| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

Hans Jensen Qvist f. ca 1704 og Karen Simensdatter f. ca 1688 sin familie

 

 

 

 

Hans Jensen Qvist, f. ca 1704 på Sundby på Stokke i Vestfold,[1],[2] d. 1763 på Nordre Tveten i Eidanger,1,[3] gravlagt 22.06.1763 på Eidanger kirkegård.3

Han var sønn av Jens Christensen Qvist og Elisabeth Iversdatter Stockmann.

 

Torkil Lier skriver om hans foreldre:

Jens Christensen Qvist bosatte seg på gården Sundby, litt nord for Skjee kirke, hvor han fra ca.1680 drev det første gjestgiveri vi hører om i Stokke. I 1689 ble han ilignet "kop- og ildstedskatt", hvilket var en ekstraskatt alminnelige bønder slapp unna. Den gode Jens syntes derfor det var urimelig at han skulle betale, han som iflg. klagebrevet han sendte var "en fattig mand med huuset fuldt af smaa børn".

 

Foruten tvister han førte med folk som gikk ham i næringen måtte Qvist selv møte i retten flere ganger pga. uregelmessigheter. Det dreide seg da mest om gjeld han ikke var villig til å betale.

 

Qvist ble i 1701 selveier på Sundby, idet han kjøpte amtmann Røyems arvingers parter i gården. Ved hans død hos datteren på Fosnes i 1732, ble de sterk beheftede eiendommen ved auksjon solgt til Hans Christophersen. 

 

Elisabeth Iversdatter Stockmann tilbragte sine siste år på Tveten i Eidanger hos sin sønn, lensmann Hans J. Qvist. Etter gjestgiverens egen angivelse i 1689 da det heter at han har huset fullt av småbarn, må flere være døde tidlig. Av de 5 barn som kjennes er den eldste født 1686, den neste 10 år senere.

 

Hans mor var datter av Iver Christophersen Stockmann som igjen var sønn av presten Chistopher Hansen Stockmann og Margrethe Arnesdatter.  

 

Hans bror, Iver Jensen Qvist, bodde på Nordre Grava.

 

Hans Qvist var bosatt på Nordre Tveten i Eidanger fra han giftet seg med enken der i 1726.

 

Trol. 4/1-1726 i Eid. Copul. 12/2-1726.

Hans Jenssøn fra Søndbye med Karen Simensd. Twetten.

Soldat under Oberste Teyllings Compagnie og Seddel fra Obersten.

Caut: Hans Jacobssøn Ramsøe og Joen Christopherssøn Søndbye.

 

Dernest ble læst og publiceret Egert Simensens skiøde til Hans Jensen Tvetten paa odels retten til gaarden Nordre Tvedten (dater 15.07.1728)

 

Anno - 21. juli 1739:

- D. herr. Deichmænner og Cancelieraad Leopoldi skiøde til Sr. Niels Aal på Stridskleven 1 hud med bøxel og herlighed for 85 rd. (datert 11.01.1739)

Samme dag:

- Sr. Niels Aals skiøde paa samme gods til Lænsmanden Hans Tvedten af samme dato for 140 rdl.

- Hans Tvedtens Skøde paa samme gods til Christen Boe for 180 rd. - ditto dato

 

Han nevnes i forbindelse med Oklungen i 1741 og 1743:

Anno 17.07.1741 – Tollef Ochlungen, Otter Røre og Ole og Hans Kjendalens paa egne og øfrige vedkommendes Contract om et Skougstyche med Hans Jensen Qvist af 17/7 1741.

Anno 29.03.1743 – Laugmand Wiels bøxelbref til Lensmanden Hans Jensen Qvist og søn Hans Hansen paa ½ hud u Aachlungen (dat. 95.12.1742)

 

Hans Jensen Qvist ble under ekstraskatten i 1743 nevnt som eier av 7 ½ hud i Nordre og Søndre Tveten samt 3 huder i Nordre Rød. Han nevnes også under matrikulen i 1747 som eier av 6 huder i Nordre Tveten samt som bruker av gården. Eidanger kirke eide resten (1/2 hud). Han nevnes også som eier og bruker av Søndre Tveten i matrikulen av 1747. Han stod som bruker sammen med en Staal Søfrensen men han eide hele gården.

 

Matrikulen 1747:
Tveten Søndre
Eiere: Oppsitteren Hans Jensen Qvist
Oppsittere: lensm. Hans Jensen Qvist og Stoe Søfrensen

 

Matrikulen 1747:
Nordre Tveten
Eiere: Eidanger kirke 6 skind, oppsitteren Hans 6 huder
Oppsittere: Hans

 

Han kjøpte i 1750 en del av Ramberg som han solgte året etter:

Anno 12.11.1750 – Christopher Stulens skiøde paa 6 huder i Ramberg for 98 rd. til Hans Jensen Qvist. (dat. 24.10.1750)  

Anno 26.07.1751 – Hans Jensen Qvistes skøde til Søren Leerstang 6 skind i Rafnberg.

 

Det kan ha vært sønnen Hans, men det var trolig han som solgte noen deler av Sundsåsen i 1756:

Anno 20.05.1756 – Hans Qvistes skiøde til Jacob Nielsen Sundsaasen paa et huus paa pls. Grinnen under Sundsaasen for 111 rd. (dat, 19.05.1756)

 

Anno 20.05.1756 – Hans Qvistes skiøde til Cornelius Sundsaasen paa 2 ½ skind med bøxel for 9 rd. i grd. Sundsaasen m. videre. (dat. 05.04.1756)

 

Torkil Lier skriver om dem:

Ved utligning av ekstraskatt i 1743 opplyses det at lensmann Hans J. Qvist er eier av 7 ½ hud i Søndre og Nordre Tveten, samt 3 huder i Nordre Rød. Iflg. matrikkelen 1747 var han eneeier av S. Tveten. Foruten egne barn ble lensmannens hjem også en tilflukt for 4 av hans avdøde søsters barn, så det må i en årrekke ha vært ganske livlig på gården, med gårdsgutter og tjenestepiker rundt regnet 15-20 mennesker bare på hovedbølet.

 

Nordre Tveten i 1762:

Gaardsnavn: Tveten nordre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lændsmanden Hans Qvist og kone

Drenger over 12 aar: Ole Amundsen, Niels Hansen,

Jochum Andersen

Piiger over 12 aar: Lisbeth Andersdatter, Melene Jørgensdatter,

Maria Iversdatter, Kisti Amundsdatter

 

Gravlagt som "Lænsmanden Hans Jensen Qvist 59 aar".

 

Han ble nevnt i skifte etter lensmann Peder Engebretsen og konen datteren Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774):

Hans Jensen Qvist Twetten i Eidanger død. skiftebrev av 29.06.1763. Han etterlot to sønner og en datter, samt en enke, som var barnas stemor. Bostedet nevnt 13.03.1759.

 

 

Gift 12.02.1726 i Eidanger kirke,[4] med[5] Karen Simensdatter, f. ca 1688 på Nordre Tveten i Eidanger,1,2 (datter av Simen Eggertsen), d. 1758 på Nordre Tveten i Eidanger,1,[6] gravlagt 16.09.1758 på Eidanger kirkegård.6

 

Karen:

Hun var 1. gang gift med lensmann Hans Tollefsen Nordre Tveten.

 

Gravlagt som "Lensmanden Hans Tvetens kone, Karen Simensdatter 70 aar".

 

 

 

I.    Hans Hansen Qvist, f. 1727 på Nordre Tveten i Eidanger,1 døpt 29.06.1727 i Eidanger kirke,[7] d. 1765 på Nordre Tveten i Eidanger,1 gravlagt 22.11.1765 på Eidanger kirkegård.[8]

      

       Hans Jensen Tvetten og Karen Simmensdatter - Hans

       Faddere: baaren af Martha Simmensdatter Herrøe, Anne Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordall, Eggert Simmensen Sandøen, Jacob Annundsen Birrchøen.

      

 

       Gift 11.05.1753 i Gjerpen,1,[9] med1 Gunhild Margrethe Arveshoug, f. 1733 i Gjerpen,1 (datter av Berthel Jobsen Arveschoug og Kirsten Realfsdatter Wright), døpt 24.01.1733 i Gjerpen,9 d. 1803 på Moen i Kviteseid.[10]

      

       Se Nordre Tveten denne gården

 

      

 

II.   Maren Hansdatter Qvist, f. 1729 på Nordre Tveten i Eidanger,1 døpt 19.03.1729 i Eidanger kirke,7 d. 05.05.1768 på Bratsbergkleven i Gjerpen,[11] gravlagt 10.05.1768 i Gjerpen.10

      

       Hans Jensen Tvetten og Karen Simmensdatter - Maren

       Faddere: baaren af Martha Simmensdatter Herrøe, Kirsten Pettersdatter, mandfaddere: Eggert Simmensen Sandøen, Iver Jensen Sundbye (i Stokke JO), Christopher Knudtsen.

 

       Hun giftet seg i 1757.      

 

       Copul. 23/6-1757 hiemme i Huuset:

       Lensmanden ved Gjerpen Peder Engebrethsen Bradsberg og Maren Hansd. Qvist.

       Caut: Hans Hansen Qvist og Niels Haaøen.

       Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

      

       Torkil Lier skriver:

       Ektefellene var i 1762 bosatt på Bratsbergkleven, holdt 2 drenger og 2 piker, og hadde boend hos seg Marthe

       Solvesdatter og Ole Engebretsen Bradsberg.

      

       Hun ble gravlagt 10. mai 1768 i Gjerpen med sin dødfødte sønn, 39 år gammel.

 

      

       Gift 23.06.1757 på Nordre Tveten i Eidanger,4 med Peder Engebretsen, f. 1720 på Bratsberg i Gjerpen,[12] (sønn av Engebret Pedersen og Marthe Solvesdatter), døpt 28.03.1720 i Gjerpen kirke,12 d. 26.05.1768 på Bratsbergkleven i Skien,11 gravlagt 02.06.1768 i Gjerpen.11

      

       Peder:

       Han var sønn av Engebret Pedersen Bratsberg. Se gamlegjerpen.no

 

       Ingebret Bratsbergs søn Peder

       Faddere: Tobias Hichman. Ole Jo(e?)nssøn. Grothes tienere Per Christenssøns Kieriste, Vendelboes datter.

 

       Den 5.okt.1764 fikk Peder Bradsberg Skiensborgerskap, og var en etter forholdende formuende mann, med en mengde gårder og gårdparter i Gjerpen og Eidanger.

      

       Han var Lensmann i Gjerpen. Han ble gravlagt i Gjerpen, 48 år gammel.

 

       Hans Hansen Qvistes pante obl. tol Mr. Peder Engelbrechtsen Bradtzberg paa Capital 244 rd. med 3. priorites ret. i Tveten. (datert 12.09.1765)

 

       Han kjøpte i 1768 gården Nordre Tveten sammen med Berthel Arveskoug:

       Et skiøde dat. 2. mai 1768 udsted af Ole Johannesen til Sr. Berthel Arveschoug og Peder Bratsberg på 5 huder med Bøxel over 6 ½ hud i Nordre Tveten, med antegnet betaling 3532 rd. (datert 02.05.1768)

 

       Gården ble solgt i 1770 til Barthelomeus Rasch:

       En taxionsforetning paa Tveten som Barthelomeus Rasch har kjøpt af Peder Bratsbergs Sterboe ….( datert 06.04.1770)

 

       Herr. Haltzfønster og Constitueret byfogd Daugaards skøde som skifteforvalter i afg. Peder Bradsbergs sterboe til Herr. Captain Rasch for den ½ del i grd.

      Tveten Nordre skyld 5 huder med  boxel over 6 ½ hud imod kiøbbe summens erlæggelse til stervboed 1250 rd. (datert 17.05.1770)

 

       Torkil Lier skriver:

       Skiftet etter ekteparet tok til på hans dødsdag 26. mai 1768, og boets inntekt andro til rdlr.10.488-1-10.

       Fra dette beløp gikk gjeld og utgifter 8720-1-23, slik at det til deling mellom de 3 gjenlevende barn var

       1750-1-4. arvelater avdød ektefelle Peder Engelbretsen Bradsberg paa Bradsberg Kleven borger til Schien død 26.05.1768. 

       Nevnt som lensmann 05.04.1753 og 31.01.1760. Borgerbrev av 05.10.1764

       arvelater avdød ektefelle Maren Hansdtr Qvist paa Bradsberg Kleven død 04.05.1768

      

       I ekteskapet var det 7 barn foruten den dødfødte sønn som kostet moren livet.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

III. Simon Hansen Qvist, f. 1731 på Nordre Tveten i Eidanger,10,7 døpt 06.05.1731 i Eidanger kirke,10,7 d. 26.12.1807 i Langesund i Bamble.10

      

       Hans Jensen Tvetten og Karen Simmonsdatter - Simon

       Faddere: baaren af Martha Simmonsdatter Herrøen, Inger Hansdatter Nordall, Karen Olsdatter Sandøen, mandfaddere: Siergiant Sifvert Laersen Bache, Anders Nielsen Lunde, Anders Olsen Kiær.

      

 

       Gift 1760,10 med Elen Severine Ferman, f. 1735 på Sand i Sandherrad,10 (datter av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun), d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.09.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.10,[13]

      

       Se Søndre Tveten

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 176.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, 339.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[9]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[10]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[11]  Skifte etter dem.

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.