| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

 

 

Ole Isachsen f. 1772 og Karen Olsdatter f. ca 1772 sin familie

 

 

Ole Isachsen, f. 1772 i Brevik,[1],[2] døpt 06.11.1772 i Brevik kirke,[3] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[4] død 14.09.1836 på Nystrand i Eidanger, gravlagt 21.09.1836 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Isach Jacobsen og Marie Olsdatter         i Brevik

 

Isac Jacobs. og h. Maria Olsd. D. barn Ole.  

Faddere: 1. Christen Ols. h. Ingebor Andersd. 2. Else Jacobsd. 3. Gunder Gunders. 4. Ole og Hans Jacobssønner.

 

Konfirmert i Eidanger i 1787 bosatt på Nordre Grava som "Ole Isacsen p. Grave N. 16". Hans far kom fra Grava.

 

Han giftet seg i 1798.

 

Trol. 17/6-1798 i Eid. Copul. 21/8.

Soldat og Uk. Ole Isachsen i Præstegaarden og P. Karen Olsd. Tveten.

Caut: Hr. Sorenskriver Nors og Klokker Lars Røe.

 

Hans søsken Maren Isachsdatter Brevik og Lars Isachsen ble brukt som faddere.

 

Han var forpakter på gården Flåtten i 1801.

 

Bosatt på Flåtten i 1801:

Ole           Isachsen           Mand               29           Begge 1ste ægteskab                Forpagter, national soldat, huusmand

Kari         Olsdtr               Kone               29           Begge 1ste ægteskab  

Isach       Olsen                 Deres søn         3         

Nils         Olsen                Logerende       34           Enkemand efter 1ste ægt.        Gaaer i dagleye

 

Han fikk festebrev på Nystrand under Søndre Tveten i 1804. 

 

Gravlagt som "Ole Isaksen 67 år - Huusmand - Nystrand".

 

 

Gift 21.08.1798 i Eidanger kirke,[6] med Karen Olsdatter, f. ca 1772,[7],[8] død 19.01.1848 på Nystrand i Eidanger,7 gravlagt 23.01.1848 på Eidanger kirkegård.5

 

Karen:

Gravlagt som "Karen Olsdatter 81 år - Enke - Nystrand".

 

 

 

I.    Isach Olsen, f. 1799 på Prestegården i Eidanger,[9] dåp 06.01.1799 i Eidanger kirke,8 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke.[10]

      

       Ole Isachsen i Præstegaarden og Karen Olsdatter - Isach

       Faddere: Kirsten Torjusdatter Grave, Boel Isachsdatter Tveten, Ole Christensen Saltboden, Niels Tengelsen af Brevig, Lars Isachsen ibid.

      

       Konfirmert som "Isak Olsen Nystrand 16".

 

       Han giftet seg i 1825.

      

       Copul. 25 02.1825 i Eid

       Ungkarl Isach Olsen Nyestrand 26 år Strandsider

       Tjenestepige Methe Maria Ingebretsdatter Tveten 24 år

      

       Bosatt som husmann under Nystrand.

 

 

       Gift 25.02.1825 i Eidanger kirke,[11],[12] med Mette Marie Ingebretsdatter, f. ca 1801.10

 

 

       Barn:

 

        A.    Karoline Isachsdatter, født 01.06.1825 på Mule i Eidanger, døpt 17.07.1825 i Eidanger kirke.[13]

              

               Karloline - Foreldre: Isak Olsen og Methe Marie Ingebretsdatter Muhle, husmand

              

 

 

        B.    Anne Olea Isachsdatter, født 28.12.1827 på Nystrand i Eidanger, døpt 27.01.1828 i Eidanger kirke.13

              

               Anne Olea - Foreldre: Isak Olsen og Methe Marie Ingebretsdatter Nyestrand, husmand

              

 

 

        C.    Isakka Isachsdatter, født 29.10.1830 på Mule i Eidanger, døpt 12.12.1830 i Eidanger kirke.13

              

               Isakka - Foreldre: Afdøde Isak Olsen og Mette Ingebrettsdatter Muhle, husmand.

              

 

               Gift 1860,[14] med Nils Jacob Isaksen, født ca 1834,14 (sønn av Isak Olsen).

              

               Nils:

               Han var styrmann og kom fra Stathelle.

 

      

 

II.   Erich Olsen, f. 1801 på Flåtten i Eidanger,[15] døpt 22.03.1801 i Eidanger kirke.12

      

       Ole Isachsen Flotten og Karen Olsdatter - Erich

       Faddere: Maren Isachsdtr. fra Brevig, Margrethe Olsdtr. fra Porsgrund, Nils Olsen, Svenum Tollaugsen Tveten, Elling Clausen ibid.

 

       Han giftet seg i 1826.

      

       Copul. 07.11.1826 i Eid.

       Ungkarl Erik Olsen Nyestrand 26 år Strandsidder

       Tjenestepige Kirsten Marie Andersdatter Tveten 23 år

 

       Nevnes under Nystrand.

 

       Torkil Lier skriver:

       Ektefellene bosatte seg o.1832 i Porsgrunn, hvor vi i 1865 finner dem bosatt i gårdsnr.73, og hvor det sies om Erik Nystrand at han har vært blind og gigtsvag siden han var 25 aar. Hjemme var 3 barn.

 

 

       Gift 07.11.1826 i Eidanger,11 med Kirsten Maria Andersdatter, f. 1806 i Østre Porsgrunn (datter av Anders Rejersen og Gunille Kirstine Hansdatter), døpt 07.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Kirsten:

       Anders Rejersen og Gunild Hansdatters barn Kirsten Maria.

       Faddere: Pigen Kirsten Rejersdatter, pigen Gunild Andersdatter, Torbiørn Olsen, Rasmus Larsen, Stoe Ingebrigtsen.

      

      

       Barn:

 

        A.    Ole Andreas Erichsen, født 12.05.1828 på Nystrand i Eidanger, døpt 30.05.1828 i Eidanger kirke,13 død 09.08.1828 på Nystrand i Eidanger, gravlagt 14.08.1828 på Eidanger kirkegård.[17]

              

               Ole Andreas - Foreldre: Erik Olsen og Kirsten Marie Andersdatter Nyestrand, husmand

              

               Gravlagt som "Ole Andreas Eriksen, huusmand Erik Olsen Nystrands barn ¾ aar".

              

 

 

        B.    Ole Erichsen, født 03.07.1830 på Nystrand i Eidanger, døpt 12.09.1830 i Eidanger kirke.13

              

               Ole - Foreldre: Erik Olsen og Kirsten Marie Andersdatter Nystrand, husmand (hjemmedøbt 19.07)

 

 

 

III. Jacob Olsen, f. 1806 på Nystrand i Eidanger,[18] døpt 02.03.1806 i Eidanger kirke,14 d. 1872.10

      

       Ole Isachsen Nystrand og Karen Olsdatter - Jacob

       Faddere: Else Jacobsdtr. Saltboden, Isacha Jacobsdtr., Nils Tengelsen Grava, Jacob Olsen ibid, Lars Pedersen Hasler.

 

       Han giftet seg i 1830.

      

       Copul. 08.01.1830 i Eid.

       Ungkarl Jakob Olsen Nyestrand 24 år matros

       Pigen Mariken Halvorsdatter Haugholt 25 år

      

       Bosatt på Nystrand under Søndre Tveten.

 

      

       Gift 08.01.1830 i Eidanger kirke,11 med Marichen Halvorsdatter, f. 1804 på Hovholt i Eidanger,[19] (datter av Halvor Stensen og Anne Marie Åsoldsdatter), døpt 18.11.1804 i Eidanger kirke.15

      

       Marichen:

       Halvor Stensen Hougholt og Anne Marie Aasoldsdatter - Marichen

       Faddere: Amborg Ellevsdtr. Ørestvedt, Berthe Halvorsdtr. Hougholt, Hans Olsen Ørestvedt, Ole Stenersen Kleven, Knud Olsen Skomager, Jørgen Halvorsen Hougholt.

      

      

       Barn:

 

        A.    Halvor Jacobsen, født 15.11.1830 på Nystrand i Eidanger, døpt 06.01.1831 i Eidanger kirke.13

              

               Halvor - Foreldre: Jakob Olsen og Marken Halvorsdatter Nystrand, husmand

              

 

 

        B.    Ole Jacobsen, født 1832.[20]

              

               Han kom fra Nystrand og nevnes som sjømann.

 

              

               (1) Gift 1863,20 med Mathilde Amalie Arnesdatter, født 1835,20 (datter av Arne Olsen og Maren Jonsdatter), død 1872.20

              

               Mathilde:

               De ble bosatt som festere på Oksøya. Hennes mann ble gift på nytt etter at hun døde.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Kjørholt.

 

              

               (2) Gift 1873,7 med Anne Birgitte Berntsdatter, født 1850,7 (datter av Bernt Jørginius Andersen og Johanne Jørgine Knudsdatter).

              

               Anne:

               Hun kom fra Bjønnes. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Bjønnes.

              

 

 

        C.    Maria Anne Jacobsdatter, født 1835.7

 

 

 

        D.    Isach Jacobsen, født 1838.7

 

 

 

        E.    Elias Jacobsen, født 1841.7

 

 

 

        F.    Karen Jacobsdatter, født 1844,7 død 1844.7

 

 

 

        G.    Karen Elise Jacobsdatter, født 1846.7

              

               Bosatt på Nystrand.

              

 

               Gift7 med Anton Martinius Olsen, født 1842.7

              

               Anton:

               Han kom fra Marum i Solum.

              

 

 

       H.   Maren Jacobine Jacobsdatter, født 1849.7

      

 

      

IV. Elen Maria Olsdatter, f. 1808 på Nystrand i Eidanger,[21] døpt 11.12.1808 i Eidanger kirke.16

      

       Ole Isaksen Nystrand og Karen Olsdatter - Elen Maria

       Faddere: Kirsten Larsdtr. Husle, Inger Selander, Peder Husle, Jacob Grava, Niels Grava.

 

       Trolig hun som var tjenestepike her i 1825.

Østre Porsgrunn 1825
Rode 26
Hus 130
Nils Sørensen - 45 aar - Kjøbmand
Edel Magrethe - 35 aar - Konen
Severin Nilsen - 14 aar - Sønnen
Ingebreth Nilsen* - 9 aar - Sønnen
Mandius Nilsen* - 9 aar - Sønnen
Bergitte Nilsdatter* - 12 aar - Datter
Karen Isachsdatter - 17 aar - Tjeneste Pige
Elen Olsdatter - 17 aar - Tjeneste Pige

      

 

 

V.   Anthonette Olsdatter, f. 25.03.1813 på Nystrand i Eidanger,[22] døpt 04.04.1813 i Eidanger kirke.17

      

       Ole Isaksen Nyestrand og Karen Olsdatter - Anthonette

       Faddere: Boel Præstegaarden, Anne Steenberg, Ole Saltboden, Niels Grava, Jakob Grava.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Skifte etter faren.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[5]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 218.

[8]  1801 tellingen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 81.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[11]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett

[12]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 219.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 274-275.

[17]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 592.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.