| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA |     


 

 

Anders Halvorsen f. 1762 og Karen Christensdatter f. 1775 på Hegna sin familie

 

 

 

Anders Halvorsen, f. 1762 på Feset i Bamble, døpt 12.09.1762 i Bamble,[1],[2] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[3] død 19.11.1852 på Nordre Grava i Eidanger,1 gravlagt 26.11.1852 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Halvor Eriksen Feset/Grava.

 

Halvor Erichsen Fæseth og Ales Jacobsdatters søn kaldet Anders.

Faddere: Hans Grommestads kone Anne Jacobsdatter, Abelone Thorsdatter Ringeschiøe, Halvor Jacobsen Blegelien, Arnold Nielsen Fæseth, Johannes Jacobsen Kiær.

 

Konfirmert i 1779 som "Anders Halvorsen p. Grava N. 16 aar".

 

Han har nok her kjøpt en del av gården Grava:

Anno 26.08.1791 - Qvitt. fra Jacob Cudrio til Anders Haavoldsen Grava for 140 rd. (dat. 19.08.1791)

 

Han kjøpte i 1796 1 1/2 hud i Håøya smman med Johannes Jacobsen:
Anno 20.01.1797 - Sorenskriver Nors skiøde til Johannes Jacobsen og Anders Halvorsen paa 1 ½ hud i gaarden Haaøen m. betalt 1208. rd. (dat. 29.10.1796)

 

Her tinglyses en pantsetting av gården:

Anno 20.01.1797 - Anders Halvorsens Obl. til Jacob Cudrio stor 199 rd. mod 2. prior p. i 1 hud og 2 ½ skind i Nordre Grava (dat. 28.10.1796)

 

Her blir pantet innfridd:

Anno 16.01.1801 - Aflyst! Anders Halvorsen Gravas Panteobl. til Hr. Jacob Cudrio for 199 rd. dat. 28. okt. 1796, Thinglyst 20. jan 1797, hvilke er indfriet eft. Qvit. 28.10. f.å.

Anno 16.01.1801 - Hr. Jacob Cudrios Declarations Skrivf. hvorved hans renuncerer paa John Jacobsen Oxums indgaaende Caution for Anders Halvorsen Grava i henseende for hans skyld efter Pante Obl. af 22.07.1786, da Creditor antager pantet gyldig for del han paa samme resterer (dat. 02.01.d.å.)

 

En finner Anders på Grava i 1801 som ugift. Han var senere eier og bruker av gården frem til han døde.

 

Grava i 1801:

Anders        Halvorsen            Husbonde        40        Ugift    Gaardbruger  

Kari           Christensdtr         Tjenestepige    25                              

Børre         Jonsen                  Tjenestekarl    16                              

Ingebor      Halvorsdtr           Husmoder       57        Enke efter 1ste ægteskab         Inderste          

Mari          Andersdtr            Hendes datter  20        Ugift              

      

Han giftet seg i 1802.

 

Copul. 29.12.1802 i Eid.

Ungkarl Anders Halvorsen Grava og pigen Karen Christensdatter.

Caut: Ole Erichsen Saltboden og Søren Ingebretsen Klep.

 

Jordavgiften 1802

Haaøen med Oven

Brukere: Hans Pedersen (Haaøen) 1 hud, Anders Jacobsen (Ouen) 1 hud, Anders Halvorsen (Haaøen) 6 skind, Jens Olsen (Ouen) ½ skind og Ole Jacobsen 4 skind

 

Gravlagt som "Anders Halvorsen 90 1/4 år - Enkemand - follougaardmand - Grava".

 

 

Gift 29.12.1802 i Eidanger kirke,[5],1 med Karen Christensdatter, f. 1775 på Hegna i Eidanger,[6] (datter av Christen Eriksen og Kari Stoesdatter), døpt 15.10.1775 i Eidanger kirke,5 konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[7] død 27.06.1815 på Nordre Grava i Eidanger,1 gravlagt 02.07.1815 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Karen:

Christen Erichsen Heinen og k. Karen Stoesdtr. - Karen

Faddere. 1. Marta Amundsdtr. Waller 2. Maren Elisabeth Pettersdtr. fra Porsgrund 3. Jacob Erichsen Aas 4. Knud Nilsen Riis af Gierpen - Sogn 5 Ole Erichsen Aas.

 

Konfirmert som "Kari Christensdatter p. Saltboden 17 aar". Hennes far sin bror, Ole Erichsen, bodde på Saltboden på den tiden.

 

Hun er nevnt bosatt hos han i 1801 på Grava som tjenestejente.

 

Ole Erichsen Saltboden var en av forloverne da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Karen Christensdatter Grava, gaardskone 40 aar".

 

 

 

I.    Halvor Andersen, f. 1803 på Grava i Eidanger,[9] døpt 07.04.1803 i Eidanger kirke,7 d. 1809 på Grava i Eidanger,[10] gravlagt 19.06.1809 på Eidanger kirkegård.8

      

       Anders Halvorsen Grava og Karen Christensdatter - Halvor

       Faddere: Helge Marie Jonsdtr. Oxum, Marie Olsdtr. Grave, Søren Engebrethsen Klep, Erich Christensen af Porsgrund, Elias Jacobsen Oxum, Jon Jacobsen ibid.

      

       Gravlagt som "Halvor Andersen Grava 7 aar".

      

 

 

II.   Karen Andersdatter, f. 1805 på Grava i Eidanger,[11] døpt 08.12.1805 i Eidanger kirke,9 d. 1809 på Grava i Eidanger,8 gravlagt 11.06.1809 på Eidanger kirkegård.8

      

       Anders Halvorsen Grava og Karen Christensdatter - Karen

       Faddere: Magnil Larsdtr. Heyestad, Marie Olsdtr. Grava, Jacob Halvorsen Oxum, Elias Jacobsen Stulen, Nils Tengelsen Grava, Erich Jacobsen Oxum.

      

       Gravlagt som "Karen Andersd. Grava 4 aar".

 

 

 

III. Aleth Andersdatter, f. 1808 på Grava i Eidanger,[12] døpt 23.10.1808 i Eidanger kirke,10 d. 1809 på Grava i Eidanger,8 gravlagt 11.06.1809 på Eidanger kirkegård.8

      

       Anders Halvorsen Grave og Karen Christensdatter - Aleth

       Faddere: Berthe Maria Pedersdtr. Grave, Anne Jacobsdtr. Oxum, Jacob Halvorsen ibid, John Jacobsen ibid, Niels Tengelsen Grave.

      

       Gravlagt som "Aleth Christine Andersd. Grava ¾ aar".

      

 

 

IV. Aleth Christine Andersdatter, f. 30.05.1810 på Grava i Eidanger,[13] døpt 05.06.1810 i Eidanger kirke,11 d. 1868.1

      

       Anders Halvorsen Grava og Karen Christensdatter - Aleth Christine

       Faddere: Birthe Grava, Maren ibid, Jakob Oxum, Erik ibid, Niels Grava.

 

       Hun giftet seg i 1832.

 

       Copul. 04.10.1832 i Eid.

       Ungkarl Simon Knudsen Grønlie 28 år

       Pigen Alet Kirstine Andersdatter Grava 22 år

       Fedre: Knud Olsen og Anders Halvorsen

      

       Bosatt på Nordre Grava Bnr.2.

 

      

       Gift 04.10.1832 i Eidanger kirke,1,[14] med Simon Knudsen, f. 1804 på Grønli u/Hovholt i Eidanger,[15] (sønn av Knud Olsen og Kari Olsdatter), døpt 11.03.1804 i Eidanger kirke,13 d. 1883.1

      

       Simon:

       Skomager Knud Olsen Grønlie og Karen Olsdatter - Simon

       Faddere: Thuru Olsdtr. fra Brevig, Anne Olsdtr. fra Porsgrund, Ole Knudsen Gromstul af Gierpen, Tolloug Andersen Øresvedt, Peter Samuel Selander.

      

       Barn, se under hans foreldre

      

      

 

V.   Halvor Andersen, f. 12.12.1812 på Nordre Grava i Eidanger,[16] døpt 20.12.1812 i Eidanger kirke,14 d. 1883 på Nordre Grava i Eidanger.[17]

      

       Anders Halvorsen Grava og Karen Christensdatter - Halvor

       Faddere: Berthe Grava, Aleth Oxum, Jakob Oxum, Niels Grava, Jon Oxum.

 

       Han overtok gården Nordre Grava Bnr.1 etter sin far i 1852. Han var den eneste arvingen. Halvor hadde fra midten av 1830 åra bodd sammen med sin familie på gården Vesta på Høya.

 

      

       Gift 1834,15 med Anne Cathrine Amundsdatter, f. 24.01.1810 på Heistad i Eidanger,[18] (datter av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 04.02.1810 i Eidanger kirke,16 d. 1887 på Nordre Grava i Eidanger.[19]

      

       Anne:

       Amund Pedersen Heiestad og Maren Eriksdatter - Anna Catharina

       Faddere: Anna Landgangen, Karen Skavrager, Ole og Peder Skavrager, Søren Landgangen.

      

       Barn, se under hennes foreldre

      

      

 

 


 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 466.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[8]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[14]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 422.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 467.