet,

             dvs. Brekkeby. Her finner vi Jynge (med tittel proprietær) og hustru i 1865 med 5 tjenestefolk, svigerinne og

             losjerende Bendix Blom. Eiendommen solgte han videre i 1875.

 

            

             Gift 10.01.1836 i hjemme i huset i Skien,1 med Gerhardine Augusta Hirscholm, f. 12.11.1816 i Skien,1 (datter av Niels Jørgen Hirsholm og Kirstine Marie Jynge), d. 12.08.1906 på Remmen i Stange.1

            

             Gerhardine:

             De gifte seg ifølge kongebrev.

 

            

       C.   Severine Henriette Jynge, f. 17.09.1806 på Osebakken i Gjerpen,1 d. 20.07.1865 i Skien.1

            

             Christian Jynges pb. Severine Henriette

             Faddere: Kamer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, Birgitte Wright, Inspecteur Hammond, Jacob Aall, Carl Møller.

 

             Torkil Lier skriver:

             Hun døde i Skien av lungetæring, nærmere 59 år gammel.

            

             Gift 17.11.1832 i Skien,1 med Nicolay Schaanning, f. 1805,1 (sønn av Peder Christian Christensen Schaanning og Anne Cathrine Folkman), d. 30.04.1877 i Skien.1

            

             Nicolay:

             Torkil Lier skriver:

             Scaanning hadde butikk med alminnelig bokhandel i sin gård i fiskerslepet, som han hadde kjøpt av skipskaptein Johan Christen Baar i 1830. Han døde i Skien 72 år gammel.

            

 

 

       D.   Margrethe Jacobine Christiane Jynge, f. 1809 på Osebakken i Gjerpen, d. 1809 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 20.07.1809 i Gjerpen.1

            

             Hun ble gravlagt i Gjerpen 1 måned gammel.

      

 

 

X.   Petter Qvist, f. 1777 i Eidanger,[17] døpt 06.03.1777 i Eidanger kirke,16 d. 1788 i Eidanger,[18] gravlagt 31.08.1788 i Eidanger.17

      

       Simon Qvist og k. Elene Ferman - Petter

       Faddere: 1. Madame Ambor Aal 2. Barbara Abigail Tyrholm 3. Kammer-Junker Leuenskiold 4. Sorenskriver Nors 5. Nils Aal.

      

       Gravlagt som "Petter Simonson Qvist 1 aar 22 uger".

 

 

 

 

 [1]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[4]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[15]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.