| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Peder Nilsen f. 1718 og Margrethe Olsdatter f. 1730 sin familie

 

 

 

Peder Nilsen, f. 1718 på Sundsåsen i Eidanger,[1] døpt 16.03.1718 i Eidanger kirke,[2] d. ca 1790 på Sundsåsen i Eidanger.[3],[4]

Han var sønn av Nils Amundsen Sundsåsen.

 

Niels Anundsen Syndsaas og Anne Pedersdatter - Peder

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Maren Søfrensdatter Solj, Maren Andersdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kaachersvold, Ole Larsen Landgangen, Niels Jensen.

 

Han giftet seg i 1749.

 

Trol. 29/8-1749 i Eid. Copul. 16/10-1749.

Peder Nielsøn Sundsaasen og Margrete Olsd. Nøglegaard.

Caut: Anders Knudsøn Lanner og Christopher Nielsøn Hualen (Hvalen).

Hafde Consumptions seddel fra Hyphof.

 

Han kjøpte en del av Sundsåsen i 1749:

Anno 11.04.1749 – Blev læst Cornelius Hansen, Ole Amundsen og Niels Prossens skiøde til Peder Nielsen paa endeel jordgods i Sundsaasen. (dat. 16.02.1749)

 

Peder kjøpte 4 1/2 skinn i Sundsåsen av sin onkel, Ole Amundsen i 1756:

Anno 23.01.1756 – Ole Aamundsen Wervaagens skiøde til Peder Nielsen paa 4 ½ skind med bøxel i grd. Sundsaasen for 50 rd. af dags dato.

 

Han kjøpte videre flere deler av gården:

Anno 26.01.1758 – Endeel deres skiøde til Peder Nielsen paa 2 ½ skind udj Sundsaasen for 80 rd. af dags dato.

 

Anno 17.05.1770 – Et skiøde udstæd af adskillige arvinger i boet efter Anne Sundsaasen til Peder Nielsen for 1 31/32 skind i grd. Sundsaasen med 60 rd. betaling. (dat. 11.04.1770)

Anno 17.05.1770 – En Contract dat. 17. maj 1770 oprettet imellom Cornelius Hansen Sundsaasen og Peder Nielsen angaaende 5 5/8 skinds brug, som Cornelius Hansen sin lives tid skal besidde i grd. Sundsaasen m. videre.

Anno 17.05.1770 – Et skiøde dat. 17. may 1770 udstæd af Cornelius Hansen Sundsaasen til Peder Nielsen for 2 13/16 skind i grd. Sundsaasen med 50 rd. betaling.

 

Sundsåsen 1762:

Gaardsnavn: Sundsaasen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Cornelius Sundsaasen og kone, Per Sundsaasen og kone

Barn 12 aar: Anne Persdatter

Piiger over 12 aar: Berthe Erichsdatter

 

Han ble senere eier av en større del av gården og i matrikulen for i 1774 oppføres han med 1 hud og 3/8 skinn.

 

Matrikkelen i 1774

Sundsåsen

Eiere: Opsideren Peder 1 hud 3/8 skind, Cornelius 5 5/8 skind

Oppsittere: Cornelius, Peder

 

Han er nevnt på Sundsåsen i 1782:

Sundsaas, Peder, 1 kone, 4 barn, 2 tjenestefolk, samt Cornelius og kone

 

Det var skifte etter han i 1790. Boet omfatter 1 1/2 hud i Sundsåsen, taksert for 1200 rdl. Dette var hele gården.

 

Jeg finner ikke hans begravelse i kirkeboken for Eidanger.

 

Anno 25.01.1791 – Etskiftebref forrett. efter Peder Nielsen Sundsaasen beg. 27. sep., slut 16. nov. 1790. hvor eiende jordgods 1 ½ hud i gard. Sundsaasen – 1200 rd. er udlagt paa Stervboenken, Margrethe Olsdatter, og samtlige børn. (ingen dato)

 

Anno 21.05.1791 – arvingene efter Peder Nielsen Sundsaasen deres skiøde til sønnen Niels Pedersen med 1 hud i Sundsaasen, nod betalt 800 rd. (dat. 09.05.1791)

 

Anno 21.05.1791 – arvingene efter Peder Nielsen Sundsaasen skiøde til sønnen Amund Pedersen paa 1 hud af grd. Sundsaasen mod betalt 400 rd. (dat. 09.05.1791)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 501b      

27.9.1790 - Sundsåsen i Eidanger

       Peder Nilsen død g. Margrethe Olsdtr.

       Barn:

       1. Nils Pedersen, myndig.

       2. Ole Pedersen, myndig og boende paa gaarden Schavraager.

       3. Amund Pedersen 22 år.

       4. Anne g.m. Nils Larsen Solie.

       5. Mari g.m. Anders Christophersen Stuulen, her i sognet.

       6. Marthe Maria g.m. Jon Arnesen Kjørholt.

       7. Kirstine g.m. Lars Larsen Brevik.

Gods:   Sundsåsen 1 ½ hud m.b. 1200 rdl. Adkomst:

       Ad jordegodset:

1. Skjøte fra Cornelius Hansen m.fl. til her avdøde - på 4 ½ skind. Dat. 16.2.1749.

2. Skjøte fra Ole Amundsen Vervaagen på andre 4 ½ skind til avdøde. Dat. 26.1.1756.

3. Dito fra Hans Jensen Qvist til avdøde Cornelius Hansen og her avd. Peder Nilsen på 2 ½ skind. Dat. 15.4.1756.

4. Do. fra Peder Rasmussen m.fl. på 2 ½ skind, dat. 26.1.1758.

5. Do. fra Hans Nilsen m.fl. på 1 31/32 skind, dat. 11.11.1770.

6. Do. fra Cornelius Hansen på 2 13/16 skind, dat. 17.5.1770.

Kontrakt mellom avdøde og Cornelius Hansen.

Brutto: 1285-1-0.

Netto: 1092-1-6.

 

 

Gift 16.10.1749 i Eidanger kirke,[5] med Margrethe Olsdatter, f. 1730 på Nøklegård i Eidanger,[6] (datter av Ole Prodsen og Ingebor Hansdatter), døpt 22.06.1730 i Eidanger kirke,[7] d. 1794 på Sundsåsen i Eidanger,[8] gravlagt 22.08.1794 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Margrethe:

Olle Prodsen Nøchlegaard og Ingeborg Hansdatters første ægte barn ved nafn Margrette.

Faddere: baaren af Giørrand Annundsdatter Hallevarp, Emmerense Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Knudt Andersen Traaholt og Niels Prodsen Nøchlegaard.

 

Gravlagt som "Margrete Olsd. Sunsaas 64 aar".

 

 

 

I.    Anne Pedersdatter, f. 1749 på Sundsåsen i Eidanger,[10] døpt 16.11.1749 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[12] d. 1809 på Solli i Eidanger,[13] gravlagt 07.04.1809 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Peder Nielsen Sundsaasen og Margrete Olsdatters datter Anne                                    

       Faddere: baaren af Lars Landgangens kone Guri Nielsdatter, Marthe Maria Nielsdatter Sundsaasen, mandfaddere: Ole Nøglegaard, Cornelius Sundsaasen og Hans Hansen Lønnebache.

      

       Konfimert i Eidanger i 1767 som "Anne Pedersdatter Sundsaas 17".

 

      

       (1) Gift 26.08.1773 i Eidanger kirke,[15] med[16] Isach Olsen, f. 1747 på Solli i Eidanger,[17] (sønn av Ole Jonsen og Anne Arnesdatter), døpt 25.03.1747 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[19] d. 1789 på Solli i Eidanger,[20] gravlagt 05.07.1789 på Eidanger kirkegård.[21]

      

 

       (2) Gift 16.07.1790 i Eidanger kirke,[22] med[23] Nils Larsen, f. 1759 på Røra i Eidanger,[24] (sønn av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter), døpt 23.11.1759 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[26] død 05.10.1817 på Solli i Eidanger,[i] gravlagt 12.10.1817 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Solli

 

      

 

II.   Maren Pedersdatter, f. 1751 på Sundsåsen i Eidanger,[27] døpt 22.08.1751 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[29] d. 1809 på Stulen i Eidanger,[30] gravlagt 15.03.1809 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Per Sunsaasens barn navnl. Maren                                                          

       Faddere: baaren af Ole Lønnebakkes kone, Johanne Larsdatter, mandfadder: Ole Nøglegaard, Anund Aaklungen, Ole Nøglegaard.

      

       Konfirmert i 1766 som "Mari Pedersdatter Sundsaas 15".

 

      

       (1) Gift 06.07.1775 i Eidanger kirke,[32] med Anders Christophersen, f. 1750 på Stulen i Eidanger,[33] (sønn av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter), døpt 28.06.1750 i Eidanger kirke,[34],[35] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[36] d. 1803 på Stulen i Eidanger,[37] gravlagt 25.09.1803 på Eidanger kirkegård.[38]

      

 

       (2) Gift 24.01.1805 i Eidanger kirke,[39] med Elias Jacobsen, f. 1781 på Oksum i Eidanger,[40] (sønn av Jacob Halvorsen og Helge Maria Jonsdatter), døpt 20.05.1781 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[42] død 20.04.1831 på Stulen i Eidanger,[ii] gravlagt 27.04.1831 på Eidanger kirkegård.[iii]

 

       Se Stulen

 

 

      

III. Ingeborg Pedersdatter, f. 1753 på Sundsåsen i Eidanger,[43] døpt 08.04.1753 i Eidanger kirke,[44] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[45] d. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,[46] gravlagt 01.11.1769 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Per Sundsaasens barn navnl. Ingeborg                                                   

       Faddere: baaren af Ole Lønnebaks kone, Margrete Larsdatter Nøglegaard, mandfaddere: Ole Nøglegaard, Hans Røre, Hans Olsen Nøglegaard.

      

       Konfirmert i 1768 som "Ingebor Pedersdatter Sundsaas 15".

      

       Gravlagt som "Ingebor Pedersdt. Sundsaas 16 aar".

 

 

 

IV. Anun Pedersen, f. 1755 på Sundsåsen i Eidanger,[48] døpt 19.01.1755 i Eidanger kirke,[49] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[50] d. 1779 på Sundsåsen i Eidanger,[51] gravlagt 21.04.1779 på Eidanger kirkegård.[52]

      

       Per Syndsaasens barn navnl. Anun                                                         

       Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone, Johanna Larsdatter, mandfaddere: Cornelius Sundsaasen, Hans Olsen Nøglegaard, Jacob Nielsen Sundsaasen.

      

       Konfirmert i 1771 som "Anun Pedersen p. Sundsaas 16".

      

       Gravlagt som "Anun Peders. Sundsaas 24 aar 12 uger".

 

 

 

V.   Marthe Marie Pedersdatter, f. 1756 på Sundsåsen i Eidanger,[53] døpt 19.11.1756 i Eidanger kirke,[54] d. 1758 på Sundsåsen i Eidanger,[55] gravlagt 02.04.1758 på Eidanger kirkegård.[56]

      

       Per Sundsaasens barn navnl. Marthe Maria                                

       Faddere: baaren af Christen Viersdalens kone, Johanne Larsdatter, mandfaddere: Lars og Hans Røra, Anun Olsen Nøglegaard.

      

       Gravlagt som "Per Sundsaasens barn Marthe Maria 1 aar".

 

 

 

VI. Marthe Marie Pedersdatter, f. 1759 på Sundsåsen i Eidanger,[57] døpt 18.02.1759 i Eidanger kirke,[58] konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[59] d. 1809 på Kjørholt i Eidanger,[60] gravlagt 31.03.1809 på Eidanger kirkegård.[61]

      

       Per Sundsaasens barn navnl. Marthe Marie                                            

       Faddere: baaren af Ole Landgangens kone, Marthe Olsdatter Nøglegaard, mandfaddere: Cornelius, Ole Nøglegaard, Per Christensen Solum.

      

       Konfirmert i 1774 som "Marte Maria Pedersdatter Sunsaas 15".

 

      

       Gift 05.07.1781 i Eidanger kirke,[62] med[63] Jon Arnesen, f. ca 1763 på Kjørholt i Eidanger,[64] (sønn av Arne Jonsen og Anne Erichsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[65] død 27.05.1815 på Kjørholt i Eidanger,[iv],[v] gravlagt 31.05.1815 på Eidanger kirkegård.26

      

       Se Kjørholt

 

      

 

VII. Nils Pedersen, f. 1761 på Sundsåsen i Eidanger,[66],[67] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[68] død 18.06.1837 på Sundsåsen i Eidanger,[vi] gravlagt 23.06.1837 på Eidanger kirkegård.[vii]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 29. mars 1761 finnes blant introduserte kvinner "Per Sundsaasens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1777 som "Nils Pedersen Sundsaas 16".

 

      

       Gift 12.10.1786 i Eidanger kirke,[69] med[70] Anne Marie Andersdatter, f. 1764 på Nordal i Eidanger,[71],[72] (datter av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter), konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[73] død 26.04.1845 på Sundsåsen i Eidanger,40 gravlagt 05.05.1845 på Eidanger kirkegård.41

      

      Se Sundsåsen denne gården

 

      

 

VIII. Kirstine Pedersdatter, f. 1764 på Sundsåsen i Eidanger,[74] konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke,[75] d. 1802 i Brevik, gravlagt 26.05.1802 på Brevik kirkegård.[76]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. januar 1764 finnes blant introduserte kvinner "Peder Sundsaasens kone" etter å ha fått et barn.

       Dette var nok datteren Kirstine. Konfirmert i 1780 som "Kirstine Pedersdatter Sundsaas 16".

      

 

       Gift 12.04.1785 i Eidanger kirke,[77] med Lars Larsen, f. 1766 i Brevik,[78] (sønn av Lars Kittilsen og Ingebor Andersdatter), døpt 23.11.1766 i Brevik kirke,[79],[80] konfirmert 05.10.1783 i Brevik kirke.[81]

      

       Se Grinna u/Sundsåsen denne gården

 

      

 

IX. Ole Pedersen, f. 1766 på Sundsåsen i Eidanger,[82] døpt 14.12.1766 i Eidanger kirke,[83] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[84] død 15.04.1832 på Skavråker i Eidanger.[viii]

      

       Peder Nilsen Sundsaas og k. Margrete Olsdtr. Ole

       Faddere: 1. Ole Langangens k. Karen Christensdtr. 2. Anne Margrete Larsdtr. Nøchlegaard 3. Anun og 4. Niels Olsen Nøchlegaard 5. Anun Nilsen Solum.

      

       Konfirmert i 1781 som "Ole Pedersen Sundsaas 15".

 

      

       (1) Gift 15.07.1790 i Eidanger kirke,[85] med[86] Sara Olsdatter, f. 1769 på Langangen i Eidanger,[87] (datter av Ole Sørensen og Karen Christensdatter), døpt 08.01.1769 på Eidanger kirkegård,[88] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[89] d. 1813 på Skavråker i Eidanger,[90] gravlagt 25.07.1813 i Eidanger kirke.[91]

      

 

       (2) Gift 17.11.1814 i Eidanger kirke,[ix] med46 Birthe Marie Jacobsdatter, f. 1766 på Manvik i Brunlanes,46 (datter av Jacob Hansen og Elisabeth Olsdatter), døpt 28.05.1766 i Brunlanes,[x] død 22.11.1829 på Skavråker i Eidanger,48 gravlagt 02.12.1829 på Eidanger kirkegård.[xi]

 

       Se Skavråker

 

 

      

X.   Amund Pedersen, f. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,[92] døpt 30.06.1769 i Eidanger kirke,[93] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[94] død 01.03.1843 på Søndre Ås i Eidanger,[xii] gravlagt 09.03.1843 på Eidanger kirkegård.41

      

       Peder Nilsen Sundsaas og k. Margrete Olsdtr. - Amun

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Grinnen 2. Anne Pedersdtr. Sundsaas 3. Cornelius Hansen ibid 4. Nils Olsen Nøglegaard 5. Amun Olsen ibid.

      

       Konfirmert i 1784 som "Amun Pedersen Sundsaas 15".

 

 

       Gift 29.10.1795 i Eidanger kirke,[95] med[96] Maren Eriksdatter, f. 1780 i Langangen i Eidanger,[97] (datter av Erik Sørensen og Sara Christoffersdatter), døpt 01.10.1780 i Eidanger kirke,[98] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[99] død 13.12.1857 på Søndre Ås i Eidanger,55 gravlagt 18.12.1857 på Eidanger kirkegård.41

      

       Se Sundsåsen denne gården

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[4]  Skifte etter han.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 143.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 122.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 155.

[29]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 148.

[36]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[39]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[45]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[50]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 184.

[55]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[56]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 269.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[62]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[64]  Eidanger, folketellingen 1801.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[67]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[69]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[70]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[72]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[74]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[76]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[77]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[78]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[80]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[81]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 7.

[84]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[85]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[86]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[87]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[90]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[91]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[92]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[93]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[94]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[95]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[96]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.

[97]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 369.

[98]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[99]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 99.

[ii]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 583.

[v]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[vi]  Tore Vamraak's database Internett.

[vii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 555.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[x]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 1.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 369.