| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE TVETEN |  


 

 

Søndre Tveten Gnr.51

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

Twetten Søndre
Skylder 9 ½ Huud, Udreeder 1 Soldat og bruges af Mons. Bowman 8 ½ Huud og Staae (Stoe Sørensøn.G.S.) 1 Huud.
Paa Mons. Bowmans anpart er iche flere folch end som 2de Fæe Gienter Nafnlig Børte Budeje gl. 40 aar og Maren Knudsdatter gl. 20 aar.

Stoe Sørensøn gl. 30 aar, tiener for Soldat, er gift med Børte Ingebretsdatter gl. 24 aar, haver 1 pigebarn som bliver indført Nafnlig Ingeborg Stoesdatter gl. 2 aar, haver 1 Tienistepige
NB: Anne Larsdatter gl. 16 aar, 1 Søn Amund Stoesen gl. 1 aar.
Til bemelte S. Twetten, er iche anden Skoug end Knap til hielp til huusbygning og gierdefang samt Brændeved.
Under bemelte Gaard er 1 Huusmandsplads Samt et lidet Strandhuus bestaaende.

Claus Findsøn gl. 37 aar iche tient for Soldat, er vanfør, gift med Karen Simensdatter gl. 37 aar, haver 1 Søn, Find Clausen gl. 10 aar og 1 datter Inger Clausdatter gl. 2 aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe.

Erich Anundsøn gl. 38 aar iche tient for Soldat, er vanfør, gift med Børte Trugelsdatter gl. 48 aar, haver 1 Søn Anund Erichsøn gl. 1 ¼ aar og 1 datter Karen Erichsdatter gl. 4 aar, haver til huse hos sig sin Broder som er svag, Nafnlig Anund Anundsøn gl. 32 aar, bruger ingen plads.

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Søndre Tveten - Nr.22
Brugere: 
Hans

 

 

 

Matrikulen 1747:
Tveten Søndre

Eiere: Oppsitteren Hans Jensen Qvist
Oppsittere: lensm. Hans jensen Qvist og Stoe Søfrensen

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Tveten syndre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Simen Qvist og kone

Drenger over 12 aar: Anun Sørensen

Piiger over 12 aar: Anne Hansdatter, Ragnild Engebretsdatter

 

Husmenn og Inderster under Tveten syndre:

 

Plassens navn: Bekken

 

Huusmend/inderster: Anne Clausdatter Bekken under syndre Tveten

Uformuende:

uformuende Claus Bekken, een halt udleved mand,

uformuende Margrethe Castensdatter under Tveten, een fattig piige,

som ej længer kand tjene

 

Gaardsnavn: Ødegaarden under syndre Tveten

Eier: Proprietair gods, H. Deichmænes

Mand og hustru: Amund Stoesen Ødegaarden og kone

Drenger over 12 aar: Søren Stoesen

Uformuende:

uformuende Stoe Ødegaardens Enke er gammel og fattig

 

 

 

 

Matrikulen 1774:
Tveten Søndre

Eiere: Oppsitteren Sr. Qvist 8 huder 6 skind, Cacelieraad Deichmann 1 hud
Oppsittere: Skipper Simon Qvist og Amund

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Tveten søndre

Tveten søndre

Simon Qvist

1

4

4

Eidanger

Tveten søndre

Bæchen

Mads Nielsen

Throns Margaret og 1 datter

 

 

 

1801

 Nordre og Søndre Tveten ble ført sammen

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Tveten

299

Anne

Rosine

 

Husmoder

48

Enke efter 2det ægteskab

Gaardbruger

Tveten

300

Anne

Sørine

 

Husholderske

30

Ugift

 

 

Tveten

301

Johanne

 

Tobiasdtr

Tjenestepiger

26

 

 

 

Tveten

302

Karen

 

Andersdtr

Tjenestepiger

26

 

 

 

Tveten

303

Gunnild

 

Johannesdtr

Tjenestepiger

22

 

 

 

Tveten

304

Ingebor

 

Sørensdtr

Tjenestepiger

17

 

 

 

Tveten

305

Hedevig

 

Olsdtr

Lægdslem

65

 

 

 

Tveten

306

Christen

 

Olsen

Tjenestedrenge

23

Ugift

 

 

Tveten

307

Svennum

 

 

Tjenestedrenge

49

 

 

 

Tveten

308

Jonas

Peter

Selander

Mand

58

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord og snedker

 

Tveten

309

Nicoline

 

Ebbesdtr

Kone

48

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

310

Petter

Samuel

Selander

Deres børn

12

Ugift

 

 

Tveten

311

Inger

Kirstine

Selander

Deres børn

14

 

 

 

Tveten

312

Lars

 

Hansen

Mand

72

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

313

Sara

 

Bentsdtr

Kone

68

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

314

Amund

 

Jensen

Mand

36

Begge i 1ste ægteskab

Inderste, gaaer i dagleje

 

Tveten

315

Anne

Marie

Larsdtr

Kone

26

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

316

Hans

 

Larsen

Mand

31

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

317

Aaste

 

Pedersdtr

Kone

33

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

318

Peder

 

Hansen

Deres børn

3

 

 

 

Tveten

319

Gunnild

Maria

Hansdtr

Deres børn

9

 

 

 

Tveten

320

Ingebor

 

Hansdtr

Deres børn

6

 

 

 

Tveten

321

Christen

 

Olsen

Mand

35

Begge i 1ste ægteskab

Husmand uden jord. dagleyer

 

Tveten

322

Ellen

 

Sørensdtr

Kone

24

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

323

Ole

 

Christensen

Deres børn

3

 

 

 

Tveten

324

Ambor

 

Christensdtr

Deres børn

1

 

 

 

Tveten

325

Ole

 

Christensen

Mand

61

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

326

Kari

 

Christensdtr

Kone

65

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

327

Berthe

 

Christensdtr

Tjenestepige

15

Ugift

 

 

Tveten

328

Michel

 

Larsen

Mand

35

Begge i 1ste ægteskab

Husmand uden jord - inderste

 

Tveten

329

Hedevig

 

Halvorsdtr

Kone

32

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

330

Lars

 

Michelsen

Deres søn

3

 

 

 

Tveten

331

Lars

 

Larsen

Mand

76

Begge i 1ste ægteskab

Husmand uden jord

 

Tveten

332

Anne

 

Halvorsdtr

Kone

78

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

333

Nils

 

Halvorsen

Mand

49

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

334

Marie

 

Halvorsdtr

Kone

50

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

335

Halvor

 

Nilsen

Deres søn

9

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802:
Tveten Søndre

Knud Aas 8 huder 6 skind, Amund Stoesen 1 hud

 

 

 

1801:

Ødegården nevnes i 1801 sammen med Søndre Nordal. Av disse her var det Hans Andersen som bodde på Søndre Nordal ifølge jordavgiften i 1802.

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Ødegaarden

108

Gunner

Pedersen

Husbonde

36

Begge i 1ste ægteskab

Bøxelbonde

M

Ødegaarden

109

Berthe

Amundsdtr

Kone

33

Begge i 1ste ægteskab

K

Ødegaarden

110

Anne

Gunnersdtr

Deres børn

6

K

Ødegaarden

111

Mari

Gunnersdtr

Deres børn

3

K

Ødegaarden

112

Amund

Stosen

Hendes forældre

80

Begge i 1ste ægteskab

M

Ødegaarden

113

Anne

Christoffersdtr

Hendes forældre

77

Begge i 1ste ægteskab

K

Ødegaarden

114

Hans

Andersen

Husbonde

33

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Ødegaarden

115

Anne

Larsdtr

Kone

28

Begge i 1ste ægteskab

K

Ødegaarden

116

Anders

Hansen

Deres børn

4

M

Ødegaarden

117

Karen

Hansdtr

Deres børn

2

K

Ødegaarden

118

Hedevig

Torkildsdtr

Tjenestepige

13

K

Ødegaarden

701

Nils

Andersen

Mand

53

1ste ægteskab

Inderste og maler

M

Ødegaarden

702

Margit

Halvorsdtr

Kone

49

1ste ægteskab

K

Ødegaarden

703

Povel

Nilsen

Deres børn

11

M

Ødegaarden

704

Kittil

Nilsen

Deres børn

7

M

 

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.) 

 

Søndre Tveten

 

Anno 15.11.1723 – Lyst William Holbyes kiøbebref til Her. Sacreterer Herman Leopoldus paa sundre Tvetten med Ødegaarden for 250 rd. (dat. 10.04.1723)

 

Anno 15.11.1727 – Hr. Secreterer Herman Leopoldus Kjøbebref til Mons. James Bauman paa Erm’te Sundre Tvetten gaard for 250 rd. (dat. 20.04.1723)

 

Anno 24.05.1766 – Lyst Mr. Simon Qvistes udstædte pante obligatiom til Sognepræsten Hr. hans Wille paa cap. 1000 rd. med 1’ste prioritet pant udj Søndre Tveten skyødende 5 huder. )dat. dags dato)

 

Anno 11.08.1785 – Aflyst Simon Qvistes obl. til Hr. Provst Wille stor 1975 rd. hvorfor var pantsat med 1’ prior i Søndre Tveten 5 huders skyld dat. 11. jan thingl. 4. mai 1782 samt afqvittert 8. july 1785.

 

Anno 11.08.1785 – Aflyst Simon Qvistes obl. til Sorenskriver Norss stor 350 rd. for saavidt han udj grd. Søndre Tveten har 2’den prior, dat. 3. maj og thingl. 4. maj 1782 og afqvitt 11. aug. 1785.

 

Anno 11.08.1785 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til provsten Wille paa grd. Søndre Tveten 5 huder skyld bet. 1901 rd. foruden omkostninger. (dat. 20.05.1785)

 

Anno 03.04.1790 – En odelsag paa Søndre Tveten mellom Sr. Severin Fesmann Qvist og Pro. Hans Wille…. (lang sak)

 

Anno 03.04.1790 – Hr. Willes skiøde til odelsmanden Sr. Severin Ferman Qvist paa grd. Søndre Tveten af skyld 5 huder mod betalt 2400 rd. (dat. 08.09.1791)

 

Anno 03.04.1790 – Sr. Severin Ferman Qvistes skiøde til Sr. Hans Norss paa grd. Søndre Tveten af skyld 5 huder efter aftaget er fradraget mod betalt 5550 rd. (dat. 03.03.1792)

 

Anno 31.07.1797 – Retten blev satt paa grd. Søndre Tveten for at foretage en odels besigtelse begjeret af Sorenskriver Norss, som Curator for sin søn Studiøsus Hans Nors o.s.v.

 

 

Ødegaarden

 

Anno 31.03.1740 – Stoe Sørensens skiøde til Hr. Cancelie raad Leopoldus paa 1 hud i Ødegaarden for 60 rd. (dat. 20.10.1739)

 

Anno 06.04.1744 – Ole Hvalens skiøde til Ole Harraldsen paa gaarden Rødningen 1 hud med bøxel for 45 rd. sf 6. april 1744.

 

Anno 03.09.1761 – Carl og Wilhelm Deichmans bøxelbrev paa Nordre Ødegaard i Eidanger til Amund Stoesen. (dat. 14.08.1761)

 

Anno 08.07.1776 – Efter begjering af Niels Eriksen at skyldsætte gaardparten sin Ødegaarden tilkjøbr af Hans Andersen og Hans Torjusen.

 

Anno 06.09.1776 – Herr. Cancelieraad Deichmanns fæstebrev til Amund Stoensen paa Nordre Ædegaarden 1 hud. Dat 14. aug. 1766, som er eghentagen ved en ny paategning (dat. 17.10.1775)