| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØD SØNDRE |     


 

 

 

Søren Olsen f. 1766 og Karen Andersdatter f. 1760 sin familie

 

 

 

Søren Olsen, f. 1766 på Eikenes i Kjose i Brunlanes,[1],[2] døpt 28.12.1766 i Kjose kirke i Brunlanes,[3] død 17.12.1858 i Søndre Rød i Eidanger,1 gravlagt 23.12.1858 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Sørensen og Anne Christensdatter.

 

Ole Egenås Dreng Søren

Faddere: Kari Langangen, Zidsel Omsland, Anon Sletholdt, Frantz Bærou, Torgier Christensen.

 

Han kom fra Eikenes i Kjose og giftet seg i Eidanger i 1791.

 

Trol. 9/9-1791 i Eid. Copul. (ikke nevnt)

Uk. Søren Olsd. Eegenæs og P. Kari Andersd. Røe S.

Caut: Ole Jørgens. og Ole Jens. Eegenæs.

 

De ble bosatt på Søndre Rød i Eidanger.

 

Han hadde kjøpt en del av bruket i 1792 av sin svigerfar:

Anno 05.06.1792 - Anders Pedersens skiøde til Søren Olsen paa 1 hud 5 ½ sk. i Grd. Røe mod bet. 599 rd. (dat. 10.05.1792)

 

Han kjøpte resten av familiens del i 1806:

Anno 15.11.1806 - Peder Andersens skiøde til Søren Olsen paa 1 hud og 5 ½ skind i Grd. Røe saavidt odelen til benevnte Grd. angaar for 99 rd. (dat. 29.08.1806)

Anno 17.11.1806 - Marthe Hansdatters skiøde til Søren Olsen paa foranmeldte 1 hud og 5 ½ skind i Grd. Røe og 5 ¼ skind i Grd. Aas for 1100 rd. (dat. 29.08.1806)

 

Bosatt på Søndre Rød i 1801:

Søren               Olsen                Husbonde         34         1ste ægtesk.     Gaardbruger

Karen              Andersdtr         Kone                39         1ste ægtesk.    

Ole                  Sørensen           Deres børn        5                    

Anne Carine    Sørensdtr         Deres børn        9                    

Marthe Marie  Sørensdtr         Deres børn        1                    

 

Gravlagt som " Søren Olsen 92 år - Follougsmand - Rød".

 

 

Gift 1791 i Eidanger,1 med Karen Andersdatter, f. 1760 på Siljan i Mælum (datter av Anders Pedersen og Marthe Hansdatter), døpt 27.07.1760 i Solum,[5] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[6] død 09.12.1848 på Søndre Rød i Eidanger,1 gravlagt 18.12.1848 på Eidanger kirkegård.4

 

Karen:

Anders Silien og Marthe Hansdatters barn Karen.

Faddere: Hans Tveten, Halvor Pedersen, Isach Hansøn, Guri Leerodden, Maria Hansdatter.

 

Konfirmert i 1776 som "Kari Andersdatter Saltboden 16".

 

Hun kom fra Røe Søndre da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Karen Andersdatter 89 1/2 år - Gift med Søren Olsen - Søndre Rød".

 

 

 

I.    Anne Karine Sørensdatter, f. 1792 på Søndre Rød i Eidanger,[7] døpt 28.10.1792 i Eidanger kirke,6 konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[8] d. 1859.1

      

       Søren Olsen Røe S. og k. Kari Andersdtr. - Anne Karine

       Faddere: 1. Sara Olsdtr. Skavrager 2. Anne Maria Andersdtr. Røe S. 3. Peder Andersen Kiøndal 4. Jens WalsRødning 5. Isac Andersen Røe.

      

       Konfirmert som "Anne Carine Sørensdatter Røe 15".

 

       Hun giftet seg i 1818.

 

       Copul. 11/1-1818 i Eid.

       Jakob Larsen Røe, 32, Inderst.

       Anne Karine Sørensd., Røe, 25.

       Forl: Amund Aas og Ole Versvig.

      

       Bosatt på Kåsa Bnr.11 under Søndre Ås.

 

            

       Gift 11.01.1818 i Eidanger kirke,1,[9] med Jacob Larsen, f. 1786 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[10] (sønn av Lars Gundersen og Anne Isaksdatter), døpt 22.03.1786 i Eidanger kirkegård,9 konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[11] død 23.12.1850 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,1 gravlagt 30.12.1850 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jacob:

       Lars Gundersen Kaasen og k. Anne Isacsdtr. - Jacob

       Faddere. 1. Karen Andersdtr. Hitterød 2. Karen Jacobsdtr. Schielsbugten 3. Jacob Ericsen Aas 4. Haaver Torjusen og 5. Arne Hansen ibid.

      

       Konfirmert som "Jacob Larsen Kaasa".

 

       Gravlagt som "Jacob Larsen 65 år - Grdmd. - Kaasa pr Aas".

 

 

       Barn:

 

        A.    Lars Jacobsen, født 22.01.1819 på Rød i Eidanger, døpt 14.02.1819 i Eidanger kirke,[12] død 09.11.1820 på Rød i Eidanger, gravlagt 17.11.1820 på Eidanger kirkegård.[13]

              

               Lars - Foreldre: Jacob Larsen Røe og Karine Sørensdatter, inderster (hjemmedøbt 05.02)

              

               Gravlagt som "Lars Jakobsen, inderst Jacob Larsen Røeds barn 2 aar, meslinger".

              

 

 

        B.    Lars Jacobsen, født 03.11.1821 på Rød i Eidanger, døpt 11.11.1821 i Eidanger kirke.13

              

               Lars - Foreldre: Jakob Larsen Røed og Anne Sørensdatter, husmand

              

               Han nevnes som skoleholder. De var bosatt på Sølverød Bnr.3, senere i Brevik. De emigrerte til Amerika i 1870.

 

              

               Gift 1848,[14] med Amborg Marie Iversdatter, født 15.10.1826 på Solverød i Eidanger (datter av Iver Sørensen og Anne Margrethe Amundsdatter), døpt 05.11.1826 i Eidanger kirke.13

              

               Amborg:

               Amborg Marie - Foreldre: Iver Sørensen og Anne Margrete Amundsdatter Solverød, inderster (hjemmedøbt 19.10)

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Solverød.

              

              

 

              

        C.    Søren Jacobsen, født 15.12.1825 på Rød i Eidanger, døpt 30.12.1825 i Eidanger kirke,13 død 11.04.1826 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger, gravlagt 17.04.1826 på Eidanger kirkegård.14

              

               Søren - Foreldre: Jakob Larsen og Anne Sørensdatter Røed, husmand

              

               Gravlagt som "Søren Jakobsen, Jakob Kaasens barn ½ aar".

              

 

 

        D.    Søren Jacobsen, født 23.01.1829 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger, døpt 22.02.1829 i Eidanger kirke,13 død 1925.[15]

              

               Søren - Foreldre: Jakob Larsen og Anne Sørensdatter Kaasa, husmand

              

               Bosatt på Kåsa Bnr.11 under Søndre Ås.

              

 

               Gift 02.12.1864 i Eidanger kirke,16,[16] med Berthe Marie Tygesdatter, født 02.05.1842 på Omborsnes i Bamble,16 (datter av Tyge Aslaksen og Boel Marie Amundsdatter), døpt 11.09.1842 i Bamble kirke,[17] død 1886.16

              

               Berthe:

               Hun kom fra Omborsnes i Bamble.

 

 

              

        E.    Anne Karine Jacobsdatter, født 1833 på Kåsa u/Søndre Ås i Eidanger,[18] død 1919.19

 

               Han var bosatt på Søndre Ås Bnr.5 i Eidanger. Nils solgte eiendommen i 1870 til Halvor Hansen Stranden.

 

              

               Gift 1862,19 med Nils Amundsen, født 10.04.1814 på Ås i Eidanger,[19] (sønn av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 17.04.1814 i Eidanger kirke,20 død 1872.19

              

               Nils:

               Amund Pedersen Aas og Maren Eriksdatter - Niels

               Faddere: Ingeborg Aas, Margrethe Skavrager, Ole Skavrager, Niels Skavrager, Niels Aas.

              

               Han var enkemann etter Else Bolethe Halvorsdatter (1821 - 1852).

              

              

              

        F.    Isak Jacobsen, født 1835,16 død 1906.[20]

              

               Han kom fra Kåsa under Søndre Ås og nevnes som matros. De ble bosatt på Ødegården Bnr.9 under Søndre Ås.

 

              

               Gift 1861,21 med Karen Marie Christoffersdatter, født 1839,21 (datter av Christoffer Amundsen og Else Kirstine Torjusdatter), død 1915.21

              

               Karen:

               Hun kom fra Saltboden under Nordre Grava. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Sundsåsen.

 

      

 

      

II.   Ole Sørensen, f. 1795 på Søndre Rød i Eidanger,1 døpt 27.09.1795 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[22] d. 1863.1

      

       Søren Olsen Røe S. og k. Karen Andersdtr. - Ole

       Faddere: 1. Christine Sørensdtr. HwalsRødning 2. Anne Maria Andersdtr. Røe S. 3. Peder Kiøndal 4. Hans Anunsen af Brevig 5. Isac Andersen Røe S.

      

       Konfirmert som "Ole Sørensen Røe 16".

 

       Han giftet seg i 1819.

 

       Viet 24/9-1819

       Ole Sørensen Rød, 25. Gaardmandssøn.

       Sara Amundsd. Aas, 24. Gaardmandsdatter.

       Forl: Lars Hansen og Ole Wersvig.

      

       Bosatt på Søndre Rød Bnr.1 i Eidanger.

 

      

       Gift 24.09.1819 i Eidanger kirke,8 med[23] Sara Amundsdatter, f. 1799 på Sundsåsen i Eidanger,[24] (datter av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 21.03.1799 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[26] d. 1886.1

      

       Sara:

       Amund Pedersen Sundsaasen og Maren Erichsdatter - Sara

       Faddere: Anna Maria Andersdatter Sundsaasen, Kirstine Erichsdatter Landgangen, Erich Sørensen ibid, Lars Larsen Grinnen, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Konfirmert som "Sara Amundsdatter Aas 16".

 

       Barn, se under hennes foreldre.

      

      

      

III. Martha Maria Sørensdatter, f. 1800 på Rød i Eidanger,[27] døpt 22.06.1800 i Eidanger kirke,17 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,16 d. 1879.[28]

      

       Søren Olsen Røe og Karen Andersdatter - Martha Maria

       Faddere: Maren Haavoldsdtr. Røe, Anne Marie Andersdatter ibid, Christian Sørensen Aas, Jens Jonsen Hvalsrødningen, Hans Amundsen Wersvig, Ole Anunsen ibid.

      

       Konfirmert som "Marthe Maria Sørensdatter Røe 15".

 

       Hun giftet seg i 1824.

 

       Copul. 06.08.1824 i Eid.

       Enkemann Ole Jonsen Versvig 40 år Gaardmann

       Pige Marthe Maria Sørensdatter Røed 24 år Gaardmannsdatter

      

       Bosatt på Versvik Bnr.1 under Ørstvet.

 

      

       Gift 06.08.1824 i Eidanger kirke,[29] med Ole Jonsen, født ca 1784,[30] død 07.04.1858 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 14.04.1858 på Eidanger kirkegård.4

      

       Ole:      

       Han kom Solum sogn da han giftet seg 1. gang. Han var enkemann etter Anne Olsdatter Versvik.

 

       Gravlagt som "Ole Johnsen 74 år - Grdmd. - Versvig".

 

 

       Barn:

 

        A.    Anne Karine Olsdatter, født 16.09.1824 i Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 19.10.1824 i Eidanger kirke,13 død 29.01.1826 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 12.02.1826 på Eidanger kirkegård.14

              

               Anne Karine - Foreldre: Ole Jonsen og Marthe Marie Sørensdatter Versvig, gaardmand (hjemmedøbt 18.09)

              

               Gravlagt som "Anne Karine Olsdatter, gaardmand Ole Jonsen Versvigens barn 1 ½ aar".

 

              

 

        B.    Søren Olsen, født 18.09.1826 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 08.10.1826 i Eidanger kirke, død 25.03.1839 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 04.04.1839 på Eidanger kirkegård.4

              

               Søren - Foreldre: Ole Jensen og Maren Marie Sørensdatter Versvig, gaardmand

              

               Gravlagt som "Søren Olsen 12 ½ aar - Gaardmandsønn - Versvig".

 

              

 

        C.    Johan Olsen, født 28.01.1829 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, døpt 08.03.1829 i Eidanger kirke,13 død 27.06.1840 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 04.07.1840 på Eidanger kirkegård.4

              

               Johan - Foreldre: Ole Jonsen og Marthe Marie Sørensdatter Versvigen, gaardmand (hjemmedøbt 26.02)

              

               Gravlagt som "Johan Olsen 11 1/2 aar - Gaardmandsøn - Versvig ".

              

 

 

        D.    Anders Olsen, født 1831,31 død 1911.31

              

               Han nevnes som skipstømmermann i 1865. Bosatt på Øvald under Eidanger prestegård.

              

 

 

        E.    Anne Karine Olsdatter, født 1834,31 død 1889.31

              

               Hun var ugift.

              

 

 

        F.    Ole Andreas Olsen, født 1837.31

              

               Han var ugift.

              

 

 

        G.    Søren Olsen, født 1840.31

              

               Han nevnes som styrmann i 1865.

 

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 416.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 3.

[4]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 141.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[9]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[12]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[13]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 579.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 441.

[16]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 208.

[17]  Kirkebok for Bamble Klokkerbok nr 5 1814-1855, skannet av digitalarkivet, side 317-318.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 482.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 327.

[29]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskrift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 326.