| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

 

John Hansen f. 1781 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Berte Maria Andersdatter f. 1772 og 2. gang med Maren Kristine Amundsdatter f. 1806)

 

 

 

John Hansen, f. 1781 på Halvarp i Eidanger,[1] døpt 24.02.1781 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[3] død 09.12.1840 på Auen i Eidanger, gravlagt 17.12.1840 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Hans Christensen Halvarp.

 

Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr. - Jon

Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Maria Anunsdtr. Harewarp 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Lars Andersen ibid 5. Anders Jonsen Solum.

 

Konfirmert som "Jon Hansen Harewarp 16".

 

Bosatt hos sin bror Ole på Halvarp i 1801 som "John Hansen, Husbondens brødre, logerende, 20 år, Matros".

 

Han giftet seg 1. gang i 1805.

 

Copul. 12.09.1805 i Eid.

John Hansen Halevarp og Enken Berthe Marie Andersdatter Ouen.

Caut: Ole Hansen Halevarp og Gunner Jacobsen Biønnes.

 

Han bodde på Auen i Eidanger. Han kom dit da han giftet seg med Berthe Marie.

 

Han giftet seg 2. gang i 1828.

 

Copul. 20.06.1828 i Eid.

Enkemann Jon Hansen Auen 47 år gårdmann

Pigen Maren Kirstine Amundsdatter Aas 21 år gårmannsdatter.

 

Gravlagt som "Jon Hansen 60 år - Gaardmand - Auen".

 

 

(1) Gift 12.09.1805 i Eidanger kirke,[4] med Berte Maria Andersdatter, f. 1772 i Brunlanes,[5] (datter av Anders Jonsen og Marte Børresdatter), døpt 22.11.1772 i Brunlanes,[6] død 08.04.1825 på Auen i Eidanger,[ii] gravlagt 16.04.1825 på Eidanger kirkegård.[iii]

 

Berte:

Hun kom fra Solum i Brunlanes.

 

Da hun ble enke etter Anders Jacobsen Auen fikk hun tillatelse til å sitte i uskiftet bo. Se Auen denne gården

 

Året etter giftet hun seg med sitt søskenbarn Jon Hansen. Hennes far var bror til John sin mor, Sara Jonsdatter. 

 

Hun hadde i 1804 kjøpte 4 skinn i Auen:

Anno 17.06.1805 – Ole Jacobsen Mædvigs skiøde til Berthe Marie Andersdatter paa 4 skind i grd. Ougen for 200 rd. (dat. 22.03.1804)

 

Gravlagt som "Birthe Marie Andersdatter, gaardmand Jon Hansen Auens kone 56 aar".

 

 

(2) Gift 20.06.1828 i Eidanger kirke,[7] med Maren Kristine Amundsdatter, f. 1806 på Sundsåsen i Eidanger,[8] (datter av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 10.08.1806 i Eidanger kirke,[9] død 14.07.1848 på Auen i Eidanger,9 gravlagt 20.07.1848 på Eidanger kirkegård.3

 

Maren:

Amund Pedersen Sundsaasen og Maren Erichsdatter, tvillingbørn - Maren Christine

Faddere: Elisabeth Sophie Frahm, Oline Erichsdtr. ibid, Henrich Frahm, Nils Pedersen Sundsaasen, Peder Nilsen ibid.

 

Hun var tvilling til søsteren Anne Margrethe.

 

Hun giftet seg 2. gang med Anders Christensen f. 1816 fra Halvarp.

 

 

 

I.    Hans Johnsen, (sønn av Jon Hansen og Berte Maria Andersdatter) f. 1808 på Auen i Eidanger,[10] døpt 17.01.1808 i Brevik kirke,[11] d. 07.01.1873 på Sky i Brunlanes,[12] gravlagt 15.01.1873 på Tanum kirkegård.[13]

      

       John Hansen Ouen og Berthe Marie Andersdatter - Hans                      

       Faddere: Ole Lundets kone Anne Andersd, Gunjor Hansd. Ouen, Gunner Jacobsen Biønnes, og Ole Johnsen Ouen.

 

       Hans var fra Auen i Eidanger. Hans kjøpte Løvikene u/Håøya i Eidanger av sin far i 1828. Løvikene ligger ved Langevann. På den andre siden av vannet ligger Bassebo. Løvikene ble i 1828 skilt ut ifra Auen. Hans solgte Løvikene videre i 1847 og kjøpte gården Sky nær Larvik og flyttet dit. De var brukere på Sky fra 1843 ifølge bygdeboken for Brunlanes. Hans døde av tæring ifølge kirkeboken.

 

 

       Gift 07.04.1843 i Eidanger kirke,[14] med Marie Elisabeth Nilsdatter, f. 15.11.1807 på Bassebo i Eidanger,[15] (datter av Nils Knudsen og Gunbiør Nilsdatter), døpt 22.11.1807 i Eidanger kirke,[16] d. 14.05.1891 på Sky i Brunlanes,[17] gravlagt 22.05.1891 på Tanum kirkegård.[18]

      

       Marie:

       Nils Knudsen Basseboe og Gundbiør Nilsdtr. - Maria Elisabeth

       Faddere: Margrethe Andersdtr. Halevarp, Cathrine Nilsdtr. Nøchlegaard, Christen Olsen Grinna, Ole Nilsen Putten af Næset, Abraham Nilsen Nøchlegaard.

      

       Hun var eier og bruker på Sky i Brunlanes fra hennes mann døde i 1873 og til 1886.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Berthe Marie Hansdatter, født 18.02.1844 på Sky i Brunlanes,[iv] døpt 24.03.1844 i Tanum kirke,[v] død 1929 på Åres i Brunlanes.[vi] .

              

              

               Gift 13.01.1865 i Brunlanes,[vii] med17 Simen Fredriksen Ares, født 22.07.1837 på Åres i Brunlanes,17 (sønn av Fredrik Hansen og Anne Marie Simensdatter), døpt 03.09.1837 i Berg kirke,[viii] død 28.01.1907 på Åres i Brunlanes.[ix]

              

               Simen:

               Simen var fra Åres i Brunlanes. Når han døpes står det at han var født 28. juli 1837. I "Olaf Mørjerøds arkiv" står det 22. juli 1837 og da han døde stod det 22. juli 1837, så jeg regner dette siste som det rette. Han ble eier og bruker på Åres fra 1864 til 1907 etter sin far (Skifteskjøte 1864).

              

               Sammen med broren Ole, som fikk Bnr.3 på Åres, skulle han gi moren føderåd og bygge føderådstue på et værelse og kjøkken. Hun skulle blant annet ha 3 pund lys og 2 par snørestøvler i året.

              

               Hun skjøtet gården på Åres i Brunlanes til sin sønn Hans Kristian i 1911, og gikk i føderåd hos han.

 

 

 

        B.    Johan Nicolai Hansen, født 17.04.1846 på Sky i Brunlanes,17 døpt 31.05.1846 i Tanum kirke,[x] død 10.04.1921 på Fagerholt u/Sky i Brunlanes,17 gravlagt 16.04.1921 på Tanum kirkegård.[xi]

              

               Han var eier og bruker på Fagerholt Bnr.5 u/Sky i Brunlanes fra 1889 til 1916.

 

              

               (1) Gift 28.01.1870 i Tanum kirke,[xii] med17 Barbro Larsdatter, født 18.02.1847 på Ødegården u/Bjørnø i Brunlanes,17 (datter av Lars Sørensen og Anne Severine Hansdatter), døpt 28.03.1847 i Brunlanes,[xiii] død 30.04.1888 på Fagerholt u/Sky i Brunlanes,17 gravlagt 05.05.1888 på Tanum kirkegård.[xiv]

              

               Barbro:

               Hun var fra Vassbotten i Brunlanes.

 

              

               (2) Gift 30.08.1892 i Tanum kirke,[xv] med Regine Marie Hansdatter, født 20.02.1849 på Kjøndal i Tjølling,17 (datter av Hans Andersen og Helene Olsdatter), døpt 01.04.1849 i Tjølling kirke,[xvi] død 14.09.1912 på Fagerholt u/Sky i Brunlanes,17 gravlagt 19.09.1912 på Tanum kirkegård.[xvii]

              

               Regine:

               Hun kom fra Kjøndal i Tjølling. Hun hadde vært gift før og var enke etter Hans Hansen på Halle Vestre.

              

 

 

        C.    Gunbjør Sofie Hansdatter, født 21.03.1851 på Sky i Brunlanes,[xviii] døpt 29.06.1851 i Brunlanes,31 død 08.12.1920 på Sky i Brunlanes,[xix] gravlagt 14.12.1920 på Tanum kirkegård.32

 

              

               Gift 22.11.1868 i Tanum kirke,[xx] med11 Martin Olsen, født 29.01.1843 på Eidsløkken u/Nes i Brunlanes,17 (sønn av Ole Jonassen og Anne Pernille Johnsdatter), døpt 12.02.1843 i Brunlanes,[xxi] død 05.02.1929 på Sky i Brunlanes.[xxii]

              

               Martin:

               Martin kom fra Eidløkken u/Nes i Brunlanes. Han var eier og bruker på Sky Bnr.2 fra 1886 til 1922. Martin bodde på kår hos sønnen Hans og hans kone Martha på Sky til han døde der 86 år gammel. Noen av barna skrev seg Schye og andre Sky.

 

 

      

 

II.   Sara Johnsdatter, (datter av Jon Hansen og Berte Maria Andersdatter) f. 30.09.1810 på Auen i Eidanger, døpt 14.10.1810 i Brevik kirke,[19] død 04.06.1826 på Auen i Eidanger,7 gravlagt 09.06.1826 på Eidanger kirkegård.8

      

       John Hansen Ouen og Birte Marie Andersdatter - Sara              

       Faddere: Margrete Andersd, Gunbor Hansd, Gunder Biønnes, Ole Harevarp, Christen Harevarp

      

       Gravlagt som "Sara Jonsdatter, gaardmand Jon Auens datter 17 aar, druknet".

 

 

 

III. Berthe Marie Johnsdatter, (datter av Jon Hansen og Maren Kristine Amundsdatter) f. 10.10.1828 på Auen i Eidanger,[20] døpt 02.11.1828 i Eidanger kirke.[21]

 

 

 

IV. Sara Kristine Johnsdatter, (datter av Jon Hansen og Maren Kristine Amundsdatter) f. 19.02.1830 på Auen i Eidanger,[22] døpt 14.03.1830 i Eidanger kirke.[23]

      

       Bosatt i Brevik.

 

 

       Gift 11.04.1856 i Eidanger kirke,9 med Søren Sørensen, f. 28.12.1827 på Halvarp i Eidanger,[24] (sønn av Søren Knudsen og Inger Olsdatter), døpt 27.01.1827 i Eidanger kirke,[25] død 1891.[xxiii]

 

      

      

V.   Amund Johnsen, (sønn av Jon Hansen og Maren Kristine Amundsdatter) f. 24.08.1831 på Auen i Eidanger,[26] døpt 11.09.1831 i Eidanger kirke,[27] d. 08.03.1895 på Auen i Eidanger,[28] gravlagt 16.03.1895 på Eidanger kirkegård.[29]

 

       Amund var fra Auen i Eidanger. De bodde på Auen Nedistua Bnr.1.

 

       Amund døde etter en ulykke i skogen. Han overtok hovedbruket Bnr.1 på Auen etter sin far. Han var bare 17 år gammel da han overtok gården. I 1865 bodde hans to søsken, Anders og Johanne Marie på bruket. De hjalp han med gårdsdriften. De hadde også ei tjenestejente. Amund og Gunhild Sofie gifte seg året etter i 1866 og forlovere var Ole Nilsen og Nils Olsen Håøya. Han eide også Bnr.6 "Auen" og Bnr.10 "Sundet" på Auen. Han hadde kjøpt eiendommen Bnr.6 i 1879. I 1892 fikk ingeniør Erik A. Gude rett til å drive steinhoggeri på denne eiendommen langs Langangfjorden. Den årlige avgiften ble satt til 100 kroner. Kontrakten var uoppsigelig fra grunneierens side i 25 år og kunne sies opp fra leierens side med 1 års varsel. Amund døde etter en arbeidsulykke i skogen ved Svarttjern. Han fikk et tre over seg og døde av skadene. Gunhild Sofie drev gården noen år sammen med barna, etter at mannen døde. Hun solgte gården i 1904 til sønnen Jon.

 

      

       Gift 16.11.1866 i Eidanger kirke,[30] med Gunhild Sofie Olsdatter, f. 27.12.1842 på Håøya i Eidanger,[31] (datter av Ole Nilsen og Maren Johanne Olsdatter), døpt 08.01.1843 i Brevik kirke,[32] d. 06.06.1939 i Eidanger,[33] gravlagt 10.06.1939 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Gunhild:

       Faddere: Marie Nielsdatter, Anne Marie Nielsdatter Bassebu, Hans Nielsen, Hans Jacob Jacobsen, Halvor Andersen, Hans Johnsen og Ole Olsen Solum.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Mathilde Josefine Auen, født 16.08.1867 på Auen i Eidanger,17 døpt 20.10.1867 i Eidanger kirke,[xxiv] død 22.07.1959.[xxv]

              

               De var bosatt i Brevik. Ingvald kom fra Brevik og han står som skipsfører da de giftet seg i 1894. Han var sønn av skipsfører Jacob Isaksen. Familien bodde i 1900 på Sætre i Brevik. Ingvald var da på Nordsjøen som skipskaptein og Josefine står oppført der med 4 barn, men i alle fall to av dem bodde utenfor hjemmet hos to av hennes søstre. Familien flytter siden til Porsgrunn der barna vokser opp. Ingvald er gravlagt på Tørmo i Porsgrunn.

 

              

               Gift 22.06.1894 i Brevik kirke,[xxvi] med Ingvald Isaksen, født 03.03.1870 i Brevik,[xxvii] (sønn av Jacob Isaksen og Anne Marie Johnsen), døpt 18.04.1870 i Brevik kirke,45 død 08.12.1949 i Porsgrunn.43

 

 

              

        B.    Ole Amundsen Auen, født 03.02.1869 på Auen i Eidanger,17 døpt 11.04.1869 i Eidanger kirke,[xxviii] død 1944.[xxix]

              

               Ole var ugift og først bosatt på Mørje som han kjøpte. Han solgte gården på Mørje i flyttet til et hus innerst i Mørjefjorden, kaldt "Fredheim". Der levde han sine siste år. Han hadde i mange år en husholderske som bare ble kalt Lava.

 

              

 

        C.    Maren Kirstine Auen, født 23.04.1871 på Auen i Eidanger,17 døpt 29.05.1871 i Eidanger kirke,[xxx] død 1962.47

              

               De var bosatt i Eidanger, men flyttet senere til Larvik. Ektemannen Ditlev kom fra Vergenes i Hedrum. Han bodde i Oklungen og var lærer da de giftet seg. Alle barn døde trolig ugifte. Da Ditlev døde av hjerneslag i 1926 var de bosatt i Eriksgate 11 i Larvik

               De bodde i 1900 på Heistad skole i Eidanger med de to barna sine. Ditlef står da oppført som "Folkeskolelærer, part i landhandleri (prokurist) part i isforretning", sa han hadde også andre interesser enn bare det å være lærer. (Hos dem bodde også i 1900 Ingvald Isaksen født i 1898, 2 år gammel. Han var født i Brevik og var sønn av Maren Kirstines søster Josefine Mathilde Auen.)

 

              

               Gift 04.05.1896 i Eidanger kirke,[xxxi] med Ditlev Bernard Wirgenes, født 08.03.1868 på Vergenes i Hedrum,17 (sønn av Ole Nikolai Olsen og Anne Kristine Nilsdatter), døpt 29.03.1868 i Hvarnes kirke i Hedrum,[xxxii] død 08.05.1926 i Eriksgt. 11 i Larvik,[xxxiii] gravlagt 12.05.1926 på Larvik kirkegård.51

 

 

              

        D.    Petra Gunhilde Amalie Auen, født 17.01.1873 på Auen i Eidanger,[xxxiv] døpt 23.02.1873 i Eidanger kirke,52 død 1954.47

              

               Hun ble konfirmert 8. april 1888 i Brevik kirke. Hun giftet seg i Eidanger samme dag som søsteren Maren Kirstine. Hun var bosatt i Porsgrunn og siden på Hillestad gård på Hillestad i Vestfold. Mannen Didrik var bestyrer ved Porsgrund handelslag. Han bodde i Porsgrunn da de giftet seg. Han var sønn av bruksbestyrer Johan Isaksen. De bor i 1900 i Bratsbergsgade 205b i Porsgrunn med datteren Signe, datteren Amanda Johanne og og Amund Isaksen som var sønn av Petra sin søster Josefine. Didrik døde 39 år gammel.

 

              

               Gift 04.05.1896 i Eidanger kirke,49 med17 Didrik Isaksen, født 19.01.1868 på Røra i Eidanger,[xxxv] (sønn av Johan Isaksen og Hansine Nilsen), døpt 08.03.1868 i Eidanger kirke,53 død 17.04.1907 i Porsgrunn,[xxxvi] gravlagt 23.04.1907 på Østre Porsgrunn kirkegård.54

 

 

              

        E.    John Johnsen Auen, født 20.09.1875 på Auen i Eidanger,17 døpt 24.10.1875 i Eidanger kirke,[xxxvii] død 09.03.1916 på Auen i Eidanger,17 gravlagt 17.03.1916 på Eidanger kirkegård.[xxxviii]

              

               John var ugift. Han kjøpte gården av moren i 1904. Han drev gården sammen med moren og søsknene. Han var ugift. Han døde av tuberkulose ifølge kirkeboken.

 

              

 

        F.    Anna Marie Auen, født 07.10.1877 på Auen i Eidanger,[xxxix] døpt 18.11.1877 i Eidanger kirke,57 død 24.06.1920 på Borgestad,[xl] gravlagt 29.06.1920 på Eidanger kirkegård.58

              

               Anne Marie ble konfirmert i Brevik kirke 24. april 1892. Hun giftet seg med Anders Bernhardsen i november 1916. De fikk ikke noe langt ekteskap, for allerede i mai 1918 druknet Anders på Frierfjorden. De fikk ingen barn. Hun døde selv på Borgestad i 1920 av hjerneblødning bare 42 år gammel. Hennes søster Gunda Nicoline bodde ugift på Borgestad, så hun kan jo da ha bodd hos henne.

 

              

               Gift 20.11.1916 i Eidanger kirke,[xli] med Anders Bernhardsen, født 29.11.1879 på Skjelsvik i Eidanger,17 (sønn av Bernhard Andersen og Everine Susanne Hansdatter), døpt 01.02.1880 i Eidanger kirke,[xlii] død 11.05.1918 på Frierfjorden.[xliii]

 

               Anders:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Ørstvedt.

 

              

        G.    Gunda Nicoline Auen, født 19.12.1879 på Auen i Eidanger,17 døpt 22.02.1880 i Eidanger kirke,60 død 29.09.1942.39

              

               Hun var ugift og bosatt på Borgestad i Gjerpen.

              

 

 

        H.    Hans Johnsen Auen, født 29.09.1882 på Auen i Eidanger,17 døpt 03.12.1882 i Eidanger kirke,[xliv] død 1960.47

              

               De var bosatt på Heistad der han var kjøpmann. Anne Petrea kom fra Berg i Eidanger. De giftet seg utenfor bygden, trolig i Oslo. Ved dåpen til Ebba Johanne står han skrevet som kjøpmann og skipsreder Hans Johnsen Auen. Ved de andre barnas dåp står det kjøpmann og landhandler. Han hadde også ei lita sag på Herøya. De er begge begravet på Eidanger kirkegård.

 

              

               Han giftet seg med17 Anna Petrea Jacobsdatter, født 06.07.1884 på Berg i Eidanger,[xlv] (datter av Jacob Martin Pedersen og Sina Margrethe Sørensdatter), døpt 26.10.1884 i Eidanger kirke,63 død 1972.47

 

                   Anna:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på Kjendalen.

 

              

        I.     Søren Johnsen Auen, født 28.05.1885 på Auen i Eidanger,17 døpt 12.07.1885 i Eidanger kirke,[xlvi] død 16.07.1971 på Røra i Eidanger.39

              

               Søren var skipsfører, formann ved Norsk Hydro og gårdbruker. De var bosatt på Røra i Eidanger. Hans kone kom fra Røra.

 

              

               Gift 16.04.1910 i Eidanger kirke,[xlvii] med47 Karen Larsen, født 23.01.1887 på Røra i Eidanger,17 (datter av Kittil Larsen og Andrea Nicoline Pedersdatter), døpt 20.02.1887 i Eidanger kirke,[xlviii] død 05.05.1967 på Røra i Eidanger.39

 

                Karen:

                Hennes foreldre nevnes under hennes morfars far på Røra.

 

              

        J.     Arnt Samuel Auen, født 26.10.1889 på Auen i Eidanger,17 døpt 26.12.1889 i Eidanger kirke,[xlix] død 1972.47

              

               Bosatt i Trøndelag og senere på Borgestad i Gjerpen. Amanda Torine var fra Skafså i Telemark.

 

              

               Han giftet seg med17 Amanda Torine Bech, født 13.11.1888.17

 

 

      

VI. Anne Margrethe Johnsdatter, (datter av Jon Hansen og Maren Kristine Amundsdatter) f. 09.08.1833 på Auen i Eidanger,[35] døpt 25.08.1833 i Brevik kirke,[36] død 1916.[l]

      

       Bosatt på Sølverød Bnr.3.

 

      

       Gift 1863,[37] med Isach Eriksen, f. 18.02.1833 på Ås i Eidanger,[38] (sønn av Erik Nilsen og Ingeborg Maria Olsdatter), døpt 10.03.1833 i Eidanger kirke,[39] d. 1908.[40]

      

       Isach:

       Han kom fra Ås i Eidanger.

 

 

       Barn:

 

        A.    Elise Marie Isachsdatter, født 1863,[li] død 1895.

              

               Hun var ugift og bosatt på Sølverød.

              

 

 

        B.    Johan Martin Isachsen, født 1875,71 død 1962.71

              

               Bosatt på Sølverød Bnr.3.

 

              

               Gift 1914, med Nilia JørgineTrygsland, født 1888 (datter av Ole Trygsland), død 1972.

              

               Nilia:

               Hun kom fra Skavråker. Hennes far var lærer.

 

 

      

VII. Anders Johnsen, (sønn av Jon Hansen og Maren Kristine Amundsdatter) f. 27.01.1836 på Auen i Eidanger,[41] døpt 21.02.1836 i Brevik kirke,[42] d. 24.07.1911 på Lepperød i Brunlanes,[43] gravlagt 01.08.1911 på Tanum kirkegård.[44]

 

       De var bruker på gården Lepperød i Brunlanes fra 1867 til 1875 og de var eiere og bruker der fra 1875 til 1909.

 

      

       Gift 13.12.1867 i Eidanger kirke,[45] med Maren Kirstine Hansdatter, f. 14.02.1832 på Oksum i Eidanger,[46] (datter av Hans Jacob Jacobsen og Catrine Nilsdatter), døpt 11.03.1832 i Eidanger kirke,[47] d. 27.01.1917 på Lepperød i Brunlanes.[48]

      

       Maren:

       Faddere: Aleth Røra, Marie Bassebo, Søren Røra og Anders Auen. Anders var fra Håøya i Eidanger.

 

       Hun og Anders hadde ingen barn.

 

 

      

VIII. Maren Anne Johnsdatter, (datter av Jon Hansen og Maren Kristine Amundsdatter) f. 12.10.1838 på Auen i Eidanger,[49] døpt 11.11.1838 i Brevik kirke.[50]

      

       Bosatt på Garveriet i Langangen Bnr.2.

 

             

       Gift 1863,69 med Peder Pedersen, født 1839,69 (sønn av Peder Pedersen og Inger Maria Jacobsdatter), død 1872.69

      

       Peder:

       Han kom fra Berg. Peder var garvermester og døde av tuberkulose.

 

 

       Barn:

      

A.       Peder Johan Pedersen, født 1863.[lii]

 

 

B.        Marie Pedersdatter, født 1865.77

 

 

C.        Peder Johan Pedersen, født 1867.77

 

 

D.       Josephine Mathilde Pedersdatter, født 1869.77

 

 

E.        Anne Petrea Pedersdatter, født 1871.77

 

 

        F.    Paul Pedersen, født 1872.77

 

 

      

IX. Johanne Marie Jonsdatter, (datter av John Hansen og Maren Kristine Amundsdatter) født 05.03.1841 på Auen i Eidanger,6 døpt 25.04.1841 i Brevik kirke,6 død 1921.[liii] .

      

 

       Gift 05.02.1869 i Eidanger,69,[liv] med Anders Andersen, født 1846 på Solum i Brunlanes,[lv],[lvi] (sønn av Anders Olsen og Maren Jørgensdatter), død 1891.81

      

       Anders:

       Han var gårdbruker fra Solum i Brunlanes. Bosatt som eier og bruker på Vestmunn Bnr.2 i Brunlanes. De fikk 6 barn, men ingen av dem giftet seg.

      

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[5]  Avskrift av Lillegunn ( Ingeborg ) Syversen's notater.

[6]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 459.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[10]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 513.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 100.

[12]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2  Tanum sogn 1866-1876, side 135.

[13]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2  Tanum sogn 1866-1876, side 135.

[14]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 223.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[17]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 243.

[18]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 243.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.

[20]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[21]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[22]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[23]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[26]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[27]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 93.

[28]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[29]  Tore Vamraak's database Internett.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 213.

[31]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 HF 199, side 234.

[32]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 HF 199, side 234.

[33]  Tore Vamraak's database Internett.

[34]  Tore Vamraak's database Internett.

[35]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[36]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 460.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 6.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 6.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 460.

[41]  Kirkebok for Brevik 1814-1845 HF 200, folio 74b.

[42]  Kirkebok for Brevik 1814-1845 HF 200, folio 74b.

[43]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[44]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 271.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 215.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 3.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 3.

[48]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet.

[49]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[50]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[v]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 156.

[vi]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1050.

[vii]  Kirkebok for Brunlanes nr 5 1862-1877, skannet av digitalarkivet, side 253.

[viii]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 50.

[ix]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 264.

[x]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 5.

[xi]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok Berg nr. II 3 (1903-1928), skannet av digitalarkivet, side 268.

[xii]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 106.

[xiii]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 11.

[xiv]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 239.

[xv]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 209.

[xvi]  Kirkebok for Tjølling nr.6 Mini. 1835-1859, side 62.

[xvii]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 273.

[xviii]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 51.

[xix]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 265.

[xx]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 103.

[xxi]  Informasjon gitt av Egil Theie, Horten.

[xxii]  Informasjon gitt til Gunlaug Åsetre.

[xxiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 413.

[xxiv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 74.

[xxv]  Informasjon gitt av Kirsten Invest.

[xxvi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 7 (1882-1900), skannet av digitalarkivet, side 178.

[xxvii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 6 (1866-1881), skannet av digitalarkivet, side 27.

[xxviii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 84.

[xxix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 461.

[xxx]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 101.

[xxxi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 165.

[xxxii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 7 (1857-1868), skannet av digitalarkivet, side 136.

[xxxiii]  Kirkebok for Larvik Klokkerbok nr. I 10 (1919-1926), skannet av digitalarkivet, side 71.

[xxxiv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 112.

[xxxv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 78.

[xxxvi]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 10 (1895-1919), skannet av digitalarkivet, side 445.

[xxxvii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok 11 (1875-1878), skannet av digitalarkivet, side 7.

[xxxviii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 247.

[xxxix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok 11 (1875-1878), skannet av digitalarkivet, side 15.

[xl]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 262.

[xli]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 205.

[xlii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 8.

[xliii]  Eidanger Gravplassregistrering, registrert av Grenland Ættehistorielag.

[xliv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 23.

[xlv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 35.

[xlvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 38.

[xlvii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 165.

[xlviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 44.

[xlix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 52.

[l]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 446.

[li]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 580.

[lii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 366.

[liii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 544.

[liv]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, skannet av digitalarkivet, side 164.

[lv]  Alder ved vielsen.

[lvi]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 540.