| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

 

Søren Gundersen f. 1771 og Gunhild Maria Jacobsdatter f. 1770 sin familie

 

 

 

Søren Gundersen, f. 1771 i Garstad i Bamble,[1],[2] døpt 15.12.1771 i Bamble,[3] d. 1809 på Hvalen i Eidanger,1 gravlagt 23.07.1809 på Eidanger kirkegård.[4] 

Han var sønn av Gunder Torbjørnsen og Ingeborg Sørensdatter.

 

Gunder Torbiønsen og Ingeborg Sørensdatters barn kaldet Søren.

Faddere: Jacob Schierkes kone Anne Torbiønsdatter, Ingeborg Andersdatter Findahl, Amund Andersen ibid, Hans Sørensen Rogn, Ole Madsen Lina.

 

Han giftet seg i 1795.

 

Trol. 9/10-1795 i Eid. Copul. 5/11-1795.

Uk. Søren Gunders. Hwalen og P. Gunil Maria Jacobsd. Birkøe.

Caut: Frantz Birkøe og Tor Gunders. Garsta

 

Åsold Isachsen Rennesund kjøpte en del av Hvalen i 1789:

Anno 24.01.1791 - Sorenskr. Nors's Auck. Skiøde til Aasold Isachsen Rennesund paa 3 huder 8 ¾ skind i Grd. Hvalen mod betalt 1305 rd. (dat. 18.04.1789)

 

Åsold solgte denne delen i 1794 til Søren Gundersen:

Anno 16.01.1795 - Aasold Isachsens Skiøde til Søren Gunnersen paa 3 huder 8 ¾ skind i Hvalen med betalt 1899 rd. (dat. 11.04.1794)

 

Søren bosatte seg på Hvalen.

 

Bosatt på Hvalen i 1801:

Søren           Gunnersen           Husbonde        33        Begge 1ste ægteskab   Gaardbruger  

Gunnild       Jacobsdtr             Hans kone       32        Begge 1ste ægteskab             

Gunner        Sørensen              Deres børn        5                               

Jacob           Sørensen             Deres børn        3                               

Barbara       Pedersdtr            Tjenestepige    27        Ugift   

 

Søren stod under jordavgiften i 1802 som eier av 3 huder 8 ¾ skinn i Hvalen.

 

Han solgte en plass (senere Bnr.5), skilt ut fra Hvalen, til Ole Hansen i 1807:

Anno 16.01.1807 - Efter Søren Gundersens forlangede blev et jordstykke skyldsat, som han til Ole Hansen har solgt af dags dato. Skylden ble 2 ½ skind som fragaar Søren Gundersens eiendom i Hvalen nordre, der saaledes bliver i skyld 4 huder og 5 skind.

Anno 16.01.1807 - Thingl. Søren Gundersen Hvalens Skiøde til Ole Hansen paa et jordstykke under Hvalen, skyldsat 2 ½ sk. for 180 rd. i dag.

 

Gravlagt som "Søren Gundersen Hvalen, drebt sig selv i Eidangerfjorden 41 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 745b - nr. 131
Skifte 20. Marts 1820 paa gaarden Hvalen i Ejdanger Sogn.
Avsluttet 17. Juni 1822.
Afdøde mand Søren Gundersen Hvalen - enke Gunild Marie Jacobsdatter
Enken hadde kongelig bevilling av 27. Juli 1809 til å sitte i uskiftet bo.
Barn:
1. Sønnen Gunder Sørensen, 23 aar.
2. Sønnen Jacob Sørensen, 21 aar.
3. Sønnen Hans Jacob Sørensen, 18 ½ aar.
4. Datteren Ingeborg Laurine Sørensdatter, 15 ½ aar.
Farbroderen Tor Gundersen Garstad af Bamble præstegield værge for de umyndige børn.
Enkens laugverge Jens Jonsen Rødningen.
Brutto: 1262-0-12
Herav jordegods: 3 huder 8 ¾ skind med bøxel i gaarden Hvalen, 1200 spdlr.
Netto: 498-3-0

 

 

Gift 05.11.1795 i Eidanger kirke,1,[5] med Gunhild Maria Jacobsdatter, f. 1770 på Bjørkøya i Eidanger,2 (datter av Jacob Hansen og Berte Jacobsdatter), døpt 23.11.1770 i Brevik kirke,[6] konfirmert 03.10.1790 i Brevik kirke,[7] d. 11.09.1820 på Hvalen,1  gravlagt 18.09.1820 på Eidanger kirkegård.

 

Gunhild:

Jacob Hansen Birkøen og k. Birte Jacobsdtr. - Gunil

Faddere: 1. Ingebor Ouensdtr. Sigtesøen 2. Aase Marie Sørensdtr. 3. Jon Hansen 4. Amun Ewensen Aastad 5. Hans Sørensen.

Merknad: Eid. døbt i Brevig. Innført i kirkeboka under året 1771

 

Konfirmert som "Gunil Jacobsdatter 18 aar".

 

Hun giftet seg som Gunhild Marie. Hennes bror var trolover.

 

Gravlagt som ”Gunnild Jacobsdatter, Søren Gundersens enke 52 aar”.

 

 

 

I.    Gunder Sørensen, f. 1796 på Hvalen i Eidanger,[8] døpt 15.10.1796 i Eidanger kirke,8 konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,[9] d. 1886.1 

 

       Søren Gundersen Hvalen og k. Gunil Maria Jacobsdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Christine Sørensdtr. Rødningen 2. Marte Gundersdtr. Garstad 4. Tor Gundersen ibid 5. Christen Lunde 6. Jacob Birkøen.

      

       Konfirmert som "Gunder Sørensen Hwalen 16".

 

       Han giftet seg i 1821.

      

       Copul. 22/6-1821 i Eid.

       Uk. Gunder Sørensen Hvalen, 25. Gaardmand.

       Pigen Guri Margrete Jensd. Rødningen, 22 ½ aar. Gaardmandsdatter.

       Forl: Lars Hansen Muhle og Ole Jonsen Wersvig.

      

       Bosatt på Hvalen (Bnr.1) og senere på Hvalsrødningen (Bnr.7) under Hvalen.

 

      

       Gift 22.06.1821 i Eidanger kirke,1,[10] med Guri Margrethe Jensdatter, f. 1798 på Hvalsrødningen i Eidanger,[11] (datter av Jens Jonsen og Christine Sørensdatter), døpt 23.09.1798 i Eidanger kirke,11 konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke,9 d. 1882.1 

 

       Guri:

       Jens Olsen Hvalsrødningen og Kirstine Sørensdatter - Guri Margrethe hiemmedøbt af Anna Lisbet Johannesdatter

       Faddere: Karen Andersdatter Røe, Anna Maria Andersdatter ibid, Anders Pedersen ibid, Søren Gundersen Hvalen, Knud Jonsen Ørestved, Erich Nielsen Aas.

      

       Konfirmert som "Guri Margrethe Jensdatter Rønningen 15".

 

 

       Barn:

 

        A.    Isak Gundersen, født 05.08.1821 på Hvalen i Eidanger, døpt 30.08.1821 i Eidanger kirke,[12] død 24.08.1842 på Hvalen i Eidanger, gravlagt 30.08.1842 på Eidanger kirkegård.[13]

              

               Isak - Foreldre: Gunder Sørensen Hvalen og Guri Margrethe Jensdatter, gaardmand (hjemmedøbt 12.08)

              

               Gravlagt som "Isak Gundersen 21 år - Gaardmandsøn - Hvalen".

              

 

 

        B.    Jens Laurin Gundersen, født 02.11.1823 på Hvalen i Eidanger, døpt 23.11.1823 i Eidanger kirke,13 død 1893.[14]

              

               Jens Laurin - Foreldre: Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter Hvalen, gaardmand.

 

               Bosatt på Hvalen Bnr.1.

 

              

               Gift 1847,15 med Marie Kirstine Pedersdatter, født 03.03.1824 på Røra i Eidanger (datter av Peder Pedersen og Marte Cesilie Andersdatter), døpt 21.03.1824 i Eidanger kirke.13

              

               Marie:

               Marie Kirstine - Foreldre: Peder Pedersen og Marthe Sisilie Andersdatter Røra, gaardmand

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Røra.

              

              

 

        C.    Nils Gundersen, født 03.10.1826 på Hvalen i Eidanger, døpt 22.10.1826 i Eidanger kirke,13 død 08.07.1842 på Hvalen i Eidanger, gravlagt 15.07.1842 på Eidanger kirkegård.14 .

              

               Nils - Foreldre: Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter Hvalen, gaardmand

              

               Gravlagt som "Nils Gundersen 16 år - Gaardmandsøn - Hvalen ".

              

 

 

        D.    Kirstine Gundersdatter, født 22.06.1830 på Hvalen i Eidanger, døpt 15.08.1830 i Eidanger kirke.13

              

               Kirstine - Foreldre: Gunder Sørensen og Guri Margrethe Jensdatter Hvalen, gaardmand.

 

               Bosatt på Søndre Ås Bnr.1.

 

              

               Gift 1853,[15] med Amund Olsen, født 24.06.1827 på Rød i Eidanger (sønn av Ole Sørensen og Sara Amundsdatter), døpt 15.07.1827 i Eidanger kirke,13 død 1917.16

              

               Amund:

               Amund - Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, gaardmand

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Søndre Rød.

              

              

 

        E.    Marie Elise Gundersdatter, født 1833,[16] død 1880.17

              

               Hun var ugift og bosatt på Rønningen Bnr.7 under Hvalen.

              

 

 

        F.    Gunhild Marie Gundersdatter, født 1835,17 død 1836.17

 

 

 

        G.    Jakob Martin Gundersen, født 1836,17 død 1847.17

 

 

 

        H.    Simon Godfred Gundersen, født 1840,17 død 1922.17

              

               Bosatt på Rønningen Bnr.7 under Hvalen.

 

              

               Gift 31.05.1897 i Eidanger,17,[17] med Kari Andersdatter, født 08.05.1871 i Grasmyrkåsa u/Holte i Sauherad,17 (datter av Anders Zachariasen og Kari Halvorsen), døpt 18.05.1871 i Nes kirke i Sauherad,[18] død 1940.17

              

               Kari:

               Hun kom fra Nes (Sauherad) i Telemark. Etter dette nevnes "Slettene".

 

      

 

      

II.   Jacob Sørensen, f. 1798 på Hvalen i Eidanger,11 døpt 11.11.1798 i Eidanger kirke,11 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[19] d. 1867. 

 

       Søren Gundersen Hvalen og Gunild Maria Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: Berte Jacobsdatter Birchøen, Marta Gundersdatter Gardstad af Bamble, Gunder Jacobsen ibid, Christen Sørensen øvre Lunde, Gunder Gundersen Gardstad.

      

       Konfirmert som "Jakob Sørensen Hvalen 16".

 

       Han giftet seg i 1821.

 

       Copul. 5/10-1821 i Eid.

       Skolelærer Jakob Sørensen Hvalen, Gaardmand, 23.

       Pigen Anne Kirstine Hansd. Wersvig, 24. Gaardmandsdatter.

       Forl: Ole Jonsen Wersvig, Jakob Larsen Røed.

 

      

       Gift 15.10.1821 i Eidanger kirke,[20],10 med Anne Kristine Hansdatter, f. 1799 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,13 (datter av Hans Anundsen og Anne Olsdatter), døpt 11.08.1799 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,12 d. 1884.13 

 

       Anne:

       Hans Amundsen Wersvig og Anna Olsdatter - Anna Kirstine

       Faddere: Ingeborg Anundsdatter Wersvig, Anna Susana Stiansdatter Schrabeklev, Anund Knudsen Wersvig, Søren Olsen Røe,

       Ole Anundsen Wersvig, Peder Hansen Egenæs af Tiose.

      

       Konfirmert som "Anne Kirstine Hansdatter Wersvig 15".

      

       Hun kom fra Versvik da hun giftet seg i 1821.

      

       Bosatt på Hvalen (Bnr.2).

 

       Barn, se under hennes foreldre

 

 

      

III. Hans Jacob Sørensen, f. 1802 på Hvalen i Eidanger,[22] døpt 10.01.1802 i Eidanger,15 d. 1847.1 

 

       Søren Gundersen Hvalen og Gunnild Maria Jacobsdatter, hiemmedøbt Hans Jacob

       Faddere: Maren Olsdtr. Løbskiø, Else Thorsdtr. Gømle fra Bamble, Frantz Jacobsen Birchøen, Thor Gundersen Garstad fra Bamble,

       Lars Gundersen, Gunder Gundersen ibid.

      

       Bosatt på Bjørkøya Bnr.3.

 

      

       Gift 1828,1 med Sara Berthea Hansdatter, f. 07.11.1804 på Midt Rogn i Bamble,1 (datter av Hans Jacobsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 18.11.1804 i Bamble.[23] 

 

       Sara:

       Sara Berthea fød 7de Nov, foreldre Hans Jacobsen Midrogn og kone Ingebor Olsdatter.

       Faddere: Frants Jacobsen Bierchøens kone Maria Thorsdatter, pigen Marthe Olsdatter Midrogn, Niels Olsen Hallen, Jacob Jacobsen Bierchøen, Lars Olsen i Stathelle.

 

 

       Barn:

 

A.     Gunhil Marie Hansdatter, f. 1829 på Bjørkøya i Eidanger,[24] d. 1879.19 

 

            

             Gift 13.04.1849 i Bamble,19 med Severin Sørensen, f. 22.07.1826 på Siktesøya i Eidanger,[25] (sønn av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter), døpt 13.08.1826 i Brevik.20 

 

             Severin:

             Bosatt på Siktesøya senere på Rogn i Bamble.

 

 

 

        B.    Jacob Hansen, født 1836 i Bamble,[26] død 1885.34

              

               Bosatt på Bjørkøya Bnr.3.

 

              

               Gift34 med Berthea Simonsdatter, født 1834,34 død 1868.34

              

               Berthea:

               Hun kom fra Bamble ifølge Eidanger bind 2.

 

 

      

IV. Ingeborg Laurine Sørensdatter, f. 1804 på Hvalen i Eidanger,[27] døpt 18.11.1804 i Eidanger kirke,[28] d. 11.06.1894 i Bamble,1 gravlagt 15.06.1894 i Bamble.[29] 

 

       Søren Gundersen Hvalen og Gunnild Maria Jacobsdatter - Ingeborg Larine

       Faddere: Ingebor Hansdtr. Garestad af Bamble, Marthe Gunnersdtr. ibid, Thor Gunnersen ibid, Iver Abrahamsen Schielsvig.

      

      

       Gift 23.09.1828 i Eidanger kirke,[30] med17 Isak Torstensen, f. 1779 på Rugtvedt i Bamble,[31] (sønn av Torsten Larsen og Åvet Hansdatter), døpt 04.02.1779 i Bamble,[32] d. 21.08.1862 på Eik i Bamble,17 gravlagt 18.08.1862 i Bamble. 

 

       Se Ramberg

 

 

      

V.   Isach Sørensen, f. 1807 på Hvalen i Eidanger,[33] døpt 28.12.1807 i Eidanger kirke,23 d. 1808 på Hvalen i Eidanger,[34] gravlagt 07.02.1808 på Eidanger kirkegård.24 

 

       Søren Gundersen Hvalen og Gunnild Maria Jacobsdatter - Isach

       Faddere: Anne Kirstine Nilsdtr. af Brevig, Mari Iversdtr. Schielsvig, Iver Abrahamsen ibid, Knud Abrahamsen Lunne nedre, Søren Pedersen øfre Lunne.

      

       Gravlagt som "Ole Hansen Smekkerøds dødfødte Pigebarn".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Solumslekt

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[10]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[12]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[13]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 740.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 416.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 393.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 166.

[18]  Kirkebok for Sauherad Nes Ministerialbok nr. II 1 (1851-1877), skannet av digitalarkivet, side 63.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 397.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[23]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548.

[25]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 skannet av digitalarkivet, side 47.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 570.

[27]  Bygdebok for Bamble Bind 2 av C.S.Schilbred, side 190.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[29]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr. I 8 (1888-1900), skannet av digitalarkivet, side 357.

[30]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[31]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 152.

[32]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 24-25.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.