| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Amund Pedersen f. 1769 og Maren Eriksdatter f. 1780 sin familie

 

 

 

Amund Pedersen, f. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,[1] døpt 30.06.1769 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[3] død 01.03.1843 på Søndre Ås i Eidanger,[i] gravlagt 09.03.1843 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Peder Nilsen Sundsåsen.

 

Peder Nilsen Sundsaas og k. Margrete Olsdtr. - Amun

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Anne Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Nils Olsen Nøglegaard 5. Amun Olsen ibid.

 

Konfirmert i 1784 som "Amun Pedersen Sundsaas 15".

 

Han overtok en del av Sundsåsen etter sin far i 1791:

Anno 21.05.1791 – arvingene efter Peder Nielsen Sundsaasen skiøde til sønnen Amund Pedersen paa 1 hud af grd. Sundsaasen mod betalt 400 rd. (dat. 09.05.1791)

 

Han giftet seg i 1795.

 

Trol. 1/10-1795 i Eid. Copul. 29/10-1795.

Uk. Anun Peders. Sunsaas og P. Mari Ericsd. Langangen.

Caut: Nils Soli og Anders Stulen.

 

Han kjøpte i 1797 en del av Kokkersvold sammen med sin bror:

Anno 15.01.1798 - Amund Olsens skiøde til Niels og Amund Pedersensønner Sundsaasen paa 3/4 skind i Grd. Koggersvold, Langedal kaldet med bet. 190 rd. (dat. 01.11.1797)

 

Bosatt på Sundsåsen i 1801:

Amund            Pedersen             Husbonde                    32          1ste ægteskab  Gaardbruger

Maren             Erichsdtr            Kone                            21          1ste ægteskab 

Peder             Amundsen           Deres børn                    5                 

Erich             Amundsen           Deres børn                     1            

Sara              Amundsdtr           Deres børn                    2            

Christopher  Andersen             Tjenestekarl                 24         Ugift   

Anne             Giertsdtr             Husmoder                     70        Enke 1ste gang            Inderste

Søren            Isachsen              Hendes fosterbørn       20        Ugift   

Anne             Nilsdtr                Hendes fosterbørn       10                   

 

Jordskatten 1802

Sundsåsen

Brukere: Nils Pedersen 1 hud, Amund Pedersen 6 skind

            

Amund og Maren døpte barn på Sundsåsen frem til 1806. Han skjøtet i 1807 sin halve hud i Sundsåsen til Nils Pedersen og kjøpte en del av Heistad:

Anno 16.01.1807 – Thinghl. Amund Pedersens skiøde til Niels Pedersen paa ½ hud i Sundsaasen for 2090 rd. (dat. 16.01.1807)

 

Anno 29.08.1807 - Simon Wiborgs skiøde til Amund Pedersen Sundsaasen paa de paa grd. Hejestad staaende huse samt tomt grund og brygge ved Eidangerfjorden for 900 rd. (dat. 16.07.1807)

 

Anno 29.08. 1807 – Kiøbekontrakt hvorved Ole Pedersen Skavraager og Amund Pedersen Sundsaasen overdrager til Simon Wiborg de paa Heistad staaende husebygninger imod han betaler 600 rd. (dat. 31.08.1803)

 

Gården Heistad var udelt på eiersiden frem til 1803. Da ble gården delt i to. Den ene delen fikk en skyld på 6 ½ hud (senere Bnr.1) og den andre delen fikk en skyld på 3 ½ hud (senere Bnr.11). Thomas Blehr i Brevik kjøpte den største delen. Amund Pedersen kjøpte den andre delen. Ikke så lenge etter overtok hans bror Ole Pedersen denne delen.

 

I 1811 ble Amund eier av den største eiendommen (Bnr.1) under Søndre Ås. Først kjøpte han 2 huder og 4 1/2 skinn av Thommas Blehr i Brevik for 600 rdl og 2 1/2 skinn (plassen Hagen under Nordre Ås) av samme mann for 600 rdl. Senere kjøpte han 1 hud og 5 3/4 skinn av Bent Schaubye, samt 1 1/2 skinn i Versvik.

 

De døpte barn bosatt på Heistad i 1810 og 12, men fra 1814 døpte de barn bosatt på Søndre Ås.

 

Amund satt i det første herredsstyre for Eidanger fra 1838 til 1839. Ved siden av fiske opptok fiske han og sønnene mest. Da helst garnfiske.

 

Gravlagt som "Amund Pedersen 74 år - Gaardmand - Aas".

 

 

Gift 29.10.1795 i Eidanger kirke,[4] med[5] Maren Eriksdatter, f. 1780 i Langangen i Eidanger,[6] (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter), døpt 01.10.1780 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[8] død 13.12.1857 på Søndre Ås i Eidanger,1 gravlagt 18.12.1857 på Eidanger kirkegård.5

 

Maren:

Eric Sørensen Langangen og k. Sara Christophersdtr. - Maren

Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Maren Olsdtr. Lønnebacche 3. Cornelius Hansen Sundsaas 4. Anders Olsen Lønnebacche 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

 

Konfirmert som "Mari Ericsdatter Langangen 15".

 

Gravlagt som "Mari Eriksdatter - 77 år - Enke efter gaardmand Amund Pedersen - Aas".

 

 

 

 

I.    Peder Amundsen, f. 1796 på Sundsåsen i Eidanger,[9] døpt 16.05.1796 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[11] d. 1866 på Søndre Ås i Eidanger.[12]

      

       Amun Pedersen Sunsaas og k. Maren Ericsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Christine Pedersdtr. Grinnen 2. Anne Isacsdatter Solie 3. Nils Sunsaas 4. Nils Solie 5. Christopher Jacobsen Langangen.

      

       Trolig han som konfirmeres som "Peder Amundsen Heiestad 15".

 

       Viet 12/8-1819 i Eid.

       Peder Amundsen Aas, 23. Gaardmandssøn.

       Margrethe Olsd. Skavrager, 23. Gaardmandsdatter.

       Forl: Peder Skavrager, Ole Skielsvig.

 

       Bosatt på Søndre Ås Bnr.1.

 

      

       (1) Gift 12.08.1819 i Eidanger kirke,[13] med[14] Margrethe Olsdatter, f. 1796 på Skavråker i Eidanger,[15] (datter av Ole Pedersen og Sara Olsdatter), døpt 03.04.1796 i Brevik kirke,[16] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[17] død 06.11.1844 på Søndre Ås i Eidanger,14 gravlagt 14.11.1844 på Eidanger kirkegård.5

      

       Margrethe:

       i Brevig Ole Pedersen Schavrager og k. Sara Olsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Anne Jonsdtr. Langang. 2. Elen Malene Ouensdtr. Lunde 3. Lars Larsen Grønerød 4. Jon Kiørholt 5. Christopher Sundsaas.

      

       Konfirmert som "Margrethe Olsdatter Skaverager 16".

 

       Gravlagt som "Margrethe Olsdatter 48 år - Gaardmandskone - Aas".

 

            

       (2) Gift 1846,12 med Oline Marie Pedersdatter, født 1825,12 (datter av Peder Knudsen og Åse Kirstine Olsdatter), død 1905.12

      

       Oline:

       Hun kom fra Grava da hun giftet seg med Peder i 1846. Hennes far var fra Stavnes i Sannidal og hennes mor var datter av Ole Jacobsen på Søndre Grava i Eidanger.

      

       Etter at hun ble enke brukte hun gården Søndre Ås frem til 1870, da hun solgte den til nevøen Amund Olsen Rød.

 

 

       Barn:

 

A.       Amund Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 1820, død 31.10.1820 på Ås i Eidanger, gravlagt 12.11.1820 på Eidanger kirkegård.[iii]

 

 

 

        B.    Sara Marie Pedersdatter, (datter av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 28.02.1822 på Ås i Eidanger, døpt 24.03.1822 i Eidanger kirke,[iv] død 1877.[v]

              

               Sara Marie - Foreldre: Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter Aas, husmand

              

               Bosatt på Tangen Bnr.2 under Skjelsvik. De emigrerte til Amerika i 1861.

 

              

               Gift 1841, med Abraham Nilsen, født 18.02.1820 på Tangen u/Skjelsvik i Eidanger (sønn av Nils Hansen og Marthe Maria Iversdatter), døpt 05.03.1820 i Eidanger kirke,16 død 25.02.1896 i Wisconsin i USA, gravlagt 1896 på New Hope kirkegård nær Nelsonville, Wisconsin.

              

               Abraham:

               Abraham - Foreldre: Nils Hansen og Marte Marie Iversdatter Skielsvig, inderster.

 

 

              

        C.    Amund Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 06.01.1825 på Ås i Eidanger, døpt 16.01.1825 i Eidanger kirke,16 død 1910.17

              

               Amund - Foreldre: Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter Aas, gaardbruger

              

               Bosatt på Søndre Ås Bnr.6.

              

 

               Gift 1852,17 med Maren Anundsdatter, født 12.12.1822 i Skjelsvik i Eidanger (datter av Anund Ingebrichtsen og Anne Birthea Iversdatter), døpt 25.12.1822 i Eidanger kirke.16

              

               Maren:

               Maren - Foreldre: Amund Ingebretsen Skielsvigen og Anne Dorthea Iversdatter, husmand.

 

 

              

        D.    Ole Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 28.08.1827 på Ås i Eidanger, døpt 23.09.1827 i Eidanger kirke.16

              

               Ole - Foreldre: Peder Amundsen og Margrete Olsdatter Aas, gaardmand

              

               Han nevnes som fisker og inderst. De emigrerte til USA med 2 barn i 1861.

 

              

               Gift 1858,17 med Asborg Larsdatter, født ca 1826 i Tørdal i Drangedal,17 (datter av Lars Olsen Voxland).

              

               Asborg:

               Hun bodde på Ås da hun giftet seg.

 

 

              

        E.    Nils Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 19.02.1830 på Ås i Eidanger, døpt 31.05.1830 i Eidanger kirke,16 død 25.02.1837 på Ås i Eidanger, gravlagt 04.03.1837 på Eidanger kirkegård.5

              

               Nils - Foreldre: Peder Amundsen og Margrete Olsdatter Aas, husmand

              

               Gravlagt som "Nils Pedersen 7 år - Gaardmandsønn - Aas".

 

              

 

        F.    Anders Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 1833.17

 

              

               Gift 1858,17 med Nicoline Jacobsdatter, født ca 1836,17 (datter av Jacob Hansen).

              

               Nicoline:

               Hun kom fra Brevik.

 

 

              

        G.    Karen Marie Pedersdatter, (datter av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 1836,17 død 1837.17

 

 

 

        H.    Nils Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Margrethe Olsdatter) født 1838,17 død 1859.17

 

 

 

        I.     Jacob Petter Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 24.12.1845 på Søndre Ås,[vi],[vii] døpt 28.02.1846 i Eidanger kirke,19 død 25.11.1923 på Halvarp i Eidanger,18,[viii] gravlagt 06.12.1923 på Eidanger kirkegård.20 .

              

               Han står som sjømann bosatt på Ås da de giftet seg.

              

               Folketellingen fra 1875 viser at sjømann og fisker Jacob Petter Pedersen var bosatt på Sundsåsplassen u/Sundsåsen. Jacob Petter Pedersen kjøpte senere hus i Hjertvika under Halvarp. Familien bosatte seg der. En finner familien der i 1900 tellingen. Jacob står som stuer og fisker og sønnen Sigvart og datteren Venda bor hjemme.

 

              

               Gift 30.12.1870 i Eidanger kirke,[ix] med18 Maren Sophie Sørensdatter, født 14.12.1846 på Kokkersvold i Langangen i Eidanger,[x] (datter av Søren Christian Pedersen og Marthe Helene Christoffersdatter), døpt 10.01.1847 i Eidanger kirke,22 død 30.07.1918 i Langangen i Eidanger,[xi],[xii] gravlagt 03.08.1918 på Eidanger kirkegård.24

              

               Maren:

               Faddere: Maren Jacobsdatter Koia, Peder Nilsen, Karen Jacobsdatter Kokkersvold, John Olsen Solum, Ole Christian Olsen Egdalen.

              

               Hun døde av en hjertefeil ifølge kirkeboken.

 

 

              

        J.     Martin Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 1848,[xiii] død ca 1910.25

              

               Han var ugift og druknet i sundet ved Oksøya da han gikk igjennom isen. (Ramberg side 210-411)

              

 

 

        K.    Carl Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 1851.25

 

 

 

        L.    Kirsten Berthea Pedersdatter, (datter av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 1854.25

 

              

               Gift 10.01.1881 i Eidanger kirke,25,[xiv] med August Johannesen, født 1850,25 (sønn av Johannes Svendsen).

 

              

               August

               Han var matros. Ifølge vielsen kom han fra Naglums forsamling i Elfborgslen i Sverige. Hans far var torpare. Hans bror Anders Magnus Johannesen som også var gift i Eidanger var forlover for han.

 

 

              

        M.   Petrea Marie Pedersdatter, (datter av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 1858.25

              

               Ifølge Eidanger bind 3 ble hun gift Jansen.

 

              

 

        N.    NN Pedersen, (Barn av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 1858,25 død 1858.25

              

               Tvilling.

              

 

 

        O.    Nicoline Margrethe Pedersdatter, (datter av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 1861.25

              

               Emigrerte til USA.

              

 

 

        P.    Nicolai Pedersen, (sønn av Peder Amundsen og Oline Marie Pedersdatter) født 1863.

              

               Emigrerte til USA.

 

 

      

 

II.   Sara Amundsdatter, f. 1799 på Sundsåsen i Eidanger,[18] døpt 21.03.1799 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[20] d. 1886.[21]

      

       Amund Pedersen Sundsaasen og Maren Erichsdatter - Sara

       Faddere: Anna Maria Andersdatter Sundsaasen, Kirstine Erichsdatter Landgangen, Erich Sørensen ibid, Lars Larsen Grinnen, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Konfirmert som "Sara Amundsdatter Aas 16".

      

       Viet 24/9-1819 i Eid.

       Ole Sørensen Rød, 25. Gaardmandssøn.

       Sara Amundsd. Aas, 24. Gaardmandsdatter.

       Forl: Lars Hansen og Ole Wersvig.

      

       Bosatt på Søndre Rød Bnr.1 i Eidanger.

 

      

       Gift 24.09.1819 i Eidanger kirke,[22] med[23] Ole Sørensen, f. 1795 på Søndre Rød i Eidanger,[24] (sønn av Søren Olsen og Karen Andersdatter), døpt 27.09.1795 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[26] d. 1863.[27]

      

       Ole:

       Søren Olsen Røe S. og k. Karen Andersdtr. - Ole

       Faddere: 1. Christine Sørensdtr. HwalsRødning 2. Anne Maria Andersdtr. Røe S. 3. Peder Kiøndal 4. Hans Anunsen af Brevig 5. Isac Andersen Røe S.

      

       Konfirmert som "Ole Sørensen Røe 16".

 

 

       Barn:

 

        A.    Søren Olsen, født 11.01.1820 på Rød i Eidanger,[xv] døpt 13.02.1820 i Eidanger kirke,16 død 14.04.1854 på Rød i Eidanger,32 gravlagt 21.04.1854 på Eidanger kirkegård.5

              

               Søren - Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, inderster (hjemmedøbt 31.01)

              

               Gravlagt som "Søren Olsen 33 ½ år - Enkemand - forhenværende skoleholder - Rød".

 

              

               Gift 1845,32 med Johanne Ludvikke Jacobsdatter, født 27.07.1823 på Døvik i Eidanger,32 (datter av Jacob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter), døpt 03.09.1823 i Eidanger kirke,16 død 19.07.1846 på Rød i Eidanger,32 gravlagt 24.07.1846 på Eidanger kirkegård.5

              

               Johanne:

               Johanne Ludvike - Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, kirkesanger og gaardbruger

              

               Bosatt på Søndre Rød i Eidanger. De døde begge av tuberkulose.

              

               Gravlagt som "Johanne Ludvikke Jakobsdatter 23 år - Skoleholder Søren Olsen Røds kone".

 

 

              

        B.    Maren Olsdatter, født 05.12.1821 på Rød i Eidanger,[xvi] døpt 25.12.1821 i Eidanger kirke,16 død 1896.33

              

               Maren - Foreldre: Ole Sørensen Røed og Sara Amundsdatter, husmand.

 

              

               Gift 1842,33 med Jacob Bentsen, født 16.02.1817 på Skjelbukten u/Nordre Ås i Eidanger,[xvii] (sønn av Bent Jacobsen og Maren Andersdatter), døpt 09.03.1817 i Eidanger kirke,16 død 1909.34

              

               Jacob:

               Jakob - Foreldre: Husmand Bent Jakobsen Skielbugten og Mari Andersdatter

              

               Bosatt i Skjellbukta Bnr.4 under Nordre Ås.

 

 

              

        C.    Karen Olsdatter, født 15.12.1824 på Rød i Eidanger, døpt 25.12.1824 i Eidanger kirke,16 død 30.12.1848 på Søndre Rød i Eidanger, gravlagt 06.01.1849 på Eidanger kirkegård.5

              

               Karen - Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, gaardbruger

              

               Gravlagt som "Karen Olsdatter 24 år - Pige - Søndre Rød".

              

 

 

        D.    Amund Olsen, født 24.06.1827 på Rød i Eidanger, døpt 15.07.1827 i Eidanger kirke,16 død 1917.29

              

               Amund - Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, gaardmand

              

               Bosatt på Søndre Ås Bnr.1.

 

              

               Gift 1853,29 med Kirstine Gundersdatter, født 22.06.1830 på Hvalen i Eidanger (datter av Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter), døpt 15.08.1830 i Eidanger kirke.16

              

               Kirstine:

               Kirstine - Foreldre: Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter Hvalen, gaardmand.

 

 

              

        E.    Anund Olsen, født 1832,29 død 1837.29

 

 

 

        F.    Hans Jacob Olsen, født 1834,29 død 1880.29

              

               De var bosatt i Brevik. Han var skipper og forliste med briggen "Eaett".

 

              

               Gift 1862,29 med Sophie Caroline Pettersdatter, født ca 1843,29 (datter av Petter Sørensen).

              

               Sophie:

               Hun kom fra Langesund.

 

 

              

        G.    Anund Olsen, født 1838,29 død 1917.29

              

               Bosatt på Søndre Rød Bnr.1.

 

              

               Gift 1869,29 med Andrea Martine Christensdatter, født 1850,29 (datter av Christen Hansen og Marthe Maria Arnesdatter), død 1926.29

              

               Andrea:

               Hun kom fra Lunde.

 

 

              

        H.    Nils Petter Olsen, født 1841.29

              

               Han var styrmann. De emigrerte til Amerika.

 

              

               Gift 1869,29 med Mathilde Caroline Michelsdatter, født 1848,29 (datter av Michel Sørensen og Karen Kristine Christensdatter).

              

              Mathilde:

              Hun kom fra Leerstang.

 

 

 

      

III. Erik Amundsen, f. 1801 på Sundsåsen i Eidanger,[28] døpt 22.02.1801 i Eidanger kirke,[29] d. 1873.[30]

      

       Amund Pedersen Sundsaasen og Maren Erichsdatter - Erich

       Faddere: Anne Marie Andersdtr. Sundsaasen, Anne Isachsdtr. Solie, Erich Sørensen Landgangen, Lars Larsen Grinna, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Viet 19/9-1823 i Eid.

       Uk. Erik Amundsen Aas, 23. Gaardmandssøn.

       Pigen Oline Olsd. Grava, 21. Gaardmandsdtr.

       Forl: Peder Aas og Jakob Olsen Grava.

      

       Bosatt på Søndre Ås Bnr.3, men flyttet senere til Tangen under Skjelsvik.

 

      

       Gift 19.09.1823 i Eidanger kirke,[31] med[32] Oline Olsdatter, f. 1803 på Grava i Eidanger,[33] (datter av Ole Jacobsen og Kirsti Torjusdatter), døpt 13.03.1803 i Eidanger kirke,[34] d. 1861.[35]

      

       Oline:

       Afgangen Ole Jacobsen Grava og Kirsten Torjusdatter - Oline

       Faddere: Else Jacobsdtr. Saltboden, Marie Haavoldsdtr. Aas, Hans Jacobsen Salen af Bamble, Nils tengelsen af Brevig, Jacob Olsen Saltboden.

      

       Hun kom fra Grava.

 

 

       Barn:

 

        A.    Ole Eriksen, født 31.11.1823 på Ås i Eidanger, døpt 18.01.1824 i Eidanger kirke,16 død 25.07.1825 på Ås i Eidanger, gravlagt 07.08.1825 i Eidanger kirkegård.15

              

               Ole - Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, gaardmand

              

               Gravlagt som "Ole Eriksen, huusmand Erik Amundsen Aas's søn 2 ½ aar, halsesyge".

              

 

 

        B.    Maren Kirstine Eriksdatter, født 24.12.1825 på Ås i Eidanger,[xviii] døpt 06.01.1826 i Eidanger kirke,16 død 1859.37

              

               Maren Kristine - Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, husmand.

 

              

               Gift 1856,37 med Jon Arnesen, født 13.10.1819 på Kjørholt i Eidanger,37 (sønn av Arne Jonsen og Marta Maria Larsdatter), døpt 24.10.1819 i Eidanger kirke,16 død 1873.37

              

               Jon:

               Jon - Foreldre: Arne Jonsen og Marthe Larsdatter Kjørholt, gaardmand

              

               Bosatt på Kjørholt. Jon giftet seg 2. gang med sin første kones søster, Anne Marie Eriksdatter.

 

 

              

        C.    Ole Eriksen, født 09.10.1828 på Ås i Eidanger, døpt 02.11.1828 i Eidanger kirke,16 død 19.03.1856 på Ås i Eidanger, gravlagt 28.03.1856 på Eidanger kirkegård.5

              

               Ole - Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, husmand

              

               Bosatt på Kåsene under Søndre Ås.

              

               Gravlagt som "Ole Eriksen 27 år - Gift mand - inderst Aas".

 

              

               Gift 1854, med Anne Marine Iversdatter, født 10.03.1831 på Solverød i Eidanger (datter av Iver Sørensen og Anne Margrethe Amundsdatter), døpt 04.04.1831 i Eidanger kirke,16 død 1871.

              

               Anne:

               Anne Marine - Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrethe Amundsdatter Sølverød, husmand

 

                Hun og mannen Ole Eriksen var søskenbarn. Hennes mor, Anne Margrethe Amundsdatter, nevnes lenger ned på siden her.

              

               Hun kom fra Solverød. Hun giftet seg 2. gang med Anders Halvorsen.

 

 

              

        D.    Anne Marie Eriksdatter, født 13.11.1831 på Ås i Eidanger,[xix] døpt 26.12.1831 i Eidanger kirke,16 død 1908.38

              

               Anne Marie - Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, gaardmand

              

               Hun kom fra Aas. Hun var søster til Jon Arnesen sin 1. kone.

 

              

               (1) Gift 1854,38 med Amund Pedersen, født 10.06.1824 på Skavråker i Eidanger,38 (sønn av Peder Olsen og Anne Olsdatter), døpt 11.07.1824 i Eidanger kirke,16 død 02.05.1856 på Heistad i Eidanger,38 gravlagt 09.05.1856 på Eidanger kirkegård.5

              

               Amund:

               Anund - Foreldre: Peder Olsen og Anne Olsdatter Skaverager, gaardmand

              

               Gravlagt som "Amund Pedersen 31 1/2 år - Grdmd.sønn - gift mand - Heiestad".

 

              

               (2) Hun giftet seg med Jon Arnesen, født 13.10.1819 på Kjørholt i Eidanger,37 (sønn av Arne Jonsen og Marta Maria Larsdatter), døpt 24.10.1819 i Eidanger kirke,16 død 1873.37

              

               Jon:

               Jon - Foreldre: Arne Jonsen og Marthe Larsdatter Kjørholt, gaardmand

              

               Bosatt på Kjørholt Bnr.1. Jon giftet seg 2. gang med sin første kones søster, Anne Marie Eriksdatter.

 

 

              

        E.    Amund Eriksen, født 1834,[xx] død 1834.

 

 

 

        F.    Amund Eriksen, født 1835,39 død 1835.39

 

 

 

        G.    Anund Eriksen, født 1836,39 død 1888.39

              

               Bosatt på Hagen under Nordre Lunde.

 

              

               Gift 1858,39 med Anne Marie Christensdatter, født 1840,39 (datter av Christen Hansen og Marthe Maria Arnesdatter), død 1919.39

              

               Anne:

               Hun kom fra Øvre Lunde.

 

 

              

        H.    Anne Margrethe Eriksdatter, født 1839,39 død 1872.39

              

               Bosatt på Øvre Lunde Bnr.1.

 

              

               Gift 1860,39 med Hans Christensen, født 1837,39 (sønn av Christen Hansen og Marthe Maria Arnesdatter), død 1908.39

              

               Hans:

               Han kom fra Øvre Lunde.

 

 

              

        I.     Amund Eriksen, født 1842,39 død 1899.39

              

               Bosatt på Tangen Bnr.2 under Skjelsvik.

 

              

               Gift 1864,39 med Kirsten Marie Hansdatter, født 1843,39 (datter av Hans Pedersen og Mette Andrea Thorsdatter), død 1916.39

              

               Kirsten:

               Hun kom fra Kjørholt.

 

 

              

        J.     Elen Oline Eriksdatter, født 1845,39 død 1860.39

 

 

      

 

IV. Maren Kristine Amundsdatter, f. 1806 på Sundsåsen i Eidanger,[36] døpt 10.08.1806 i Eidanger kirke,[37] d. 1848 på Auen i Eidanger.[38]

      

       Amund Pedersen Sundsaasen og Maren Erichsdatter, tvillingbørn - Maren Christine

       Faddere: Elisabeth Sophie Frahm, Oline Erichsdtr. ibid, Henrich Frahm, Nils Pedersen Sundsaasen, Peder Nilsen ibid.

      

       Hun var tvilling til søsteren Anne Margrethe.

 

      

       (1) Gift 20.06.1828 i Eidanger kirke,[39] med Jon Hansen, f. 1781 på Halvarp i Eidanger,[40] (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter), døpt 24.02.1781 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[42] d. 09.12.1840 på Auen i Eidanger.[43]

      

       Se Auen

 

 

        (2) Gift 1843,[i] med Anders Christensen , født 06.12.1816 på Halvarp i Eidanger,13 (sønn av Christen Hansen og Margrethe Andersdatter), døpt 26.12.1816 i Eidanger kirke.13

 

       Anders

       Anders - Foreldre: Inderst Christen Hansen Harevarp (Halvarp)og Margrethe Andersdatter

 

       Han ble konfirmert i Eidanger 30.09.1832 bosatt på Halvarp.

 

 

        Maren Kristine Amundsdatter og Anders Christensen sine barn:  

             

        A.    Johan Andersen, (sønn av Anders Christensen og Maren Kristine Amundsdatter) født 1844 på Auen i Eidanger,44 død 1844 på Auen i Eidanger.[xvi] 

 

        B.     Carl Johan Andersen, (sønn av Anders Christensen og Maren Kristine Amundsdatter) født 1845 på Auen i Eidanger,44 død 1846 på Auen i Eidanger.44 

 

        C.     Anne Helene Andersdatter, (datter av Anders Christensen og Maren Kristine Amundsdatter) født 1847 på Auen i Eidanger,44 død 1847 på Auen i Eidanger.44 

 

 

 

V.   Anne Margrethe Amundsdatter, født 1806 på Sundsåsen i Eidanger,9 døpt 10.08.1806 i Eidanger kirke,41 død 09.08.1833 på Sølverød på Heistad,[xvii] gravlagt 16.08.1833 på Eidanger kirkegård.5 .

      

       Anne Margrethe

       Faddere: Anne Hansdtr. Landgangen, Margrethe Nilsdtr. Sundsaasen, Erich Sørensen Landgangen, Nils Larsen Solie, Søren Isachsen ibid.

      

       Hun var tvilling til søsteren Maren Christine.

      

       Copul. 08.09.1826 i Eid.

       Ungkarl Iver Sørensen Sølverød 28 år

       Pigen Anne Margrethe Amunsdatter Aas 18 år og gårdmannsdatter

      

       Bosatt på Sølverød Bnr.3.

      

       Gravlagt som "Margrethe Amundsdatter 27 år Huusmand Iver Solverøds kone - Solverød".

 

 

        Gift 08.09.1826 i Eidanger kirke,13 med Iver Sørensen, født 1803 på Solverød i Eidanger,[xviii] (sønn av Søren Christensen og Amborg Nilsdatter), døpt 13.03.1803 i Eidanger kirke,36 død 12.03.1843 på Solverød i Eidanger,60 gravlagt 19.03.1843 på Eidanger kirkegård.5

      

       Iver

       Søren Christensen Solverød og Amborg Nilsdatter - Iver

       Faddere: Karen Arnesdtr. Kitterød, Malene Christensdtr. Øvre Lunde, Lars Nilsen Traaholt, Ole Pedersen Skaverager, Anders Erichsen.

      

       Gravlagt som "Iver Sørensen 40 år - Gaardmand - Solverød".

 

 

 

       Barn:

        

        A.    Amborg Marie Iversdatter , født 15.10.1826 på Solverød i Eidanger, døpt 05.11.1826 i Eidanger kirke.16

              

               Amborg Marie - Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrete Amundsdatter Solverød, inderster (hjemmedøbt 19.10)

              

               De var bosatt på Sølverød Bnr.3, senere i Brevik. De emigrerte til Amerika i 1870.

          

               Gift 1848,60 med Lars Jacobsen, født 03.11.1821 på Rød i Eidanger (sønn av Jacob Larsen og Anne Karine Sørensdatter), døpt 11.11.1821 i Eidanger kirke.16

              

               Lars

               Lars - Foreldre: Jakob Larsen Røed og Anne Sørensdatter, husmand.

 

 

              

        B.    Maren Sørine Iversdatter, født 18.11.1828 på Solverød i Eidanger, døpt 25.12.1828 i Eidanger kirke.16

              

               Maren Sørine - Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrethe Amundsdatter Sølverød, husmand.

 

               Gift 1861,[xix] med Hans Jacob Nilsen, født 1836,62 (sønn av Nils Larsen og Boel Maria Jensdatter), død 1866.60

              

               Hans

               De var bosatt på en plass under Heistad.

 

 

              

        C.    Anne Marine Iversdatter, født 10.03.1831 på Solverød i Eidanger, døpt 04.04.1831 i Eidanger kirke,16 død 1871

              

               Anne Marine - Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrethe Amundsdatter Sølverød, husmand

              

               Hun kom fra Solverød. Hun var enke etter Ole Eriksen da hun giftet seg med Anders Halvorsen.

    

               (1) Gift 1854, med Ole Eriksen, født 09.10.1828 på Ås i Eidanger (sønn av Erik Amundsen og Oline Olsdatter), døpt 02.11.1828 i Eidanger kirke,16 død 19.03.1856 på Ås i Eidanger, gravlagt 28.03.1856 på Eidanger kirkegård.5

              

               Ole

               Ole - Foreldre: Erik Amundsen og Oline Olsdatter Aas, husmand

                

               Han og hans kone var søskenbarn. Hans far Erik Amundsen nevnes lenger opp på siden her.

               Bosatt på Kåsene under Søndre Ås.

              

               Gravlagt som "Ole Eriksen 27 år - Gift mand - inderst Aas".

               (2) Gift 1860, med Anders Halvorsen, født 28.09.1826 på Viersdalen i Eidanger,[xx] (sønn av Halvor Christophersen og Anne Marie Nilsdatter), døpt 22.10.1826 i Eidanger kirke,16 død 1900.63

              

               Anders

                Anders - Foreldre: Halvor Christoffersen og Anne Maria Nilsdatter Viersdalen, gaardmand

              

               Han var bosatt på Søndre Ås Bnr.3 og Nordre Grava Bnr.3.

           

 

 

   

VI. Anne Cathrine Amundsdatter, født 24.01.1810 på Heistad i Eidanger,[xxi] døpt 04.02.1810 i Eidanger kirke,64 død 1887 på Nordre Grava i Eidanger.[xxii] .

      

       Amund Pedersen Heiestad og Maren Eriksdatter - Anna Catharina

       Faddere: Anna Landgangen, Karen Skavrager, Ole og Peder Skavrager, Søren Landgangen.

        

       Gift 1834,12 med Halvor Andersen, født 12.12.1812 på Nordre Grava i Eidanger,[xxiii] (sønn av Anders Halvorsen og Karen Christensdatter), døpt 20.12.1812 i Eidanger kirke,66 død 1883 på Nordre Grava i Eidanger.12

      

       Halvor

       Anders Halvorsen Grava og Karen Christensdatter - Halvor

       Faddere: Berthe Grava, Aleth Oxum, Jakob Oxum, Niels Grava, Jon Oxum.

      

       Han overtok gården Nordre Grava Bnr.1 etter sin far i 1852. Han var den eneste arvingen. Halvor hadde fra midten av 1830 åra bodd sammen med sin familie på gården Vesta på Håøya.

 

 

        Barn:

        

        A.    Anders Halvorsen, født 1834,65 død 1911.65

              

               Bosatt på Nordre Grava Bnr.1.

 

              

               Gift 1862,65 med Ingeborg Kirstine Hansdatter, født 23.10.1831 på Kvestad i Eidanger (datter av Hans Knudsen og Sibille Svendsdatter), døpt 04.12.1831 i Eidanger kirke.16

              

               Ingeborg

               Ingeborg Kirstine - Foreldre: Hans Knudsen og Sebylle Svendsdatter Qvæstad, gaardmand.

 

 

              

        B.    Carl Halvorsen, født 1835,65 død 1915.65

              

               Bosatt på Ødegården Bnr.5 under Nordre Grava.

 

              

               Gift 1861,65 med Karen Elise Andersdatter, født 1828 på Hobæk Nedre i Brunlanes,65,[xxiv] (datter av Anders Knudsen og Anne Nilsdatter), død 1910.65,67

              

               Karen

               Hun kom fra Hobekk i Brunlanes.

 

 

              

        C.    Karen Marie Halvorsdatter, født 1837,52 død 1935.52

              

               Hun kom fra Nordre Grava.

 

               Gift 1857,52 med Nils Petter Eriksen, født 1835 på Nordre Ås i Eidanger,52 (sønn av Erik Nilsen og Ingeborg Maria Olsdatter), død 1899.52

              

               Nils

               Bosatt på Myren u/Nordre Ås.

               

 

 

        D.    Amund Halvorsen, født 1839,65 død 1883.65 

                

               Gift 1866,65 med Karen Kirstine Larsdatter, født 1839,65 (datter av Lars Christophersen og Marte Grete Adolphsdatter).

              

               Karen

               Hun kom fra Oksum.

 

 

              

        E.    John Halvorsen, født 1841,[xxv] død 1882.68

              

               Han kom fra Grava og var matros.

                 

               Gift 1871,68 med Karen Marie Nilsdatter, født 1845,68 (datter av Nils Sørensen og Inger Torjusdatter), død 1904.68

              

               Karen

               Bosatt på Stranden under Nordre Ås Bnr.7.

 

 

              

        F.    Jacob Halvorsen, født 1844,[xxvi] død 1889.69

              

               Bosatt på Rønningen Bnr.11 under Leerstang.

               Gift 1865,69 med[xxvii] Oline Marie Olsdatter, født 1844,69 (datter av Ole Sandnæs), død 1881.69

              

               Oline

               Hun kom fra Holla.

 

 

              

        G.    Elias Halvorsen, født 1845.69

              

               Han emigrerte til USA.

                

 

 

        H.    Anne Margrethe Halvorsdatter, født 1847.

               Gift 1869,69 med Amund Nilsen, født 1849,69 (sønn av Nils Amundsen og Else Bolethe Halvorsdatter).

              

               Amund

               Han kom fra Ås. Anne Margrethe og Amund var søskenbarn. 

 

               Hans far Nils Amundsen nevnes lenger ned på siden her.

                

 

        I.     Hans Halvorsen, født 1849.69

              

               Han var sjømann og emigrerte til Quebec i Canada.

 

              

 

        J.     Anne Helene Halvorsdatter, født 1851,69 død 1947.69 

 

               Gift 1875,69 med Elias Christopher Nilsen, født 1852,69 (sønn av Nils Amundsen og Else Bolethe Halvorsdatter ), død 1927.69

              

               Elias

               Han var sjømann. Anne Helene og Elias Christopher var søskenbarn. 

 

               Hans far Nils Amundsen nevnes lenger ned på siden her.

 

               Bosatt på Gravastrand Bnr.2 under Søndre Grava senere på Høgli Bnr.14 under Heistad.

               

 

 

        K.    Nicolai Halvorsen, født 1853, død 1944

              

               Bosatt på Oksøya Bnr.3 under Sandøya.

    

               (1) Gift 1879,69 med Marie Oline Jonsdatter, født 1857,69 (datter av Jon Arnesen og Maren Kirstine Eriksdatter).

              

               Marie

               Hun kom fra Kjørholt.

 

              

               (2) Gift 1884,69 med Petra Martine Olsdatter, født 1854,69 (datter av Ole Petter Jacobsen og Anne Margrethe Pedersdatter), død 1944.69

              

               Petra

               Hun var enke da hun giftet seg med Nicolai.

 

 

              

        L.    Martin Halvorsen, født 1855,69 død 1932.69

              

               Bosatt på Nordre Ås Bnr.2.

              

               Gift 1881,69 med Karen Marie Olsdatter, født 1862,69 (datter av Ole Eriksen og Marthe Marie Christensdatter), død 1932.69

              

               Karen

               Hun kom fra Nordre Ås.

 

        

VII. Amund Amundsen, født 17.01.1812 på Heistad i Eidanger,[xxviii] døpt 26.01.1812 i Eidanger kirke,71 død 15.08.1830 på Ås i Eidanger,12 gravlagt 19.08.1830 på Eidanger kirkegård.13 .

      

       Amund Pedersen Heiestad og Marte Eriksdatter - Amund

       Faddere: Karen Skavrager, Margrethe Skavrager, Erik Landgangen, Niels Skavrager, Peder Skavrager.

      

       Gravlagt som "Amund Amundsen, gaardmand Amund Aas,s søn 18 ½ aar".

      

 

VIII. Nils Amundsen, født 10.04.1814 på Ås i Eidanger,[xxix] døpt 17.04.1814 i Eidanger kirke,72 død 1872.12 .

      

       Amund Pedersen Aas og Maren Eriksdatter - Niels

       Faddere: Ingeborg Aas, Margrethe Skavrager, Ole Skavrager, Niels Skavrager, Niels Aas.

      

       Han var bosatt på Søndre Ås Bnr.5 i Eidanger. Han solgte eiendommen i 1870 til Halvor Hansen Stranden.

 

 

      (1) Gift 1844,12 med Else Bolethe Halvorsdatter, født 01.01.1821 på Viersdalen i Eidanger,13 (datter av Halvor Christophersen og Anne Marie Nilsdatter), døpt 14.01.1821 i Eidanger kirke,13 død 25.05.1852 på Gravastrand i Eidanger,12 gravlagt 30.05.1852 på Eidanger kirkegård.5

      

       Else

       Else Bollethe - Foreldre: Halvor Kristoffersen Viersdalen og Anne Maria Nielsdatter, gaardmand

      

       Gravlagt som "Else Bolette Halvorsdatter 30 1/2 år - Kona til Nils Amundsen - Gravastranden".

 

 

      (2) Gift 1862,12 med Anne Karine Jacobsdatter, født 1833 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,12 (datter av Jacob Larsen og Anne Karine Sørensdatter), død 1919.12

 

      Anne:

       Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Søndre Ås.

 

 

       Barn:

 

        

        A.    Anne Marine Nilsdatter , (datter av Nils Amundsen og Else Bolethe Halvorsdatter) født 1845,[xxx] død 1871.73

              

               Bosatt på Søndre Grava Bnr.1.

 

       

               Gift 1862, med Jacob Olsen , født 1839 (sønn av Ole Petter Jacobsen og Anne Margrethe Pedersdatter), død 1912.

              

               Jacob

               Han kom fra Grava.

 

               

        B.    Helene Marie Nilsdatter, (datter av Nils Amundsen og Else Bolethe Halvorsdatter) født 1847,73 død 1853.73 

 

 

 

        C.    Amund Nilsen, (sønn av Nils Amundsen og Else Bolethe Halvorsdatter) født 1849.69

              

               Han kom fra Ås.

 

              

               Gift 1869,69 med Anne Margrethe Halvorsdatter, født 1847 (datter av Halvor Andersen og Anne Cathrine Amundsdatter).

              

               Anne:

               Hun kom fra Nordre Grava.

 

 

              

        D.    Elias Christopher Nilsen, (sønn av Nils Amundsen og Else Bolethe Halvorsdatter) født 1852,69 død 1927.69

              

               Han var sjømann. Bosatt på Gravastrand Bnr.2 under Søndre Grava senere på Høgli Bnr.14 under Heistad.

 

              

               Gift 1875,69 med Anne Helene Halvorsdatter, født 1851,69 (datter av Halvor Andersen og Anne Cathrine Amundsdatter), død 1947.69

 

             Anne:

               Hun kom fra Nordre Grava.

 

 

              

        E.    Else Bolette Nilsdatter, (datter av Nils Amundsen og Anne Karine Jacobsdatter) født 1862,73 død 1937.73

              

               Bosatt på Gravastranden Bnr.2 under Søndre Grava. 

 

              

               Gift 1898,73 med Jacob Andreas Isaksen, født 1861,73 (sønn av Isak Jacobsen og Karen Marie Christoffersdatter), død 1937.73

              

               Jacob

               Han kom fra Ødegården under Søndre Ås. Hans mor var datter av undernevnte Christoffer Amundsen, som igjen var sønn av overnevnte Amund Pedersen og nevnes på denne siden.

 

               Hans foreldre nevnes under hennes farmors far på Søndre Rød.

 

              

        F.    Anne Caroline Nilsdatter, (datter av Nils Amundsen og Anne Karine Jacobsdatter) født 1864,73 død 1892.73 

 

 

 

        G.    Nils Jacob Nilsen, (sønn av Nils Amundsen og Anne Karine Jacobsdatter) født 1866.

              

               Bosatt på Heistad.

            

 

               Gift 1894,73 med Elise Oline Jonsdatter, født 1869,73 (datter av Jon Arnesen og Anne Marie Eriksdatter).

              

               Elise

               Hun kom fra Kjørholt.

 

 

              

IX. Christoffer Amundsen, født 02.10.1816 på Ås i Eidanger,13 døpt 13.10.1816 i Eidanger kirke,13 død 1890 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger.[xxxi] .

      

       Christoffer - Foreldre: Gaardmand Amund Pedersen Aas og Maren Eriksdatter

      

       Bodde på Saltboden Bnr.7  under Nordre Grava i Eidanger.

 

 

       Gift 1839,12 med Else Kirstine Torjusdatter, født 24.09.1816 på Ødegården u/Søndre Ås i Eidanger,[xxxii] (datter av Torjus Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 06.10.1816 i Eidanger kirke,75 død 1880 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger.12

      

       Else

       Else Kristine - Foreldre: Gaardmand Torjus Nilsen Ødegaarden (Heistad) og Karen Olsdatter.

 

 

      

        A.    Karen Marie Christoffersdatter, født 1839,74 død 1915.74

              

               Hun kom fra Saltboden under Nordre Grava. De ble bosatt på Ødegården Bnr.9 under Søndre Ås.

 

              

               Gift 1861,74 med Isak Jacobsen, født 1835 (sønn av Jacob Larsen og Anne Karine Sørensdatter), død 1906.74

              

               Isak

               Han kom fra Kåsa under Søndre Ås.

 

 

      

        B.    Anne Marine Christoffersdatter, født 1842.74 .

              

               Bosatt på Herøya.

           

               Gift 28.12.1877 i Eidanger,74,[xxxiii] med Isak Tollefsen, født 12.02.1846 i Sortebogen i Bamble,74 (sønn av Tollef Hansen og Karen Maria Halvorsdatter), døpt 26.07.1846 i Bamble.[xxxiv]

              

               Isak

               Han var skipstømmermann og kom fra Herøya da han giftet seg. Hans far var inderst på Sortebogen i Bamble da Isak ble født.

               

 

        C.    Amund Christoffersen, født 1845,74 død 1845.74 

 

 

 

        D.    Amund Christoffersen , født 13.11.1846 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,22 døpt 31.12.1846 i Eidanger kirke,22 død 27.12.1877 på sjøen ved Langesund.[xxxv] .

              

               Han forulykket ved Jomfruland med dampskipet "Skjold".

     

               Gift 02.11.1871 i Eidanger kirke,[xxxvi] med[xxxvii] Karen Sophie Olsdatter, født 23.12.1850 på Lerstang i Eidanger,[xxxviii] (datter av Ole Christiansen og Gunnild Marie Nilsdatter), døpt 09.02.1851 i Eidanger kirke,81 død 27.07.1935 i Eidanger.[xxxix]

              

               Karen

               Karen Sophie giftet seg i 1871, men ble enke allerede i 1877.  Mannen Amund var husmann på Rakke Bnr.4 u/ Grevle Søndre i Brunlanes før han ble selveier. Han var eier og bruker der fra 1874 til 1875. De må så ha bodd en kort tid i Langesund. De døper datteren Olava Gunhilde der i 1876. Amund var dampskipfører og forulykket ved Jomfruland med dampskipet "Skjold" i 1877 ifølge bygdeboken for Eidanger. Det at han var dampskipfører stemmer, men ifølge kirkeboken for Langesund, der hans død er notert: Det står følgende i klokkerboken "falt overbord i søen straks utenfor Langesund og druknede. Hans lik ble ei gjenfunden". Dette kan jo ha vært fra "Skjold", men det står ikke,

              

               Karen Sophie var da gravid og flyttet fra Langesund til Eidanger. Hun døper sønnen Amund Karenius i Eidanger i 1878 bosatt på Lerstang. Hun bor i 1900 hos datteren Elise og hennes mann i Glykstadsgate 5 i Kristiania. Hun var lærerinne og ble senere jordmor. Hun bodde en tid på Nystrand i Eidanger ifølge Olaf Mørjerøds arkiv. Det kan være der hun bodde den siste tiden. Hun døde i Eidanger i 1935.

              

        E.    Torjus Christoffersen, født 1849.74

              

               Han var skipsfører, senere skipsreder. Bosatt på Stathelle i Bamble. Han og hans kone var søskenbarn.

 

               Gift 05.07.1886 i Eidanger,74,[xl] med Karen Marie Jacobsdatter, født 1856,[xli] (datter av Jacob Amundsen og Marthe Marie Nilsdatter).

              

               Karen

               Hun kom fra Tangen under Siktesøya. Hun og Torjus var søkenbarn. 

 

               Faren Jacob Amundsen nevnes lenger ned på siden her.

 

              

        F.    Else Oline Christoffersdatter, født 1852,74 død 1934.74

              

               Bosatt på Myrene Bnr.16 under Bjørntvedt, senere på Flåtten Bnr.1.

              

               Gift 1869,74 med Anders Gunnuldsen, født 1840,74 (sønn av Gunnuld Aslaksen og Maren Svendsdatter), død 1900.74

              

               Anders

               Hun kom fra Myrene under Bjørntvedt.

 

              

        G.    Maren Kirstine Christoffersdatter , født 1856,74 død 1889.74 .

              

               De ble bosatt på Herøya Bnr.13.

 

                

               Gift 1881,74 med Hans Petter Isaksen, født 1858,74 (sønn av Isak Hansen og Maren Pedersdatter).

              

               Hans

               Han var skipstømmermann og kom fra Herøya Bnr.13.

 

 

              

X.   Jacob Amundsen, født 05.05.1819 på Ås i Eidanger,13 døpt 30.05.1819 i Eidanger kirke,13 død 1895.61

      

       Jakob - Foreldre: Amund Pedersen Aas og Maren Eriksdatter, gaardmand

      

       Bosatt på Tangane Bnr.8 under Siktesøya.

 

      

       Gift 1853,61 med Berthe Marie Nilsdatter, født11.01.1830 på Auen i Eidanger,61 (datter av Nils Arvesen og Anne Marie Olsdatter), døpt 14.02.1830 i Eidanger kirke, død 1896.61

      

       Marthe

       Hennes far var husmann under Håøya. De døpte ei datter Berthe Marie i 1830. Dette er nok henne.

 

       Barn:

 

 

        A.    Amund Jacobsen, født 25.04.1854,[xlii] død 24.01.1938.85 

      

 

               Gift 22.09.1888,85 med Johanne Elise Sørensdatter, født 22.10.1866 på Lerstang i Eidanger,85 (datter av Søren Mikkelsen og Mari Anne Jonsdatter), død 19.08.1929.85

              

               Johanne

               Bosatt på Risøya Bnr.2 under Bjørkøya. Hans foreldre nevnes under hans farfars far på Siktesøya. 

 

 

              

        B.    Karen Marie Jacobsdatter, født 1856.84 .

              

               Hun kom fra Tangen under Siktesøya.

 

              

               Gift 05.07.1886 i Eidanger,74,83 med Torjus Christoffersen, født 1849,74 (sønn av Christoffer Amundsen og Else Kirstine Torjusdatter).

              

               Torjus

               Han var skipsfører, senere skipsreder. Bosatt på Stathelle i Bamble. Han og hans kone var søskenbarn.  

 

               Faren Christoffer Amundsen nevnes lenger opp på siden her.

 

 

        C.    Jacob Jacobsen, født 1863,[xliii] død 1951.

              

               Bosatt på Tangane Bnr.8 under Siktesøya.

 

              

               Gift86 med Marie Pettersdatter, født 1876,86 (datter av Petter Andreas Hansen), død 1962.86

              

               Marie

               Hun kom fra Langesund i Bamble.

 

 

              

        D.   Anders Jacobsen, født 1867,86 død 1891.86 .

              

               Han var makrellfisker og duknet i "Kalven".

 

      

 

XI. Amund Amundsen, født 21.09.1821 på Ås i Eidanger,13 døpt 07.10.1821 i Eidanger kirke,13 død 24.04.1822 på Ås i Eidanger,12 gravlagt 05.05.1822 på Eidanger kirkegård.13 .

      

       Amund - Foreldre: Amund Pedersen og Maren Eriksdatter Aas, gaardmand

      

       Gravlagt som "Amund Amundsen, gaardm. Aas's søn Amund ½ aar".

 

 

      

 

XII. Marthe Marie Amundsdatter, født 13.02.1823 på Ås i Eidanger,13 døpt 30.03.1823 i Eidanger kirke,13 død 25.08.1825 på Ås i Eidanger,61 gravlagt 31.08.1825 på Eidanger kirkegård.13 .

      

       Marte Marie - Foreldre: Amund Pedersen og Maren Eriksdatter Aas, gaardmand

      

       Gravlagt som "Marthe Marie Amundsdatter, gaardmand Amund Aas's barn 2 ½ aar, halsesyge".

      
[1]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[2]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[3]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[4]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[5]   Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[7]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[8]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[9]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[10]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[11]   Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[12]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[13]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[14]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[15]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[16]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[17]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 555.

[18]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[19]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[20]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 555.

[21]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[22]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[23]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[24]   Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[25]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[26]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[27]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 416.

[28]   Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[29]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[30]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 416.

[31]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[32]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[33]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 416.

[34]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[36]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[37]   Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[38]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[39]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[40]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[41]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[42]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 459.

[43]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[44]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 459.

[45]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[46]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[47]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[48]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[49]   Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[50]   Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 460.

[51]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[52]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[53]   Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[54]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[55]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 579.

[56]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[57]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[58]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[59]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 579.

[60]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[61]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[62]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 467.

[63]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[64]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[65]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[66]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[67]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[68]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[69]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[70]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[71]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[72]   Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[73]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[74]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[75]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[76]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[77]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[78]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[79]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[80]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[81]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[82]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[83]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 482.

[84]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[85]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 9.

[86]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 9.

[87]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[88]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[89]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[90]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[91]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[92]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[93]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[94]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[95]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[96]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[97]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[98]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[99]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[100]   Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[101]   Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

    


[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 424.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 356.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 55.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4  1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 271.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 225.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 58.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 91.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4  1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 254.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 425.

[xiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 147.

[xv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[xvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 457.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 456.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 584.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 536.

[xx]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 429.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 460.

[ii]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 413.

[iv]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[v]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 93.

[vi]  Tore Vamraak's database Internett.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 213.

[viii]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 HF 199, side 234.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 446.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 6.

[xi]  Kirkebok for Brevik 1814-1845 HF 200, folio 74b.

[xii]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 271.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 215.

[xiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 3.

[xv]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet.

[xvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 461.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 579.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 69.

[xx]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 334.

[xxi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 467.

[xxiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[xxiv]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 529.

[xxv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 574.

[xxvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 468.

[xxvii]  nevnt ved konfirmasjonen.

[xxviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[xxix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[xxx]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 431.

[xxxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 482.

[xxxii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 9.

[xxxiii]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, skannet av digitalarkivet, side 187.

[xxxiv]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 134-135.

[xxxv]  side 200.

[xxxvi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 228.

[xxxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 637.

[xxxviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 81.

[xxxix]  Eidanger Gravplassregistrering, registrert av Grenland Ættehistorielag.

[xl]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 156.

[xli]  nevnt ved vielsen.

[xlii]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[xliii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 561.