| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE GRAVA |     


 

 

 

Ole Jacobsen f. 1746 og Kirsti Torjusdatter f. ca 1761 sin familie

 

 

 

Ole Jacobsen, f. 1746 på Grava i Eidanger,[1] døpt 07.02.1746 i Eidanger kirkegård,1 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[2] d. 1802 på Grava i Eidanger,[3] gravlagt 05.12.1802 på Eidanger kirkegård.3

Han var sønn av Jacob Olsen Søndre Grava.

 

Jacob Grave og Anna Nilsdatters søn Ole                                                     

Faddere: baaren af Ole Vallers kone Eli Larsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Niels Viersdalen, Isach Skolemester, Christen Nielsen Ødegaarden.

 

Konfirmert som "Ole Jacobson fra Grava 19 aar".

 

Han giftet seg i 1780.

 

Trol. 13/9-1780 i Eid. Copul. 17/10-1780.

Uk. Ole Jacobs. Grava og P. Kisten Torjusd. Aas.

Caut: Hans Anders. Aas og Anders Peders. Saltboden.

 

Han nevnes på Grava Søndre i 1782:

Grava sønd, Ole, 1 kone, 1 barn, samt Moder med 2 barn, 2 barnebarn

 

Han ga avkaldt på arv i 1782:

Anno 03.09.1782 – Ole Jacobsen Graves afkald paa sin fædres arv 69 rd. (dat. 29.06.1782)

 

Han solgte jordgods i Ås i 1784:

Anno 24.01.1785 – Ole Jacobsen Grava og Amund Sørensen Lunnes skiøde til Haaver Aas paa 1 hud og 2 skind i Grd. Aas mod betalt 122 rd. (dat. 15.11.1784)

 

Han kjøpte en del av Nordre Grava i 1791:

Anno 24.01.1791 – Jon Børgersens skiøde til Ole Jacobsen Grava paa 4 5/16 skind i Grd. Nordre Grava mod betalt 154 rd. (dat. 08.01.1791)

Anno 20.06.1795 – Jacob Johannesen m. Curator Johannes Jacobsen Odelsskiøde til Ole Jacobsen paa 4 5/16 skind i Grava, bet. 30 rd. (dat. 16.04.1795)

 

Han hadde i 1798 og 1800 innløst en pant i Grava:

Anno 15.01.1798 – Aflyst Ole Jacobsens til Erich Sørensen Langangen for 150 rd. mod 1’ste Prior udj 2 7/8 skind i Grd. Grava sat i dag.

Anno 29.05.1800 – Ole Jacobsen Gravas pant. Obl. til skibscapitain Hr. Abraham Pharo i Langesund for 150 rd. mod 1’ste Prior i Grd. Søndre Grava af skyld 1 hud 10 5/16 sjind (dat. 27.02. d.a.)

 

Bosatt på Grava i 1801:

Ole                       Jacobsen         Husbonde                56     Begge 1ste ægteskab       Gaardbruger       

Kisti                     Torjusdtr        Kone                        40 Begge 1ste ægteskab             

Jacob                   Olsen             Deres børn              20 Ugift    Postkarl          

Marie                   Olsdtr            Deres børn              17                       

Maren                  Olsdtr            Deres børn                14                              

Anne                    Olsdtr            Deres børn                14                              

Ingebor Marie      Olsdtr            Deres børn               11                             

Aase                     Olsdtr           Deres børn                  8                                  

Else                      Olsdtr           Deres børn                  5                                  

Torjus                  Olsen            Deres børn                  2                                  

Anne                    Nilsdtr          Husbondens moder   80        Enke efter 1ste ægteskab        

 

Han nevnes på Søndre Grava under jordavgiften i 1802 som eier sammen med sin farmor:

Ole Jacobsen 1 hud 6 skind, Enken Anne 1 hud 6 skind

 

Gravlagt som "Ole Jacobsen Grava 58 aar".

 

Anno 18.01.1804 – Et skiftebref efter afg. Ole Jacobsen Søndre Grava slut 30. aug. 1803, hvorefter S. Grava sf skyld 1 hud 5 ½ skind er udlagt til enken og Creditorene.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 277a

Skifte 29. september 1809 paa gaarden Grava i Eidanger

Afgangen kone Kirsti Torjusdatter

Barn:

1. Sønnen Jacob Olsen 28 aar

2. Søn Torjer Olsen 10 aar

3. Datteren Marie Olsdatter 25 aar gift med Ole Amundsen Flogstad i Eidanger

4. Datteren Anne Olsdatter 22 aar gift med Ole Larsen Øveraasen i Eidanger

5. Datteren Ingebor Marie Olsdatter 18 aar

6. Datteren Aase Kirstine Olsdatter 15 aar

7. Datteren Else Olsdatter 13 aar

8. Datteren Oline Olsdatter 7 aar

Formynder Niels Erichsen Aas og Niels Tolgersen Grava.

 

 

Gift 17.10.1780 i Eidanger kirke,[4] med Kirsti Torjusdatter, f. ca 1761 på Ås i Eidanger,[5],[6] (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter), konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[7] d. 1809 på Grava i Eidanger,[8] gravlagt 08.09.1809 på Eidanger kirkegård.8

 

Kirsti:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 28. juni 1761 finnes blant introduserte kvinner "Torjus Aases kone" etter å ha fått et barn. Dette var Kirsti.

 

Hun var 5 år under skifte etter faren i 1766.

 

Konfirmert i 1776 som "Kirsten Torjusdatter Aas 15 aar".

 

Hun solgte noe jordgods til Nils Tengelsen i 1803:

Anno 18.01.1804 – Kirsti Torjusdatter, Ole Jacobsens enke, hendes skiøde til Niels Tengelsen paa et jordstykke under Grd. Grava af skyld ½ skind for 10 rd. efter skyldsetn. 30. aug. 1803

 

Gravlagt som "Kirsten Torjusdatter Grava 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 277a

Skifte 29. september 1809 paa gaarden Grava i Eidanger

Afgangen kone Kirsti Torjusdatter

Barn:

1. Sønnen Jacob Olsen 28 aar

2. Søn Torjer Olsen 10 aar

3. Datteren Marie Olsdatter 25 aar gift med Ole Amundsen Flogstad i Eidanger

4. Datteren Anne Olsdatter 22 aar gift med Ole Larsen Øveraasen i Eidanger

5. Datteren Ingebor Marie Olsdatter 18 aar

6. Datteren Aase Kirstine Olsdatter 15 aar

7. Datteren Else Olsdatter 13 aar

8. Datteren Oline Olsdatter 7 aar

Formynder Niels Erichsen Aas og Niels Tolgersen Grava.

 

 

 

I.    Jacob Olsen, f. 1781 på Grava i Eidanger,[9] døpt 07.01.1781 i Eidanger kirke,9 konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke,[10] død 15.02.1838 på Grava i Eidanger,[11] gravlagt 23.02.1838 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Ole Jacobsen Grava og k. Kisten Torjusdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Anne Abrahamsdtr. Skielswig 2. Johanne Torjusdtr. Aas 3. Jacob Erichsen ibid 4. Haavor Torjussen ibid 5. Torger Jacobsen i Præstegaarden.

      

       Konfirmert som "Jacob Olsen Grava 16".

      

 

       Gift 24.09.1807 i Eidanger kirke,[13] med Berthe Marie Pedersdatter, f. 1780,11 (datter av Peder Jensen og Kersti Jørgensdatter), død 15.03.1847 i Grava i Eidanger,11 gravlagt 23.03.1847 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Søndre Grava denne gården

 

 

      

II.   Maria Olsdatter, f. 1783 på Grava i Eidanger,[14],[15] døpt 02.11.1783 i Eidanger kirke,13 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,10 død 21.02.1817 på Flogstad i Eidanger,23 gravlagt 28.02.1817 på Eidanger kirkegård.21

      

       Ole Jacobsen Grava og k. Kirsten Torjusdtr. - Maria

       Faddere: 1. Anne Torjusdtr. Aas 2. Jacobæa Jacobsdtr. Grava 3. Jacob Ericsen Aas 4. Haavor Torjussen ibid 5. Torger Jacobsen Prgd (Præstegaarden IK).

      

       Konfirmert som "Maria Olsdatter Grava 15 aar".

 

      

       Gift 01.10.1807 i Eidanger kirke,14,12 med Ole Amundsen, f. 1784 på Flogstad i Eidanger,14 (sønn av Amund Knudsen og Gunild Olsdatter), døpt 12.11.1784 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,10 død 06.05.1858 på Flogstad i Eidanger, gravlagt 14.05.1858 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Flogstad

 

 

      

III. Anne Olsdatter, f. 1787 på Søndre Grava i Eidanger,[17],[18] døpt 29.04.1787 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke,[20] død 13.07.1829 på plass u/Øveråsen i Eidanger,34 gravlagt 19.07.1829 på Eidanger kirkegård.

      

       Ole Jacobsen Grava og k. Kisten Torjusdtr., tvilling-børn a) Anne

       Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Margrete Sørensdtr. Kiørsrød 3. Hans Jacobsen Hwalen 4. Haavor Torjusen Aas 5. Nils Jacobsen Grava.

      

       Konfirmert som "Anne Olsdatter Grava 16 aar".

 

 

       Gift 25.08.1809 i Eidanger kirke,12 med Ole Larsen, f. 1783 på Øveråsen i Eidanger,[21] (sønn av Lars Nilsen og Anne Olsdatter), døpt 22.02.1783 på Eidanger kirke,13 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,10 d. 1867 i plass u/Øveråsen i Eidanger.20

      

       Se Øveråsen

 

 

      

IV. Maren Olsdatter, f. 1787 på Grava i Eidanger,18 døpt 29.04.1787 i Eidanger kirke,18 konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke,19 d. 1806 på Grava i Eidanger,[22] gravlagt 04.12.1806 på Eidanger kirkegård.21

      

       b) Maren

       Faddere: 1. Johanne Torjusdtr. Lunde Ø. 2. Maren Iwersdtr. Lunde N. 3. Nils Ericsen Aas 4. Anders Halvorsen Grave 5. Torger Jacobsen i Prgd.

      

       Konfirmert som "Mari Olsdatter Grava 16 aar".

 

       Gravlagt som "Maren Olsd. Grava 20 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 28b

       Skifte 28. august 1807 paa Grava i Eidanger

       Efter Mari Olsdatter

       Nevnt i skifte: Fader Ole Jacobsen Grava, Broder Jacob Olsen Grava.

 

 

 

V.   Ingeborg Maria Olsdatter, f. 1790 på Grava i Eidanger,[23] døpt 24.02.1790 i Eidanger kirke,22 konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,19 d. 1862.[24]

      

       Ole Jacobsen Grave og k. Kisten Torjusdtr. - Ingebor Maria

       Faddere: 1. Else Saltboden 2. Jacobæa Grave 3. Haawor Aas 4. Nils Ericsen Ødegaard 5. Anders Halvorsen ibid.

      

       Konfirmert som "Ingebor Marie Olsdatter Grava 15 aar".

      

      

       Gift 13.10.1811 i Eidanger kirke,23,[25] med Erik Nilsen, f. 1775 på Ås i Eidanger,[26] (sønn av Nils Eriksen og Anne Torjusdatter), døpt 30.03.1775 i Eidanger kirke,25 konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[27] død 29.07.1849 på Ås i Eidanger,43 gravlagt 03.08.1849 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Nordre Ås

 

 

      

VI. Åse Kirstine Olsdatter, f. 1793 på Grava i Eidanger,[28] døpt 20.01.1793 i Eidanger kirke,27 konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[29] død 29.10.1856 på Ås i Eidanger, gravlagt 06.11.1856 på Eidanger kirkegård.12

      

       Ole Jacobsen Grava og k. Kisten Torjusdtr. - Aase Kistine

       Faddere: 1. Else Saltboden 2. Jacobæa Jacobsdtr. 3. Christian Sørensen Aas 4. Jon Hagen 5. Ole Isacsen Grava.

      

       Konfirmert som "Aase Kirstine Olsdatter Grave 15 aar".

 

       Hun giftet seg i Eidanger i 1822.

 

       Copul. 20/7-1822 i Eid.

       Uk. og Gaardbruger Peder Knudsen Stavnæs 29.

       Pigen Aaste Kirstine Olsd.

       Forl: Amund Aas og Jakob Grava.

 

       De flyttet til Kjønnøya i Bamble, men etter at hennes mann døde flyttet hun tilbake Søndre Grava. Hun døde på Ås i Eidanger hos datteren Oline.

 

      

       Gift 20.07.1822 i Eidanger kirke,[30] med Peder Knudsen, f. 27.07.1793 på Stavnes i Sannidal,[31] (sønn av Knud Gunnersen og Anne Kirstine Pedersdatter), døpt 03.08.1793 i Sannidal,29 død 23.12.1829 på Kjønnøya,60 gravlagt 30.12.1829 i Sannidal.[32]

      

       Peder:

       Fisker Peder Knudsen døde på Kjønnøya og ble gravlagt i Sannidal i 1829, 39 år gammel.

 

 

 

       Barn:

 

        A.    Anne Kirstine Pedersdatter, født 1823 på Stavnes i Sannidal, døpt 16.04.1823 i Sannidal.[33] .

       

               Hun kom fra Myrene i Sannidal, men oppholdt seg på Grava i Eidanger da hun giftet seg. Faren var ifølge vielsen Peder Knudsen.

 

              

               Gift 28.07.1843 i Eidanger kirke,[34] med Lars Nilsen, født 20.04.1811 på Solli i Eidanger,[35] (sønn av Nils Larsen og Maria Michelsdatter), døpt 28.04.1811 i Eidanger kirke,61 død 1894.

              

               Lars:

               Niels Larsen Solie og Maria Mikkelsdatter - Lars

               Faddere: Guri Skielsvig, Anne Solie, Niels Klevstrand, Søren Solie, Iver Sæter.

              

               Bosatt på Bakke (Bnr.1).

              

 

              

        B.    Oline Marie Pedersdatter, født 27.10.1825 på Stavnes i Sannidal,[36] døpt 13.11.1825 i Sannidal,[37] død 1905.65

              

               Hun kom fra Grava da hun giftet seg med Peder i 1846. Hennes far var fra Stavnes i Sannidal og hennes mor fra Grava.

              

               Etter at hun ble enke brukte hun gården Søndre Ås frem til 1870 da hun solgte den til nevøen Amund Olsen Rød.

 

              

               Gift 1846,62 med Peder Amundsen, født 1796 på Sundsåsen i Eidanger,[38] (sønn av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 16.05.1796 i Eidanger kirke,[39] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,56 død 1866 på Søndre Ås i Eidanger.62

              

               Peder:

               Amun Pedersen Sunsaas og k. Maren Ericsdtr. - Peder

               Faddere: 1. Christine Pedersdtr. Grinnen 2. Anne Isacsdatter Solie 3. Nils Sunsaas 4. Nils Solie 5. Christopher Jacobsen Langangen.

              

               Trolig han som konfirmeres som "Peder Amundsen Heiestad 15".

              

               Han kom fra Søndre Ås Bnr.1, der han også bosatte seg.

              

 

                        

        C.    Knud Pedersen, født 02.12.1828 på Stavnes i Sannidal,[40] døpt 24.12.1828 i Sannidal,[41] død 1878.69

              

               Han ble konfirmert i Eidanger i 1843.

              

               De ble bosatt på Sandøya og bygde hus under festetomt (Fiskeren) nr.10.

 

              

               Gift 1856,69 med Maren Hellene Olsdatter, født 1836,69 (datter av Ole Andersen og Gunhild Larsdatter), død 1911.69

              

               Maren:

               Hun kom fra Smedholmen.

 

 

 

VII. Else Olsdatter, født 1796 på Grava i Eidanger,[42][34] døpt 10.07.1796 i Eidanger kirke,34 konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,30 død 15.07.1850 på Holtet i Eidanger, gravlagt 20.07.1850 på Eidanger kirkegård.12

      

       Ole Jacobsen Grave og k. Kisten Torjusdtr. - Else

       Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Jacobæa Jacobsdtr. Grava 3. Nils Aas 4. Christian Aas 5. Ole Iaschsen Prgd.

      

       Konfirmert som "Else Olsdatter Grava 15".

 

       Gravlagt som "Else Olsdatter 54 år - Kona til Lars Knudsen - gaarden Holtet - forkortet selv sitt liv, ved at henge sig i sindsforvirring".

 

      

       Gift 26.09.1820 i Eidanger kirke,[43],[44] med Lars Knudsen, f. 1792 på Holtet i Eidanger,[45] (sønn av Knud Hansen og Ingeborg Christensdatter), døpt 02.09.1792 i Eidanger kirke,[46] konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke.28

      

       Lars:

       Knud Hansen Holte og k. Ingebor Christensdtr. - Lars

       Faddere: 1. Ingebor Hansdtr. Waller 2. Ane Hansdtr. Holte 3. Hans Holte 4. Nils Mortensen Qvæstad 5. Eric Christensen ibid.

      

       Konfirmert som "Lars Knudsen Holtet 16".

      

       Bosatt på Holtet en tid. Han emigrerte til Amerika i 1854.

 

       Barn, se under hans foreldre.

 

 

      

VIII. Torjus Olsen, f. 1799 på Grava i Eidanger,[47] døpt 28.07.1799 på Eidanger kirke.34

      

       Ole Isachsen (Jacobsen er skrevet over. Dette var nok hans navn. JO) Grave og Kirsten Torjusdatter - Torger

       Faddere: Karen Olsdatter Præstegd., Karen Olsdatter Saltboden, Niels Tengelsen af Brevig, Christian Sørensen Aas, Erich Nielsen ibid.

      

       Han er nevnt som Torjus i 1801.

 

 

 

IX. Oline Olsdatter, f. 1803 på Grava i Eidanger,[48] døpt 13.03.1803 i Eidanger kirke,[49] d. 1861.35

      

       Afgangen Ole Jacobsen Grava og Kirsten Torjusdatter - Oline

       Faddere: Else Jacobsdtr. Saltboden, Marie Haavoldsdtr. Aas, Hans Jacobsen Salen af Bamble, Nils tengelsen af Brevig, Jacob Olsen Saltboden.

 

       Hun giftet seg i 1823.      

 

       Viet 19/9-1823 i Eid.

       Uk. Erik Amundsen Aas, 23. Gaardmandssøn.

       Pigen Oline Olsd. Grava, 21. Gaardmandsdtr.

       Forl: Peder Aas og Jakob Olsen Grava.

 

      

       Gift 19.09.1823 i Eidanger kirke,31 med35 Erik Amundsen, f. 1801 på Sundsåsen i Eidanger,35 (sønn av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 22.02.1801 i Eidanger kirke,[50] d. 1873.35

      

       Erik:

       Amund Pedersen Sundsaasen og Maren Erichsdatter - Erich

       Faddere: Anne Marie Andersdtr. Sundsaasen, Anne Isachsdtr. Solie, Erich Sørensen Landgangen, Lars Larsen Grinna, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Bosatt på Søndre Ås (senere Bnr.3), men flyttet senere til Tangen under Skjelsvik.

 

       Barn, se under hans foreldre.

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 114.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 488.

[12]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[13]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 164.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 247.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 163.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 160.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 446.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[30]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[31]  Alder ved vielsen.

[32]  Kirkebok for Sannidal nr. 5, 1823-1830, side 142.

[33]  Kirkebok for Sannidal nr. 5, 1823-1830, side 5.

[34]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 223.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[37]  Kirkebok for Sannidal nr. 5, 1823-1830, side 34.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 659.

[41]  Kirkebok for Sannidal nr. 5, 1823-1830, side 71.

 

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 173.

[44]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 54.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

46  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.