| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

 

Ole Christensen f. 1740 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Marie Gundersdatter f. 1765 og 2. gang med Gunil Marie Pedersdatter f. 1770)

 

 

 

 

Ole Christensen, f. 1740 på Lerstang i Eidanger,[1] døpt 23.10.1740 i Eidanger kirke,[2],[3] d. 1803 på Lerstang i Eidanger,[4] gravlagt 14.10.1803 i Eidanger.[5],[6]

Han var sønn av Christen Andersen Lerstang.

 

Christen Leerstang og Maren Olsdatters ægte søn N. Ole (Hun het Karen Olsdatter. JO)                                                                                                   

Faddere: baaren af Anders Nielsens kone i Sæteret ved Brevig, Inger Andersdatter Ramberg, mandfaddere: Søfren Leerstang, Jacob Birchøen.

 

Ole var eier og bruker av på Lerstang i Eidanger fra 1761 til han døde i 1809. Han ble eier av 3 huder i Lerstang etter adkomstbrev av 3. september 1761 og 1. september 1762. 

 

Den 20 des. 1761 fikk han festebrev på Nautser under Lerstang av sognepresten i Tunsberg og Provsten over Jarlsberg Grevskap:

Anno 25.01.1762 – Jens Mullers Sogneprest i Tunsberg og Proust over Jarlsberg grevskap, fæste brev til Ole Christensen paa en plads under gaarden Leerstang, Nauser kaldet. (dat. 30.12.1761)

 

Lerstang 1762:

Gaardsnavn: Leerstang

(Del 1 JO)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Christensen Leerstang

Andre husboende: Christen Leerstangs Enke, børn Lars Christensen, Sara og Anne Christensdatter (Hans mor og søsken)

 

Han nevnes også ang. et festebrev i 1764.

Anno 26.01.1764 – Provsten Jens Mullers fæstebrev til Ole Christensen paa ½ hud i Leerstang. (dat. 17.01.1764)

 

Den 10. juli 1765 gav han sin tante, Maria Jacobsdatter, skjøte på plassen Rødningen ved Ulesund, som hennes mann Isach Andersen Lerstang hadde ryddet.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1783.

 

Trol. 17/7-1783 i Eid. Copul. (samme dag).

Uk. Ole Christens. Leerstang Ægteviet i Huuset med P. Anne Maria Gundersd. Rougtved fra Bamble Sogn.

Caut: Isac Sørens. og Gunder Tostens. Rougtved.

 

Han giftet seg 2. gang i 1786.

 

Trol. 3/11-1786 i Eid. Copul. (samme dag).

Enkem. Ole Christens. Leerstang og P. Gunil Maria Pedersd. Findal i Huuset,

med Hr. von der Lippes Samtale, Ægteviede.

Caut: Tore Rasmus. Leerstang og Rasmus Isacs. Berg.

 

I 1801 føres Ole opp som eier av 2 huder, 11 1/2 skinn i Lerstang og brukte dessuten 6 skinn av den benefiserte del av gården.

 

Lerstang i 1801:

Ole                             Christensen    Husbonde        60        2det ægteskab Gaardbruger

Gunnild Maria           Pedertr          Hans kone       34        1ste ægteskab 

Christian                   Olsen              Deres børn      11                  

Karen   Maria           Olsdtr             Deres børn      14                  

Maria                        Olsdtr             Deres børn       8                    

Jon                            Pedersen        Tjenestefolk   18        Ugift   

Marthe Berthea        Olsdtr             Tjenestefolk   30

 

Jordavgiften 1802:

Leerstang

Tor Rasmussen 3 huder 6 skind, Ole Christensen 3 huder 5 1/2 skind, Løvøen Hans Eriksen og Eylert Winter, Ourvigen Petter Balling, Sundvigen Ejlert Winter, Holmene Tomas Blehr.

 

Gravlagt som "Ole Christensen Lerstang 63 aar".     

      

 

(1) Gift 17.07.1783 i Eidanger kirke,[7],[8] med[9] Anne Maria Gundersdatter, f. 1765 på Rugtvedt i Bamble,[10] (datter av Gunder Torstensen og Anne Elevsdatter), døpt 17.02.1765 i Bamble,[11] d. 1784 på Lerstang i Eidanger,[12] gravlagt 26.10.1784 på Eidanger kirkegård.[13],[14]

 

Anne:

Hun kom fra Rugtvedt i Bamble.

 

Gravlagt som "Anne Maria Gundersd. Leerstang 21 aar".

 

 

(2) Gift 03.11.1786 i Eidanger kirke,2,4 med5 Gunil Maria Pedersdatter, født 1770 i Solum,2 (datter av Peder Hansen og Maria Hansdatter), døpt 13.05.1770 i Solum,2 død 11.03.1848 på Lerstang i Eidanger, gravlagt 18.03.1848 på Eidanger kirkegård.[i]

 

Gunil:

Hun kom fra Findal i Solum og hennes far var lensmann.

 

 

 

I.    Karen Marie Olsdatter, (datter av Ole Christensen og Gunil Maria Pedersdatter) f. 1788 på Lerstang i Eidanger,[15] døpt 24.02.1788 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 18.10.1801 i Eidanger kirke,[17] død 07.09.1858 på Berg i Eidanger,8 gravlagt 14.09.1858 på Eidanger kirkegård.7

      

       Ole Christensen Leerstang og k. Gunil Maria Pedersdtr. - Karen Maria

       Faddere: 1. Owet Pedersdtr. Røra 2. Karen Pedersdtr. Klywe 3. Peder Hansen Findal 4. Hans Kielsen Biørntved 5. Hans Isacsen Leerstang.

      

       Konfirmert som "Karen Marie Olsdatter 14"

 

       Hun giftet seg i 1813.

        

       Copul. 28.12.1813 i Eid.

       Ungkarl Isak Rasmusen Berg og Pigen Karen Marie Leerstang.

       Caut: Isak Eeg og Christen Leerstang.

 

       De bodde først på Ramberg. Han overtok Nordre Berg Bnr.1 i Eidanger i 1825 etter sin far.

 

                   

       Gift 28.12.1813 i Eidanger kirke,[18],[19] med Isak Rasmussen, f. 1790 på Berg i Eidanger,[20] (sønn av Rasmus Isaksen og Anne Gundersdatter), døpt 10.06.1790 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[22] d. 1863.[23]

    

       Rasmus Isacsen Berg og og k. Anne Gundersdtr. - Isac

       Faddere: 1. Gunil Maria Pedersdtr. Leerstang 2. Anne Christine Christensdtr. ibid 3. Tor Rasmusen ibid 4. Jon Oxum 5. Hans Isacsen Lillegaard.

 

       Han var 9 år i 1801.

 

       Konfirmert som "Isach Rasmussen Berg 16".

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Anne Isachsdatter, født 16.03.1816 på Ramberg i Eidanger,8 døpt 24.03.1816 i Eidanger kirke,[ii] død 29.04.1820 på Ramberg i Eidanger,8 gravlagt 07.05.1820 på Eidanger kirkegård.[iii]

              

               Anne - Foreldre: Gaardmand Isach Rasmussen Ramberg og Karen Marie Olsdatter

              

               Gravlagt som "Anne Isaksdatter, Isak Ravnbergs datter 4 aar".

              

 

 

        B.    Ole Isachsen, født 13.12.1818 på Ramberg i Eidanger,[iv] døpt 26.12.1818 i Eidanger kirke,17 død 1893 på Ramberg i Eidanger.[v]

              

               Ole - Foreldre: Gaardmand Isak Rasmussen Ramberg og Karen Maria Olsdatter

              

               Ole bosatte seg etter at han giftet seg på Ramberg. Han fikk i 1861 skjøte på Ramberg fra sin far for 3430 spesidaler. Ole Isaksen Ramberg satt hele ti perioder i herredstyre (1862-77, 1880.83). Han var medlem av formannskapet i perioden 1864-65 og varaordfører 1866 til 1869. Ole var tidlig med i is trafikken, og bygde flere ishus. Dette ble til slutt den største is bedriften i herredet. Ole var også panthaver i et seilskip.

 

              

               (1) Gift 05.01.1838 i Eidanger kirke, med[vi] Katherine Abrahamsdatter, født 31.07.1819 på Grinna i Langangen,[vii] (datter av Abraham Nilsen og Oline Gurine Eriksdatter), døpt 15.08.1819 i Eidanger kirke,21 død 25.10.1846 på Ramberg i Eidanger,[viii] gravlagt 31.10.1846 på Eidanger kirkegård.7

              

               Katherine:

               Katherine - Foreldre: Abraham Nilsen Grina og Oline Eriksdatter, gaardmand

 

                Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Nøklegård.

              

               Gravlagt som "Katrine Abrahamsdatter 27 år - Kone - Ravenberg - død 3 uger efter barselseng".

              

 

               (2) Gift 1848, med Birthe Kristine Halvorsdatter, født 17.11.1826 på Ørvik i Eidanger,[ix] (datter av Halvor Bjørgulfsen og Karen Sørensdatter), døpt 07.01.1827 i Eidanger kirke,23 død 1911.[x]

              

               Birthe:

               Birte Kirstine - Foreldre: Halvor Bjørgesen og Karen Sørensdatter Øresvig, gaardmand

 

                Hun kom fra Oksøya. Hennes foreldre kom fra Valebø og  forpaktet Ørvik noen år før de kjøpte Oksøya Bnr.3 og flyttet dit.

              

              

   

        C.    Rasmus Isachsen, født 21.11.1821 på Ramberg i Eidanger,8 døpt 25.12.1821 i Eidanger kirke.15

              

               Rasmus - Foreldre: Isak Rasmussen Ravenberg og Karen Maria Olsdatter, gaardmand (hjemmedøbt 28.11)

               

               Bosatt på Berg Bnr.1, senere i Oslo.

 

              

               Gift 1849,8 med Sara Kirstine Pedersdatter, født 06.01.1827 på Røra i Eidanger,8 (datter av Peder Pedersen og Marte Cesilie Andersdatter), døpt 04.03.1827 i Eidanger kirke.15

              

               Sara:

               Sara Kirstine - Foreldre: Peder Pedersen og Marthe Sisilia Andersdatter Røra, gaardmand

              

               Hun kom fra Røra. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Røra.

 

 

              

        D.    NN Isaksen, født 11.03.1826 på Berg i Eidanger, død 11.03.1826 på Berg i Eidanger, gravlagt 20.03.1826 på Eidanger kirkegård.16

              

               Gravlagt som "Gaardmand Isak Rasmusen Berg og Karen Marie Olsdatters dødfødte drengebarn".

              

 

 

        E.    NN Isaksen, født 16.06.1828 på Berg i Eidanger, død 16.06.1828 på Berg i Eidanger, gravlagt 24.06.1828 på Eidanger kirkegård.16

              

               Gravlagt som "Isak Rasmussen og Karen Marie Olsdatter Bergs dødfødte pigebarn".

              

 

 

        F.    Anne Marie Isachsdatter, født 14.04.1830 på Berg i Eidanger,[xi] døpt 20.05.1830 i Eidanger kirke,15 død 1871.25

       

               Anne Marie - Foreldre: Isak Rasmussen og Karen Marie Olsdatter Berg, gaardmand

              

               Bosatt på Rørarød Bnr.2.

 

              

               Gift 1863,25 med Hans Petter Andreas Michelsen, født 1839,25 (sønn av Michel Sørensen og Karen Kristine Christensdatter), død 1910.25

              

               Hans:

               Han kom fra Lerstang. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Siktesøya.

 

      

      

      

II.   Christian Olsen, (sønn av Ole Christensen og Gunil Maria Pedersdatter) f. 1791 på Lerstang i Eidanger,[24] døpt 25.04.1791 på Eidanger kirkegård,[25] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[26] død 25.07.1844 på Lerstang i Eidanger,[xii] gravlagt 31.07.1844 på Eidanger kirkegård.7     

       Ole Christensen Leerstang og k. Gunil Maria Pedersdtr. - Christian

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Klyve 2. Anne Christine Christensdtr. Leerstang 3. Peder Hansen Røra 5. Thor Leerstang 5. Hans Lillegard.

      

       Konfirmert som "Christian Olsen Lerstang 16".

 

       Han giftet seg i 1818.

 

       Viet 10/7-1818

       Christian Olsen Leerstang, 28, Gaardmand.

       Karen Nielsd. Sundaas, 30.

       Forl: Niels Sundaas, Jakob Sundaas.

 

       Han var eier og bruker på Lerstang Bnr.1 i Eidanger.

 

       Gravlagt som "Christian Olsen 53 år - Gaardmand - Leerstang".

 

      

       Gift 10.07.1818 i Eidanger kirke,[27] med[28] Karen Nilsdatter, f. 1788 på Sundsåsen i Eidanger,[29] (datter av Nils Pedersen og Anne Marie Andersdatter), døpt 13.04.1788 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[31] død 28.04.1845 på Lerstang i Eidanger,29 gravlagt 28.04.1845 på Eidanger kirkegård.7

      

       Karen:

       Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Marie Andersdtr. - Karen

       Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Ingebor Jonsdtr. Sundsaas 3. Halvor Nilsen Sillien 4. Anders Christophersen Stulen 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Kari Nilsdatter Sundsaasen 15".

 

       Gravlagt som "Karen Nilsdatter 57 år - Gaardmandsenke - Leerstang".

 

       Barn, se under hennes foreldre på Sundsåsen

 

 

      

III. Maria Olsdatter, (datter av Ole Christensen og Gunil Maria Pedersdatter) f. 1793 på Lerstang i Eidanger,[32] døpt 27.08.1793 i Brevik kirke,[33] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke.[34]

      

       Ole Christensen Leerstang og k. Gunil Maria Pedersdtr. - Maria

       Faddere: 1. Mad. Lars Nilsen 2. Jfr. Inger Chrystie 3. Boye Chrystie 4. Ole Grubbe 5. Hans Holm.

       Merknad: NB. i Brevig.

      

       Konfirmert som "Maria Olsdatter Lerstang 15".

 

      Hun giftet seg her i Eidanger i 1822. Av en eller annen grunn er hun skrevet som Maria Anne.

      

       Copul. 24/6-1822 i Eid.

       Kitel Olsen, 29. Søefarende.

       Maria Anne Olsdatter Leerstang, 29.

       Forl: Kirkesanger Jacob Døvig og Christian Leerstang.

      

       Hennes søster Karen Marie bar hennes første barn til dåpen.

 

      

       Gift 24.06.1822 i Eidanger kirke,[xiii] med Kittil Olsen, født ca 1793.[xiv]

 

 

       Barn i Eidanger:

      

      

        A.    Gunnild Marie Kittilsdatter, født 27.02.1823 på Lerstang i Eidanger, døpt 12.03.1823 i Eidanger kirke.15

              

               Gunnild Marie - Foreldre: Kittil Olsen og Marie Olsdatter Leerstang, søfarende

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[2]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[7]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 126.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 126.

[11]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 126.

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 175.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 683.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 683.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 130.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 683.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 635.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 635.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 126.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, folio 19b.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 423.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, folio 22a.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 422.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[x]  Tore Vamraak's database Internett.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 684.

[xii]  Informasjon gitt av Enid Ørnholt.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 199.

[xiv]  Alder ved vielsen.