| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE TVETEN |  


 

 

 

Tollef Nilsen f. ca 1646 og Siri Svensdatter f. omkring 1650 sin familie

 

 

 

Tollef Nilsen, f. ca 1646,[1],[2] d. 1716 på Søndre Tveten i Eidanger,1 gravlagt 23.07.1716 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Tollef er oppført som bruker på Søndre Tveten omkring 1670 sammen med en Rasmus. Denne Rasmus var Rasmus Tollefsen som ble nevnt på gården i manntallet 1666. Da var ingen Tollef oppført. Denne Rasmus Tollefsen er nok da sønn til den Tollef som er nevnt på gården tidlig på 1600 tallet. Navnet kan jo tyde på slektskap med Tollef Nilsen.

 

Gårdsmanntallet i 1672 oppførte to brukere, Rasmus og Tollef.

 

Skattemanntallet av 1680 oppførte Tollef som bruker av hele gården.

 

I rosstjenestemanntallet fra 1685 stod Tollef og Lauritz som brukere av gården.

 

I kontribusjonsberegningen av 1692 stod Tollef og Lars som brukere.

 

I rostjenesteberegningen fra 1700 stod Tollef som bruker.

 

Ekstraskatten (skokatten) av 1711 førte opp Tollef Nilsen enkemann med en datter og 2 tjenestepiker.

 

Det finnes en Tollef Nilsen i mantallet 1666 som var tjenestegutt på Sandøya, 14 år gammel. Det passer ikke helt aldersmessig, men det kan godt være den Tollef Nilsen som man finner igjen på Tveten. At han var 70 år ved sin død kan jo være unøyaktig. Dersom denne Tollef på Tveten var denne tjenestegutten på Sandøya, så kan hans far være den Nils en finne på gården Sandøya i 1661. Den som Tollef Nilsen tjener hos som 14 åring var nok en sønn av denne Nils, nemlig Thore Nilsen. Det kan jo da være Tollef sin bror.

 

Tollef var enebruker i 1680, men i 1685 var han bruker sammen med Lars Evensen. Fra 1692 var han enebruker på gården.

 

Han gravlegges som "Tollef Nielsen Tveten 70 aar".

 

 

Han giftet seg med[4] Siri Svensdatter, f. omkring 1650, (datter av Svend Robertsen),[5][5] d. ca 1695 på Søndre Tveten i Eidanger.

 

Siri:

Hun kom fra Bakke i Hedrum.

 

Hun var søster av Christen Svendsen Berg og Lars Svendsen i Brevik.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 15b          

25.1.1695 Tveten søndre i Eidanger

       Siri Svendsd. død em. Tollef Nielsen.

       Barn:

       1. Jacob Tollefsen myndig.

       2. Ole Tollefsen myndig.

       3. Christen Tollefsen.

       4. Tallach Tollefsen.

       5. Hans Tollefsen.

       6. Christopher Tollefsen.

       7. Børte Tollefsd.

       8. Marte Tollefsd.

Verge: moderbroder Chresten Berg.

Brutto 19-2-8. Intet til arv.

 

 

 

I.    Jacob Tollefsen, f. ca 1665,[6] d. 1741 på Nordal i Eidanger,[7] gravlagt 21.06.1741 på Eidanger kirkegård.7

      

       Han var myndig under skifte etter moren i 1695.

 

      

       (1) Gift 07.09.1701 i Eidanger kirke,[8] med Åste Larsdatter, f. ca 1674,6 (datter av Lars Amundsen og Amborg Arnesdatter), d. før 1711.[9]

      

      

       (2) Gift 04.03.1724 i Gjerpen kirke,[10] med Åse Sørensdatter, f. ca 1677 på Flogstad i Eidanger,2 (datter av Søren Torgersen og Kirsti Michelsdatter), d. 1728 på Tveten i Eidanger,[11] gravlagt 26.06.1728 på Eidanger kirkegård.11

 

       Se Bassebo

 

      

 

II.   Ole Tollefsen, f. ca 1669,[12] d. 1741 på Nordal i Eidanger,12 gravlagt 13.06.1741 på Eidanger kirkegård.7

      

       Han var myndig under skifte etter moren i 1695.

      

      

       (1) Gift 1699,8 med Mari Kjeldsdatter, f. omkring 1660, d. før 1717.

      

      

       (2) Gift 09.10.1717 i Gjerpen kirke,10 med12 Inger Hansdatter, f. ca 1681,12 d. 1761 på Nordal i Eidanger,12 gravlagt 11.01.1761 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Se Nordre Nordal

 

      

 

III. Christen Tollefsen, f. ca 1676,2 d. 1714 på Søndre Lunde i Eidanger,3 gravlagt 27.06.1714 på Eidanger kirkegård.3

      

       Han ble nevnt under skifte etter moren i 1695.

      

      

       Gift 1706 i Eidanger kirke,8 med Inger Gundersdatter, f. ca 1681,6 (datter av Gunder Larsen og Margrete Hansdatter), d. 1751 på Søndre Lunde i Eidanger,7 gravlagt 21.04.1751 på Eidanger kirkegård.7

      

       Se Søndre Lunde

 

      

 

IV. Birthe Tollefsdatter, f. ca 1679.6

      

       Hun ble nevnt under skifte etter moren i 1695.

      

      

       (1) Hun giftet seg med8 David Lauritsen, f. omkring 1675.5

      

       David:

       De døper nok et barn i Eidanger i 1707:

       Dom: 8. Trinit. ): d. 14. Augusti 1707, blef her i Eidanger døbt David Lauritsens og Børte Tollefsdatters Barn, som et ægte barn, efter hand vill echte hende, og begieret at ….. først … kand komme op af Barselsengen og blife …………… Cav: Anders Andersen (A.A.S.) og Anders Levorsen (A.L.S.)

      

      

       (2) Gift 1719,8 med Ole Hansen, f. ca 1684,6 (sønn av Hans Larsen og Karen Christophersdatter), d. 1729 på Valler i Eidanger,11 gravlagt 06.07.1729 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Valler

 

      

 

V.   Marthe Tollefsdatter, f. omkring 1680.5

      

       Hun ble nevnt under skifte etter moren i 1695.

      

 

       Gift 1709 på Eidanger kirkegård,[14] med Nils Hansen, f. ca 1677 på Nordre Lunde i Eidanger,6 (sønn av Hans Evensen og Guri Nilsdatter), d. 1738 på Hegna u/Nordre Lunde i Eidanger,7 gravlagt 24.01.1738 på Eidanger kirkegård.7

      

       Se Nordre Lunde

 

      

 

VI. Tallak Tollefsen, f. omkring 1680.5

      

       Han ble nevnt under skifte etter moren i 1695.

 

 

 

VII. Christopher Tollefsen, f. ca 1682,2 d. 1742 på Åltvedt i Gjerpen,[15] gravlagt 24.11.1742 på Gjerpen kirkegård.15

      

       Han ble nevnt under skifte etter moren i 1695.

      

       Han giftet seg i 1719.

      

       Trol. 25/6-1719 i Eidanger. Copul. 27/9-1719.*

       Christopher Tollefssøn med Anne Søfvrensd.

       Caut: Ole Gudmunssøn Quæstad og Olle Tollefssøn Nordahll.

 

       Bosatt på Åltvedt i Gjerpen.

      

       Her er Christopher forlover i Eidanger i 1742 bosatt på Åltvedt i Gjerpen:

      

       Trol. Torsdag 8/11-1742 i Eid. Copul. 6/12-1742.

       Enkemand Halvor Pedersøn Saltboe og pigen Maren Ingebretsd.

       Caut: Christopher Tollefsøn Aaltvedt fra Gierpen Sougn og Hans Nielsøn Nedre Lunde i Eidanger.

      

       Bruker av del av Åltvedt fra 1720 til 1742.

 

       Han gravlegges i Gjerpen i 1742 som "Christopher Aaltved 60 aar ".

      

       5/2/1743       CHRISTOPHER TOLLEVSSEN                Skifte 177

       Aaltvet        Arvinger:                             Pro.k. 4, s. 290b

                      Enka Anne Sørensdatter og barna:

                      1. Tollev Christopherssen 25 år

                      2. Søren Christopherssen 21 " , Broren Tollev verge.

                      3. Anne Christophersdtr. 15 " , --"--  --"--  --"--.

                      Enka valgte seg Amund Aaltvet til laugverge.

       Brt:   58 - 2 - 16

       Gjeld: 85 - 0 - 14 (insolvent).

      

            

       Gift 27.09.1719 i Eidanger kirke,8 med Anne Sørensdatter, f. ca 1690,2 d. 1759 på Åltvedt i Gjerpen,15 gravlagt 01.06.1759 på Gjerpen kirkegård.15

      

       Anne:

       Hun var søster til Ole Sørensen Søndre Lunde.

 

       I skifte etter Ole Sørensen på Søndre Lunde i 1733 bl det nevnt en søster av han som var gift med Christopher Åltvet. I skifte etter Christopher Tollefsen på Åltvedt i 1743 stod hun som Anne Sørensdatter.

      

       Hun gravlegges i Gjerpen i 1759 som " Christopher Aatvets enke 69 aar ".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

       Barn:

 

       A.   Tollev Christophersen, f. 1717 i Eidanger,[16] døpt 03.10.1717 i Eidanger kirke,28 d. 1745 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 28.05.1745 i Gjerpen.[17]

            

             Christopher Tollefsen og Anne Søfrensdatter - Tollef

             Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tweten, assist: Martha Tollefsdatter Lune, Berthe Tollefsdatter, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordall, Lars Olsen Lune, Erich Olsen Lune.

            

             Han ble nevnt som 25 år under skifte etter faren i 1743.

 

             Han giftet seg i 1744.

            

             Gjerpen, trolovet d. 11. sept. 1744:

             Tolf Christopherssøn og Sitsel Andersdatter paa Aaltved.

             Caut: Jon Sanne, Isac Sølj.

            

             Gjerpen, viet d. 16. oct. 1744:

             Tolf Christopherssøn og Sitsel Andersdatter.

            

             Gravlagt som "Tolf Aaltved, 34 aar".

 

            

             Gift 16.10.1744 i Gjerpen,10 med Sissel Andersdatter, født 1718 på Skogsrød i Gjerpen (datter av Anders Halvorsen og Anne Jonsdatter), døpt 27.02.1718 i Gjerpen,[18] død 1782 på Øvrum i Gjerpen, gravlagt 20.05.1782 i Gjerpen.7

            

             Sissel:

             Hun giftet seg på nytt i 1747med Christen Gundersen (1717 - 1790) fra Øvrum. Han var husmann på Rønningen u/Øvrum.

 

             Gravlagt som "Christen Gundersen Øfrums kone 62 1/2 aar".

 

             Se gamlegjerpen.no

 

            

 

       B.   Søren Christophersen, f. 1721 på Åltvedt i Gjerpen,17 døpt 02.03.1721 i Gjerpen kirke,17 d. 1753 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 10.05.1753 i Gjerpen.29

            

             Christopher Aaltveds søn Søren.

             Test: Amun Aaltved. Ole Lunde. Niels Lunde. Ole Nordals qde. Marta Aaltved.

            

             Han ble nevnt som 25 år under skifte etter faren i 1743.

 

             Hun giftet seg i 1746.

            

             Gjerpen, d. 25. aug. 1746 trolovet: Søren Christopherssen og Lisbeth Ingebretsdatter fra Aaltvet.

             Gjerpen, d. 20. oct. 1746 viet: Søren Christophersen og Libeth Engebretsdatter.

            

             Han overtok bruket på Åltvedt.

            

             Gravlagt som "Søren Aaltvet 33 aar".

 

            

             Gift 20.10.1746 i Gjerpen,10 med Lisbeth Ingebretsdatter, f. 1719 på Søli Nedre i Gjerpen,[19] (datter av Ingebret Vetlesen og Maren Rasmusdatter), døpt 19.11.1719 i Gjerpen kirke,30 d. 1752 på Åltvedt i Gjerpen, gravlagt 30.06.1752 i Gjerpen.29

            

             Lisbeth:

             Faddere: Jacob Vetlesen, Nils Vetlesen, Ole Nerissøn, Jacob Vetlesen's qvinde og datter Birthe.

            

             Gravlagt som "Søren Aaltvets kone 32 aar".

 

              Se gamlegjerpen.no

 

 

 

       C.   Anne Christophersdatter, f. 1724 på Åltvedt i Gjerpen,17 døpt 06.02.1724 i Gjerpen kirke,17 d. 1724 på Åltvedt i Gjerpen,18 gravlagt 03.06.1724 på Gjerpen kirkegård.18

            

             Christopher Aaltveds Anne.

             Test: Jacob Tolfssøn Aasebachen, Ole Valler, Eric Lunde. Ole Nordals qde. Marta Aaltved.

            

             Gravlegges som "Christopher Aaltveds Anne 16 uger".

 

 

 

       D.   Christen Christophersen, f. 1725 på Åltvedt i Gjerpen,17 døpt 11.11.1725 i Gjerpen kirke,17 d. 1726 på Åltvedt i Gjerpen,18 gravlagt 15.05.1726 på Gjerpen kirkegård.18

            

             Christopher Aaltveds Christen.

             Test: Ole Valler, Niels Lunde, Christen Gun?estad. Ole Nordals qde, Maren Døvigen af Ejdanger.

            

             Han ble ikke nevnt under skifte etter faren i 1743.

 

 

 

       E.   Anne Christophersdatter, f. 1727 på Åltvedt i Gjerpen,[20],17 døpt 15.07.1727 i Gjerpen kirke,17 d. 1808 på Ødegården i Eidanger,[21] gravlagt 07.08.1808 på Eidanger kirkegård.32

            

             Christopher Aaltveds Anne.

             Test: Ole og Niels Lunde. Ole Ordals qde. Margit Ha........(borte).

            

             Hun ble nevnt som 15 år under skifte etter faren i 1743.

 

 

             Gift 04.01.1752 i Eidanger kirke,8 med Amund Stoesen, f. 1725 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[22] (sønn av Stoe Sørensen og Berthe Ingebretsdatter), døpt 25.02.1725 i Eidanger kirke,14 d. 1803 på Ødegården i Eidanger,[23] gravlagt 16.01.1803 i Eidanger kirkegård.34

            

             Se Ødegården u/Søndre Tveten

 

 

 

      

VIII. Hans Tollefsen, f. ca 1683,[24] d. 1723 på Nordre Tveten i Eidanger,16 gravlagt 23.06.1723 på Eidanger kirkegård.11

      

       Han ble nevnt under skifte etter moren i 1695.

      

      

       Gift 1709,8 med16 Karen Simensdatter, f. ca 1688 på Nordre Tveten i Eidanger,16,2 (datter av Simen Eggertsen), d. 1758 på Nordre Tveten i Eidanger,16,7 gravlagt 16.09.1758 på Eidanger kirkegård.7

 

       Se Nordre Tveten

 

      

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 184.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[10]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[13]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[15]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 15.

[17]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[18]  gamlegjerpen.no.

[19]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[20]  1801 tellingen.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 176.