| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GUNNEKLEV  


 

 

 

Halvor Gundersen f. 1702 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Åste Olsdatter f. omkring 1710 og 2. gang med Gunhild Christensdatter f. 1716)

 

 

 

Halvor Gundersen, f. 1702 på Haugland i Drangedal, døpt 03.09.1702 i Drangedal,[1] d. 1758 på Gunneklev i Eidanger,[2] gravlagt 28.03.1758 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Gunder Kystolfsen og Maren Torjusdatter.

 

Denne familien kom fra Drangedal og dukket opp som husmenn under Gunneklev.

 

Ifølge Drangedal bygdebok ble gården Landvik u/Øvre Vefald i Drangedal overdratt fra Halvor til en brorsønn i 1760. Halvor hadde hatt gården en tid. Hans far hadde fått gården av enken der som han hjalp, ifølge Olav Sannes. Det skal ha vært mye krangel mellom familien og lensmann Halvor Solberg som eide Øvre Vefall. Halvor ga, ifølge Drangedal bygdebok, fra seg gården i 1760 til brorsønnen Gunner Larsen. Han fikk i stand ei utskifting av skogen og solgte Landvik i 1766 til Markus Helmer for 800 rdl.

 

Fadderbruken kunne tyde på at Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1752 på Søndre Lunde kunne være en datter av Halvor. Navnet Ingeborg passer også bra inn i familien, men jeg har ikke funnet at de har døpt noen datter Ingeborg.

 

Halvor døde på Gunneklev i 1758 og gravlegges som "Halvor Gunneklev 50 aar".

 

I 1762 oppføres i rubrikken for husmenn og inderster under Gunneklev en pike Aarste Halvorsdatter, blant uformuende Kisti Gunneklev og datteren Anne Hansdatter, samt Halvor Gunneklevs enke og hennes umyndige sønn Christen.

 

 

(1) Gift 19.07.1733 i Drangedal,[3] med Åste Olsdatter, f. omkring 1710, d. før 1739

 

Åste:

Hun døde før 1739, for da ble hennes mann far til et uekte barn med det som ble hans neste kone.

 

 

(2) Gift 07.01.1741 i Drangedal,[4],[5],[6] med Gunhild Christensdatter, f. 1716 på Hamøya i Drangedal,[7] (datter av Christen Hansen og Ingeborg Halvorsdatter), d. 1793 på Søndre Tveten i Eidanger, gravlagt 01.04.1793 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

Gunhild:

Hun nevnes på Gunneklev i 1762:

uformuende Halvor Gunneklevs Enke og hendes umyndige Søn Christen, begge mgt, fattige

 

Gravlagt i Eidanger i 1793 som legdslem på Tveten Søndre som "Gunil Christensd. /: legdlem:/ Tweten S  80 aar ".Hennes datter Maren bodde på Tveten.

 

Hennes søster, Anne Christensdatter f. 1712, var bosatt på Skrapeklev. 

 

 

 

I.    Gunder Halvorsen, (sønn av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter) f. 1739 på Vefald Øvre i Drangedal,[9] døpt 04.10.1739 i Drangedal,6 d. 1802 på Gunneklev i Eidanger,[10] gravlagt 21.03.1802 på Eidanger kirkegård.9

      

      

       (1) Gift 22.04.1764 i Eidanger kirke,[11] med Karen Abrahamsdatter, f. ca 1724,[12] d. 1764 i Eidanger,[13] gravlagt 15.04.1764 på Eidanger kirkegård.12

 

      

       (2) Gift 23.01.1766 i Eidanger kirke,10 med Lisbeth Jensdatter, f. 1746 på Vold i Solum,[14] (datter av Jens Andersen og Maren Tøgersdatter), døpt 09.01.1746 i Solum.13

      

       Se Gunneklev denne gården

 

 

 

II.   Åste Halvorsdatter, (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter) f. 1741 på Vefald Øvre i Drangedal, døpt 01.10.1741 i Drangedal,6 d. 1801 i Brevik, gravlagt 26.04.1801 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Gunneklev i 1762:

       Huusmend/inderster: Aaste Halvorsdatter, een piige paa Gunneklev

      

      

       (1) Gift 1762,10 med Ole Larsen, f. ca 1726,11 (trolig sønn av Lars Eriksen og Maren), d. 1775 i Brevik, gravlagt 21.06.1775 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Se Brevik 1762-1782

 

      

       (2) Gift 26.09.1776 i Eidanger kirke,11 med Erik Hansen, født 1746 i Melum i Solum,[17] (sønn av Hans Larsen og Gudlaug Kittilsdatter), døpt 02.10.1746 i Solum,[18] konfirmert 04.10.1767 i Brevik kirke,[19] død 1802 i Brevik, gravlagt 07.02.1802 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Erik:

       Uægte=Barn Erich. Moderen Gulloug Kitilsdatter, faderen udlagt ved daaben Hans Larsøn, icke været til Confirmation.

       Faddere: Jesse Erichstad, Christen Erichstad, Anne Halvorsdatter Almum, Marthe Kittilsdatter         

 

       Se Nordre Ås

 

 

      

III. Christen Halvorsen, (sønn av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter) f. 1744 på Vefald Øvre i Drangedal, døpt 02.09.1744 i Drangedal,6 d. 1785 på Herre i Bamble,[21] gravlagt 22.01.1785 i Bamble.19

      

       Han giftet seg i 1771 og var da bosatt på Herøya. Knyttes til familien ved fadderbruken.

      

       Trolovet i Vestre Porsgrunn 11.04.1771: ungkarl Christen Halvorsen med pigen Live Sørensdatter begge af Ejdanger. t

       Trol. 2/10-1771 i Eid. Copul. (samme dag?)

       Uk. Christen Halvors. Herøe og P. Live Sørensd. Herøe.

       Efter foregaaende Trolovelse i Porsgrund ved Hr. Hagerup, Ægtevied.

 

      

       Gravlagt som "Christen Halvorsen gift mand fra Herre 38 aar".

 

      

       Gift 02.10.1771 i Eidanger kirke,[22] med Live Sørensdatter, f. 1745 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Søren Jensen og Cathrine Madsdatter), døpt 24.02.1745 i Solum.20

      

       Live:

       Søfren Jensøns og Cathrine Matsdatters barn Live.

       Faddere: Hendrich Hansøn, Peder Skoemager, Maren Kaye, Dorthe Andersdatter.

      

       Hun nevnes på Oksum i 1762:

       Piiger over 12 aar: Live Sørensdatter.

 

 

       Barn:

 

       A.   Gunhild Christensdatter, født 1771 i Vestre Porsgrunn, døpt 14.04.1771 i Vestre Porsgrunn,[23] død 1808 på Herøya i Eidanger,40 gravlagt 20.05.1808 på Eidanger kirkegård.40

            

             Christen Halvorsen og Live Sørensdatters b. Gunnild.

             Test: Gullich Pedersen, Stian Hansen, Peder Tollefsen, Gunner Halvorsens k. Lisbeth Jensdatter, p. Maren Halvorsdatter.

            

             Hun ble konfirmert i Vestre Porsgrunn 19.04.1789 som "confirmeret (22) Gunille Christensdatter 18 aar".

            

            

             Gift 06.12.1793 i Eidanger kirke,11 med Hans Hansen, født ca 1760 på Herøya i Eidanger,[24],39 (sønn av Hans Rolfsen og Pernille Brynildsdatter), konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,42 død 14.12.1835 på Herøya i Eidanger,3 gravlagt 23.12.1835 på Eidanger kirkegård.25

            

             Se Herøya

 

 

 

       B.   Søren Christensen, f. 1774 i Bamble,[25] døpt 21.08.1774 i Bamble,[26] d. 18.10.1817 på Bjørntvedt eje i Solum,[27] gravlagt 26.10.1817 i Solum.66

            

             Christen Halvorsen og Live Sørensdatter B. Søren

             Faddere: Maria Jacobsdatter, Marthe Olsdatter, Knud Halvorsen, Peder Jensen, Lars Andersen, alle ved Hærre.

 

            

             Gift 27.12.1801 i Porsgrunn,[28] med Marthe Gurine Olsdatter, f. 1781 i Skien,[29] (datter av Ole Engebretsen og Karen Halvorsdatter), døpt 13.05.1781 i Skien.68

            

             Se Herøya

 

            

 

       C.   Anne Christensdatter, f. 1777 på Herre i Bamble,[30] døpt 05.10.1777 i Bamble,69 d. 1785 på Herre i Bamble,[31] gravlagt 30.04.1785 i Bamble.70

            

             Christen Halvorsen ved Hære og Live datter Anne.

             Faddere: Ole Halvorsens kone Anne Halvorsdatter, Ingeborg Halvorsdatter, Aslach Halvorsen, Bastian Simonsen Hanch, Niels Nielsen alle ved Hære.

            

             Gravlagt som "Afgagne Christen Halvorsen og enken Live Sørensdatters B. Anne fra Herre 7 aar".

 

 

 

       D.   Halvor Christensen, f. 1780 på Herre i Bamble,[32] døpt 19.03.1780 i Bamble,71 d. 1780 på Herre i Bamble,[33] gravlagt 04.11.1780 i Bamble.72

            

             Halvor - Parent: Christen Halvorsen Here og Live Sørensdatter

             Faddere: Erich Halvorsen, Even Olsen, Christen Christiansen, Anne Maria Christensdatter og Berthe Cathrine Johannesd.

            

             Gravlagt som "Halvor Christensen Here 1/2 aar".

 

 

 

       E.   Catharine Christensdatter, f. 1782 på Herre i Bamble,[34] døpt 20.05.1782 i Bamble.73

            

             Catharine - Foræld: Christen Halvorsen ved Hærre og Live Sørensdatter

             Faddere: Anders Michelsens kone Karen Luccasdat., Karen Olsd., Erich Halvorsen, Niels Rasmussen og Anders Jacobsen, alle ved Hærre.

 

 

      

IV. Hans Halvorsen, (sønn av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter) f. 1747 på Vefald Øvre i Drangedal, døpt 15.10.1747 i Drangedal.6

      

       Halvor øvre Vefalds søn Hans.

       Tst.: Marrichen Vefald, Aase Jacobsdatter, Thor Hoseij, Knud Findøe, Marchus Solberg.

 

 

 

V.   Maren Halvorsdatter, (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter) f. 1749 på Vefald Øvre i Drangedal, døpt 26.01.1749 i Drangedal,[35] konfirmert 10.04.1768 i Eidanger kirke,17 d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.09.1807 på Østre Porsgrunn kirkegård.[36]

      

       Halvor øfre Vefalds datter Marj.

       Test.: Tarran Moland, Aase Jacobsdatter V. Tørnes, Tore Tellefsen D. Graaten, Torgius Vefald, Berue? Heldal.

      

 

       Hun fikk et uekte barn med Ole Andersen, født 1757 på Herre i Bamble,36 (sønn av Anders Olsen og Kirsten Larsdatter), døpt 20.02.1757 i Bamble,[37] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.[38]

      

            

       (2) Gift 31.05.1790 i Eidanger kirke,10 med Nils Halvorsen, f. 1756 på Nordal i Eidanger,[39] (sønn av Halvor Olsen og Gjøran Nilsdatter), døpt 17.03.1756 i Eidanger kirke,24 konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[40] d. 1813 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.06.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[41]

      

       Se Nordre Tveten

 

 

      

VI. Anne Halvorsdatter, (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter) f. 1754 på Vefald Øvre i Drangedal, døpt 06.04.1754 i Drangedal,6 d. 1755 på Vefald Øvre i Drangedal, gravlagt 02.02.1755 i Drangedal.6

 

 

 

 

VII. Anne Halvorsdatter, (datter av Halvor Gundersen og Gunhild Christensdatter) f. 1756 på Vefald Øvre i Drangedal, døpt 01.02.1756 i Drangedal,6 d. 1774 på Herøya ejet i Eidanger,[42] gravlagt 29.08.1774 på Eidanger kirkegård.27

      

       Gravlagt som "Anne Halvorsd. Herøe-ejet 16 aar". Trolig bosatt hos sin bror.

 

 

 

 

 [1]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 189.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 201.

[5]  Bygdebok for Drangedal, av Olav Sannes, side 683.

[6]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 242.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Alder ved død.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 287.

[14]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 83.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[17]  Alder ved konfirmasjonen.

[18]  Solumslekt, Solumslekt.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[21]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 509.

[22]  Solumslekt, Solumslekt.

[23]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 41.

[24]  Skifte etter moren.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 290.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[27]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), skannet av digitalarkivet, side 98.

[28]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 3 (1755-1791, skannet av digitalarkivet, side 218.

[30]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[31]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 510.

[32]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[33]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 502.

[34]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[35]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 2 (1733-1753), skannet av digitalarkivet, side 76.

[36]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[37]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 286-287.

[38]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[41]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.