| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| SIKTESØYA |


 

 

 

Søren Amundsen f. 1774 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Inger Pedersdatter f. ca 1771 og 2. gang med Karen Marie Christensdatter f. 1786)

 

 

 

Søren Amundsen, f. 1774 på Siktesøya i Eidanger,[1] døpt 12.05.1774 i Brevik kirke,[2] konfirmert 02.10.1791 i Brevik kirke,[3] død 11.01.1858 på Siktesøya i Eidanger, gravlagt 19.01.1858 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Amund Michelsen Siktesøya.

 

Amon Sigtesøen og Ingebor Ouensdatter - Søren                 

Faddere: Elen Sørensd. Biønnæs, Anne Marine Berntsd, Christen Olson, Christen Wrensted, Eric Christenson

 

Konfirmert som "Søren Amunson 15 aar".

 

Han fikk i 1797 skjøte på 4 1/2 skinn i Siktesøya av faren for 300 rdlr Siktesøya 31-1.

 

Han kom fra Siktesøya da han giftet seg 1. gang.

 

Bamble viet 04.03.1798

Ungkarl Søren Amundsen Sigtesøen med pigen Inger Pedersdatter i Langesund, efter kongl. bevilling.

Caut. Peder Hansen i Brevig og Peder Thorsen i Langesund.

 

Bosatt på Siktesøya i 1801:

Søren                   Andersen            Husbonde                    35       1ste ægteskab                     Gaardbruger

Inger                    Pedersdtr           Hans kone                   29       1ste ægteskab 

Amund Petter      Sørensen            Deres børn                    4                   

Anne Sørine         Sørensdtr           Deres børn                    1                  

Mari                     Hansdtr             Tjenestepige                29       Ugift   

Ingebor               Augenesdtr         Husbondens moder     79        Enke fra 1ste ægteskab           Inderste

 

Jordavgiften 1802
Siktesøya
Brukere: Søren Amundsen 1 hud 6 skind, Christen Halvorsen 3 skind, Anders Olsen (Lønnebakke) 3 skind

Han giftet seg 2. gang i 1809.

 

Han giftet seg 2. gang i Brunlanes i 1809.

 

Brunlanes viet 31.12.1809

Enkemand Søren Amundsen Sigtesøen

Pige Karen Maria CHristensdatter Gietterøen

Caut: Christen Halvorsen Gietterøen og Halvor Ellevsen Kier.

 

Gravlagt som «Gravlagt som "Søren Amundsen 85 år - GaardmandSigtesøen».

 

 

(1) Gift 04.03.1798 i Bamble,[4],[5] med Inger Pedersdatter, f. 1773 i Langesund i Bamble,[6] (datter av Peder Torsen og Helvig Pedersdatter), døpt 05.12.1773 i Bamble,[7] d. 1807 på Siktesøya i Eidanger,[8] gravlagt 03.06.1807 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Inger:

Peder Thorsen og Helvig Pedersdatters barn kaldet Inger.

Faddere: Ole Olsen Moes kone Kari Thorsdatter, Mari Jacobsdatter Rogn, Rasmus Pedersen, Thron Laersen, Lars Nielsen alle i Langesund.

 

Hun var ugift fra Langesund da hun giftet seg med Søren i 1798.

 

Gravlagt som "Inger Pedersd. Sigtesøen 34 aar".

 

Anno 16.01.1811 – Skiftebrev efter Inger Pedersdatter Sigtesøen slut. 4. jul. 1810, hvorefter Sigtesøen No. 65 blev taxered for 1500 rd. afskyld 6 skind m. bøxel over 1 hud og 6 skind er udlagt kreditorene, enkemanden og arvingene.

 

Hun døde på Siktesøya i 1807.

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 696a - nr. 126
Skifte 4. Juli 1810 paa gaarden Sigtesøen i Ejdanger Præstegield
Avsluttet 4. Juli 1813.
Afdøde kone Inger Pedersdatter - enkemand Søren Amundsen
Enkemanden hadde sittet i uskiftet bo etter at kona døde i juni mnd. 1807.
Barn:
1. Ældste søn Amund Peder Sørensen, tolv aar.
2. Yngste søn Michelo Sørensen, sex aar.
3. Datteren Anne Sørine Sørensdatter, nie aar.
Fader Søren Amundsen formynder for sine umyndige børn.
Den afdødes forældre Peder Thorsen Wingrei og hustrue.
Brutto: 1995-2-0
Herav jordegods: tilsammen 1 huud 6 skind i gaarden Sigtesøen, 1500 spdlr.
Netto: 1443-2-12

Den afdødes foreldre Peder Tordsen Wingrej og hustrue i Langesund.

 

 

 

(2) Gift 31.12.1809 i Brunlanes,4,[ii] med Karen Marie Christensdatter, født 1786 på Merdø på Tromøya i Aust-Agder,4 (datter av Christen Halvorsen og Åse Pedersdatter), døpt 13.08.1786 på Tromøya i Aust-Agder,[iii] død 1859.4

 

Karen:

Karen Marie kom fra Gjeterøya i Brunlanes og var datter av Christen Halvorsen Gjeterøya. Hun ble født på Tromøya i Aust-Agder, men kom med foreldrene de Gjeterøya.

 

Foreldrene ble gift på Tromøya i 1784.

 

Tromøya - viet 20.08.1784

Egtevied efter kongelig tilladelse i huuset

ungkarl Soldat Christen Halvorsen fra Kragerøe med pigen Aase Pedersdatter Merdøe

Caut: Sg. Christen Jensen Stær fra Merdøe og Ole Pedersen ibidem

 

De døpte barn bosatt på Merøe på Tromøya, før de siden dukker opp på Gjeterøya.

 

Hennes far kjøpte i 1801 plassen Tangen under Siktesøya av Søren Amundsen. Plassen fikk en skyld på 3 skinn. 

Anno 23.11.1801 - Søren Amundsen Sigtesøen, hans skiøde til Christen Halvorsen Gjeterøen paa et stykke jord af hans havende eiendom Sigtesøen. Skyld for 480 rd. (dat. 08.04. dette aar)

 

Jordavgiften 1802
Siktesøya
Søren Amundsen 1 hud 6 skind, Christen Halvorsen 3 skind, Anders Olsen (Lønnebakke) 3 skind

 

Christen Halvorsen solgte plassen i 1827 til sønnen Peder.

 

 

 

I.    Amund Petter Sørensen, (sønn av Søren Amundsen og Inger Pedersdatter) f. 1798 på Siktesøya i Eidanger,[10] døpt 02.12.1798 i Brevik kirke,[11] d. 1814 på Siktesøya i Eidanger,[12] gravlagt 17.02.1814 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Søren Amonsen Sigtesøen og Inger Pedersdatter - Amon Peter            

       Faddere: Peder Hansens kone Inger Chatrine Amonsd, Maren Cathrine Kjøstelsd, Peder Thorsen, Peder Hansen, Frands Andreas Birchøen

      

       Gravlagt som "Amund Peter Sørensen Sigtesøen 16 aar".

 

 

 

II.   Anne Sørine Sørensdatter, (datter av Søren Amundsen og Inger Pedersdatter) f. 1801 på Siktesøya i Eidanger,[14] døpt 13.01.1801 i Brevik kirke.[15]

      

       Søren Amundsen Sigtesøen og Inger Pedersdatter - Anne Serine                      

       Faddere: Christen Geterøens kone Aase Pedersd, Ingebor Marie Andersd, Søren Abrahamsen, Anders Isachsen, Peder Hansen

 

       Hun giftet seg i 1825.

      

       Copul. 03.08.1825 i Brevig

       Ungkarl og Røiert Hans H. Lund fra Nevnlunghavn 21 år

       Pigen Anne Sørine Sørensdatter Sigtesøen 21 år Gaardmannsdatter.

 

      

       Gift 13.08.1825 i Eidanger kirke,1,[iv] med Hans Henrik Lund, født 1804,1,15 død 1880.15

      

       Hans:

       Han kom fra Randers i Danmark ifølge Brunlanes Bind 3 del 2 - side 713. Han kom fra Nevlunghavn i Brunlanes da han giftet seg og nevnes som tollrorskar. De bodde på feste nr.928 (nytt feste nr.43) i Nevlunghavn. Det nevnes 4 barn i Brunlanes Bind 3 del 2.

 

      

 

III. Inger Marie Sørensdatter, (datter av Søren Amundsen og Inger Pedersdatter) født 1803 på Siktesøya i Eidanger, døpt 12.04.1803 i Brevik kirke.[v] .

      

       Søren Amundsen Sigtesøen og Inger Pedersdatter - Ingeborg Marie                 

       Eilert Larsen Barfods kone Aaste Halvorsd, Karen Christensd. Getterøen, Peder Thorsen fra Langesund, Christen Halvorsen Geterøen, Frantz Jacob Birkøen

      

       Finner henne ikke nevnt i skifte etter moren i 1810.

 

 

 

 IV. Michel Sørensen, (sønn av Søren Amundsen og Inger Pedersdatter) født 1804 på Siktesøya i Eidanger,[vi] døpt 10.06.1804 i Brevik kirke,[vii] død 21.04.1853 på Lerstang i Eidanger,18 gravlagt 29.04.1853 på Eidanger kirkegård.4 .

      

       Søren Anunsen Sigtesøen og Ingebor Pedersdatter - Michel                  

       Faddere: Christen Halvorsens kone Aase Pedersd, Kirsten Andersd, Peder Hansen fra Brevig, Peder Hansen fra Langesund, Jacob Jacobsen Birchøen

      

       Bosatt på Lerstang Bnr.9.

      

       Gravlagt som "Mikkel Sørensen 49 år - Gaardmand - Leerstang".

 

      

       Gift 1833,18 med Karen Kristine Christensdatter, født 16.03.1815 på Lerstang i Eidanger,18 (datter av Christen Torsen og Ingeborg Hansdatter), døpt 27.03.1815 i Eidanger kirke,[viii] død 1880.18

      

       Karen:

       Karen Kristine - Foreldre: Husmand Christen Torsen Leerstang og Ingeborg Hansdatter

      

       Hun bodde i 1865 på Lerstang Bnr.9 som enke med sine to yngste barn.

 

 

       Barn:

      

A.       Inger Kirstine Michelsdatter, født 1833,18 død 1838.18

 

 

 

B.        Ingeborg Serine Michelsdatter, født 1835, død 1836.

 

 

 

        C.    Søren Michelsen, født 1837 på Lerstang i Eidanger,[ix] død 24.08.1917 på Sandøya i Eidanger.[x]

              

               Overtok gården på Lerstang etter sin mor i 1867. Han hadde før dette vært styrmann og skipper, men gikk nå i land. Han flyttet derimot til Sandøya sammen med sin kone i 1903. Der drev Søren landhandel og poståpneri. Søren bodde på Lerstang under folketellingen i 1900.

              

 

               Gift 12.02.1864,22 med Mari Anne Jonsdatter, født 21.09.1838 på Sandøya i Eidanger,22 (datter av Jon Jacobsen og Marthe Mathea Sørensdatter), død 1928 på Sandøya i Eidanger.21

              

               Mari:

               Hun var fra Sandøya. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Oksum.

        

               Hun og Søren fikk 7 barn.

              

 

 

        D.    Hans Petter Andreas Michelsen, født 1839,[xi] død 1910.23

              

               Bosatt på Rørarød Bnr.2.

 

              

               Gift 1863,23 med Anne Marie Isachsdatter, født 14.04.1830 på Berg i Eidanger,23 (datter av Isak Rasmussen og Karen Marie Olsdatter), døpt 20.05.1830 i Eidanger kirke,20 død 1871.23

              

               Anne:

               Anne Marie - Foreldre: Isak Rasmussen og Karen Marie Olsdatter Berg, gaardmand

 

                Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Berg.

              

              

 

        E.    Inger Christine Michelsdatter, født 1842,18 død 1899.18

 

              

               Gift 1862,18 med Andreas Wilhelm Olsen, født 1835,18 (sønn av Ole Larsen og Anne Wiersdatter), død 1870.18

              

               Andreas:

               Hans foreldre nevnes på Tollskogen under Bjørntvedt.

 

 

              

        F.    Christen Teodor Michelsen, født 1845.18

 

 

 

        G.    Mathilde Caroline Michelsdatter, født 1848.[xii] .

              

               De emigrerte til Amerika.

 

              

               Gift 1869,24 med Nils Petter Olsen, født 1841,24 (sønn av Ole Sørensen og Sara Amundsdatter).

              

               Nils:

               Han kom fra Søndre Rød og var styrmann. 

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Søndre Rød.

 

 

 

V.   Peder Sørensen, (sønn av Søren Amundsen og Inger Pedersdatter) f. 1807 på Siktesøya i Eidanger,[16] døpt 03.06.1807 i Eidanger kirke,[17] d. 1807 på Siktesøya i Eidanger,[18] gravlagt 19.07.1807 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Søren Amundsen Sigtesøen og afgangne Inger Pedersdatter - Peder

       Faddere: Maria Thorsdtr. Birkøen, Ingeborg Marie Andersdtr. af Langesund, Hans Sørensen ibid, Anders Pedersen ibid, Peder Christensen Gietterøen.

      

       Gravlagt som "Peder Sørensen Sigtesøen 7 uger".

 

 

 

VI. Inger Marie Sørensdatter, (datter av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) f. 09.10.1810 i Brevik, døpt 21.10.1810 i Brevik kirke.[20]

      

       Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter - Inger Marie                       

       Faddere: Pernille Christensd, Anne Eilertsd, Eilert Barfod, Peder Christensen, Enevold Envoldsen.

 

 

 

VII. Christen Sørensen, (sønn av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) født 27.06.1812 på Siktesøya i Eidanger,[xiii] døpt 12.07.1812 i Eidanger kirke.27 .

      

       Søren Amundsen Sigtesøen og Karen Maria Christensdatter - Christen

       Faddere: Nette Biønnes, Anne Barfod, Christen Gietterøen, Gunulf og Jakob Sigtesøen.

      

       Bosatt på Gjeterøya. Han mor kom derfra og han overtok etter sin morfar.

      

       Han var eier og bruker der fra 1838 til 1843. Han fikk skjøte fra Treschow i 1838 for 450 spd.

 

      

       Gift[xiv] med Maren Sofie Sørensdatter.

 

 

 

X.   Anne Petrea Sørensdatter, (datter av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) f. 09.03.1814 på Siktesøya i Eidanger, døpt 30.03.1814 i Brevik kirke,[21] d. 1814 på Siktesøya i Eidanger, gravlagt 19.06.1814 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Søren Sigtesøen og Karen Marie Christensdatter - Anne Petrea

       Faddere: Inger Amundsd, Marken Christensd, Lars Grønnerøe, Ole Ingvaldsen

      

       Gravlagt som "Anne Petrea Sørensd. Sigtesøen 13 uger".

 

 

 

IX. Amund Peter Sørensen, (sønn av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) født 16.03.1819,1,[xv] død 09.03.1894 på Lillegården i Eidanger.[xvi],30

      

       Han nevnes som skipsfører og skipsreder.

 

 

       Gift 26.07.1844 i Eidanger,31,30 med Jørgine Marie Pedersdatter, også kjent som Gina, født 01.06.1821 på Skavråker i Eidanger,31 (datter av Peder Olsen og Anne Olsdatter), døpt 24.06.1821 i Eidanger kirke,20 død 27.10.1894 på Lillegården i Eidanger.31,30

      

       Jørgine:

       Jørgine Marie - Foreldre: Peder Olsen Skaverager og Anne Olsdatter, gaardmand

      

       Bosatt på Siktesøya. De eide en tid Menstad løpenummer 237a i Gjerpen før de kjøpte Lillegården og kom dit. Han kjøpte i 1885 også Lanner med Rydningskleven og Østskogen. Han ble da en betydelig skogeier og drev handel med tømmer som han fraktet på egne skip. (Se mer om dem i Eidanger bind 2).

 

 

       Barn:

 

        A.    Anne Karoline Sørensen, født 24.12.1844 på Siktesøya i Eidanger,30 døpt 26.01.1845 i Brevik.30

              

               Bosatt med sin andre mann på Sundsvald under Sundsåsen, senere Eklund (Strandjordet) Bnr.8 under Heistad.

              

               Gjerpen - viet 27/8-1865

               Johan Stoel Laersen Grønnerød, Brevik, uk., Kjøbmand, 26. F: Laers Andersen Grønnerød.

               Anne Caroline Sørensen, f. Eidanger, o. Meenstad, Jfr., 21. F: Anund Sørensen.

              

               Ifølge Eidanger bind 2 så døde hun i USA. Tre av barna emigrerte til USA.

 

              

               (1) Gift 27.08.1865 i Gjerpen,[xvii],30 med Johan Stoe Larsen Grønnerød, født 12.10.1839 i Brevik (sønn av Lars Andersen og Johanne Maria Stoesdatter), døpt 20.12.1839 i Brevik,[xviii] død 09.11.1868 i Brevik, gravlagt 16.11.1868 i Brevik.[xix]

              

               Johan:

               Han var kjøpmann i Brevik. Han og Anne Karoline nevnes i Brevik i 1865 uten barn. Hans far bodde hos dem. Hans far nevnes under hans farfar på Brevik 1801.

              

               Gravlagt som "Johann Stoe Grønnerøe 29 aar Kjøbmand."

 

              

               (2) Gift 31.12.1875 i Eidanger kirke,[xx] med Hans Jacob Jacobsen, født 14.12.1845,30 (sønn av Jacob Frantsen og Anne Marine Christensdatter), død 1927.

              

               Hans:

               Han var skipskaptein og kom fra Bjørkøya. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Bjørkøya..

 

 

              

        B.    Karen Sofie Sørensen, født 22.06.1847 på Siktesøya i Eidanger,32,30 død 1925.32

              

               Gjerpen - viet 13/3-1870

               Michael Carlsen, Risøer, uk., Skibsfører, f. 22/7-1833. F: Carl Isaksen.

               Karen Sophie Sørensen, f. Eidanger, o. Menstad, Jfr., f. 22/6-1847. F: Anund Sørensen.

              

               De nevnes med to barn på Borgestadholmen i 1875. Michel nevnes da som skipsfører og huseier.

              

               Hun nevnes som enke på Borgestadholmen i Gjerpen i 1891.

              

               Gjerpen 1891 (fra gamlegjerpen.no):

               Borgestad, Borgestadholmen gnr/bnr 74/1.

               Karen Sofie Karlsen, hovedpers., e., strikking, losjerende, formue, huseier, f. 1847 Eidanger.

               Frk. Katrine Karlsen, d., ug., strikking, formue, f. 1870 Gj.

 

              

               Gift 13.03.1870 i Gjerpen,30 med Michal Carlsen, født 22.07.1833 i Risør,30 (sønn av Carl Isaksen), død ca 1873 i England.30

              

               Michal:

               Han var skipskaptein fra Risør og døde i England.

 

 

              

        C.    Petrea Jacobine Sørensen, født 13.10.1853 på Siktesøya i Eidanger,32,30 død 1886.32

              

               Hun var ifølge Eidanger bind 2 bosatt i Larvik, og hun og hennes mann var hennes søskenbarn.

              

 

               Gift32 med Hans Sørensen, født omkring 1850.

              

               Hans:

               Han var skipskaptein fra Larvik.

 

 

              

        D.    Pauline Aderine Sørensen, født 25.05.1853 i Eidanger,32,30 død 1890.32

              

               Hun var ifølge Eidanger bind 2 gift med en franskmann.

              

 

 

        E.    Peder Kaurin Sørensen, født 14.06.1856 i Myren i Brevik,32,30 død 20.12.1949 på Heistad i Eidanger.32,30

              

               Gjerpen - Viet 7/1-1886

               Peder Kaurin Sørenssen, Gaardmand, Menstad, f. Brevik 1856. F: Amund Sørenssen, Skibsreder.

               Dortea Andersd. Tufte, f. Tufte 1857. F: Anders Pederssen Tufte, gmnd.

              

               Bosatt bodde en tid på Menstad, men ble bosatt ved Heistadbukta.

 

              

               Gift 07.01.1886 i Gjerpen,30 med Dorthea Andersdatter, født 21.09.1857 på Tufte i Gjerpen,30 (datter av Anders Pedersen og Anne Elise Danielsdatter), død 10.07.1933 på Heistad i Eidanger.30

              

 

 

        F.    Amalia Marie Sørensen, født 22.02.1859 i Brevik,30 død 1940.[xxi] .

              

               Gjerpen - viet 20/4-1882

               Peter Herman Rasmussen, uk., f. Solum 1857, o. Porsgrund. F: Erik Rasmussen.

               Amalie Marie Sørensen, frk., f. Brevig 1859, o. Meenstad. F: Amund Sørensen.

              

               Bosatt i Porsgrunn. De nevnes på Sundjordet i Porsgrunn med tre barn i 1885.

 

              

               Gift 20.04.1882 i Gjerpen,36,30 med Peder Hermann Rasmussen, født 21.05.1857 i Solum,[xxii] (sønn av Erik Rasmussen og Marthe Kirstine Haraldsen), døpt 05.06.1857 i Solum.

              

               Peder:

               Han var dampskipsfører fra Porsgrunn.

 

 

              

        G.    Amynda Jørgine Sørensen, født 29.10.1862 i Porsgrunn.30

              

               De emigrerte til USA, og bosatte seg i Red Wing i Minnesota ifølge Eidanger bind 2.

 

              

               Gift 19.01.1892 i Eidanger,[xxiii] med Erik Kristian Johnsen, født 20.09.1863 i Stavanger,37 (sønn av Erik Johnsen).

              

               Erik:

               Han ble konfirmert i Stavanger i 20.04.1879 ifølge vielsen. Han nevnes som cand. theol.

 

 

      

      

X.   Karen Elise Sørensdatter, (datter av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) født 1821.1

      

       De giftet seg i Brevik kirke, men noteringen er ført i Eidanger kirkebok.

      

 

       Gift 24.10.1858 i Brevik kirke,1,[xxiv] med David Martin Rolfsen, født ca 1823 i Risør,1 (sønn av Rolf Jensen).

      

       David:

       Han kom fra Risør og hans far var matros ifølge vielsen.

      

 

      

 

XI. Anne Helvig Sørensdatter, (datter av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) født 1823.1

 

      

       Gift 05.12.1848 i Eidanger kirke,1,[xxv] med Ole Andreas Olsen, født 24.09.1821 i Brevik,1 (sønn av Ole Jensen og Andrea Larsdatter), døpt 14.12.1821 i Brevik.[xxvi]

      

       Ole:

       Han kom fra Brevik. Hans far nevnes under hans farfar på Brevik 1801.

 

      

      

XII. Severin Sørensen, (sønn av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) født 22.07.1826 på Siktesøya i Eidanger,[xxvii] døpt 13.08.1826 i Brevik.42

      

       Bosatt på Siktesøya senere på Rogn i Bamble.

 

      

       Gift 13.04.1849 i Bamble,1 med Gunhil Marie Hansdatter, født 1829 på Bjørkøya i Eidanger,1 (datter av Hans Jacob Sørensen og Sara Berthea Hansdatter), død 1879.1

      

       Gunhil:

       Hun kom fra Bjørkøya.

 

 

      

 

XIII. Carl Fredrik Sørensen, (sønn av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter) født 1829, død 1906.

      

       Han nevnes som skipper da han giftet seg i Strømsø i 1855.Bosatt på Risøya Bnr.2 under Bjørkøya. Han drev der som fraktmann ved siden av gårdsdriften.

 

      

       (1) Gift 28.11.1855 i Strømsø i Buskerud,1,[xxviii] med Randine Jensdatter Lose, født ca 1824 i Bragernes,1 (datter av Jens Nilsen), død 1860.1

      

       Randine:

       Hennes far nevnes som høker da hun giftet seg.

      

       Hun døde i barselseng.

 

      

       (2) Gift 11.02.1862 i Eidanger,1,[xxix] med Laurine Sørensdatter, født 01.10.1830 på Løvøya i Eidanger,1 (datter av Søren Nilsen og Karen Jacobsdatter), døpt 24.10.1830 i Eidanger kirke.20

      

       Laurine:

       Larine - Foreldre: Søren Nilsen og Karen Jakobsdatter Løvøen, husmand.

 

       Hennes foreldre nevnes under hennes morfar på Nordre Lunde.

 

 

       Barn:

      

A.       Søren Jensisnius Sørensen, (sønn av Carl Fredrik Sørensen og Randine Jensdatter Lose) født 1856,[xxx] død 1866.

 

 

 

B.        Randine Cathrine Sørensen, (datter av Carl Fredrik Sørensen og Randine Jensdatter Lose) født 1860,45 død 1861.45

 

 

 

C.        Randine Cathrine Sørensen, (datter av Carl Fredrik Sørensen og Laurine Sørensdatter) født 1862.45

 

              

               Gift 25.02.1897 i Eidanger,[xxxi] med Peder Karinius Hansen, født 1872,37 (sønn av Hans Martinus Olsen).

              

               Peder:

               Ifølge vielsen var han styrmann og kom fra Helgeroa i Brunlanes. Hans far var Los.

 

 

              

D.       Simon Petter Sørensen, (sønn av Carl Fredrik Sørensen og Laurine Sørensdatter) født 1864.45

 

 

 

E.        Carl Ludvig Sørensen, (sønn av Carl Fredrik Sørensen og Laurine Sørensdatter) født 1866.45

 

 

 

F.         Søren Jensinius Sørensen, (sønn av Carl Fredrik Sørensen og Laurine Sørensdatter) født 1867.45

 

 

 

        G.    Samuel Kaurin Sørensen, (sønn av Carl Fredrik Sørensen og Laurine Sørensdatter) født 1870.45

              

               Han var styrmann.

 

              

               Gift 31.01.1898 i Eidanger,[xxxii] med Nella Severine Olsen, født 1870,37 (datter av Peder Olsen og Inger Simonine Larsdatter).

              

               Nella:

               Hun kom fra Skaveråker da hun giftet seg og ble også født der. Hennes far kom derfra. Hun ble født før foreldrene ble gift.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på Nordre Lunde.

 

 

              

G.       Karen Elise Sørensen, (datter av Carl Fredrik Sørensen og Laurine Sørensdatter) født 1872.

 

              

               Gift 25.03.1898 i Eidanger,[xxxiii] med Halvor Sørensen, født 1872,37 (sønn av Søren Halvorsen).

              

               Halvor:

               Han var styrmann fra Helgeroa. Hans far var los der.

              

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548-550.

[5]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 473.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548-550.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 518-518.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548-550.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[10]  1801 tellingen.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[14]  1801 tellingen.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 416-417.

[iii]  Kirkebok for Tromøy, Ministerialbok nr. A 2 (1773-1808),  skannet av digitalarkivet, side 74.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[v]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 655.

[vii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[viii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 655.

[x]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 684.

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 416.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[xiv]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 598.

[xv]  gamlegjerpen.no.

[xvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 536.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 550.

[xviii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 85.

[xix]  Brevik, døde i 1764-1881

Registrert på internett av Frank Johannesen.

[xx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 27.

[xxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 551.

[xxii]  nevnt ved vielsen.

[xxiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 160.

[xxiv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 372.

[xxv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 233.

[xxvi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 28.

[xxvii]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 skannet av digitalarkivet, side 47.

[xxviii]  Kirkebok for Strømsø, Ministerialbok nr. I 17, 1848-1865), skannet av digitalarkivet, side 142.

[xxix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 197.

[xxx]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 568.

[xxxi]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 189.

[xxxii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 190.

[xxxiii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 191.