| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SILJAN |


 

 

Halvor Nilsen f. 1744 og Karen Andersdatter f. 1750 sin familie

 

 

 

Halvor Nilsen, f. 1744 på Siljan i Eidanger,[1],[2] døpt 19.04.1744 i Eidanger kirke,[3] død 15.04.1821 på Siljan i Eidanger,[i] gravlagt 20.04.1821 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Nils Jonsen Siljan.

 

Niels Siljen og Kari Larsdatters søn Halvor                                      

Faddere: baaren af Erich Lundes kone Kari Nielsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Anders Danielsen Ballestad, Christen Larsen Syndre Lunde.

 

Han giftet seg i 1771.

 

Trol. i Eid. 15/10-1771. Vielse: 14/11-1771.

Uk. Halvor Nilsøn Sellien og p. Karen Andersd.

Caut.: Christen Lars. Lunde og Jacob Engebrets. Espedal.

 

Han overtok en del (3 huder) av gården Siljan i Eidanger i 1772 fra sin far. Dette var den Nordre delen av gården (Nordre Siljan).

 

Matrikulen i Siljan 1774:
Eiere: Oppsitterne Halvor (3huder) og Simon (3 huder)
Oppsitter: Halvor og Simon

 

Han nevnes også i forbindelse med feste av Øveråsen i 1776. (Kan dette gjelde hans bror Lars som festen Øveråsen?):

Anno 06.09.1776 – Jacob Mechelnborgs fæstebrev in duplo med revers til Halvor Nielsen Sillien for den benificerede grd. Øvre Aasen 1 hud. (dat. 05.09.1776).

 

Dette kan jo da gjelde Halvor og her stod det Lars:

Anno 03.09.1781 – Hr. Mechlenborgs fæstebrev med revers dat. 31. aug 1781 til Lars Nielsen paa 1 hud skyld i gaarden Sillien i Eidanger.

 

Han er nevnt på Siljan i 1782:

Sillien, Halvor, 1 kone, 4 barn, 2 tjenestefolk

 

Anno 28.08.1783 – Halvor Nielsens afkald for hustruens Kari Andersdatter Nordals arvemidler følge skifte – 20 rd. (dat. 07.06.1783

 

Han kjøpte i 1787 annet jordgods:

Anno 18.01.1787 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til Halvor Nielsen Sillien, Niels og Lars Amundsen paa grd. Sandøen 1 ½ hud med betalt 2465. (dat. 26.09.1786)

 

Anno 10.01.1787 – Iver Larsens skiøde til Halvor Nielsen Sillien paa 6 skind i N. Lunne, betalt med 274 rd. (dat. 13.01.1787)

 

Han var med på et kjøp av gården Sandøya i 1787.

Anno 18.01.1787 – Sorenskriver Norss auctionsskiøde til Halvor Nielsen Sillien, Niels og Lars Amundsen paa grd. Sandøen 1 ½ hud mod betaling 2465 rd. (dat. 26.09.1786)

 

Han bodde på en del av Siljan i 1801:

Halvor      Nilsen            Husbonde         57           Begge i 1ste ægteskab Gaardbruger

Kari          Andersdtr      Kone                51           Begge i 1ste ægteskab Han kjøpte i 1787 annet jordgods.

Nils           Halvorsen                              26           Ugift   

Anders      Halvorsen                              15            

Jacob       Halvorsen                              13          

Lars         Halvorsen                               11         

John        Halvorsen                                 8           

Karen     Halvorsdtr                              22          

Christen Pedersen       Tjenestefolk      24        Gevorb. soldat

Marthe   Pedersdtr       Tjenestefolk     26       

Ellen      Larsdtr          Fosterdatter      11                   

 

Jordavgifter 1802 på Siljan:

Brukere: Halvor Nilsen 3 huder og Jacob Simonsen 3 huder

 

Gravlegges som "Halvor Nielsen, gårdm. paa Sillien 78 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 489a - nr. 93
Skifte 14. Mai 1821 paa gaarden Siljen i Ejdanger Præstegield.
Avsluttet 22. Januar 1822.
Afgangne mand Halvor Nielsen - enke Karen Andersdatter
Børn:
1. Ældste søn Niels Halvorsen, 47 aar.
2. Søn Anders Halvorsen, 36 aar.
3. Søn Jacob Halvorsen, 31 aar.
4. Søn Lars Halvorsen, 30 aar.
5. Ældste datter Berthe Halvorsdatter, g.m. Jacob Simonsen Siljen.
6. Datter Karen Halvorsdatter, g.m. Amund Lillegaarden, var død og efterladt sig:
a. Søn Niels Amundsen
b. Halvor Amundsen.
c. Lars Amundsen.
d. Datter Karen Amundsdatter.
e. Berthe Kirstine Amundsdatter
Værge for de 5 umyndige børn blev faderen Amund Nielsen Lillegaarden.
Enkens laugverge Jacob Simonsen Siljen.
Brutto: 2071-3-10
Herav jordegods:
- 1 huud 6 skind i gaarden Siljen som ældste søn Niels Halvorsen bruger, 315 spdlr.
- 1 huud 6 skind i gaarden Siljen, 1500 spdlr.
Netto: 1940-4-4

 

 

Gift 14.11.1771 i Eidanger kirke,[4],[5] med[6] Karen Andersdatter, f. 1750 på Nordal i Eidanger,[7] (datter av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter), døpt 18.03.1750 i Eidanger kirke,[8] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[9] d. 11.05.1831 på Siljan i Eidanger,[10] gravlagt 19.05.1831 på Eidanger kirkegård.[11]

 

Karen:

Anders Jacobsen Nordal og Elen Nielsdatters datter Karen. (Anders Jacobsens første kone het Berthe Nilsdatter. JO)

Faddere: baaren af Erich S. Lundes kone Karen Nielsdatter, Karen Stoesdatter Ødegaarden, mandfaddere: Ole Holtet, Ole Nielsen Bache i Qveld Sougn, Christen Erichsen S. Lunde.

 

Konfirmert i 1766 som "Kari Andersdatter Nordal 17".

 

Gravlegges som " Karen Andersd. 81 aar, gårdm. Halvor Siljans Enke, Follougskone".

 

 

 

I.    Birthe Halvorsdatter, f. 1772 på Siljan i Eidanger,[12] døpt 08.03.1772 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[14] død 23.09.1832 på Nordre Siljan i Eidanger,9 gravlagt 01.10.1832 på Eidanger kirkegård.[iii]

      

       Anders Andersen Haucheraas og k. Anne Jansdtr. -  Aase

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Smekkerød 2.  Aslou Nilsdtr. Stusrød 3. Christen Nilsen Stusrød 4. Ole Anunsen Aaklungen.

       Merknad: af Christen Stusrød hiemmedøbt.

      

       Konfirmert som "Birte Halvorsdatter Siljan 15".

 

      

       Gift 19.08.1790 i Eidanger kirke,[15] med[16] Jacob Simonsen, f. 1768 på Osebakken i Gjerpen,[17] (sønn av Simon Jacobsen og Anne Nilsdatter), døpt 12.06.1768 i Gjerpen kirke,[18] død 13.06.1850 på Søndre Siljan i Eidanger,9 gravlagt 20.06.1850 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Siljan denne gården

        

 

      

II.   Nils Halvorsen, f. 1774 på Siljan i Eidanger,[19] døpt 02.10.1774 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[21] død 14.03.1837 på Nordre Siljan i Eidanger,49 gravlagt 21.03.1837 på Eidanger kirkegård.

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Kari Andersdtr. - Nils

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Espedal 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Simon Bommen 4. Gunder Gundersen af Brevig 5. Jacob Andersen Nordal.

      

       Konfirmert som "Nils Halvorsen Sillien 16".

 

       Han giftet seg i 1819.

 

       Eid. Viet 4/11-1819

       Uk. Nils Halvorsen Silien, 47. Gaardmand.

       Pigen Lisbet Andersd. Silien, 22. Tjenestepige.

       Forl: Lars Hansen og Jakob Halvorsen.

      

       Han overtok gården Nordre Siljan. Han fikk skjøte på halvdelen (1 hud 6 skinn) av faren del i gården i 1809.

 

       Gravlagt som "Nils Halvorsen 62 ½ år - Gaardmand - Siljan".

 

 

       Gift 04.11.1819 i Eidanger kirke,[22] med Lisbeth Andersdatter, f. 1796 på Solverud Nordre i Sauherad,[23],[24] (datter av Anders Madsen og Gunnild Hansdatter), døpt 11.12.1796 i Sauherad,[25] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke.[26]

 

       Lisbeth:

       Anders Madsen ved Hørthe og Gunnil Hansdtr. d. Lisbeth.

       Faddere: Tollev Gundersen, Tosten, Gregersen, Hans Olsen, Mari Johannesdtr., Mari Larsdtr.

      

       Det var nok hun som konfirmeres i Eidanger som "Lisbeth Andersdatter Stridsklew 16".

      

       Hun var tjenestepike da hun giftet seg med Niels.

 

 

       Barn:

 

        A.    Halvor Nilsen, født 19.04.1820 på Siljan i Eidanger,4 døpt 30.04.1820 i hjemme,4 død 1873.49

              

               Halvor - Foreldre: Niels Halvorsen Sillien og Lisbeth Andersdatter, gaardbruger (hjemmedøbt 30.04)

              

               Dåpen bekreftet i kirken i Eidanger 7. mai 1820. Halvor og Inger bodde først på Siljan Bnr.6, siden på Stridsklev Bnr.1.

 

              

               Gift 1841 i Eidanger kirke,[iv] med Inger Nilsdatter, født 10.10.1813 på Nøklegård i Eidanger,[v] (datter av Nils Anunsen og Catrine Nilsdatter), døpt 24.10.1813 i Eidanger kirke,[vi] død 1887.54

              

               Inger:

               Niels Amundsen Nøglegaard og Cathrine Nielsdatter - Inger

               Faddere: Maria Nordal, Aase Viersdalen, Niels Barseboe, Abraham Barseboe, Isach Nøglegaard.

              

 

              

        B.    Karen Gurine Nilsdatter, født 08.07.1822 på Siljan i Eidanger,4 døpt 21.07.1822 i Eidanger kirke,4 død 1893.49

              

               Karen Gurine - Foreldre: Niels Halvorsen Sillien og Lisbeth Andersdatter, gaardmand.

              

 

               Gift 1844,49 med Knud Jonsen, født 06.11.1815 på Kvestad i Eidanger,4 (sønn av Jon Andersen og Margrethe Knudsdatter), døpt 12.11.1815 i Eidanger kirke,4 død 1874.27

              

               Knud:

               Knud - Foreldre: Jon Andersen Qvæstad og Margrethe Knudsdatter, gaardbruger i Eidanger

              

               Bosatt på Kvestad Bnr.1 i Eidanger.

 

 

              

        C.    Birthe Kirstine Nilsdatter, født 30.11.1824 på Siljan i Eidanger, døpt 25.12.1824 i Eidanger kirke.47

              

               Birthe Kirstine - Foreldre: Nils Halvorsen og Lisbet Andersdatter Siljan, gaardmand

              

               Bosatt på Rønningen Bnr.8 under Kvestad.

 

              

               Gift 1848,49 med Søren Hansen, født 06.10.1824 på Kvestad i Eidanger (sønn av Hans Knudsen og Sibille Svendsdatter), døpt 24.10.1824 i Eidanger kirke,47 død 1893.49

              

               Søren:

               Søren - Foreldre: Hans Knudsen og Sebylle Svendsdatter Qvæstad, gaardmand.

 

 

              

        D.    Anne Margrethe Nilsdatter, født 12.05.1827 på Siljan i Eidanger, døpt 04.06.1827 i Eidanger kirke,47 død 26.04.1847 på Siljan i Eidanger, gravlagt 04.05.1847 i Eidanger.12

              

               Anne Margrethe - Foreldre: Nils Halvorsen og Lisbet Andersdatter Siljan, gaardmand

              

               Hun var ugift.

              

               Gravlagt som "A.....(blekkluss - det er nok Anne) Margrethe Nilsdatter 20 år - Pige".

              

 

 

        E.    Anders Nilsen, født 19.07.1829 i Siljan i Eidanger,[vii] døpt 30.08.1829 i Eidanger kirke,47 død 1910.57

              

               Anders - Foreldre: Nils Halvorsen og Lisbet Andersdatter Siljan, gaardmand (hjemmedøbt 20.07)

              

               Overtok Nordre Siljan i 1849 etter sin mor.

 

              

               Gift 1857, med Inger Kirstine Hansdatter, født 26.12.1826 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger (datter av Hans Jacobsen og Kirsten Marie Nilsdatter), døpt 07.01.1827 i Eidanger kirke,47 død 1900.49

              

               Inger:

               Inger Kirstine - Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, inderster.

 

 

              

        F.    Inger Marie Nilsdatter, født 1832 i Siljan.[viii] .

 

              

               (1) Gift 1859,58 med Halvor Jacobsen, født 17.03.1829 på Døvik i Eidanger,58 (sønn av Jacob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter), døpt 31.05.1829 i Eidanger kirke,47 død 1861 i Oslo.58

              

               Halvor:

               Halvor - Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, klokker og gaardbruger

              

               Han var lærer.

 

              

               (2) Gift 1865,49 med Hans Isaksen Riis, født 1829,49 (sønn av Isak Riis).

              

               Hans:

               Han kom fra Riis i Gjerpen.

 

 

              

        G.    Nilia Elisabeth Nilsdatter, født 1834.[ix] .

              

               Hun kom fra Nordre Siljan i Eidanger.

 

              

               Gift 1858,[x] med Abraham Amundsen, født 04.04.1825 på Lillegården i Eidanger (sønn av Amund Nilsen og Karen Jacobsdatter), døpt 17.06.1825 i Eidanger kirke.47

              

               Abraham:

               Abraham - Foreldre: Amund Nilsen og Karen Jakobsdatter Lillegaarden, gaardmand

              

               De var bosatt i Porsgrunn.

 

 

              

        H.    Karen Kirstine Nilsdatter, født 1836.[xi] .

              

               Hun kom fra gården Siljan.

 

              

               Gift 1859,61 med Abraham Olsen, født 1832,61 (sønn av Ole Amundsen og Marie Olsdatter), død 1905.61

              

               Abraham:

               Bosatt på Flogstad senere på Gunneklev og i Porsgrunn.

 

      

 

III. Karen Halvorsdatter, f. 1777 på Siljan i Eidanger,[27] døpt 26.10.1777 i Eidanger kirke,[28] d. 1777 på Siljan i Eidanger,[29] gravlagt 23.11.1777 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr. - Karen   

       Faddere: 1. Inger Olsdtr. Rødningen af Porsgrund 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Simon Andersen Bommen 4. Lars Amundsen Lillegaard 5. Jon Nilsen Sillien.

      

       Gravlagt som "Karen Halvorsd. Sillien 4 uger".

 

 

 

IV. Karen Halvorsdatter, f. 1779 på Siljan i Eidanger,[31] døpt 13.06.1779 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[33] død 26.03.1815 på Lillegården i Eidanger,60 gravlagt 04.06.1815 på Eidanger kirkegård.17

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr. - Karen

       Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Anders Nilsen Rødningen fra Porsgrund 4. Nils Amunsen Lillegaarden 5. Jacob Andersen Nordal.

      

       Konfirmert som "Karen Halvorsdatter Sillien 15".

      

      

       Gift 20.07.1802 i Eidanger kirke,[34],[35] med Amund Nilsen, f. 1780 på Lillegården i Eidanger,[36] (sønn av Nils Amundsen og Berthe Jacobsdatter), døpt 15.03.1780 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[38] død 02.06.1835 på Lillegården i Eidanger,3 gravlagt 09.06.1835 på Eidanger kirkegård.12

 

       Se Lillegården

 

      

 

V.   Anders Halvorsen, f. 1782 på Siljan i Eidanger,[39] døpt 10.02.1782 i Eidanger kirke,[40] d. 1784 på Siljan i Eidanger,[41] gravlagt 08.02.1784 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr. - Anders

       Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Anne Marie Andersdtr. ibid 3. Simon Bomen 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Jon Nilsen Sillien.

      

       Gravlagt som "Anders Halvors. Sillien 2 aar".

      

 

 

VI. Anders Halvorsen, f. 1784 på Siljan i Eidanger,[43] døpt 16.04.1784 i Siljan kirke,[44] d. 1785 på Siljan i Eidanger,[45] gravlagt 23.01.1785 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Halvor Nilsen Sillien og Kari Andersdtr. - Anders

       Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Ingebor Christensdtr. i Præstegaarden 3. Lars Amunsen Gusfred 4. Knud Hansen Holte 5. Michel Larsen Girdvig af Haddeland.

      

       Gravlagt som "Anders Halvors. Sillien 1 aar".

      

 

 

VII. Anders Halvorsen, f. 1786 på Siljan i Eidanger,[47] døpt 25.02.1786 i Eidanger kirke,[48] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[49] død 03.01.1853 på Hegna i Eidanger,[xii] gravlagt 09.01.1853 på Eidanger kirkegård.12

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr. - Anders

       Faddere. 1. Inger Nilsdtr. Gusfred 2. Anne Marie Andersdtr. Nordal 3. Anders Jacobsen ibid 4. Jacob Andersen Solie 5. Nils Pedersen Sundsaas.

      

       Konfirmert som "Anders Halvorsen Silljen".

      

       Copul. 5/1-1819 i Eid.

       Anders Halvorsen Sillien, 32. Gaardmand.

       Karen Jacobsd. Døvig, 25, Tienestepige.

       Forl: Niels Sillien, Søren Nordal.

      

       Auksjonsskjøte på eiendommen Hegna Bnr.8 i 1809. De ble bosatt der.

       24.08.1809 – Auctions skiøde paa pls. Hegna 5 slind til Anders Halvorsen Silien for 510 rd. (dat. 24.07.1809)

 

       Gravlagt som "Anders Halvorsen 67 år - Grdm. - Hægna".

      

 

       Gift 05.01.1819 i Eidanger kirke,[50],[51] med Karen Maria Jacobsdatter, f. 1793 på Lille Døvik i Eidanger,[52] (datter av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter), døpt 26.12.1793 i Eidanger kirke,[53] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[54] d. 1861 på Hegna i Eidanger.[55]

      

       Karen:

       Jacob Hansen Lille Døwig og k. Inger Halvorsdtr. - Karen Maria

       Faddere: 1. Birte Lillegd. 2. Marie Pedersdtr. Gusfred 3. Peder Røra 4. Nils Pasa 5. Hans Halvorsen.

      

       Konfirmert som "Karen Maria Jacobsdatter Døvig 15".

      

       Hun var tjenestejente da hun giftet seg.

 

      

       Barn:

 

        A.    Karen Andersdatter, født 16.03.1819 i Siljan i Eidanger, døpt 28.03.1819 i Eidanger kirke,47 død 1909.82

              

               Karen - Foreldre: Anders Halvorsen Sillien og Karen Jacobsdatter, gaardbrugere

              

               Hun var bosatt på Hegna.

              

 

 

        B.    Inger Johanne Andersdatter, født 16.04.1821 på Hegna i Eidanger,[xiii] døpt 29.04.1821 i Eidanger kirke.47

              

               Inger Johanne - Foreldre: Anders Halvorsen Hegna og Karen Jakobsdatter, gaardmand.

 

              

               Gift 1845,85 med Lars Torjusen, født 24.01.1817 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,85 (sønn av Torjus Sørensen og Kari Jacobsdatter), døpt 22.02.1817 i Eidanger kirke.47

              

               Lars:

               Lars - Foreldre: Gaardmand Torjus Sørensen Tiørserøe (Kjølsrød) og Karen Jakobsdatter

              

               Bosatt under Nordre Lunde i Eidanger.

 

 

              

        C.    Halvor Andersen, født 24.09.1823 på Hegna i Eidanger, døpt 11.10.1823 i Eidanger kirke,47 død 1896.82

              

               Halvor - Foreldre: Anders Halvorsen og Karen Jakobsdatter Hegnen, gaardmand

              

               Bosatt på Hegna.

 

              

               Gift 1851,82 med Inger Margrethe Amundsdatter, født 19.11.1826 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger (datter av Amund Nilsen og Maren Pedersdatter), døpt 26.12.1826 i Eidanger kirke,47 død 1877.82

              

               Inger:

               Inger Margrete - Foreldre: Amund Nilsen og Maren Pedersdatter Ulverød, husmand.

              

 

 

        D.    Jacob Andersen, født 21.10.1826 på Hegna u/Nordre Lunde i Eidanger, døpt 12.11.1826 i Eidanger kirke.47

              

               Jakob - Foreldre: Anders Halvorsen og Karen Jakobsdatter Hegnen, gaardmand

              

               Han var skomaker. De var bosatt i Langesund.

 

              

               Gift82 med Anne Sophie Hansdatter, født 12.11.1828 på Kvestad i Eidanger (datter av Hans Knudsen og Sibille Svendsdatter), døpt 26.12.1828 i Eidanger kirke.

              

               Anne:

               Anne Sophie - Foreldre: Hans Knudsen og Sibylle Svendsdatter Qvæstad, gaardmand.

 

 

              

        E.    Berthe Kristine Andersdatter, født 16.07.1829 på Hegna u/Nordre Lunde i Eidanger, døpt 13.09.1829 i Eidanger kirke,47 død 28.10.1857 på Lillegården i Eidanger, gravlagt 05.11.1857 på Eidanger kirkegård.12 .

              

               Birthe Kirstine - Foreldre: Anders Halvorsen og Karen Jakobsdatter Hegna, gaardmand

              

               Gravlagt som "Berthe Kirstine Andersdatter 28 år - Gaardmandskone, gift med Nils Amundsen - Lillegaarden".

 

 

              

               Gift 1854,60 med Nils Amundsen, født 1803 på Lillegården i Eidanger,69 (sønn av Amund Nilsen og Karen Halvorsdatter), døpt 06.11.1803 i Eidanger kirke.69

              

               Nils:

               Amund Nilsen Lillegaarden og Karen Halvorsdatter - Nils

               Faddere: Berthe Halvorsdtr. Silljen, Karen Larsdtr. Waller, Halvor Nilsen Silljen, Hans Isachsen Lillegaarden, Wetle Nilsen ibid, Nils Halvorsen Silljen.

              

               Han overtok eiendommen på Lillegården og bosatte seg der.

 

 

              

        F.    Nils Andersen, født 1832,82 død 1878.82

              

               Han var skredder.

              

 

 

        G.    Maren Elise Andersdatter, født 1838,82 død 1884.82

              

               De var bosatt på Ekeli Bnr.3 under Søndre Tveten.

 

              

               Gift 1864, med Jon Larsen, født 1837 (sønn av Lars Andersen og Anne Jensdatter), død 1892.

              

               Jon:

               Han var snekker. Jon kom fra Tveten. Hans far fikk feste på plassen "Klokkerløkka" u/Søndre Tveten i 1831. Plassen kalles også "Løkka, "Ekli" og "Plassen".

 

 

      

 

VIII. Jacob Halvorsen, f. 1788 på Siljan i Eidanger,[56] døpt 21.09.1788 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[58] død 03.03.1850 på Døvik i Eidanger,58 gravlagt 09.03.1850 på Eidanger kirkegård.12

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Kari Andersdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Inger Maria Falentinsdtr. Bommen 2. Mari Andersdtr. Nordal 3. Mathies Andersen Fløtterud 4. Hans Abrahamsen Gusfred 5. Nils Pedersen Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Jacob Halvorsen Sillien 15".

 

       Eid. Viet 17/11-1815

       Uk. Jakob Halvorsen Sillien, 27, Skoleholder.

       Pigen Margrethe Nielsd. Sundsaas, 24.

       Forl: Jakob Sillien, Amund Lillegrd.

      

       Han var gårdbruker på Døvig Bnr.1. Han nevnes som kirkesanger og klokker. Han var skoleholder da han giftet seg med Margrethe. Jacob var ifølge bygdeboken en begavet mann. Han var også en dyktig hagedyrker. Det står mye om han i Eidanger bygdebok bind 1 side 784 og 785.

 

       Gravlagt som "Jacob Halvorsen 61 år - Klokker - gaarden Døvig - har forkoret selv sine dage ved at henge sig, som aff synes, i et anfald af sindsforvirring".

      

 

       Gift 17.11.1815 i Eidanger kirke,[59] med Margrethe Nilsdatter, f. 1790 på Sundsåsen i Eidanger,[60] (datter av Nils Pedersen og Anne Marie Andersdatter), døpt 05.12.1790 i Eidanger kirke,[61] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[62] død 21.04.1845 på Døvik i Eidanger,58 gravlagt 21.04.1845 på Eidanger kirkegård.12

      

       Margrethe:

       Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Maria Andersdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langang 2. Mari Andersdtr. Nordal 3. Anders Stulen 4. Amun Sunsaas 5. Nils Nordal.

      

       Konfirmert som "Margrethe Nilsdatter Sundsaasen 15".

      

        Gravlagt som "Margrethe Nilsdatter 54 1/2 år - Kirkesanger Halvorsens kone - Døvig".

 

 

       Barn:

 

        A.    Halvor Jacobsen, født 09.04.1816 på Siljan i Eidanger,58 døpt 15.04.1816 i Eidanger kirke,47 død 11.05.1828 på Døvik i Eidanger,58 gravlagt 18.05.1828 på Eidanger kirkegård.17

              

               Halvor - Foreldre: Skoleholder Jakob Halvorsen Sillien og Margrethe Nielsdatter

              

               Gravlagt som "Halvor Jakobsen, kirkesanger Jakob Halvorsens søn 12 aar".

 

              

 

        B.    Anne Marie Jacobsdatter, født 19.01.1818 på Døvik i Eidanger,58 døpt 01.02.1818 i Eidanger kirke,47 død 26.08.1844 på Nøklegård i Eidanger,[xiv] gravlagt 25.09.1844 på Eidanger kirkegård.12

              

               Karen Maria - Foreldre: Jacob Halvorsen Sundsaasen og Margrethe Nielsdatter

              

               Det står Karen Maria da hun ble døpt, men hun ble konfirmert og gift som Anne Marie.

              

               Gravlagt som "Anne Marie Jakobsdatter 26 1/2 år - Gaardmandsenke - Nøglegaard".

 

              

               Gift 1836,54 med Nils Nilsen, født 11.10.1815 på Nøklegård i Eidanger,4 (sønn av Nils Anunsen og Catrine Nilsdatter), døpt 22.10.1815 i Eidanger kirke,4 død 13.05.1842 på Nøklegård i Eidanger,54 gravlagt 20.05.1842 på Eidanger kirkegård.12

              

               Nils:

               Niels - Foreldre: Niels Nielsen Nøchlegaard og Katarina Nielsdatter, gaardmand og bonde

              

               Han overtok gården på Nøklegård.

              

               Gravlagt som "Nils Nilsen 27 år - Gaardmand - Nøglegaard".

 

 

              

        C.    Karen Jacobsdatter, født 04.12.1820 på Døvik i Eidanger,58 døpt 25.12.1820 i Eidanger kirke,47 død 24.04.1848 på Lillegården i Eidanger,58 gravlagt 01.05.1848 på Eidanger kirkegård.12

              

               Karen - Foreldre: Jakob Halvorsen Døvig og Margrethe Nielsdatter, gaarmand

              

               Bosatt på Lillegården u/Bjørkevold i Eidanger.

              

               Gravlagt som "Karen Jacobsdatter 27 1/2 år - Gaardmandskone - Lillegaarden"

 

              

               Gift 1838,58 med Nils Amundsen, født 1803 på Lillegården i Eidanger,69 (sønn av Amund Nilsen og Karen Halvorsdatter), døpt 06.11.1803 i Eidanger kirke.69

              

               Nils:

               Amund Nilsen Lillegaarden og Karen Halvorsdatter - Nils

               Faddere: Berthe Halvorsdtr. Silljen, Karen Larsdtr. Waller, Halvor Nilsen Silljen, Hans Isachsen Lillegaarden, Wetle Nilsen ibid, Nils Halvorsen Silljen.

              

               Han overtok eiendommen på Lillegården og bosatte seg der.

              

 

 

        D.    Johanne Ludvikke Jacobsdatter, født 27.07.1823 på Døvik i Eidanger,58 døpt 03.09.1823 i Eidanger kirke,47 død 19.07.1846 på Rød i Eidanger,58 gravlagt 24.07.1846 på Eidanger kirkegård.12

              

               Johanne Ludvike - Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, kirkesanger og gaardbruger

              

               Bosatt på Søndre Rød i Eidanger. De døde begge av lungebetennelse.

              

               Gravlagt som "Johanne Ludvikke Jakobsdatter 23 år - Skoleholder Søren Olsen Røds kone".

 

              

               Gift 1845,58 med Søren Olsen, født 11.01.1820 på Rød i Eidanger,58 (sønn av Ole Sørensen og Sara Amundsdatter), døpt 13.02.1820 i Eidanger kirke,47 død 14.04.1854 på Rød i Eidanger,58 gravlagt 21.04.1854 på Eidanger kirkegård.12

              

               Søren:

               Søren - Foreldre: Ole Sørensen og Sara Amundsdatter Røed, inderster (hjemmedøbt 31.01)

              

               Gravlagt som "Søren Olsen 33 ½ år - Enkemand - forhenværende skoleholder - Rød".

 

 

              

        E.    Nikolai Jacobsen, født 16.02.1826 på Døvik i Eidanger,58 døpt 26.04.1826 i Eidanger kirke,47 død 08.05.1846 på Døvik i Eidanger,58 gravlagt 15.05.1846 på Eidanger kirkegård.12

              

               Nikolai - Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, kirkesanger og gaardbruger

              

               Gravlagt som "Nikolai (Jacobsen) 20 år - Kirkesanger J (Jacob) Halvorsens søn Døvig".

              

 

 

        F.    Halvor Jacobsen, født 17.03.1829 på Døvik i Eidanger,58 døpt 31.05.1829 i Eidanger kirke,47 død 1861 i Oslo.58

              

               Halvor - Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, klokker og gaardbruger

              

               Han var lærer.

              

 

               Gift 1859,58 med Inger Marie Nilsdatter, født 1832 i Siljan i Eidanger,58 (datter av Nils Halvorsen og Lisbeth Andersdatter).

 

 

              

        G.    Karen Kirstine Jacobsdatter, født 20.03.1831 på Døvik i Eidanger,58 døpt 05.06.1831 i Eidanger kirke,47 død 29.10.1835 på Døvik i Eidanger,58 gravlagt 05.11.1835 på Eidanger kirkegård.12

              

               Karen Kirstine - Foreldre: Jakob Halvorsen og Margrethe Nilsdatter Døvig, klokker og gaardbruger (hjemmedøbt 29.05)

              

               Gravlagt som "Karen Kirstine Jakobsdatter 4 ½ år - Kirkesanger J. Halvorsens datter - Døvig".

              

 

 

        H.    Jacob Martinius Jacobsen, født 1837 på Døvik i Eidanger,58 død 1837 på Døvik i Eidanger.58 .

 

 

 

      

IX. Lars Halvorsen, f. 1790 på Nordre Siljan i Eidanger,[63] døpt 21.11.1790 i Eidanger kirke,[64] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[65] d. 1861 på Gata i Eidanger.[66]

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr. - Lars

       Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Solie 2. Maren Andersdtr. Nordal 3. Hans Gusfred 4. Caspar Barth 5. Hans Andersen Nordal.

      

       Konfirmert som "Lars Halvorsen Silljen 15".

      

       Han giftet seg i 1824.

 

       Copul. 30.07.1824 i Eid.

       Ungkarl Lars Halvorsen Guttu 34 år Gårdmann

       Pigen Birthe Kirstine Jakobsdatter Siljan 26 år Gårdmannsdatter

      

       Bosatt på Gata Bnr.1. Han var på 1830 tallet eier av en del av gården Bekkevold i Gjerpen.

 

      

       Gift 30.07.1824 i Eidanger kirke,[67],[68] med Birthe Kirstine Jacobsdatter, f. 1800 på Søndre Siljan i Eidanger,[69] (datter av Jacob Simonsen og Birthe Halvorsdatter), døpt 18.01.1800 i Eidanger kirke,[70] død 05.04.1842 på Gata i Eidanger,3 gravlagt 13.04.1842 på Eidanger kirkegård.12

      

       Birthe: 

       Jacob Simonsen Sillien og Berte Halvorsdatter - Berte Kirstine

       Faddere: Anna Larsdtr. Ødegården, Karen Larsdtr. Waller, Halvor Nielsen Sillien, Knud Hansen Holte, Jacob Andersen Nordahl.

 

       Gravlagt som "Birthe Kirstine Jakobsdatter 42 år - Gaardmandskone - Gutto".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Karen Johanna Larsdatter, født 18.02.1825 på Gata i Eidanger, døpt 12.03.1825 i Eidanger kirke.47

              

               Karen Johanna - Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jakobsdatter Gutto

              

               Bosatt på en plass under Bjørntvedt.

 

              

               Gift 1862,[xv] med Thorsten Andersen, født ca 1830,87 (sønn av Anders Gundersen).

              

               Thorsten:

               Han kom fra Nes i Sauherad.

       

 

       

        B.    Halvor Larsen, født 20.09.1826 på Gata i Eidanger, døpt 14.10.1826 i Eidanger kirke,47 død 1903.87

              

               Halvor - Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jakobsdatter Gutto, gaardmand

              

               Han var ugift.

              

 

 

        C.    Birthe Margrethe Larsdatter, født 29.11.1828 på Gata i Eidanger, døpt 26.12.1828 i Eidanger kirke,47 død 1912.87

              

               Birthe Margrethe - Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jacobsdatter Guttu, gaardmand

              

               Hun var ugift og bosatt på Gata.

              

 

 

        D.    Maria Anna Larsdatter, født 19.07.1831 på Gata i Eidanger, døpt 30.08.1831 i Eidanger kirke,47 død 1874.87

              

               Maria Anna - Foreldre: Lars Halvorsen og Birthe Kirstine Jakobsdatter Guttu, gaardmand

              

               Bosatt på Lille Døvik.

              

 

               Gift 1862,87 med Jacob Jacobsen, født 1835 (sønn av Jacob Jacobsen og Maren Erichsdatter), død 1880.

              

               Jacob:

               Han kom fra Lille Døvik.

              

 

 

        E.    Inger Kirstine Larsdatter, født 1834,87 død 1906.87

       

       

               Gift87 med Lars Thorstensen.

              

               Lars:

               Han kom fra Sundjordet.

              

 

 

        F.    Lava Berthine Larsdatter, født 1836.87

              

 

               Gift87 med Anders Ingebrigtsen.

              

               Anders:

               Han kom fra Søli i Gjerpen.

 

 

 

        G.    Jacob Larsen, født 1839,87 død 1913.87

 

              

               Han var ugift.

              

 

      

 

      

X.   Jon Halvorsen, f. 1793 på Nordre Siljan i Eidanger,[71] døpt 03.02.1793 i Eidanger kirke,[72] konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke,[73] død 24.01.1817 på Nordre Siljan i Eidanger,49 gravlagt 31.01.1817 på Eidanger kirkegård.17

      

       Halvor Nilsen Sillien og k. Karen Andersdtr. - Jon

       Faddere: 1. Inger Gusfred 2. Birte Halvorsdtr. Sillien 3. Jacob Solie 4. Gunder Gundersen 5. Hans Nordal.

      

       Konfirmert som "John Halvorsen Silljen 17". Alderen noe upresis.

      

       Gravlagt som "Jon Halvorsen Sillien 23 aar".

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 100.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 100.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[9]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 167.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 187.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 187.

[24]  Folketelling 1801 for Solverud Nordre i Sauherad.

[25]  Kirkebok for Sauherad Ministerialbok nr. I 4 (1767-1814), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 15.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 15.

[35]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[51]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 21.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 138.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 186.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[68]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 187.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 395.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 188.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 15.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 165.

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 138.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 112.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 395.

[xv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 163.